Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Проектування мотоустановки среднемагистрального пасажирського літака

Проектування мотоустановки среднемагистрального пасажирського літака

мотогондолах

real * 8 fi, Po (14) / 1.65,1.69,1.67,0.98,0.88,0.82,0.78,0.56,

* .35, .23, .17, .15, .14,. 15 / real * 8 Py (14) / 3.4,3.4,3.4,3.3,2.5,1.1,

* .7, .55, .55, .55, .56, .45,-2.,-1. /,

* Pza (14) / .26, .26, .26, .26, .26, .26, .26, .27, .43 , .67,

* .91, .9, .6,0. /,

* Pzb (14) / 3.95,3.95,3.9,3.75, 2.7,1.6,1.2, .62, .4, .3,

* .2, .15, 12,0. /,

* X ( 14) / 0., .0125, .025, .05, .1103, .15, .181, .3, .4304,

* .55, .65, .774,. 9,1. / real * 8 gamm (14) / 44., 24., 16., 7., 5., 2., 1.5,-2.,-8.,-10., -
11.,

*-12.,-12.,-12. / real * 8
R (14) / 1., 1.06,1.11,1.145,1.2,1.21,1.225,1.24,1.16,

* 1.15,1.07, .95, .815, .72 / real * 8 alf, bett, q, t, Ln, Lk, ref, fin, sh, dfi, r1ef, r2ef, fif,

*
Myx (5), Mzx (5), L, Pyc (5), Pxc (5), Pzc (5), P (5), Xc (5), Xcc (5), xt, pi write (*, *) 'Введіть початкове значення кута Fi' read (6, *) fin write (*, *) 'Введіть кінцеве значення кута Fi 'read (6, *) fi write (6, *)' Введіть початкову Xотн 'read (6, *) Ln write (6, *)' Введіть кінцеву Xотн 'read (6, *) Lk write ( *, *) 'Введіть значення кута BETTA' read (*, *) bett write (*, *) 'Введіть значення кута ALFA' read (*, *) alf write (*, *) 'Введіть значення q' read (* , *) q pi = 4 * datan (1) fi = fi * pi/180. fin = fin * pi/180. alf = alf * pi/180. bett = bett * pi/180.

L = 5.6 sh = .003 dfi = 2. * Pi/1257. xt = Ln do 4 i = 1,13 if (xt.lt.x (i)) goto 5

4 continue

5 i = i-1 do 103 ik = 1,5

Pyc (ik) = 0.

Pzc (ik) = 0.

Pxc (ik) = 0.

Myx (ik) = 0.

Mzx (ik) = 0.

Xc (ik) = 0.

103 Xcc (ik) = 0. write (*, *) 'Номер ділянки', i gamm (i) = gamm (i) * pi/180. do 1 t = Ln, Lk, sh if (xt.gt.x (i +1)) then i = i +1 write (*, *) 'Номер ділянки', i gamm (i) = gamm (i) * pi/180. endif do 2 fif = fin, fi, dfi c write (*, *) fif * 180./pi, xt, r (i) c Облік пілона ***************** *****************

C if ((xt.gt.x (5). and.xt.lt.x (6)) . and.

C * (fif.lt.1.449.or.fif.gt.1.693)) goto 6

C if ((xt.gt.x (6). and.xt.lt.x (7)). and.

C * (fif.lt.1.344.or.fif.gt.1.798)) goto 6

C if (xt.gt.0.1103.and. (fif.gt.1.2915.and.fif.lt.1.85))

C * goto 3

6 continue r1ef = dcos (fif + dfi / 2.) r2ef = dcos (fif + dfi / 2.) if (xt.gt.0.1103.and. (fif.gt.0 .. and.fif . le.pi / 2.)) then r1ef = 1. r2ef = 1. c write (*, *) '1 ********* ', fif c pause endif if (xt.gt.0.1103.and. (fif.gt.pi/2.and.fif.le.pi )) then r1ef =-1. r2ef =-1. c write (*, *) '2 ********* ', fif c pause endif c write (*, *) fif * 180./pi, xt, r1ef, r2ef c PAUSE' '

P (1) = (Po (i) + Py (i) * alf * dsin (fif + dfi / 2.) + Pza (i) * alf * r1ef

*-Pzb (i) * bett * r2ef) * q * L * dfi * R (i) * sh c write (*, *) P / (sh * L * R (i) * dfi), xt, fif c pause

P (2) = Po (i) * q * L * dfi * R (i) * sh

P (3) = Py (i ) * alf * dsin (fif + dfi / 2.) * q * L * dfi * R (i) * sh

P (4) = Pza (i) * alf * r1ef * q * L * dfi * R (i) * sh

P (5) =-Pzb (i) * bett * r2ef * q * L * dfi * R (i) * sh do 1000 ik = 1,5

Pyc (ik) = Pyc (ik) + P (ik) * dsin (fif + dfi / 2.)

Pzc (ik) = Pzc (ik) + P (ik) * dcos (fif + dfi / 2.)

Myx (ik) = Myx (ik) + P (ik) * dsin (fif + dfi / 2.) * xt

Mzx (ik) = Mzx (ik) + P (ik) * dcos (fif + dfi / 2.) * xt

Pxc (ik) = Pxc (ik) + P (ik) * dtan (gamm (i))

1000 continue

3 continue

2 continue xt = xt + sh

R (i) = R (i) + sh * L * dtan (gamm (i))

1 continue do 100 ik = 1,5 if (dabs (Pyc (ik)). gt.1.d-10) then

Xc (ik) = Myx (ik) / Pyc (ik) else write (*, *) ik, 'Myx =', Myx (ik) endif if (dabs (Pzc (ik)). gt.1.d-10) then

Xcc (ik) = Mzx (ik) / Pzc (ik) else write (*, *) ik, 'Mzx =', Mzx (ik) endif write (*, *) 'Значення аеро. сил в Ц.Д. '

100 write (*, 12) Pxc (ik), Pyc (ik), Pzc (ik), Xc (ik) * L, Xcc (ik) * L

12 format (1x, 'Pxc =', f10.2, /, 1x, 'Pyc =', f10.2 /, 1x, 'Pzc =', f10.2 /,

* 1x, 'Xyc =', f15.7, /, 1x, 'Xzc =', f15.7) open (1, file = 'aer.res') write (1, *) 'Початкове значення кута Fi 'write (1, *) fin * 180./pi write (1, *)' Кінцеве значення кута Fi 'write (1, *) fi * 180./pi write (1, *)' Початкова Xнач 'write (1 , *) Ln * 5.6 write (1, *) 'Кінцева Xкон' write (1, *) Lk * 5.6 write (1, *) 'Значення кута BETTA' write (1, *) bett * 180./pi write ( 1, *) 'Значення кута ALFA' write (1, *) alf * 180./pi write (1, *) 'Значення q' write (1, *) q write (1, *) 'Значення аеро. сил в Ц.Д. ' do 102 ik = 1,5

102 write (1,12) Pxc (ik), Pyc (ik), Pzc (ik), Xc (ik) * L, Xcc (ik) * L close (1) stop '' end


Сторінки: 1 2 3 4 5 6
 
Подібні реферати:
Устаткування літальних апаратів
Курсовим називається триступеневої астатичними гіроскоп з вертикально розташованої віссю зовнішньої рами. Головна вісь курсового гіроскопа знаходиться в горизонтальній площині і займає довільне по відношенню
Складання річного та місячного планів використання і відходу ЗС у ремонт
У контрольній роботі значення Wm визначаються за відносним польоту парку ПС той місяць року W'm (таб. 1) і планованого річного польоту парку ВС. Wr (згідно варіанту по табл. 2).
Літаки
- обмежена, якщо існує таке M (M> 0), що для всякого n виконується нер-во:-M0, як завгодно малого, існує такий номер N, що залежить від Е (N = N (E)), що для всіх n> N виконуватиметься нер-во | yn-A | 0
Cоставление планів використання НД експлуатаційного підприємства, їх відхід ...
Зміст роботи: - складання річного плану використання і відходу ЗС у ремонт - складання місячного плану використання і технічного обслуговування ПС. - Підсумковий висновок про роботу Річний план Річний план складається в 4 кв.
Дослідження природних ресурсів планети за допомогою космічних методів
З позиції географії великий інтерес представляє космічне землезнавство. Так називають сукупність досліджень Землі з космосу з допомогою аерокосмічних методів і візуальних спостережень. Головні цілі космич
ОК Буран
"БУРАН" - радянський крилатий орбітальний корабель багаторазового використання. Призначений для виведення на орбіту навколо Землі різних космічних об'єктів та їх обслуговування; доставки модулів і персоналу д
Гідро-кліматичні умови на космічних знімках
Правильне картографічне зображення гідрографічної мережі - річок, озер і водосховищ має велике наукове і практичне значення. Водні об'єкти є істотними елементами змісту більшості г
Tupolev 154M noise asesment (Аналіз шумових характеристик літака Ту-154М)
Though long of concern to neighbors of major airports, aircraft noise first became a major problem with the introduction of turbojet-powered commercial aircraft (Tupolev 104, Boeing 707, Dehavilland Comet) in
Розрахунок зовнішніх швидкісних характеристик двигуна внутрішнього згоряння
Автомобілі сімейства УАЗ-452 підвищеної прохідності з переднім і заднім ведучими мостами призначені для експлуатації по всіх дорогах загальної мережі Росії, а також місцевості, у всіх кліматичних умовах в л
Вільний політ у полях тяжіння
З останньої формули, знаючи K для Землі, легко знайти кругову швидкість для будь-якої відстані r від її центру або для будь-якої висоти h над земною поверхнею (h = rr (, де r (= 6371 км - середній радіус Землі)
Розробка алгоритмів контролю та діагностики системи управління орієнтацією ...
1. Текстові а) аналітичний Огляд існуючіх моделей; б) обробка теоретичного матеріалу по вопросам апроксімації; в) побудування моделей різного порядку; г) аналіз побудованіх моделей; д) Надання рекомендацій Щодо ві
Конструювання ДЛА РДТТ
Ракетні двигуни твердого палива (РДТТ) отримали в даний час широке застосування. З опублікованих даних випливає, що понад 90% існуючих і знову розроблюваних ракет оснащуються РДТТ. Цьому спос
Супутникова система ГЛОНАСС
У 1979 р. була здана в експлуатацію навігаційна система 1-го покоління "Цикада" у складі 4-х навігаційних супутників (НС) , виведених на кругові орбіти висотою 1000 км, нахилом 83 ° і рівномірним роз
Літаки із змінною геометрією і стреловидностью крил
ЛІТАКИ із змінною геометрією І стрілоподібним крилом. "Конструктивна складність крила сизменяемойстреловидностью перешкоджає його широкому застосуванню", - констатували в 1955 році автори англійського довідника "Реактивні літаки світу".
Earth Impacts as a Threat to Civilization
In recent years we get more & more facts showing that the present appearance of our planet was formed not only by slow evolutionary processes , like wind erosion, but also by gigantic natural cataclysms.
Супутникова система ГЛОНАСС
Зміст 1. Історичні відомості 2
Сухов
Чверть століття тому Генеральним конструкторам П.О.Сухого була схвалена ідея створення легкого літака-штурмовика (ЛСШ) і дано вказівку на проведення робіт з формування вигляду самолета.-прообразу нині всімірн