Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Електропостачання аеропортів

Електропостачання аеропортів

значення можна визначити допустиме значення часу короткого замикання, за яке кабель нагріється до qдоп
t =? А * F ? / Iкз? = 1,4 с
За результатами можна зробити висновок, що при установці захисту на цій ділянці, при короткому трехфазном замиканні захист повинен спрацювати менше ніж за 1,4 с, інакше буде спостерігатися перегрів кабелю, що призведе до руйнування ізоляції і пробою кабелю на цій ділянці.

15.Закон регулювання напруги.

Закон регулювання напруги необхідний для забезпечення якості електроенергії (напруги) в електромережі. Для цього необхідно вибрати дві точки мережі: найбільш «близьку» і найбільш віддалену в електричному відношенні від джерела живлення. Якщо втрати в лінії до даного об'єкта перевищують 2,5%, то їх можна регулювати відпаюваннями трансформатора. Нам заданий діапазон регулювання на шинах живильної підстанції, в залежності від коливання навантаження.
Втрати в лініях розраховуємо по формулі? Ul = (Pлi * Roi + Qлi * Xoi) * li / Uн
? U1 = 137 В; 2,3%. ? U2 = 52 В; 0,9%.
? U3 = 18 В; 0,3%. ? U4 = 45 В; 0,7%.
? U5 = 78,2 В; 1,3%.? U6 = 19,54 В; 0,3%.
? U7 = 51,1 В; 0,9%.? U8 = 67 В; 1,1%.
Аналізуючи схему аеропорту, і прорахувавши втрати в елементах мережі приймаємо, що в ролі ближніх точок будуть: Б1 - РСБН-У (ТП2)
Б2 - автобаза (ТП10 ),
а в ролі дальніх: Д1 - ГРМ
Д2 - їдальня

Схема для розрахунку закону регулювання


Усі втрати в лініях позначені на малюнку 9. Перетин ліній наведені в таблиці 6 Відхилення напруги на лініях живильної підстанції при Imax + 7%, при Imin + 2%. Втрати в високовольтної лінії:
до ТП2:? Uвв max = 2,3%;
До ТП3:? Uвв max = 3,2%;
До ТП10:? Uвв max = 5,6%.
Потерінізковольтной лінії:
Д1:? Uнв max = 4%;
Д2:? Uнв max = 4,2%.
Так як співвідношення струмів при максимумі і мінімумі навантаження за завданням при Imax / Imin = 3, то щоб знайти втрати при мінімумі навантаження, максимальні втрати відповідно треба зменшити:
до ТП2:? Uвв min = 0,77%;
До ТП3:? Uвв min = 1,1%;
До ТП10:? Uвв min = 1,9%.
Д1:? Uнв min = 1,3%;
Д2:? Uнв min = 1,4%.
? Uт - у таблиці 4 (пункт 8)
? Uнв - при розрахунку низьковольтної мережі (пункт 13)
U вих = + 5% +? Uвв +? Uti +? Uнв

U вих max = 5 + 2,3 + 4,8 = 12,1

U вих min = 5 + 0,77 + 1,6 = 7,37


U вих max = 5 + 5,6 + 4,2 = 14,8

U вих min = 5 + 1,9 + 1,4 = 8,3


U вих max =-5 + 3,2 + 3,96 + 4 = 6,16

U вих min =-5 + 1,1 + 1,32 + 1,3 =-1,28


U вих max =-5 + 5.6 + 4,2 + 4,2 = 9

U вих min =-5 + 1,9 + 1,4 + 1,4 =-0,3

Розрахуємо втрату напруги в силовому трансформаторі
? Uт = Рк * РНГ / Sн? + Uк * Qнг / (100 * Sн)
? Uтo = 0,015 = 1,5%
Оцінимо необхідність використання трансформатора з РПН, чи можливо регулювати напругу цим трансформатором в отриманій зоні регулювання
Ето = + 5% +? Uтo-? Uвх +? Uвв +? Uтi +? Uнв
? U вих =? Uвх-? Uто + Ето
Ето - відносна зміна напруги на вторинній обмотці трансформатора за рахунок зменшення коефіцієнта трансформації отпайки.
? Uвх = 7% при Sнгмах; ? Uвх = 2% при Sнгмin
Ето =? Uтo-? Uвх +? U вих

Ето max = 12,1-7 + 1,5 = 6, 6

Ето min = 7,37-2 + 0,5 = 5,87


Ето max = 14, 8-7 + 1,5 = 9,3

Ето min = 8,3-2 + 0,5 = 6,8


Ето max = 6,16-7 + 1,5 = 0,66

Ето min =-1,28-2 + 0,5 =-2,78


Ето max = 9-7 + 1,5 = 3,5

Ето min =-0,3-2 + 0,5 =-1,8

Сенс графіків полягає у тому, що якщо відключення напруги на виході живильного трансформатора буде, знаходиться в межах зони, обмеженої прямими , напруга на навантаженні не вийде за межі допуску. В даному випадку використовується, як видно з графіків, трансформатор без РПН. Трансформатор з ПБВ слід встановити на отпайку "0".

16.Вибор косинусних конденсаторів.

Визначимо повну потужність аеропорту при максимумі і мінімумі навантаження.
Sнг.max = 2249кВА
Sнг.min = 2249/3 = 750кВА
Кабельні лінії є одночасно споживачами і генераторами реактивної потужності . Це необхідно враховувати при виборі конденсаторних батарей. Qпотр = 3 * I? * Xo * l; Qген = U? * Bo * l
Наприклад, для кабелю на лінії 9 (l = 1,21 км; F = 120 мм ?; I = 184 A)
Qпотр = 3 * 184? * 0,076 * 1,21 = 9340 ВАР
Qген = 6000? * 146 * 0,000001 * 1,21 = 6360 ВАР
Результати аналогічних обчислень для решти кабелів заносимо в таблицю 7.
Таблиця 7
№ лин.
Довга l, км
Qпотр max, ВАР
Qпотр min, ВАР
Qген, ВАР
9.
1,21
9340
3113
6360
10.
1,01
7461
5309
2487
11.
0,75
4895
1632
3618
12.
0,54
1456
485
2469
13.
0,29
160
53
1015
14.
0,56
1, 25
0,42
2298

Знаходимо прибавку реактивної потужності за рахунок кабельних ліній
? Qmax =? Qген-? Qпотр max = 18247-23313 =-5,06 квар
? Qmin =? Qген-? Qпотр min = 18247-10592 = 7,65 квар
Визначаємо реальні реактивні потужності:
Qнагр mах = 1395,06; Qнагр min = 465,02 квар
Визначаємо повні потужності:
Smax = 2252 кВА
Smin = 751 кВА
Знаходимо реальні коефіцієнти потужності:
cos? max =? Pнагр mах / Smax = 0,79
cos? Min =? Pнагр min / Smin = 0,78
Необхідний енергосистемою коефіцієнт потужності cos? Сист = 0,95
Потужність конденсаторних батарей ми визначаємо за формулою:
Qkmax =? Pmах * (tg? Д-tg? Mp)
? Mp - необхідний кут, тобто відповідний 0,95
tg? mp = 0.33
tg? д - дійсний кут, т. е. відповідний:
max tg? д = 0,78; min tg? д = 0,8
Qkmax = 796 квар; Qkmшт = 277 квар
Щоб компенсувати цю потужність треба поставити батареї, де вони будуть найбільш ефективні. Це будуть місця де протікають великі реактивні потужності на високовольтній стороні
cos? після установки КБ: cos? = 0.947

17. Експлуатація кабельних ліній.

1. Після прокладки кабелю представники організацій електромонтажною, будівельної і замовника, оглянувши трасу, складають акт на приховані роботи і дають дозвіл на засипку траншеї, засипку роблять після всіх муфт та випробування кабелю підвищеною напругою.
2. Всі кабельні ізоляції по інструкції повинні виготовлятися з негорючих матеріалів.
3. Введення кабелів з траншей в будівлю при відсутності вентильованого підпілля повинні виконуватися вище нульової позначки. При відкритому майданчику кабелі необхідно захищати від прямих сонячних променів.
4. Кабелі з суцільними поривами, задираками і тріщинами шлангів необхідно відремонтувати або замінити.
5. Кожна кабельна лінія повинна мати свій номер або найменування. В кабельних спорудах бирки маркування встановлюють не рідше ніж через 5 років.
6. Після монтажу кабелів до 1 кВ перевіряють цілісність і фазировку кабелю, опір ізоляції і опір заземлення кінцевих зачіпок. Опір ізоляції вимірюється Мегомметр на напрузі 2,5 кВ, яка повинна бути не менше 0,5 МОм, після однохвилинного випробування і проводиться один раз на 5 років, а кабель з гумовою ізоляцією перевіряється щорічно.
7. Необхідно 2 рази на рік контролювати навантаження кабелю (1 раз обов'язково в період її максимального навантаження).
8. Огляд кабельних трас проводиться не рідше одного разу на 3 місяці, кінцевих муфт і кабельних колодязів 2 рази на рік. Позачергові обходи виробляються в період паводків та стихійних лих.
9. Необхідно стежити за станом пікетів, попереджати розкопки поблизу трас, поява доріг, звалищ сміття над трасами.
10. Один раз на 3 роки кабелі повинні випробовуватися підвищеною напругою випрямленого струму. Випробування проводять для кожної фази окремо, шляхом плавного підйому напруги, починаючи від 0,3, зі швидкістю, що не перевищує 1% в секунду. При досягненні необхідного значення напруги стабілізується протягом 10 хвилин і контролюється струм витоку, який повинен постійно зменшуватися або залишатися постійним. У разі його наростання випробування тривають до пробою ізоляції або стабілізації струму витоку. Після плавного відключення кабель повинен бути розряджений через невеликий опір.
11. Земляні роботи поблизу трас повинні виконуватися в присутності представника експлуатуючої організації. Не допускаються розкопки машинами поблизу одного метра, а ударних механізмів на відстані менше 5 метрів від кабелю.
12. Відкриті муфти і відкопані кабелі повинні підвішуватися до перекинутих через траншею брусів, причому муфти повинні закриватися коробками.
13. Перед розкриттям кабелю необхідно упевниться, що він відключений (прокол кабелю заземленою сталевий голкою).
14. Перекладати кабелі і переносити муфти можна тільки після відключення кабельної лінії. Роботи проводяться в діелектричних рукавичках, поверх яких надягають брезентові рукавиці з групою з електробезпеки не нижче V, а для кабелю до 1 кВ не нижче IV.

Сторінки: 1 2 3 4