Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів авіаційних підприємств

Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів авіаційних підприємств

+ 220 (2 + 110 (1 +

+ 130 (3 + 170 (1 + 190 (1 + 180 (1) = 6180 (руб)

Премії:

П = ЗПСКП ((0,3 = 6180 (0,3 = 1854 (руб .)

Сума доплат:

Д = ЗПСКП ((0,1 = 618 (руб.)

Загальний фонд заробітної плати :

ФЗПСКП = 6180 + 1854 + 618 = 8652 (руб.)

ЗПМОП (= 3 ((4 (150 + 1 (170 + 2 (150) = 3210 (руб)

Премії:

П = ЗПМОП ((0,3 = 3210 (0,3 = 963 (руб.)

Сума доплат:

Д = ЗПМОП ((0,1 = 321 (руб.)

Загальний фонд заробітної плати:

ФЗПМОП = 3210 + 963 + 321 = 4494 (руб.)

5.3.Средняемесячная заробітна плата визначається для кожної категорії працюючих окремо за формулою:

Зср. = ФЗПi / 3 (Чраб.i

Для основних робітників:

Зср.осн. = 136570,31 / 3 (256 = 177,82 (руб.)

Для допоміжних робітників:

Зср.всп .. = 57032,467 / 3 (112 = 169,74 (руб.)

Для ІТП:

Зср.ІТР. = 37422/3 (37 = 337,14 (руб.)

Для СКП:

Зср.СКП. = 8652/3 (11 = 262,18 (руб.)

Для МОП:

Зср.МОП. = 4494/3 (7 = 214 (руб.)

Відомість фондів заробітної плати робітників.

Таблиця 11.

| Групи робочих | ФЗП по | ФЗП по | Фонд | Фонд | Фонд | Общ.ФЗ |
| | окл. | т.з | прем | осн. | доп. | П |
| | | | 30% | з / п | 10% | |
| 1.Проізводственние | | 97550, | 29265, | 126815 | 9755,0 | 136 570 |
| робітники на відрядній | | 23 | 069 |, 29 | 23 |, 31 |
| оплати праці | - | руб. | руб. | руб. | руб. | руб . |
| 2.Вспомогательние | | 30447, | 9134,2 | 39581, | 3044,7 | 42626, |
| робітники на | | 47 | 43 | 71 | 48 | 46 |
| повре-менной оплаті | - | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| праці | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.Вспомогательние | 10290 | | 3087 | 13377 | 1029 | 14406 |
| робітники на окладі | руб. | - | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. |
| | | | | | | |
| Усього | | | | | | 57032, |
| допоміжні. | | | | | | 46 |
| робочі | | | | | | руб. |
| | 10290 | 127997 | 41486, | 179774 | 13828, | 193602 |
| | руб. |, 7 | 31 | руб. | 77 |, 7 |
| Разом: | | руб. | Руб. | | Руб. | Руб. |

Відомість фондів заробітної плати ІТП, СКП, МОП.

Таблиця 12.

| Категорії | ФЗП по | Фонд | Фонд | Фонд | Заг. |
| | Окл. | Прем | осн. | Доп. | ФЗП |
| | | 30% | з / п | 10% | |
| ІТП | 26730 | 8019 | 34749 | 2673 | 37422 |
| СКП | 6180 | 1854 | 8034 | 618 | 8652 |
| МОП | 3210 | 963 | 4173 | 321 | 4494 |
| Всього: | 36120 | 10836 | 46956 | 3612 | 50568 |

Середньомісячна заробітна плата персоналу цеху

Таблиця 13.
| Найменування категорії | Середньомісячна |
| працівників | зар.плата 1 робіт., руб |
| Основні робочі | 177,82 |
| Допоміжні робочі | 169,74 |
| ІТП | 337,14 |
| СКП | 262,18 |
| МОП | 214 |

Зведена відомість фонду заробітної плати

Таблиця 14.
| № | Категорія | Кількість | загальний | середньоміс. |
| | Працюючих | | фонд | з / п |
| | | | з / п | |
| 1 . | Основні робочі | 256 | 136570,315 | 177,82 |
| | Допоміжні робочі | 112 | 7032,46 | 169,74 |
| 2 . | | | | |
| | Разом робітники: | 368 | 193602,7 | 347,56 |
| 3. | ІТП | 37 | 37422 | 337,14 |
| | СКП | 11 | 8652 | 262,18 |
| 4. | МОП | 7 | 4494 | 215 |
| | | | | |
| 5. | | | | |
| | Разом: | 55 | 50568 | 813,32 |
| | УСЬОГО: | 423 | 244170,7 | 1160,88 |

6.Расчет собівартості продукції

6.1.Смета затрат на виробництво.

6.1.1.Потребность в основних матеріалах визначається за формулою:

М = Т (Див

Т-Товарно продукція;

Див-вартість матеріалів, витрачених на 1 м-к;

М = 430 (330 = 141 900 (руб.)

6.1 .2.Потребность в допоміжних матеріалах визначається за формулою:

М = Нр (Коб.

Нр-норма витрати матеріалу на одиницю обладнання; для металорізального обладнання Нр = 200 руб.

Коб.-кількість обладнання;

М = 200 (137 = 27400 (руб.)

Вартість допоміжних матеріалів:

МВСП. = 0,01 (628425,72 = 6284,25 (руб.)

6.1.3.Расходний фонд ріжучого інструменту за методом типовий оснастки:

Ір. = 0,4 ((15 (1142788,9 / 100) = 68567,332 (руб.)

6.1.4.Расход електроенергії для приведення в дію робочих машин, транспортних засобів визначається за наступною формулою:

Wс = (Ng (Fоб. (КN (Кt (Кс (Кпр.) / (М

Ng-Сумарна встановлена ??потужність електродвигунів обладнання, кВт;

Fоб.-ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання-вання;

КN середній коефіцієнт завантаження за потужністю ел. двигунів обладнання (КN = 0,8);

Кt-коефіцієнт завантаження за часом електродвигунів (Кt = 0,2);

Кс - коефіцієнт, що враховує втрати ел. енергії в мережі, приймається
(Кс = 1)

Кпр. - Коефіцієнт, що враховує споживання електро-енергії іншим обладнанням, приймається (Кпр. = 1,3)

(М-середній коефіцієнт корисної дії електродвігателей-0,9;

Wс = 1359,3 (1039,1 (0,8 (0,2 (1 / 0,9 = 251101,95 кВт / год

Витрата ел.енергії на освітлення визначається за формулою:

Wо = Nуд. (S заг. (Тосв. (Кс (Кд.

Nуд.-питома норма витрати ел.енергії на 1 м2 площі (Nуд. = 0,03 кВт / м 2);

Sобщ.-загальна площу освітлення, м2;

Тосв.-тривалість освітлювального періоду (Тосв. = 650 ч);

Кд-коефіцієнт, що враховує чергове освітлення (Кд = 1,1);

Кс-коефіцієнт опитування (Кс = 0,95 для поізводственних приміщень; Кс = 0, 8 для побутових приміщень);

Wо пр. = 0,03 (2228,46 (650 (1,1 (0,95 = 45410,443 кВт / ч

Wо побут. = 0,03 (342,84 (650 (1,1 (0,8 = 5883,134 кВт / ч

Wо (= 45410,443 + 5883,134 = 51293,577 кВт / ч

6.1.5.Расход енергоносіїв (стисненого повітря, пари, води).

Витрата стисненого повітря визначається за формулою:

J = Vуд. (Fоб. (N (Кt (Кn

Vуд-питома норма витрати повітря на 1 годину роботи облад-нання (
Vуд = 0,15 м3 / час) ; n-кількість устаткування, на яких використовується сжа-тий повітря;

Кt-коефіцієнт, що враховує частку часу роботи пнев-моінструмента
(Кt = 0,8) ;

Кn-коефіцієнт, що враховує втрати повітря (Кn = 1,3);

J = 0,15 (1039,1 (32 (0,8 ( 1,3 = 5187,19 (м3)

Витрата води на виробничі та побутові потреби:

Вода для технічних потреб:

U = n (Fоб. (q

U = 153 (1039,1 (0,6 = 95389,38 л = 95,389 (м3)

Вода для побутових потреб:

U = Uуд. (F (Чраб.

Uуд.-норма витрати води на добу на одну людину (Uуд. = 40 л);

F-число робочих днів;

Чраб.-чисельність працюючих;

U = 40 (66 (423 = 1116720 л = 1116, 72 (м3)

U води.гор = 40 (66 (169 = 446 160 л = 446,160 (м3)

Вартість енергоресурсів:

Сел.сіл. = 0,13 (251101,95 = 32643,253 (руб.)

Сел.осв. = 0,13 (51293,577 = 6668,165 (руб.)

Ссж.возд. = 0,37 (5187,19 = 1919,260 (руб.)

Склепіння тех. = 0,19 (95,389 = 18,124 (руб.)

Склепіння побут. = 0,19 (1116,72 = 212,177 (руб.)

Склепіння гір. = 0,98 (446,16 = 437,237 (руб.)

Витрати на енергетичні ресурси.

Таблиця 15.
| № | Найменування витрат | од. | Кількість | Ціна, р | Вартість, |
| | | вим | | уб. | руб. |
| 1. | Електроенергія: | КВт / | | | |
| |-Силовий | ч | 251101,9 | 0,13 | 32643,253 |
| |-осветітельная | | | 0,13 | 6668,165 |
| | | | 51293,5 | | |
| 2. | Стисле повітря | м3 | 5187,19 | 0,37 | 1919,260 |
| 3. | Вода: | | | | |
| |-Технічна | | 95,389 | 0,19 | 18,124 |
| |-холодне | | 1116,72 | 0,19 | 212,177 |
| | - гаряча | | 446,16 | 0,98 | 437,237 |
| | Разом: | | | | 41898,216 |

6.1.6.Затрати на амортизацію та поточний ремонт розраховуються за однорідними групами основних фондів, виходячи з їх балансової вартості і середніх норм амортизації за формулою:

А = Ф (На / 100

Ф-балансова вартість основних фондів;

На-норма амортизаційних відрахувань;

Аналогічно визначаються витрати на поточний ремонт.

1.Рабочіе машини та обладнання:

А = 1142788,9 (3/100 = 34283,667 (руб.)

Р = 1142788,9 (1/100 = 11427,889 (руб.)

2.Енергетіческая обладнання:

А = 148562,55 (2/100 = 2971,251 (руб.)

Р = 148562,55 (1/100 = 1485,625 (руб.)

3.Под'емно-транспортне обладнання:

А = 194274,11 (4/100 = 7770,96 (руб.)

Р = 194274,11 (1,5 / 100 = 2914,11 (руб.)

4.Інструмент і пристосування:

А = 34283,667 (8/100 = 2742,69 (руб.)

Р =

Сторінки: 1 2 3 4 5 6