Головна
Реферати » Реферати з АВІАЦІЇ и космонавтіці » Системи стабілізації та орієнтації

Системи стабілізації та орієнтації

/> Процедура строітособіе Лінії для визначення области стійкості дискретних систем за крітерієм Кларка, описаному в пункті 1.4. При завданні матріці До звітність, два змінюваніх параметра позначіті к1 и к2.

Приклад:
Построеннійграфік можноувідеть на малюнку Б.1 додатка Б.

2.4.2 Процедура gurvitz? побудова особливая ліній для визначення области стійкості безперервніх систем.
Формат:
gurvitz (А, В, К, x1, x2, y1, y2)
Параметри:
А? матриця стану безперервної системи;
В? матриця управленіянепрерівной системи;
К? матриця;
X1 и x2? Межі Зміни параметра к1;
Y1 и y2? Межі Зміни параметра к2;
Опис:
Процедура строітособіе Лінії для визначення области стійкості безперервніх систем за крітерієм Гурвіца, описаному в пункті 1.4. При завданні матріці До звітність, два змінюваніх параметра позначіті к1 и к2.
Приклад:
Построеннійграфік можноувідеть на малюнку В.1 додатка В.
2.4.3 Процедураust? оцінює стійкість безперервної и діскретної замкнутих систем.
Формат:
ust (A, B, K, c)
Параметри:
А? матриця стану безперервної або діскретної системи;
В? матриця управленіянепрерівной або діскретної системи;
К? матриця;
С? Строкова змінна s або z, яка позначає стійкість Якої системи пільг в оцініті.
Опис:
Процедура оцінює стійкість безперервної и діскретної замкнутих систем по Коренєва крітерієм.
Процедура повертає Строкову змінну,
пріймаючу значення:
ust? система стійка;
Noust? система не стійка;
Nagr? система находится На межі стійкості.
Приклад:
ust (matrix (2, 2, [0,1,2.268,-0.03]), matrix (2,1, [0, - 4.235]),
matrix (1, 2, [1,0]), z);
Noust

2.5 Синтез дискретних систем

2.5.1 Процедура sintez1? візначає КОЕФІЦІЄНТИ КОРЕКТ-рующего Ланки.
Формат:
Sintez1 (W, Wg, a, T0)
Параметри:
W? Вихідна Передавальний функція;
Wg? векторжелаеміх значень АФЧХ при питань комерційної торгівлі значення частот;
А? Вектор значень частоти;
T0? такт квантування.
Опис:
Процедура повертає КОЕФІЦІЄНТИ коригуючого ланки, что реалізує перший закон управління (формула 1.26) за квадратичним крітерієм (1.23).
Приклад:

W: = .5 * (-93478.39101 * z-.1150000000e3 * z ^ 2
+902.6600000 * z ^ 3 +1026.926837) / (z ^ 5-.5570000000 * z ^ 4 -
124.6542298 * z ^ 3 +46.10663267 * z ^ 2 +328.8088091 * z-4.226757788)
a: = vector (3, [10,100,1000]): Wg: = vector (3, [1,-1,-4]): Т0: = 0.063:

sintez1 (W, Wg, a, t0);


2.5.2 Процедура sintez2? візначає КОЕФІЦІЄНТИ КОРЕКТ-рующего Ланки.
Формат:
Sintez1 (W, Wg, a, T0)
Параметри:
W? Вихідна Передавальний функція;
Wg? векторжелаеміх значень АФЧХ при питань комерційної торгівлі значення частот;
А? Вектор значень частоти;
T0? такт квантування.
Опис:
Процедура повертає КОЕФІЦІЄНТИ коригуючого ланки, что реалізує перший закон управління (формула 1.26) за квадратичним крітерієм (1.24).
Приклад:

W: = .5 * (-93478.39101 * z-.1150000000e-3 * z ^ 2 +902.6600000 * z ^ 3
+1026.926837) / (z ^ 5-.5570000000 * z ^ 4-124.6542298 * z ^ 3
+46.10663267 * z ^ 2 +328.8088091 * z-4.226757788)
a: = vector (3, [10,100,1000]): Wg: = vector (3, [1,-1,-4]): Т0: = 0.063:

sintez2 (W, Wg, a, t0);

3 Апробація бібліотеки процедур SSO на прікладі
літака «Боїнг-747»

Для прикладу взята система стабілізації лінійного набору висота. Рівняння системи мают вигляд (1.1), матріці А і В показані на (рис. 3.1). Нижчих представлено:
1. Знаходження дискретних матриці В (рис.3.1) i А (рис.3.2).
2. Побудова особливая ліній стійкості за крітерієм Кларка для дискретних систем (рис.3.2).
3. Знаходження Передавальний матриць безперервної и діскретної систем (рис.3.3).
4. Побудова ЛАЧХ и ЛФЧХ безперервної (рис.3.4) i діскретної (рис.3.5) систем.
5. Побудова особливая ліній стійкості за крітерієм Гурвіца для безперервніх систем (рис.3.6).
6. Знаходження Коефіцієнтів коригуючого пристрою найбільш приближающего Бажану АФЧХ до віхідної за двома крітеріямі (рис.3.7).

Висновок

1. Розв'язала завдання автоматізації АНАЛІЗУ и синтезу систем стабілізації з використаних низькі класичності методів Теорії автоматичного управління.
2. Розроблено бібліотека процедур, яка доповнює Основний математичний пакет програм MAPLE V, яка поможет у вірішенні Завдання АНАЛІЗУ и синтезу систем стабілізації І, зокрема, у віконанні курсового проекту з дисципліни «Системи стабілізації та орієнтації» .
3. Бібліотека процедур віпробувана на прікладі системи стабілізації літака «Боїнг-747» , були Отримані дискретна модель и передавальні Функції системи, побудовані особливі Лінії стійкості та | Полтава Параметри коригувальна пристрою за двома крітеріямі (як видно з результатів другий крітерій Дає краще набліження бажаної характеристики до віхідної). Отримані результати підтверджують скроню Ефективність! Застосування результатів роботи для автоматізації проектування систем управління ЛА.


Список літератури

1. Айзенберг Я.Є., Сухоребрий В.Г. Проектування систем стабілізації носіїв космічніх апаратів.? М.: Машинобудування, 1986
2. Бесекерскій В.А. Цифрові автоматичні системи.? М.: Наука, 1976
3. Борушко Ю.М., Вартанян В.М., сисуни А.І. Системи стабілізації ЛА.? Х.: ХАІ, 1989
4. Куо Б. Теорія і проектування цифрових систем управління. ? М.: Машинобудування, 1986
5. Топчеев Ю.І. Атлас для проектування систем автоматичного регулювання. ? М.: Машинобудування, 1989
6. Дьяконов В.П. Математична система MAPLE VR3/R4/R5.? М.: СОЛОН, 1998

Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Системи стабілізації и орієнтації
У Данії годину в промісловості та сільському господарстві застосовуються десятки тисяч систем автоматичного регулювання (САР), Які Забезпечують скроню Ефективність виробничих процесів. Тому теор
Система автоматичного регулювання температури газів в газотурбінному дви ...
У даній работе розглядається система автоматичного регулювання температури газів в газотурбінному двігуні літака. КЗ, Яке в даним випадка є реальним дифференцирующим Ланка, реагує на п
Система автоматичного регулювання температури газів в газотурбінному дви ...
Система автоматичного регулювання температури газів в газотурбінному двігуні. Структурна схема: де: ОР - об'єкт регулювання; ЧЄ - чутлівій елемент; У - підсилювач; ІМ - виконавчий Механізм; КЗ - коригуючий ланка; Описание роботи реальної системи: У даній работе розглядається система автоматичного регулювання температури газів в газотурбінному двігуні літака.
Застосування фільтру Калмана в задачі ідентіфікації відмов двигунів стабіл ...
The monitoring algorithm of functioning of a spacecraft control system, constructed on the basis the suboptimum Kalman filter, is offered. The algorithm allows under the information of the platformless inertial
Літаки
- обмеже, ЯКЩО існує таке M (M> 0), что для всякого n віконується нер-во :-M0, як завгодно малого, існує такий номер N, что поклади від Е (N = N (E)), что для всіх n> N віконуватіметься нер-во | yn-A | 0
Теорія відмов
Оцініті закон розподілу відмов, перевірівші гіпотезу про ті, что ВІН может буті Визнання експоненціальнім, и розрахуваті ймовірність безвідмовної роботи об'єкта за 103 годин, ЯКЩО відомо, что при работе Nоб = 7
Загальні принципи ТЕА и Вибори двигуна літака
Кінцевою метою ТЕА проекту літака є вибір КРАЩИЙ альтернативи з безлічі варіантів з різнімі тактико-технічними характеристиками (ТТХ). Деяк вектор ТТХ за других рівніх умів
Випробування та забезпечення надійності ДЛА
Проведено вогневі випробування N двигунів за програмою, что забезпечен перевірку всех експлуатаційних умів! Застосування двигуна. При цьом були віміряні значення основного параметра - тяги двигуна R. При Віпра
Теорія відмов
Завдання № 3 Оцініті закон розподілу відмов, перевірівші гіпотезу про ті, что ВІН может буті Визнання експоненціальнім, и розрахуваті ймовірність безвідмовної роботи об'єкта за 103 годин, ЯКЩО відомо, что при работе Nоб = 73 об'єктів, что проходили випробування ПРОТЯГ 104 рік, Було зареєстровано n = 17 відмов у моменти годині, вибрані згідно з варіантом и занесені в таб.
Загальні принципи ТЕА и Вибори двигуна літака
Кінцевою метою ТЕА проекту літака є вибір КРАЩИЙ альтернативи з безлічі варіантів з різнімі тактико-технічними характеристиками (ТТХ).
Випробування та забезпечення надійності ДЛА
Орігінальну роботу завантажено у форматі zip Завдання Оцініті Надійність ДЛА за результатами вогневіх випробувань.
Електропостачання аеропортів
1.Вступ Електріфікація основних виробничих процесів ніні настількі високого уровня, что даже короткочасне Припинення подачі електроенергії серйозно впліває на вихід готової ПРОДУКЦІЇ, істотно зніжує Продуктивність праці и может привести до великих матеріальніх ВТРАТИ.
Розробка алгорітмів контролю та діагностікі системи управління орієнтацією ...
1. Текстові а) аналітичний Огляд існуючіх моделей; б) обробка теоретичного матеріалу з питань апроксімації; в) побудування моделей різного порядку; г) аналіз побудованіх моделей; д) Надання рекомендацій Щодо ві
Проектування командно-вимірювальної радіолінії системи управління летателей ...
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Спроектуваті командно-вімірювальну лінію, взявши в якості основи функціональну схему, збережений на рис. 1 при Наступний вихідних Даних: 1.
Електропостачання аеропортів
1.Вступ Електріфікація основних виробничих процесів ніні настількі високого уровня, что даже короткочасне Припинення подачі електроенергії серйозно впліває на вихід готової ПРОДУКЦІЇ, істотно зніжує Продуктивність праці и может привести до великих матеріальніх ВТРАТИ.
Повні Лекції з аеродінамікі и Динаміки польоту. Частина 1
Теорія польоту (аеродінаміка и ДИНАМІКА польоту) (наука фундаментальна и сувора спірається на математичний апарат.
Повні Лекції з аеродінамікі и Динаміки польоту. Частина 1
Теорія польоту (аеродінаміка и ДИНАМІКА польоту) (наука фундаментальна и сувора, яка спірається на математичний апарат. Альо, як и про будь-якої науці, про неї можна Говорити на кухні, Спираючись позбав на інтелект соот
Конструювання ДЛА РДТТ
Ракетні двигуни твердого палів (РДТТ) отримай в Данії годину ШИРОКЕ! застосування. З опублікованіх Даних віпліває, что прежде 90% існуючіх І знову розроблюваних ракет оснащуються РДТТ. Цьом спос
Обробка поверхонь деталей літальних апаратів
У Основі методу лежати два фізічніх закону: закон електромагнітної індукції Фарадея (ВИНИКНЕННЯ індукційніх струмів в провідніку, Який знаходится в змінному магнітному полі); і закон Джоуля-Ленца (нагрівання