Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Електропостачання аеропортів

Електропостачання аеропортів

0.54 1.22
5.18 7.5 19
2.65 0.52 4.5
2.4 0.5 2.36
11.28 7.5 1.9
1.97 0.33 4.5
2.6 0.73
2.76 11 жовтня
2.8 7.6 1.42
5.5 2.0 7.6
1.42 5.5 2.0
0.54 0.57 7.24
7.78 45.4 47.72
7.2 9.5 2
2.5

2
ТМ-63


2
ТМ-63


2
ТМ-160


2
ТМ-100


2
ТМ-630


2
ТМ-630

9. 357 + j226
10. 488 + j231
11. 602+ j377
12. 26 + j18
2
ТМ-400
5.5 5.5 7.6
0.6 0.6 0.92
2.92 1.42 0.13
0.13 4.5 4.5
5.5 4.5 4.5
2.3 2.3 2.0
3.2 3.2 0.54
0.69 0.57 1.28
1.12 5.05 7.08
7.78 1.11 0.88
28.9 35.54 74.72
2.64 2.21 7
8 8.5 20
18 1.84 2.1
2.2 5.23 4.64

2
ТМ-400


2
ТМ-630


1
ТМ-25

13. 23 + j16
1
ТМ-25


? U для двох трансформаторних підстанцій слід розділити на 2
Висновок: ? Р і? Q можна усереднити:
? Р = 3,78 кВт
? Q = 20,4 квар
І надалі не ускладнювати собі роботу зайвими розрахунками.
? U в двох трансформаторних підстанціях становить в середньому 2,2%, а у одно-трансформаторних підстанцій? U = 4,9%
2,2%
Тобто втрати в одно-трансформаторних підстанціях майже в 2,2 рази більше ніж у двох трансформаторних підстанцій. Це відбувається по тому, що двох трансформаторні підстанції працюють в навантаженому режимі.


9. Визначення приєднаного навантаження з урахуванням втрат потужності в трансформаторах.

Присоединенная навантаження визначається з урахуванням кількості електричних приймачів живляться від ТП, плюс втрати в трансформаторі.
Приклад розрахунку для ТП2 (РСБН-У): потужність електроприймачів:
Sнгмах = 47 кВА
Втрати: Р = 38 кВт Q = 28 квар
? Р = 0,96 кВт? Q = 3,7 квар
Потужність навантаження:
? Р = Р +? Р = 38 + 0,96 = 38,96кВт
? Q = Q +? Q = 28 + 3,7 = 31,7квар
Р + jQ = 38.96 + j31,7, так як на ТП2 2 трансформатора, то вся навантаження припадає на 2 лінії. Складемо таблицю 5 з урахуванням втрат.
Таблиця 5
№ ТП
Кількість тр-ів
Повне навантаження
Навантаження на одну лінію
2.
2
38,96 + j31,7
19,48 + j15,85
3.
2
53,15 + j41
26,58 + j20,5
4.
2
60,22 + j38,18
30,11 + j19,09
5.
2
126,36 + j114,28
63,18 + j57,14
6.
2
119,76 + j97
59,88 + j48,5
7.
2
587,27 + j382,4
293,64 + j191,2
8.
2
542,78 + j522,72
271,39 + j261,36
9.
2
362,05 + j254,9
181,03 + j127, 45
10.
2
495,08 + j266,54
247,54 + j133,27
11.
2
609,78 + j424,72
304,89 + j212,36
12.
1
27,11 + j20,64
27,11 + j20,64
13.
1
23,88 + j18,21
23,88 + j18,21


10. Розрахунок потоку потужності по ділянках в робочому режимі.Sл1 = (1279 + j824) кВА Sл8 = 248 + j134
Sл2 = 1240 + j792Sл9 = 1768 + j1390
Sл3 = 278 + j153Sл10 = 1642 + j1276
Sл4 = 248 + j134Sл11 = 1522 + j1179
Sл5 = 909 + j598Sл12 = 935 + j797
Sл6 = 51 + j39Sл13 = 392 + j274
Sл7 = 24 + j18Sл14 = 30 + j19

1, 2 ...- номери точок при розрахунку струмів короткого замикання на ЕОМ.
- Коефіцієнти схеми (КС).


11.Расчет перетинів кабелів високовольтної мережі аеропорту в робочому режимі.

Перетин проводів високовольтної лінії електропередачі, рекомендується вибирати з економічної щільності струму, тобто такої щільності при якій розрахункові витрати виходять мінімальними.
В ПУЕ для визначення економічного перерізу проводів лінії рекомендується користуватися формулою: Fек = Imax / Jек
Imax - максимальне навантаження при нормальній роботі мережі.
Jек - економічна щільність струму А / мм ?, береться в залежності від матеріалу, конструкції кабелю і Тн (число годин використання максимально активного навантаження).
Приклад розрахунку перетину кабелю на ділянці 1 (лінія 1).
Сумарна потужність:? S = 1279 + j824 = 1521кВА, Код = 0,8
Знайдемо робочий струм:
I1p = 117 A
Так як кабель алюмінієвий з паперовою ізоляцією (просоченої) приймаємо:
Jек = 1,6А / мм? (Тм = 3000 годин)
Знаходимо перетин: Fек = Imax / Jек = 117 / 1,6 = 73мм?
Стандартне найближче значення Fст = 70мм? з Iдд = 190 А. Як бачимо, кабель проходить по струму.
Складаємо таблицю 6 значень решти перетинів мережі для робочого режиму:
Таблиця 6
№, лин
Потужність
на ділянці
Потужність на ділянці х Код
l, км
Ro , Ом / км
Хо, Ом / км
Код
Iраб, А
Fрасщ , мм?
Fст, мм?
Iдд, А
1.
1279 + j824
1023 + j659
1,68
0,44
0,086
0,8
117
73
70
190
2.
1240 + j792
1091 + j697
0,66
0,44
0,086
0,81
115
78
70
190
3.
278 + j153
278 + j153
0, 57
1,94
0,113
-
31
19
16
80
4.
248 + j134
248 + j134
0,54
1,94
0,113
-
27
17
16
80
5.
909 + j598
818 + j538
0,76
0,62
0,09
0,9
94
59
50
155
6.
51 + j39
51 + j39
0,72
3,1
0,112
-
6
4
10
60
7.
24 + j18
24 + j18
4
3,1
0,112
-
3
2
10
60
8.
248 + j134
248 + j134
0,81
1,94
0,113
-
27
17
16
80
9.
1768 + j1390
1503 + j1182
1,21
0,26
0,081
0, 81
175
115
120
260
10.
1642 + j1276
1478 + j1148
1,01
0,26
0,081
0,92
164
113
120
260
11.
1522 + j1179
1370 + j1061
0,75
0,33
0,083
0,95
157
104
95
225
12.
935 + j797
842 + j717
0,54
0,44
0,086
0,9
106
66
70
190
13.
392 + j274
392 + j274
0, 29
1,24
0,099
-
46
29
25
105
14.
30 + j19
30 + j19
0,56
3,1
0,122
-
3
2
10
60
Перевіримо дану мережу на втрати напруги. У мережі 6 кВ вони мають бути? U = (6-8)%.
Втрати напруги знаходимо по формулі? U = (? Рлі * Rлі * li +? Qлі * Xлі * li) / U
Розрахунок ведеться за найбільш віддаленій точці мережі і з урахуванням Код.
Самій віддаленою точкою лінії є ТП13? U = 342 В
Це становить 5,7% і задовольняє умові? Uдоп = 6%


12. Розрахунок низьковольтної мережі.

Цей розрахунок ведеться по допустимій втраті напруги і по мінімуму маси проводів. Вимоги ГОСТ 13109-76 можна задовольнити, якщо втрати напруги в окремих елементах мережі не перевищуватиме деяких допустимих значень.

Петльова мережа: (штаб, їдальня).

Л2 в робочому режимі не бере участь. Приймемо? Uдоп = 4,5% = 17,1В. Втрата напруги на індуктивному опорі лінії:
? Uх1 = (Хо? Q * l) / U = (0,06 * 9 * 0,3) / 0,38 = 0,43 В
? Uх2 = (0,06 * 16 * 0,1) / 0,38 = 0,25 В
? Uх3 = (0,06 * 16 * 0,32) / 0,38 = 0,81 В
Допустимі втрати на активному опорі лінії:
? Uа Дод1 =? Uдоп-? Uх = 17, 1-0,43 = 16,67 В
? Uа Дод2 = 17,1-0,25 = 16,85 В
? Uа доп3 = 17, 1-0,81 = 16,29 В
F1 = (? *? li * Pi) / (? Uа доп. *? Uн) = 121 мм?; F2 = 47 мм ?; F3 = 155 мм?
F1ст = 120 мм?; F2ст = 50 мм ?; F3ст = 150 мм?
Iдд = 270 А> Ip = 111 A
Iдд = 165 А
Iдд = 305 А> Ip = 133 A
Перевіримо по? U
? U1 = 15 В Це становить 4,1%
? U3 = 16 В Це становить 4,2%
Перевіримо ПАР:

I1пар = 244 А
I2пар = 133 А
Перевіримо втрату напруги:
? U = 48,7 В
Це становить 10,9%> 4,5% + 5% = 9,5%
Збільшуємо Л1: Fст = 150мм? Iдд = 305 А
Збільшуємо Л2: Fст = 120мм? Iдд = 270 А
? U = 37 В
Це становить 8,9% <9,5%>
Обрив Л1
Розрахунок аналогічний попередньому
? U = 35,5 В; Це становить 9,3% <9,5% - проходить>
? U = 12,5 В; Це становить 3,3% <4,5% - проходить>
Низьковольтна мережу. (3 мат. Складу.)


Iр1 = 76 А; Iр2 = 50 А; Iр3 = 26 А;
? Uх = 0,86 В; ? Uа.доп. = 17,1-0,68 = 16,42 В
F1 = 36 мм ?; Fст = 35мм?; Iдд = 135 А
F2 = 18 мм ?; Fст = 16мм?; Iдд = 90 А
F3 = 9 мм ?; Fст = 10мм?; Iдд = 65 А
? U = 45 В; 11,8%> 9.5% не підходить.
Підбираємо інші перерізу
F1, 2, 3 = 50 мм?; Iдд = 165 А;
? U = 15,9 В; 4,2% <4,5%;>
Розглянемо ПАР:
I1пар = 151 А
I2пар = 101 А
I3пар = 50 А
? U = 32 В
Це становить 8,4% і задовольняє умову? Uдоп = 9,5%;
Низьковольтна мережу (ГРМ).


Ip = 29 A;? Uх = 0,54 В;

? Uдоп = 17,1-0,54 = 16,56 В9
F = 25 мм ?; Fст = 25мм?; Iдд = 115 А;
? U = 15,2 В; 4% <4,5%;>
В ПАР: Iпар = 57 А;
? U = 30 В; 8% <9,5%;>

13. Розрахунок струмів короткого замикання.

Розрахунок Iк.з на шинах силового трансформатора на низькій стороні.
Використовуючи таблицю, приймаємо середнє геометричне відстань між проводом 0,4 мм, Х0 = 0,4 Ом / м для проводів марки АС лінії еллектро передач. Відносне реактивний опір:
Xл1 * = 0,361
ХЛ2 = 2,226;
Відносне індуктивне опір трансформаторів:
Хтр * 1 = Uк1 / 100 * Sб / Sном = 0,4 * 40 * 300 / 1,1 * 12100 = 5
Хтр * 2 = 3,57
Точки короткого замикання:
Iк1 * '' '= Е * / (Хс " + Xл1 * + Хтр * 1) = 0,18
Iкз1 * '' '= 5,18 кА
Iк2 *' '' = 0,16
Iкз2 * '' '= 4,6 кА

14. Перевірка термічної стійкості кабелю від дії струму короткого замикання.

Для розрахунку беремо кабель, у якого перетин має найбільшу різницю з попереднім розтином. Для прикладу візьмемо високовольтний кабель з F = 10мм ?, Iдд = 60 А, Iр = 6 А на лінії 6, Ік '' '= 0.95 кА
Визначимо первісну температуру кабелю:
Qнач =? t (Iр / Iдд)? + tокр. СР
Qнач = Qдд-Qном = 60-15 = 45 ° С
Qдд = 60 ° С; Qном = 15 ° С
Q = 15 ° С
За графіком знаходимо при Q = 15 ° С; Ан = 1500 (А? * с) / (мм?)
Знаючи max допустиму температуру нагрівання алюмінію, знаходимо АКЗ.
При нагріванні кабелю при струмі короткого замикання до температури Qкз = 200 ° С величина АКЗ. '= 14000 (А? * С) / (мм?)
Тоді ? А = АКЗ .'-Ан = 12500 (А? * с) / (мм?)
Знаючи це

Сторінки: 1 2 3 4

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар