Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Проектування мотоустановки среднемагистрального пасажирського літака

Проектування мотоустановки среднемагистрального пасажирського літака

|-308 | |-2 | 308 |
| | pycos (| 239 | 120 |-120 |-239 |-120 | 120 |
| 0,153 | pzsin (| |-7 |-7 | | 7 | 7 |
| | | |-121 |-121 | | 121 | 121 |
| | (| 239 | 113 |-127 |-239 |-113 | 127 |
| | | |-1 |-241 | | 1 | 241 |

2.5. Визначення равнодействующих навантажень по перетинах повітрозабірника від зовнішніх і внутрішніх аеродинамічних навантажень

Сумарне розподіл навантаження в поперечному перерізі повітрозабірника

Рис. 16

Розрахунок навантажень від зовнішніх аеродинамічних сил (для нижніх значень pz проводиться за формулами:

, (1.7)

. (1.8)

Приймаємо значення (r = 2,826 м;

Розраховані значення навантажень за формулами (1.7) і (1.8) представлені в табл. 14, 15

Таблиця 14

Сумарні значення навантажень у разі А '
| х | pycos (| pzsin (| qy | qz | q (, кг / м | (, град |
| 0 |-1260cos (|-83sin (|-3561 |-235 |-3569 | 3,8 |
| 0,05 |-1072cos (|-47sin (|-3029 |-133 |-3032 | 2,5 |
| 0,1 |-883cos (|-33sin (|-2495 |-93 |-2497 | 2,13 |
| | | |-2838 | |-2840 | 1,88 |
| 0,153 |-681cos ( |-49sin (|-1925 |-138 |-2143 | 3,7 |
| | | |-2138 | | | |

x = 0, 1;-1589,4 - 2495 · 0,5 =-2838 кг / м; х = 0,153;-1226 - 1925 · 0,5 =-2139 кг / м.

Таблиця 15

Сумарні значення навантажень у разі Д '
| х | pycos (| pzsin (| qy | qz | q (, кг / м | (, град |
| 0 | 1740cos (|-93sin (| 4917 |-263 | 4924 | 3,06 |
| 0,05 | 1481cos (|-58sin (| 4185 |-164 | 4188 | 2,25 |
| 0,1 | 1220cos (|-42sin (| 3448 |-119 | 3450 | 1,98 |
| | | | 3893 | | 3895 | 1,75 |
| 0,153 | 941cos (|-53sin (| 2659 |-150 | 3028 | 2,84 |
| | | | 3024 | | | |

x = 0,1; 0,5 · 3448 + 2169 = 3893 кг / м; х = 0,153; 0,5 · 2659 + 1694 = 3024 кг / м.

2.6. Навантаження на болти кріплення повітрозабірника до проставке

Воздухозаборник, з'єднаний болтами з середньою частиною гондоли двигуна, працює на вигин за схемою консольної балки.

2.6.1. Визначення навантажень на болти кріплення в разі А '

Для визначення навантажень на болти кріплення повітрозабірника до проставке приймемо:

- число болтів n = 12;

- Dокр. болтів = 1440 мм;

Розподіл сумарної погонного навантаження в точках Д, С, В, А визначаємо як:

QД = 3835 + 3777 = 7607 кг / м; qс = 3157 + 3046 = 6203 кг / м; QВ = 2526 + 2425 = 4951 кг / м; qа = 2000 + 1977 = 3977 кг / м.

Розподіл сумарної погонного навантаження по довжині представлено на рис. 17

Розподіл сумарної погонного навантаження по довжині повітрозабірника

Рис. 17

Величина сумарної приведеної навантаження R в центрі тиску визначається як:

R = ((7607 + 6703) / 2 + (6203 + 4956) / 2) · 0,19 + ((4956 + 3977) / 2) · 0,202 =

= 3274 (кг).

Для визначення координати центру тиску визначимо сумарний згинальний момент МА:

МА = 6203 · 0,19 · 0,487 + 4956 · 0,19 · 0,297 + 3977 · 0,202 · 0,101 +

1404 · 0,19 · 0,5 · 0,518 + 1247 · 0,19 · 0.5 · 0,329 + 979 · 0,202 · 0,5 · 0,135 = 1056 кг · м.

Координата центра тиску хц.д. = 1056/3274 = 0,3225 м.

Розрахункові навантаження на болти визначаємо за формулами [6]:

Рmax = 4M / nDокр.б. ,

(1.9)

Рmax = (4 · 0,3235 · 3274) / (12 · 1,44) = 245 кг.
Зрізав навантаження буртика (зуба) проставки:

Рсрр = 3274 кг.

Вага повітрозабірника Gв-ка = 93 кг, хц.т. = 350 мм вперед від площині кріплення до проставке.

Навантаження на болти кріплення повітрозабірника від інерційних навантажень представлені на рис. 18.

Рис. 18

Задаємось коефіцієнтом перевантаження n = 1,5, тоді

Рінрц = Gв-ка · n = 93 · 1,5 = 140 (кг).

М = 0,35 · 140 = 49 (кг · м).

Рб = (4 · 43) / (12 · 1,44) = 11,34 (кг).

Сумарний Мізг = = 1059,271 (кг · м).

Максимальна розтягуються навантаження на болт Рболт = 245,2 кг.

Схема розташування кріпильних болтів по контуру і сумарні діючі навантаження наведені на рис. 19

Схема розташування кріпильних болтів по контуру і сумарні діючі навантаження

Рис. 19

2.6.2. Визначення навантажень на болти кріплення в разі Д '

Розрахункові навантаження на повітрозабірник по перетинах і по довжині, точки докладання равнодействующих, розраховані значення моментів і перерізують сил наведені на рис. 20.
Максимальне розтяжне зусилля на болт:

Рmaxр = 4М / 4d = (4 · 0,392 · 2400) / (12 · 1,440) = 218 кг.
Зрізав навантаження сприймається буртиком проставки - Рсрр = 2400 кг.

2.7. Перевірка міцності повітрозабірника літака

2.7.1. Вихідні дані для розрахунку

Внутрішня обшивка: (= 1,8 мм, матеріал: сплав Д19, перфорація - діаметром 2 мм.

Розрахункові навантаження на повітрозабірник у разі Д '

Рис. 20

Заполнитель: ТССП-Ф-10П (ТУ-596-258-87), питома весь заповнювача - (
= 35 ± 5 кг / м3; (сж = 15 кг / см2. Параметри заповнювача і перфорованої обшивки наведені на рис. 21.

Параметри заповнювача і перфорованої обшивки

Рис. 21

Зовнішня обшивка: (= 1,2 мм, матеріал: сплав Д19.

Обечайка виготовлена ??з Д16Т, (= 1,8 мм , труїть с (= 1,8 мм до (
= 1,2 мм. Максимальний розмір клітини 101 на 120 мм. Характерні розміри і перетину представлені на рис. 22

Типове перетин обичайки

Рис. 22

2.7.2. Розрахунок перерізу в районі проставки в розрахунковому випадку А '

Розміри що розраховується перерізу наведені на рис. 23

Рис. 23

Знаходимо момент інерції перерізу:

I = ((0,4D3 ( ) = 0,4 · 142,53 · 0,12 + 0,4 · 1923 · 0,12 + 0,4 · 138,53 · (пр =

638037,84 см4.

Наведена товщина внутрішньої общівка:

(пр. Внутр. Обш. = [(((· 138,5) / 12,0208) · 0,2 · 0,18 - (· 138,5 · 0,18] / ((· 138,5)

.

Нормальні напруги від вигину повітрозабірника:

(= (М · d) / J · 2 = (3948 · 192 · 38,2) / (638037,84 · 2) = 22,69 (кг / см2),

Надлишок міцності

(= 2750 / 22,69 - 1>> 1.

М = Р · l; Р = 3948 кг; l = 38,2 см. q = 22,69 · 0,12 = 2,72 кг / см

Перевіряємо комірку травлення на стійкість від q = 2,72 кг / см. Схема навантаження осередки приведена на рис. 24. Приймаємо, що довгі краї комірки обшивки обперті

Схема навантаження осередки обшивки

Рис. 24

Величина a / b = 101/120 = 0,841; К = 3 , 6.

(кр = 2750 кг / см2,

(= 2750/355 - 1 = 6,746,

(> > 1

2.7.3. Перевірка міцності внутрішнього каналу на осьовий стиск

Перевірку міцності внутрішнього каналу на осьовий стиск проведемо за методикою викладеної в [6]:

Тдейств. = [P · l · (d + d1) ((в + (н) ((d + d1)] / 2J = [3948 · 38,22 (138,5 +

142,5) 2 (0,12 + + 0,15) · 3,14] / (638037,94 · 4) = 3958 (кг)

Чинна стискаюча навантаження від qp дорівнює 2000 · 1,5 = 3000 (кг / м 2).

Т = ((/ 4) (1922 - 1382) · 0,3 = 4198,74 (кг).

Сумарна навантаження: (Т = 8157 кг .
Заполнитель маложестких. Розрахункові формули для тришарових панелей (6):

(зап <1,21qEпр,

Li = E1H / E1B = 1,

(= (C + 1 / [2,6 (1 + 50)],

b = 1,21qEпр / Gзап

С1 = D1рас / D1

D1 = 4 (z0 - h - (н) 3 + 4 (H - z0) 3 + 4li [z03 - (z0 - ( н) 3],

z0 = [(в2 + 2 (в ((н + h) + li (н2] / [2 ((в + li (н)].

Розрахунок за наведеними вище формулами дає:

z0 = [0,152 + 2 · 0,15 (0,12 + 2,8) + 1 · 0,122] / [2 ( 0,15 + 1 · 0,12] = 1,246,

D1 = 4 (1,246 - 2,8 - 0,12) 3 + 4 (2,27 - 1,246) 3 + 4 · 1 (1,2463 - (1,246-

1,123) = = 3,652,

B2 = 0,15 + 0,12 = 0,27 (мм).

Епр = 6,8 · 105 кг / см2. Приймаємо для маложестких заповнювача К = 0,2.

D1рас = (в3 + li (Н3 = 0,153 + 0,123 = 0,00513.

C1 = 0,005103 / 3,652 = 0,001397. q = [2,0 (1 - 0,001397) · (0,27 · 3,652] / [ 70,25 (2,0 + 2,27) 2] = 0,001548.

Наведений модуль зсуву:

Gзап = Gxz = 1,5 · ( (c / t) · Gм,

Gзап = Gyz = ((c / t) · Gм,

Модуль зсуву заповнювача: Gм = Ем / [2 ( 1 + ()],

Gм = 6000 / [2 (1 + 0,25)] = 2400 (кг / см2).

Gзап = Gxz = 1,5 · (0,025 / 1,732) · 2400 = 52 (кг / см2),

Gзап = Gyz = (0,025 / 1,732) · 2400 = 35 (м / см2),

Gзап = (52 · 35 = 42,7 (кг / см2)

42,7 <1,21 · 0,001548 · 6,8 · 105;

42,7 <1273,7 тобто заповнювач маложестких.

b = 1273,7 / 42 , 7 = 29,83

(= (0,001397 + [1/2 · 29,83 · (1 + 5 - 0,001397)] = 0,054025

Критична осьова сила Ткр:

Ткр = 2 · (· К · Епр (ВzD1 · (= 2 · (· 0,2 · 6,8 · 105 (0,27 · 3,652 · 0,054025 = 45842 кг.

Надлишок міцності

(= 45842/8157 - 1 = 4,62.

Розрахунок напружень у внутрішніх і зовнішніх шарах тришарової панелі проведемо відповідно до [6]. Схема навантаження представлена ??на рис. 25.

Схема навантаження тришарової панелі

Рис. 25

qв = q (1 / (1 + ()); qн = q (q / (1 + ());

(= l · (( н / (у), l

Сторінки: 1 2 3 4 5 6