Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Електропостачання аеропортів

Електропостачання аеропортів

кабелю 21400 грн. / км (АСБ), вартість будівельних робіт 530 грн. / км.
(21400 + 530) · 0,32 · 2 = 1710 грн.
Враховуючи необхідні нормативи щорічних відрахувань наведених у додатку 4 та Ен = 12% визначаємо за формулою щорічні розрахункові витрати за рахунок капітальних вкладень:
З = Ен · К + І = (Ен + Еа + Ео) · К + Се
Ен = 12% - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.
Еа = 2% - для відрахувань на амортизацію
Ео = 2% - для відрахувань на обслуговування
Се - вартість річних втрат електроенергії
Звл = (0,12 + 0,094) · 41,15 + (0,12 + 0,043) · 1,71 = 2,74 тис. грн.
Для завершення економічного розрахунку необхідно ще визначити вартість щорічних втрат в кабелях. За високовольтного кабелю в нормальному режимі протікає струм 8 А. Втрати в високовольтному кабелі за 1 рік (? = 3000ч.) Становить:
Авл = 3I? Rd? = 3 · 64 · 3,5 · 0,32 · 3000 = 571 кВт / ч
Вартість втрат електроенергії:
Се = (571 / 0,8) · 1,2 = 8 грн.

Варіант 2: Низьковольтна мережу. Електричний розрахунок.
Розрахунок перетинів низьковольтної мережі ведеться по мінімуму маси проводів і перевіряється по допустимій втраті напруги.
Знайдемо струм в робочому режимі:

Приймаємо? Uдоп = 4,5% = 17,1В
Розрахуємо втрату напруги на індуктивному опорі лінії:

Визначаємо допустиму втрату напруги на активному опорі лінії:
? Uадоп =? Uдоп-? Uх = 17,1-0,85 = 16,25В
? Al = 35 Ом · мм? / км
Визначаємо перетин

Стандартне найближче значення
Fст = 150 мм? Iдд = 305 А
Як бачимо
Iдд> Iр
Перевіримо по втрати напруги:

Це становить 4,2% Розглянемо ПАР:

Iдд> Iпарсеченіе підходить
Перевіримо по втраті напруги:

Це становить 7,7%
Економічний розрахунок.
Як показав електричний розрахунок по низьковольтної стороні, необхідно тягнути один 4-х жильний кабель на 320 м перетином 150 мм ?. При такому варіанті вартість кабелю з прокладкою складе
(5,07 + 0,53) · 0,32 = 1,792 тис. Грн.
Також при варіанті низьковольтної мережі необхідно поставити на об'єкті розподільний щит, загальною вартістю 1,35 тис. Грн. Врахуємо також, що при приєднанні додаткової потужності до найближчої ТП, доведеться збільшувати потужність трансформаторів в цій ТП з 2х160 кВА на 2х250 кВА. Зважаючи на це буде потрібно ще 2000 грн. на спорудження потужнішою ТП.
Таким чином, наведені розрахункові витрати складають:
Знл = 4,4 · 0,214 + 1,722 · 0,163 = 1,233 тис. Грн.
За низьковольтному кабелю протікає струм 134 А. Втрати в низьковольтному кабелі за один рік становить (? = 2000 год.):
? Анл = 3 · I · R0 · l ·? = 3 · 17 956 · 0,21 · 0,32 · 2000 = 7240 кВт / ч
Вартість втрат електроенергії:

Тепер можна зробити порівняння наведених річних народногосподарських витрат по обидва варіантам. Неважко помітити, що в разі спорудження ТП, розрахункові витрати становлять 2,74 тис. Грн., В той час як при прокладанні низьковольтного кабелю вони не перевищують 1,233 тис. Грн. Низьковольтний варіант економічніше на 1,51 тис. Грн. З цього йому не обходимо віддати перевагу.


6. Розрахунок навантажень і вибір потужності силових трансформаторів.

Навантаження ТП визначають за формулою:

? Рi - приєднана активна сумарна потужність всіх ЕП, які живляться від даної ТП.
? Qi - приєднана сумарнареактивна потужність.
Для споживачів першої категорії рекомендується встановлювати 2 трансформатора на ТП. Одно-трансформаторні підстанції зустрічаються у споживачів другої категорії.
При виборі потужності трансформатора необхідно перевірити його перевантажувальну здатність. Для цього визначають максимальне навантаження за графіком добового навантаження:


Малюнок 2

1. Для одно-трансформаторних підстанцій вибирати трансформатор з номінальною потужністю більше Sнг.max / 1, 5 і розрахувати двоступеневий графік навантаження, період нічної навантаження Sнг Sном
Розглянемо приклад розрахунку одно-трансформаторної підстанції для ТП13 (ДПРМ):
Sнг.max = 28 кВА
Вибираємо трансформатор з номінальною потужністю
Sном.тр> Sнг.max / 1,5 = 28 / 1,5 = 19 кВА < Sтр = 25кВА
Беремо ТМ-25
Для першого періоду слід визначити усереднений коефіцієнт навантаження
К1 = 0,68.
Де ti - час, для якого справедливо нерівність Sнг i
К2 '= 1,1198
де ti - час, для якого справедливо нерівність Sнг i> Sном *
0.9Sнгmax / Sном = 1,01 <К2 '= 1,12>
Кгр = К2' = 1,12
t2 = h2 =? hi = 4
Kз = Sнгmax / n? Sном тр = 1,12
Середня температура навколишнього середовища зимова для Сімферополя-1,8? С, враховуючи установку трансформаторів всередині підстанції (тобто в приміщенні), середню температуру (зимову) збільшуємо на 10 ? С, і вона буде 8,2? С.
Беремо? Охл = 10? С
К2 табл = 1,4> К2 розр = 1,12
Значить, трансформатор ТМ-25 витримає заплановані систематичні перевантаження.
Аналогічним чином виробляємо розрахунок решти одно-трансформаторних підстанцій. Результати, отримані в ході обчислень заносимо в таблицю 3
2. Розглянемо приклад для двох трансформаторних підстанцій, для ТП2 (РСБН-У).
Sнг.max = 47 кВА
Для двох трансформаторних підстанцій потужність трансформатора повинна бути Sтр? Sнг.max / 2 = 47/2 = 23,5 кВА
Вибираємо трансформатори ТМ-25. Для двох трансформаторних підстанцій, як правило, більш важкими є післяаварійний режим, коли все навантаження припадає на один трансформатор.
Розрахунок ведеться за добовим графіком навантаження (рисунок 2) і розраховується К1, К2, t2.
Sном = Sтр / Sнг max = 25/47 = 0,523
Коефіцієнт навантаження:
К1 = 0,851
Коефіцієнт перевантаження:
К2 '= 1,47
Так як розрахункове значення:
К2' = 0, 9? Sнг max / Sном = 0,9? 4,7 / 25 = 1,692, то приймаємо: Кгр = 1,692
t2 = 12,08
К2табл = 1,4
К2расч> К2табл = 1,4 Кз = 47 / (2? 25) = 0,94
Трансформатор ТМ-25 не витримає систематичних перевантажень, беремо ТМ-40.
Sном = 40/47 = 0,851
Коефіцієнт навантаження:
К1 = 0,851
Коефіцієнт перевантаження:
К2 '= 1,47
0,9? Sнг max / Sном = 0,9? 47/40 = 1,06
К2расч = 1,18 t2 = h2 =? Hi = 4
К2табл = 1,6 Кз = 47 / (2? 40) = 0,59
К2табл> К2расч
Трансформатор ТМ-40 витримає систематичні перевантаження.
Аналогічним чином виробляємо розрахунок інших двох трансформаторних підстанцій. Отримані результати заносимо в таблицю 3

Таблиця 3
№, ТП
Об'єкт, годований від ТП
Sнг max
Кількість тр-ів
Тип тр-ра
Кз
К1
t2
К2 '
К2табл
1.
ЦІП
3634
2
1

2.
РСБН-У
47
1
ТМ-40
0,59
0,72
4
1,18
1,6
3.
ОПР-Л
64
2
ТМ-63
0,51
0,62
4
1,02
1, 6
4.
КДП
68
2
ТМ-63
0,54
0,66
4
1,08
1,6
5.
Водопровід
161
2
ТМ-160
0,5
0,62
4
1,01
1,6
6.
УКВ-пеленг
146
2
ТМ-100
0,73
0 , 75
11
1,23
1,4
7.
Посад. пав-н
679
2
ТМ-630
0,54
0,66
4
1,08
1,6
8.
Котельня
716
2
ТМ-630
0,57
0,69
4
1 , 14
1,6
9.
Склад ПММ
428
2
ТМ-400
0,54
0,66
4
1,08
1,6
10.
Автобаза
550
2
ТМ-400
0,69
0,79
6
1,3
1,5
11.
Ангар
715
2
ТМ-630
0 , 57
0,69
4
1,14
1,6
12.
БПРМ
32
1
ТМ-25
1,28
0,704
6
1,22
1,29
13.
ДПРМ
28
1
ТМ-25
1,12
0,61
4
1,12
1,41

7. Вибір живильних трансформаторів.

При виборі живильних трансформаторів необхідно врахувати, що найбільш важким для них є ПАР, коли все навантаження припадає на один трансформатор. Отже, вибір живлячих трансформаторів виробляємо по ПАР.
Sнг.max = 3634 кВА
Котн.нг = 0,55
Sнг = Sнг.max / Котн.нг = 3634 / 0,55 = 6607 кВА
Орієнтовна потужність:
Sтр? Sнг / 2 · Кз.мах = 6607/2 · 0,8 = 2643 кВА
Для ЦІП вибираємо трансформатори:
ТМН-6,3: ВН = 115 кВ; НН = 6,3 кВ; Рхх = 13 кВт; Ркз = 50 кВт; IХХ = 1%; Uк = 10,5%;
ТМН-6,3: ВН = 53 кВ; НН = 6,3 кВ; Рхх = 9,4 кВт; Ркз = 46,5 кВт; IХХ = 0,9%; Uк = 7,5%;


8.Расчет втрат напруги та потужності в трансформаторах.

Так як трансформатори мають значний внутрішній опір, то маємо втрати напруги в трансформаторі. Втрати напруги найбільш зручно визначати в відносних величинах.
? Uт * = Rт ** Pнг * + Хт ** Qнг *
Rт * - активне відносне опір тр-ра: Rт * = Pr / Sном
Хт * - відносне індуктивне опір тр-ра

Pнг * і Qнг * - відносні активна і реактивна навантаження:
Pнг * = Pнг / Sном.тр Qнг * = Qнг / Sном.тр
Трансформатори є споживачами реактивної потужності:

Sнг * = Sнг.мах / Sном
Втрати активної потужності:
? P = P0 + Pk * Sнг *?
Розглянемо приклад розрахунку для ТП2:
Рк = 0,88 кВт; Р0 = 0,17 кВт; Uк = 4,5%; IХХ = 3%;
S = 47 кВА
Знаходимо Rт = 0,88 / 40 = 0,022
Хт * = 0,039
Pнг * = 38/40 = 0,95; Qнг * = 28/40 = 0,7; ? Uт * = 0,022 · 0,95 + 0,39 · 0,7 = 0,0482
? Uт = 4,8% = 18 В
Р = 0,17 + 0,88 * 0,3481 = 0,48 кВт * 2 = 0,96 кВт
Аналогічно розраховуємо втрати напруги і потужності для решти трансформаторів і заповнюємо таблицю 4


Таблиця 4

Кількість трансформаторів
Тип трансформатора
U, кВт U, BU,%
2. 38 + j28
3. 52 + j36
4. 59 + j33
5. 124 + j103
6. 117 + j87
7. 580 + j337
8. 535 + j475
2
ТМ-40
0.88 0.17 4.5
3.0 0.59 0.96
3.7 9 2.4
1.28 0.24 4.5
2.8 0.51 1.15
5 7.5 1.9
1.28 0.24 4.5
2.8

Сторінки: 1 2 3 4