Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів авіаційних підприємств

Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів авіаційних підприємств

верстат | | | |
| | 2 | 0,315 | 0,8 |
|-ручний гвинтовий прес | 1 | 7,5 | - |
|-разметочная плита | 1 | 0,54 | - |
|-наждачное чавило | 2 | 0,48 | - |
|-Слюсарні верстаки | 3 | 0,09 | - |
| Всього: | 19 | 33,619 | 78 |

3.Стоимость використовуваних основних фондів.

Всі використовувані основні фонди діляться на групи. По кожній групі визначається їх вартість.

3.1. Вартість робочих машин і устаткування, вартість допоміжного обладнання визначається виходячи з їх кількості та прейскурантних цін.

Фоб. = (Ni (Цi (Км.т.

ni-кількість i-ої групи устаткування, шт;

Цi-оптова ціна одиниці обладнання за прейскурантом, руб

Км.т. коефіцієнт, що враховує монтаж і транспортування
(1,05 ... ..1,15);

Основне обладнання:

Фоб.осн. = 1005280 (1,1 = 1105808 (руб.)

Допоміжне обладнання:

Фоб. доп. = 33619 (1,1 = 36980,9 (руб.)

3.2. Вартість іншого устаткування і дорогої оснастки визначається укрупненно у відсотках від вартості робочих машин і устаткування, відповідно:

-енергетіческое обладнання-10 ... .15%:

Фен.об. = (1142788,9 (13) / 100 = 148562,55 (руб.)

-под'емно-транспортне обладнання-15 ... .20%

Фтр.об. = (1142788,9 (17) / 100 = 194274,11 (руб.)

-інструмент і пристосування-2 ... 5%

Фпрісп.об. = (1142788,9 (3) / 100 = 34283,667 (руб.)

3.3. Вартість дорогого виробничого та господарського інвентарю:

Фінв. = (1142788,9 (1,5) / 100 = 17141,833 (руб.)

3.4. Вартість виробничої площі визначається виходячи з кількості обладнання та середніх питомих норм площі на одиницю обладнання.

Площа допоміжних приміщень:

Sвсп. = 1714,2 (0,3 = 514,26 м2

Конторські та побутові приміщення:

Sбит. = 1714,2 (0,2 = 342,84 м2

Загальна площа цеху визначається за формулою:

Sобщ. = Sпр. + Sвсп. + Sбит.

Sобщ. = 1714,2 + 514,26 + 342,84 = 2571,3 м2

Вартість виробничих площ визначається за формулою:

Сзд = S заг. (Сз

Сз-середня вартість будівництва 1 м2 (250 ... 400руб.)

Сзд = 2571,3 (250 = 642 825 (руб.)

Сзд = Vзд. (Сз Vзд = S (H

Vзд.-Обсяг виробничого приміщення

Н - висота виробничого приміщення

Сз-середня вартість будівництва 1 м3

Сз.пр. = 15 руб.

Сз.бит. = 26 руб.

Н = 18 м.

Сз.пр. = (1714,2 + 514,26) (18 (15 = 601684,2 (руб.)

Сз.бит. = 342,84 (3 (26 = 26741,52 (руб.)

Сзд .. = Сз.пр. + Сз.бит. = 601684,2 + 26741,52 = 628425,72 (руб.)

Вартість основних фондів.

Таблиця 6
| № | Групи основних фондів | од. | Сума, |
| | | змін. | руб |
| 1. | Будівлі, споруди та передавальні пристрої | руб. | 628425,72 |
| | Робочі машини й устаткування | руб. | 1142788,9 |
| 2. | Енергетичне обладнання | руб. | 148562,55 |
| | Підйомно-транспортне обладнання | руб. | 194274,11 |
| 3. | Інструмент і пристосування | руб. | 34283,667 |
| | Виробничий і хоз.инвентарь | руб. | 17141,833 |
| 4. | | | |
| | | | |
| 5. | | | |
| | | | |
| 6. | | | |
| | Всього: | руб. | 2165449,6 |

4.Расчет чисельності працюючих в цеху.

Чисельність працюючих визначається по кожній категорії: основні робочі, допоміжні робітники, інженерно-технічні працівники (ІТП), лічильно-конторський персонал (СКП), молодший обслуговуючий персонал (МОП).

4.1. Чисельність виробничих робітників визначається за операціями за формулою:

Чраб. = (Т (tоп.) / Fпол. (Кв.н. (Але

Т-программа випуску, м-к; tоп.-трудомісткість Операції;

Fпол.-Корисні фонд часу одного робітника;

Кв.н. - коефіцієнт виконання норм;

Але-коефіцієнт багатоверстатного;

Корисний фонд часу роботи робітника визначається за формулою:

Fпол. = (Д - Д1) (q ((1-(/ 100)

Д-кількість календарних днів ;

Д1-кількість вихідних і святкових днів; q-тривалість зміни в годинах;

(-відсоток використання робочого часу, приймається 10 ... .14%, у тому числі:

-відпустки основні та дополлнітельние 6 ... 7% (6,5%),

-відпустки по навчанню 0,3 ... 0,5% (0 , 4%),

-відпустки декретні 0,5 ... 0,8% (0,65%),

-по хвороби 2,5 ... 4% (3%),

-виконання гособязанностей 0,2 ... 0,7% (0,5%),

-внутрісменние перерви 0,5 ... 1% (0,7%).

У результаті (= 11,75%

Fпол. = (92-26) (8,2 (1-11, 75/100) = 477,6 (години)

Визначимо чисельність робочих по розрядам
1.Револьверная група:

3 розряд : Чраб. = (430 (30) / (477,6 (1,08 (1) = 25 (чол.)

4 розряд: Чраб. = (430 (41) / (477,6 ( 1,08 (1) = 34 (чол.)
2.Токарная група:

3 розряд: Чраб. = (430 (23) / (477, 6 (1,08 (1) = 19 (чол.)

4 розряд: Чраб. = (430 (31) / (477,6 (1,08 (1) = 26 (чол .)

5 розряд: Чраб. = (430 (30) / (477,6 (1,08 (1) = 25 (чол.)
3 .Фрезерная група:

3 розряд: Чраб. = (430 (12) / (477,6 (1,08 (1) = 10 (чол.)

4 розряд: Чраб. = (430 (21) / (477,6 (1,08 (1) = 17 (чол.)

5 розряд: Чраб. = (430 (13) / (477,6 (1,08 (1) = 11 (чол.)
4.Фрезерная з ЧПУ група:

3 розряд: Чраб. = ( 430 (11) / (477,6 (1,08 (1) = 9 (чол.)

4 розряд: Чраб. = (430 (25) / (477,6 (1, 08 (1) = 21 (чол.)

5 розряд: Чраб. = (430 (8) / (477,6 (1,08 (1) = 7 (чол.)
5.Сверлільная група:

3 розряд: Чраб. = (430 (7) / (477,6 (1,08 (1) = 6 (чол.)

4 розряд: Чраб. = (430 (8) / (477,6 (1,08 (1) = 7 (чол.)
6.Шліфовальная з ЧПУ група:

4 розряд: Чраб. = (430 (11) / (477,6 (1,08 (1) = 9 (чол.)
7.Шліфовальная група:

3 розряд: Чраб. = (430 (15) / (477,6 (1,08 (1) = 12 (чол.)
8.Резьбошліфовальная група:

5 розряд: Чраб. = (430 (22) / (477,6 (1,08 (1) = 18 (чол.)

Отже, маємо:

Ч1 = 59 (чол.)

Ч2 = 70 (чол.)

Ч3 = 38 (чол.)

Ч4 = 37 (чол.)

Ч5 = 13 (чол.)

Ч6 = 9 (чол.)

Ч7 = 12 ( чол.)

Ч8 = 18 (чол.)
Сумарна чисельність основних робітників: (Чраб.осн. = 256 (чол.)

4.2. Чисельність допоміжних робітників.
1. Наладчики напівавтоматів (1 людина на 8 одиниць обладнання)

Ч = 105/8 = 13 (чол.)
2.Наладчікі простого обладнання (1 людина на 9 одиниць облад-нання):

Ч = 60/9 = 7 (чол.)
3.Слесарі з обслуговування обладнання (1 людина на 250 ре-монтних одиниць):

Ч = 1598/250 = 6 (чол.)
4.Електромонтери (1 людина на 340 кВт потужності):

Ч = 1359,3 / 340 = 4 (чол.)
5.Слесарі з ремонту устаткування ( 1 людина на 200 ремонтних одиниць):

Ч = 1598/200 = 8 (чол.)
6.Станочнікі з ремонту обладнання (1 людина на 350 ремонт-вих одиниць):

Ч = 1598/350 = 5 (чол.)
7.Слесарі ПРИН (1 людина на 35 основних робочих):

Ч = 256/35 = 7 (чол.)
8.Станочнікі ПРИН (1 людина на 45 основних робочих):

Ч = 256 / 45 = 6 (чол.)
9. Кладовщики ІРК (1 людина на 40 основних робочих):

Ч = 256/40 = 6 (чол.)
10. Кладовщики виробничих складів (1 людина на 45 ос-новних робочих):

Ч = 256/45 = 6 (чол.)
11. Раздатчики креслень (1 людина на 125 основних робочих):

Ч = 256/125 = 2 (чол.)
12. Підготовники ( 1 людина на 28 основних робочих):

Ч = 256/28 = 9 (чол.)


13. Транспортні робітники (1 людина на 30 основних робочих):

Ч = 256/30 = 9 (чол.)
14. Прибиральники цеху (1 людина на 45 основних робочих):

Ч = 256/45 = 6 (чол.)
15. Контролери (1 людина на 14 основних робочих):

Ч = 256/14 = 18 ( чол.)

Середній розряд розраховується за формулою:

(ср.i = (((j (Чij) / Ч.I

(ср.i середній розряд i-ої групи робочих

(j - відповідний розряд

Чij-чисельність робочих

Ч.I-кількість робочих i-ої групи.

1. (рев. = (3 (25 + 4 (34) / 59 = 4

2. (струм. = (3 (19 + 4 ( 26 + 5 (25) / 70 = 4

3. (фрез1. = (3 (10 + 4 (17 + 5 (11) / 38 = 4

4. (фрез2. = (3 (9 + 4 (21 +5 (7) / 59 = 3

5. (свердел. = (3 (6 + 4 (7) / 13 = 4

6. (шліф1. = (4 (9) / 9 = 4

7. (шліф2. = (3 (12) / 12 = 3

8. (рев. = (5 (18) / 18 = 5

Бюджет робочого часу на квартал

Таблиця 7.
| Показники | од. | Чисельне значення |
| | змін. | |
| Календарний фонд | | |
| а) робочі дні, в т.ч. вихідні, | | |
| празд-ники | дні | 92 |
| Номінальний фонд | дні

Сторінки: 1 2 3 4 5 6