Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів авіаційних підприємств

Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів авіаційних підприємств

34283,667 (2/100 = 685,67 (руб.)

5.Зданія:

А = 628425,72 (0,7 / 100 = 4398,98 (руб.)

Р = 628425,72 (0,25 / 100 = 1571 , 064 (руб.)

6.Проізводственний і господарський інвентар:

А = 17141,833 (3/100 = 514,255 (руб.)

Р = 17141,833 (1/100 = 171,418 (руб.)

Амортизаційні відрахування і витрати на поточний ремонт

Таблиця 16.
| № | Групи основних | Баланс. | Амортизації. | Тек.ремонт |
| | фондів | Стоїмо. | | |
| | | Руб. | | |
| | | |% | Сума, |% | сума, |
| | | | | руб. | | Руб |
| 1 | Робочі машини та | | | | | |
| | обладнання | 1142788,9 | 3 | 34283,667 | 1 | 11427,89 |
| | Енергетичне | | | | | |
| 2 | обладнання | 148562,55 | 2 | 2971,251 | 1 | 1485, 625 |
| | Підйомно-трансп. об. | 194274,11 | 4 | 7770,96 | 1,5 | 2914,11 |
| | Інструмент | 34283,667 | 8 | 2742,69 | | 685,67 |
| 3 | | | | | 2 | |
| | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | Разом: | 1519909,1 | | 47768,568 | | 16513,29 |
| 5 | Будинки | 628425,72 | | 4398, 98 | | 1571,064 |
| 6 | Виробничий і | | | | | |
| | господарський інв-рь | 17141,833 | 3 | 514,255 | 1 | 171,418 |
| | Разом: | 645567,55 | | 4913,235 | | 1742,482 |
| | Усього: | 2165476,6 | | 52681,803 | | 18255,77 |

6.1.7.Транспортние витрати визначаються за формулою:

Ш = Qм (Т (Ст (Кпр

qм-норма витрати основних матеріалів на 1 м-к;

Т-программа випуску;

Ст-вартість перевезення;

Кпр-коефіцієнт, враховує перевезення інших вантажів і повторюваність вантажопотоків (Кпр = 3);

Ш = 330 (430 (0,3 (3 = 127710 (руб.)

6.1.8.Прочіе витрати (охорона праці, техніка безпеки та ін.):

Спр. = 12,5 (423 = 5287,5 (руб.)

Ссоц.страх = 26 (ФЗП / 100

Ссоц.страх = 26 (244170,7 / 100 = 63484,382 (руб.)

Кошторис витрат на виробництво

Таблиця 17.
| | витрати |
| Елементи | |
| затрат | |
| | Сума, руб. | Уд.вес, |
| | |% |
| Сировина і основні матеріали | 141900 | 17,79 |
| Допоміжні матеріали: | | |
| - для експлуатації обладнання | 27400 | 3,4 |
| - знос інструменту і пристосування | 68567,332 | 8, 5 |
| для загальногосподарських потреб | 6284,25 | 0,79 |
| Електроенергія | 39311,418 | 4,9 |
| Заробітна плата працюючих | 244170,7 | 30,6 |
| Відрахування на соц.страхование | 63484,382 | 7,9 |
| амортизація основних фондів | 52681,803 | 6,6 |
| Інші витрати | | |
| стиснене повітря | 1919,260 | 0,24 |
| вода | 667,538 | 0,08 |
| поточний ремонт | 18255,77 | 2,28 |
| транспортні витрати | 127710 | 16,01 |
| інші витрати | 5287,5 | 0,66 |
| Разом: | 797639,93 | 100 |

6.2.Себестоімость товарної продукції

Цехові витрати.

Таблиця 18.
| Статті витрат | Сума, руб. |
| 1.Общий ФЗП інших допоміжних робочих | - |
| 2.Отчісленія на соц.страхование | - |
| 3.Зар.плата ІТП, СКП, МОП | 50568 |
| 4.Отчісленія на соц.страхование | 13147,68 |
| 5.Енергоресурси для хоз.нужд | |
|-ел.енергія для освітлення | 6668,165 |
|-вода | 649,414 |
| 6.Матеріали для загальногосподарських потреб | 74851,582 |
| 7.Амортізація | 4913,235 |
| 8.Текущій ремонт | 1742,482 |
| 9.Транспортние витрати | 127710 |
| 10.Прочіе витрати | 5287,5 |
| Разом: | 285538, 05 |

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.

Таблиця 19.
| Статті витрат | Сума, руб. |
| 1.Зар.плата робочих, зайнятих обслуговуванням | 57032,46 |
| 2.Отчісленія на соц.страхование | 14828,439 |
| 3.Енергоресурси: | |
|-ел.енергія | 32643,253 |
| стислі повітря | 1919,260 |
|-Технічна вода | 18,124 |
| 4.Вспомогательние матеріали | 27400 |
| 5.Ізнос інструменту та пристроїв | 68567,332 |
| 6.Амортізація устаткування і оснащення | 47768,568 |
| 7.Текущій ремонт устаткування і оснащення | 16513,29 |
| Разом: | 266690,71 |

Собівартість товарної продукції

Таблиця 20.
| Статті витрат | Витрати |
| | Сума, руб. |% |
| 1.Сирье і основні матеріали | 141900 | 16,38 |
| 2.Основна заробітна плата осн.рабочіх | 126815,29 | 14 , 64 |
| 3.Дополнітельная зар. плата осн.рабочіх | 9755,023 | 1,13 |
| 4.Отчісленія на соц.страхование | 35508,281 | 4,09 |
| 5 .Витрати на утримання обладнання | 266690,71 | 30,78 |
| 6.Цеховие витрати | 285538,05 | 32,96 |
| Цехова собівартість: | 866207,35 | 100 |

6.3.Расчет планової собівартості одиниці виробу.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, цехові витрати на одиницю продукції визначаються за такими формулами:

hРСЕО = (РСЕО / Зо) (100% hЦР = (ЦР / Зо) (100%

РСЕО, ЦР-сума витрат з утримання та експлуатації обладнання та цехових витрат;

Зо-фонд основної заробітної плати основних робітників; hРСЕО = ( 266690,71 / 126815,29) (100% = 210% hЦР = (285538,05 / 126815,29) (100% = 225%

РСЕО = Зо1 ((hРСЕО / 100) ЦР = Зо1 ((hЦР / 100)

де Зо1 = Зо / КМ-К = 126815,29 / 430 = 294,92 (руб.)

РСЕО = 294,92 ((210/100) = 524,83 (руб.)

ЦР = 294,92 ((225/100) = 562,32 (руб.)

Прибуток на одиницю продукції:

П = 0,08 (Себ-ть = 0,08 (1757,05 = 142,95

Планова калькуляція собівартості одиниці виробу

Таблиця 21.
| Статті витрат | Сума, |
| | руб. |
| 1.Основні матеріали | 330 |
| 2.Основна зар. плата виробничих робітників | 249,92 |
| 3.Дополнітельная зар. плата пр-них робочих | 25 |
| 4.Отчісленія на соціальне страхування | 64,98 |
| 5.Расходи на утримання обладнання | 524,83 |
| 6.цеховие витрати | 562,32 |
| 7.Себестоімость | 1757,05 |
| 8.Прібиль | 142,95 |
| 9.Планово-розрахункова ціна 1 м-к | 1900 |

7.Расчет нормативу оборотних коштів

Норматив оборотних коштів, необхідний для утворення виробничих запасів визначається по кожному елементу, виходячи з середньоденного витрати і норм запасу в днях за такою формулою:

Дi = Сi / 92 (Тзап.i

Сi / 92-среднедневной витрата, руб. / день

Тзап.i-норма запасу, дні

Сировина і основні матеріали:

ДЗСН = (141900/92) (11 = 16966,30 (руб.)

Допоміжні матеріали:

Двсп. = (27400 / 92) (15 = 4467,39 (руб.)

Малоцінний інструмент:

Дінстр. = (68567/92) (30 = 22358,80 (руб .)

Норматив оборотних коштів по запасних частинах для ремонту устаткування розраховується за формулами:

Дз.ч. = (Nобщ. (Г (Сз.ч. / 92) (Кпр (Тзап

Nобщ. - Кількість технологічного металорізального обладнання;

Г - середня категорія ремонтної складності одиниці обладнання;

Сз.ч. - вартісна сума запасних частин на одиницю ремонтної складності;

Кпр - коефіцієнт, що враховує потреби в запасних частинах для іншого устатковання (Кпр = 1,3);

Дз.ч. = (137 (13,1 (4 (11 (1,3) / 92 = 1115,84 (руб.)

Норматив оборотних коштів по незавершеному виробництву розраховується за формулою:

ДН.П. = (Sц. / 92) (Тц. (Кз

Sц. - цехова собівартість товарної продукції;

Тц. - тривалість виробничого циклу;

Кз - коефіцієнт наростання витрат (Кз = 0,52);

ДН.П. = (1757,05 / 92) (15 (0,52 = 148,97 (руб.)

Норматив оборотних коштів по запасах готової продукції розраховується за формулою:

ДГ.П. = (Sц. / 92) (Тзап.

ДГ.П. = (1757,05. / 92) (11 = 210,08 ( руб.)

Витрати майбутніх періодів:

ДБ.П. = Sц. (0,015 = 1757,05 (0,015 = 26,36 (руб.)

Д (= 45293,74 (руб.)

Інші нормативи:

Дпр. = Д ((0,07 = 45293,74 (+0,07 = 3170,56 (руб.)

Вироблення:

1.На одного працюючого 128140/423 = 302,93 (н-ч)

2.На одного робочого 128140/368 = 348,21 (н-ч)

Рентабельність:

1. 1м-к R = Пр / Себ-ть = 142,95 / 1757,05 = 8,1%

2. виробництва R = Пр / (Фосн. + Фоб.ср.)

R = 142,95 (430 / (2165476,6 + 48464,3) = 2,8%

Норматив оборотних коштів

Таблиця 22.
| № | Елементи | Витрати на | однодн. | Норм | Норма |
| | | пр - во, | витрата, | а | перевертнів. |
| | | руб. | руб. | | коштів |
| 1 | сировину й осн. матеріали | 141900 | 1542,39 | 11 | 16966,30 |
| 2 | впомогательние матер. | 27400 | 297,83 | 15 | 4467,39 |
| 3 | малоцінний інструм. | 68567,332 | 745,3 | 30 | 22358,80 |
| 4 | зап. частини для ремонту | 9332,48 | 101 , 44 | 11 | 1115,84 |
| 5 | незавершене пр-во | 913,68 | 9,93 | 15 | 148,97 |
| 6 | витрати будующих пров. | | | | 26,36 |
| 7 | готова продукція | 1757,05 | 19,1 | 11 | 210,08 |
| 8 | інші | | | | 3170,56 |
| | Разом: | | | | 48464,3 |

Техніко-економічні показники діяльності цеху.

Таблиця 23.
| № | Показники | од. | Чисельне |
| | | змін. | Значення |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Річна програма | | |
| |-кількість машинокомплектів | шт. | 430 |
| |-планіруемий квартал | | IV |
| |-Товарно продукція в планово-| | |
| | розрахункових цінах | руб. | 817000 |
| |-Товарно продукція в нормо-годинах | н-ч | 128140 |
| | Кадри, праця, заробітна плата | | |
| 2. |-Основні робочі | чол. | 256 |
|

Сторінки: 1 2 3 4 5 6