Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Cоставление планів використання НД експлутаційного підприємства, їх відхід в ремонт на ТО

Cоставление планів використання НД експлутаційного підприємства, їх відхід в ремонт на ТО

Зміст роботи:

- складання річного плану використання і відходу НД в ремонт
- складання місячного плану використання і технічного обслуговування НД
- Підсумковий висновок про роботу
Річний план
Річний план складається в 4 кв. минулого року. В якості вихідних даних використовуються:
- планові обсяги льотної роботи парку НД по місяцях (m) року - Wm, 4;
- Дані про напрацювання окремих НД (j) парку планованого року-Нj0,4;
У контрольній роботі значення Wm визначаються за відносним польоту парку НД той місяць року W'm (таб. 1) і планованого річного польоту парку НД Wr (згідно варіанту по табл. 2).

Таблиця №1
Вихідні дані до контрольної роботи
Найменування
місяця року, m
величин
W'm
0,075
0,066
0,079
0,084
0,089
0,091
0,092
0,094
0,088
0,083
0,081
0,078
№ НД парку j
.2-3
.4-5
.6
.7
.8-9
10
.11-12
13
14-15
16
17-18
19-20
??? Hj4
290
280
250
10
150
330
380
270
280
110
100
500

Таблиця №2
Варіант завдання до контрольної роботи
прибуття НД з рем

номер варіант
тип НД
мат. ремонт ресурс R4
термін прибування в ремонті ?? р.мос
к-во НД на початок року N1?
Планований річний політ парку Wr.4
Напрацювання першого НД на початок року H10.4
Місяць
m
кількість НД
номер місяця складання плану відмови на ТО m
9
ТУ-154
9000
.4-5
19
52000
4200
.1-3
.1-2
7

Wr = 52000г
Wm = W'm * W

Wm1 = 0,075 * 52000 = 3900;
Wm2 = 0,066 * 52000 = 3432;
Wm3 = 0,079 * 52000 = 4108;
Wm4 = 0,084 * 52000 = 4368;
Wm5 = 0,089 * 52000 = 4628;
Wm6 = 0,091 * 52000 = 4732;
Wm7 = 0,092 * 52000 = 4784;
Wm8 = 0,094 * 52000 = 4888;
Wm9 = 0,088 * 52000 = 4576;
Wm10 = 0,083 * 52000 = 4316;
Wm11 = 0,081 * 52000 = 4212;
Wm12 = 0,078 * 52000 = 4056;

Значення Н j0 визначаються на підставі величини Н10 (напрацювання першого НД на початок планованого року). Н10 = 1200г, шляхом додавання відповідних значень ?? Н j (таб. 1) для подальших номерів НД

Н10 = 4200г.
Н20 = Н30 = 4200г +290 = 4490;
Н40 = Н50 = 4200г +280 = 4480;
Н60 = 4200г +250 = 4450;
Н70 = 4200г +10 = 4210;
Н80 = Н90 = 4200г +150 = 4350;
Н10 = 4200г +330 = 4530;
Н11 = Н12 = 4200г +380 = 4580;
Н13 = 4200г +270 = 4470;
Н14 = Н15 = 4200г +280 = 4480;
Н16 = 4200г +110 = 4310;
Н17 = Н18 = 4200г +100 = 4300;
Н19 = Н20 = 4200г +500 = 4800.

На початок планованого року наявний парк НД приймається рівним N1p = 20 шт. Але в другому місяці - лютому з ремонту прибуло один літак, а значить кількість літаків на 1-е лютого N1p = 21. Першого березня з ремонту прибуло ёщё два літаки - N1p = 23. Значення Nmp зменшується, якщо в попередньому місяці встановлена, необхідність відправки НД в ремонт. Відправлення в ремонт в тому місяці надолужити j-е нд якщо виконана умова:
N jm-1 + Wmp? R;
Де N jm-1 - напрацювання j-го НД до кінця (m-1)-го місяця;
R - матремонтний ресурс розглянутого НД (ТУ-154) і дорівнює 9000г.
Wmp - оцінка планованого польоту на одне располагаемое НД в m-му місяці року, що проводиться без урахування можливого відходу НД в ремонт.
Wp = Wm / Nmp
Отже, на місяць планований політ на одне НД складатиме:

Wp1 = 3900/20 = 195;
Wp2 = 3432/21 = 163,4;
Wp3 = 4108/23 = 178,6;
Wp4 = 4368/23 = 189,9;
Wp5 = 4628/23 = 201,2;
Wp6 = 4732/23 = 205,7;
Wp7 = 4784/23 = 208;
Wp8 = 4888/23 = 212,5;
Wp9 = 4576/23 = 198,9;
Wp10 = 4316/23 = 187,6;
Wp11 = 4212/23 = 183,1;
Wp12 = 4056/23 = 176,3;
Дата відправки НД j-го в ремонт? J рем визначається з точністю до дня:

? J рем =? (R - Hjm-1)? m / Wmp; ??
Де? Х ???? результат округлення до найближчого цілого числа найменшого х
? m ??? кількість днів в m-му місяці в 2000 році.

РОЗРАХУНОК ДЛЯ КОЖНОГО ЛІТАКА:

? 1 рем =? (9000-4200) * 31/180 ????????
? 2 рем =? 3 рем =? (9000-4490) * 31/180 ??????????
? 4 рем =? 5 рем =? (9000-4480) * 31/180 ??????????
? 6 рем =? (9000-4450) * 31/180 ??????????
? 7 рем =? (9000-4210) * 31/180 ??????????
? 8рем =? 9 рем =? (9000-4350) * 31/180 ??????????
? 10 рем =? (9000-4530) * 31/180 ??????????
? 11рем =? 12рем =? (9000-4580) * 31/180 ??????????
? 13 рем =? (9000-4470) * 31/180 ??????????
? 14рем =? 15рем =? (9000-4480) * 31/180 ??????????
? 16 рем =? (9000-4310) * 31/180 ??????????
? 17рем =? 18рем =? (9000-4300) * 31/180 ????????
? 19 рем =? (9000-4800) * 31/180 ????????


Ми отримали результати і бачимо що для всіх літаків виконується умова? J рем>? m, а значить в 2-му місяці жоден ВС не піде на ТО. Результат дата більше 366 днів, а значить в цьому році на ремонт на відправляють НД

Тоді формула для обчислення напрацювань Н jm для НД, що не йдуть в ремонт:

Н jm = Н jm-1 + Wm-1-Wm рем / Nmp-Nm рем = значно спрощується = H jm-1 + Wm - 0 / Nmp-0 = Н jm-1 + Wmp.

І також формула визначення напрацювань використовується, для кожного літака для кожного місяця. Результати занесені в табл. 3
Розглянемо формулу обчислення середньої кількості розташовуваних НД в m-му місяці:
N me = Nmp-? m рем /? m,

- де? mрем - визначаються як сума значень (? m-? j рем) для НД, які увійшли в число Nmрем. Так як кількість НД які пішли на ремонт рівняються нулю, відповідно? Mрем = 0, а ремонт: N me = Nmp.
Результати розрахунків заносяться в табл.3. для НД знаходяться в ремонті в межах m-го, місяця, значення Hjm приймаються рівними нулю. Термін перебування НД в ремонті? Р, умовно приймаються в межах величин, так, аби повернення з ремонту припадає на 1-е число місяця.

Складання місячного плану використання і технічного обслуговування НД

Складання місячного плану проводиться для m-го місяця, згідно варіанту. Метою складання плану є визначення об'єктів робіт з періодичного технічного обслуговування і рівному його розподілу по днях місяця для забезпечення ритмічності роботи цеху періодичного ТОАТБ.
Вихідними даними є:
-Значення планованих напрацювань наявного парку НД на початок і кінець m-го місяця (використовується значення Hjm-1 і Hjm);
- Періодичність Ф; форм ТО (приймаються для заданого типу НД відповідно до наказу начальника АТБ або головного інженера управління ГА за місцем роботи студента).
Розрахунковий середньомісячний політ на одне располагаемое НД в межах по формулі? Cm = Wcm / Nmc? M

? Cm = 3900/20 * 31 = 6,29

Простий НД але технічному обслуговуванні обумовлюють необхідність збільшення розрахункового середньодобового польоту ?? cm для інших НД
Результати складання плану оформляють у вигляді табл.4 де в колонках днів місяця у вигляді дробу для кожного ВСj наявного парку вказується фактичний добовий політ НД (чисельник) і фактична напрацювання НД до кінця дня (знаменник), обчислення з урахуванням складеного плану. Дні перебування НД на періодичному технічному обслуговуванні слід виділити в таблиці кольором.
Необхідно прагнути, щоб значення фактичних напрацювань НД
до кінця місяця мінімально відрізнялася від значення Нjm.

Висновок про роботу:

Наліт повітряного судна і його відхід на ТО, залежить від місцевих умов кожного підприємства, можуть виникати різні вимоги і плануванню відходу на ТО.
Відхід НД виробляється

Сторінки: 1 2