Головна
Реферати » Реферати з АВІАЦІЇ и космонавтіці » Обробка поверхонь деталей літальних апаратів

Обробка поверхонь деталей літальних апаратів

Зміст

1. Індукційна Поверхнево загартування

1. Загальні Відомості про індукційному нагріві ... 3

2. вихідні дані и Завдання розрахунку ... ... 3

3. Розрахунок параметрів ... ... 5

2. Зміцнення деталей Поверхнево пластичність деформуванням

2.1 Загальні Відомості ... ... 10

2.2 вихідні дані и Завдання розрахунку ... ... 10

2.3 Розрахунок параметрів дробеударного Зміцнення Різьблення ... ... 11

2.4 Розрахунок параметрів алмазного вігладжування ціліндрічної поверхні ... ... 12

3. Список використаних джерел ... ... 14

1. Індукційна Поверхнево загартування

1. Загальні Відомості про індукційному нагріві

В Основі методу лежати два фізічніх закону: закон електромагнітної індукції Фарадея (ВИНИКНЕННЯ індукційніх струмів в провідніку, Який знаходится в змінному магнітному полі); і закон Джоуля-Ленца (нагрівання провідніків ЕЛЕКТРИЧНА Струм).

Закону електромагнітної індукції: ЕРС індукції в замкнутому контурі пропорційна Швидкості Зміни магнітного потоку через поверхню, обмеженності контуром.

Закон Джоуля-Ленца: Якщо на ділянці кола под дією електричного поля НЕ звершується механічна робота и НЕ відбуваються Хімічні Перетворення Речовини, то робота електричного поля виробляти Тільки до нагрівання провідника. При цьом робота електричного Струму дорівнює кількості теплоти, что віділяється провідником Зі Струмило:.

2. Вихідні дані и Завдання розрахунку

Діаметр заготовки = 50 мм.
Довжина заготовки піддають Гарту = 50 мм.
Матеріал деталі: Вуглецевий сталь 12Х2Н4А

Рис.1 Ескіз деталі

Характеристики матеріалів:
Щільність стали
Питома теплоємність
Теплопровідність
Температуропровідність = 20
Пітом електричний Опір = 1.2

Характеристики індуктора:

Кількість вітків
Покриття Ан.Окс.100 з.
- Сплав (АМг6)
Пітом електричний Опір (АМг6)

Рис.2. Індуктора з деталлю

1 - індуктор; 2 - канал для протоку води; 3-деталь

Температурний режим:

Температура поверхні
Мінімальна
ШВИДКІСТЬ нагріву

Завдання розрахунку:

- Розрахуваті глибино загартованого шару на частотах
- Необхідну щільність потужності
- Амплітуду Струму в індукторі А.
- Потужність технологічної установки
- вібрато схему нагрівання й охолодження деталі
- Привести Ескіз індуктора
- Даті Рекомендації Щодо Вибори частоти в залежності від глибино Гарта.

3. Розрахунок параметрів

Товщина скін-шару (1):

(1)
- Пітом електричний Опір матеріалу заготовки
відносна магнітна пронікність, (= 1;
магнітна Постійна, = 1,257
- частота,
Для одновиткового індуктора крок намотування S дорівнює довжіні індуктора L.
Часу нагріву знаходимо за формулою (2):

(2)

с.
Товщина скін-шару в залежності від частоти Струму, де - частота в:


Запішемо товщина скін-шару ( в безрозмірному вігляді:


Тут - безрозмірній параметр.
За графіком на рис.3. візначімо при:

Рис.3. Рішення Завдання нагріву одновімірного полубесконечного тіла внутрішнімі Джерелами теплоти


Знаючий безрозмірну, візначімо (:
За графіком на рис.3 візначімо глибино Гарту в безрозмірному вігляді:


Переведемо в розмірній вигляд вікорістовуючі вирази:


На Основі проведених розрахунків можна сделать Висновок про ті, что при збільшенні частоти Струму Глибина Гарту зменшується. Найкращий результат БУВ отриманий при при глібіні Гарту або
2.55 мм.

Розрахунок щільності потужності.

Зазвічай при розрахунках щільність потужності візначається з умови завданні и годині нагрівання за формулою:

(3)


З отриманням густин Струму віберемо найбільшу, т.к. вона Забезпечує необхідну Потужність електромагнітної ЕНЕРГІЇ на всех частотах.

Розрахунок амплітуді Струму в індукторі.


Амплітуда Струму в залежності від частоти:

(4)


Найбільша амплітуду Струму в індукторі:

Розрахунок потужності технологічної установки.

Будемо вібіраті Із співвідношення:

, де ККД блоку живлення;

Знаходиться за формулою:
-довжина індуктора, рівна довжіні оброблюваної ділянки


Потужність технічної установки
Віберемо з ряду потужностей технічної установки 16; 25; 63; 100;
160 тоб
Тоді Необхідна щільність потужності:

або

У зв'язку з Вибори потужності установки Необхідна Корекція годині и Швидкості нагріву, а такоже амплітуді Струму:
З вирази (3) отрімуємо:


с.
З (2) вирази для:З вирази (4) для амплітуді Струму отрімуємо:

Рекомендації Щодо Вибори частоти и режимам нагрівання й охолодження:

Для Отримання максімальної глибино загартованого шару рекомендується Призначити частоту рівною 10
После Гарту рекомендується застосуваті охолодження у воде або маслі и відпустка для Зняття внутрішніх напруженного при Т = 200 (С.

2.Упрочненіе деталей Поверхнево пластичність деформуванням.

2.1 Загальні положення.

Обробка дробом застосовується для Зміцнення різноманітніх деталей планера и двигунів літальних апаратів - лонжеронів, бімсів, монорейок, деталей шасі, обшивок, панелей, лопаток турбіни и компресора, підшіпніків и т.д.

СУТНІСТЬ дробеударного Зміцнення Полягає у бомбардуванні поверхні деталі потоком дробу , володіє значний запасами кінетічної ЕНЕРГІЇ. джерела енергії дробу є струмінь газу, Рідини, відцентрова сила або Прискорення сили тяжіння. перелогових від тіпів и конструктивного Виконання технологічних установок (обладнання) ШВИДКІСТЬ дробу может змінюватіся від 10 до 100.

Основною ПЕРЕВАГА дробеударной ОБРОБКИ є можлівість ефективного Зміцнення деталей різної конфігурації, что мают дрібні надрізі, Пазі, галтелі и різьбові поверхні.

Усталостная Міцність деталі после Зміцнення дробом підвіщується на
15 ... 50% залежних від марки матеріалу и режімів Зміцнення. Зміни Розмірів деталей после дробеударного Зміцнення незначні и обчислюють мікронамі. Тому характеристики точності деталей візначаються операціямі, Попередніми зміцненню (шліфування, чистове точіння та ін.)

2.2 вихідні дані и Завдання розрахунку


Ескіз деталі наведено на рис.1.
Деталь Виготовлена ??Зі Сталі 12Х2Н4А;
Межа міцності
Щільність скла
Попередня обробка деталі: термоупрочнение и чистове точіння з шорсткістю:


После ОБРОБКИ ППД Вихідна шорсткість не винних погіршітіся.
Для ОБРОБКИ різьбі (дів. рис.4.) Використовуват Скляна дріб. Діаметр скляної дробу з Наступний ряду: 100; 160; 200; 250

Рис.4. фрагмент Різьблення деталі

Завдання розрахунку

Розрахуваті Параметри дробеударного Зміцнення Різьблення и алмазного вігладжування ціліндрічної поверхні.

2.3. Розрахунок параметрів дробеударного Зміцнення Різьблення.


Прізначімо діаметр скляної дробу згідно віхіднім Вимогами
(

 
Подібні реферати:
курсового проекту з несучих конструкціях и механізмам (спрямують)
1. Завдання на проектування ... 2 лютого. Описание механізму ... 3 березня. Вибір електродвигун ... 4 квітня. Кінематічній розрахунок механізму ... 5 травня. Силовий розрахунок хутра
Електропостачання аеропортів
1.Вступ Електріфікація основних виробничих процесів ніні настількі високого уровня, что даже короткочасне Припинення подачі електроенергії серйозно впліває на вихід готової ПРОДУКЦІЇ, істотно зніжує Продуктивність праці и может привести до великих матеріальніх ВТРАТИ.
Проектування командно-вимірювальної радіолінії системи управління летателей ...
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Спроектуваті командно-вімірювальну лінію, взявши в якості основи функціональну схему, збережений на рис. 1 при Наступний вихідних Даних: 1.
Визначення енергетичного потенціалу РЛ ІП
Нехай Потужність [pic] є Порогової потужністю, при якій реалізується задана величина отношения сигнал / шум, Забезпечує необхідні ймовірності правильного Виявлення и помілкової тривоги.
Електропостачання аеропортів
1.Вступ Електріфікація основних виробничих процесів ніні настількі високого уровня, что даже короткочасне Припинення подачі електроенергії серйозно впліває на вихід готової ПРОДУКЦІЇ, істотно зніжує Продуктивність праці и может привести до великих матеріальніх ВТРАТИ.
Розрахунок закритою косозубой нереверсивний турбіни
Щоб візначіті сумарная число зубів призначен Попередньо кут нахилится зубів [pic]. Тоді [pic]. Зупинимо Попередньо на значенні рівному [pic], тоді сумарна кількість зубів [pic]. Звідсі віпліває, ч
Випробування та забезпечення надійності ДЛА
Орігінальну роботу завантажено у форматі zip Завдання Оцініті Надійність ДЛА за результатами вогневіх випробувань.
Розрахунок закритою косозубой нереверсивний турбіни
Розрахуваті закріті НЕ реверсивного ціліндрічну косозубих передачу по нижчих Наступний Даними: N = 95000 Вт = 95 кВт; ; Приймаємо Попередній коефіцієнт К = 1,4 (зубчасті колеса розташовані у середини прольоту, альо НАВАНТАЖЕННЯ на різніх кінцях валів могут додатково згінаті вали). Знаючи Потужність ціліндрічної косозубой передачі, Ми можемо найти момент на зубчасто колесі. де Тепер візначаємо Передавальний число передаткі: За ГОСТом 8032-56 Приймаємо Передавальний число i = 7,1 Так як матеріали для шестерні и для зубчасто колеса не задані нам, то ма вібіраємо їх в довіднику.
Конструювання ДЛА РДТТ
Ракетні двигуни твердого палів (РДТТ) отримай в Данії годину ШИРОКЕ! Застосування. З опублікованіх Даних віпліває, что прежде 90% існуючіх І знову розроблюваних ракет оснащуються РДТТ. Цьом спос
Випробування та забезпечення надійності ДЛА
Проведено вогневі випробування N двигунів за програмою, что забезпечен перевірку всех експлуатаційних умів! Застосування двигуна. При цьом були віміряні значення основного параметра - тяги двигуна R. При Віпра
Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок и цехів ав ...
Орігінальну версию завантажено в * . zip форматі Зміст: Мета и Завдання організаційно-економічних розрахунків вихідні дані для розрахунків.
Автоматизоване проектування деталей крила
Цехи СУЧАСНИХ заводів - оснащені самими різнімі видами технологічного устаткування. Йо Використання полегшує працю людини, Робить его продуктивним. Прот у ряді віпадків робота цього обладнання
Теорія відмов
Оцініті закон розподілу відмов, перевірівші гіпотезу про ті, что ВІН может буті Визнання експоненціальнім, и розрахуваті ймовірність безвідмовної роботи про 'єкта за 103 годин, ЯКЩО відомо, что при работе Nоб = 7
Теорія відмов
Завдання № 3 Оцініті закон розподілу відмов, перевірівші гіпотезу про ті, что ВІН может буті Визнання експоненціальнім, и розрахуваті ймовірність безвідмовної роботи об'єкта за 103 годин, ЯКЩО відомо, что при работе Nоб = 73 об'єктів, что проходили випробування ПРОТЯГ 104 рік, Було зареєстровано n = 17 відмов у моменти годині, вибрані згідно з варіантом и занесені в таб.
Повні Лекції з аеродінамікі и Динаміки польоту. Частина 1
Теорія польоту (аеродінаміка и ДИНАМІКА польоту) (наука фундаментальна и сувора спірається на математичний апарат.
Повні Лекції з аеродінамікі и Динаміки польоту. Частина 1
Теорія польоту (аеродінаміка и ДИНАМІКА польоту) (наука фундаментальна и сувора, яка спірається на математичний апарат. Альо, як и про будь-якої науці, про неї можна Говорити на кухні, Спираючись позбав на інтелект соот
Проектування мотоустановки среднемагистрального ПАСАЖИРСЬКИЙ літака
Вибір вхідного пристрою Багато в чому поклади від розрахункового числа М польоту літального апарату, потрібного діапазону відхилення чисел М від розрахункового, місця розташування сілової установки на літальному аппара