Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів авіаційних підприємств

Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів авіаційних підприємств

Оригінальну версію завантажуйте в *. zip форматі

Зміст:

Мета і завдання організаційно-економічних розрахунків
Вихідні дані для розрахунків. Виробнича програм
Розрахунок необхідної кількості виробничого обладнання та ручних місць
Вартість використовуваних основних фондів
Розрахунок чисельності працюючих в цеху
Розрахунок фонду заробітної плати працюючих в цеху
Розрахунок собівартості продукції
Розрахунок нормативу оборотних коштів
Техніко-економічні показники діяльності цеху


Мета і завдання організаційно-економічних розрахунків.

Виконання організаційно-економічних розрахунків дозволяє закріпити і розширити теоретичні та практичні знання в галузі економіки та організації виробництва, розвинути навички ведення самостійної роботи при проведенні економічних розрахунків і при виборі оптимального варіанту розв'язуваної задачі, виявити підготовленість до самостійної роботі в області економіки та організації виробництва.

1.Проізводственная програма.
Вихідні дані для проектування цеху.

3.1.Колічество машинокомплектів
3.2.Планіруемий квартал
3.3.Варіант технології
1.1. Обсяг реалізованої (товарної) продукції в одиницях трудомісткості (нормо-годинах) визначається за наступною формулою:

де N-обсяг товарної продукції, н-год
T - програма випуску товарної продукції в натуральному вираженні, м-к
t-трудомісткість виготовлення одного машино-комплекту, н-ч.

N = 430? 298 = 128 140 (н-ч)
Розподіл обсягу випуску по місяцях кварталу проводиться таким чином, щоб забезпечити рівномірне завантаження виробничих потужностей в кожному місяці, виходячи з середньодобового випуску продукції і кількості робочих днів у кожному місяці кварталу.

Nмес = aсут? Кр.д.м.
Nмес-місячний випуск продукції
aсут-добовий випуск продукції
Кр.д.м. - кількість робочих днів у місяці

aсут = Т / Кр.д.к.

Кр.д.к. - кількість робочих днів у кварталі

aсут = 430/66 = 6.51 (м-к/сут)
Nоктябрь = 6,51? 22 = 143,22? 143 (м-к)
Nноябрь = 6,51? 21 = 136,71? 137 (м-к)
Nдекабрь = 6,51? 23 = 149,73? 150 (м-к)

1.2.Об'ем валової продукції визначається за формулою:

В = N? ? H
В-обсяг валової продукції;
? Н-зміна залишків незавершеного виробництва, н-ч

? H = Нк - Нн

Нк - величина незавершеного виробництва на кінець планового періоду;
Нн - фактичний залишок незавершеного виробництва на початок планового періоду;
Нн = aсут? Тц
Нк = aсут? Тц? t? Кт.г.

Тц - середня тривалість виробничого циклу, дні;
T - трудомісткість виготовлення одиниці продукції, н-год;
Кт.г. - коефіцієнт технічної готовності незавершеного виробництва;
Нк = 6,51? 15? 298? 0,52 = 15131,844 (н-ч)
? H = 15131,844 - 9100 = 6031,844 (н-ч)
В = 128140 + 6031,844 = 134171,8 (н-ч)
Планово-розрахункова ціна 1 машино-комплекту:
Ц = 1900 руб.
Цкварт. = 1900? 430 = 817 000 руб.
По місяцях Цоктябрь = 1900? 143 = 271 700 руб.
Цноябрь. = 1900? 137 = 260 300 руб.
Цдекабрь. = 1900? 150 = 285 000 руб.
Товарна продукція в нормо-годинах:
Nоктябрь = 298? 143 = 42614 н-ч
Nноябрь. = 298? 137 = 40824 н-ч
Nдекабрь. = 298? 150 = 44700 н-ч

План виробництва і реалізації
продукції
Таблиця 3.
Найменування
показників
од. ізм.
План на квартал
в т.ч., по місяцяхжовтня.
Лист.
Дек.1.Реалізованная (товарна) продукція
1.1.В натуральних показниках
1.2.В планово-розрахункових цінах
1.3.В нормо-годинах

 
Подібні реферати:
Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів ав ...
Виконання організаційно-економічних розрахунків дозволяє закріпити і розширити теоретичні та практичні знання в галузі економіки та організації виробництва, розвинути навички ведення самостійної робіт
Cоставление планів використання НД експлуатаційного підприємства, їх відхід. ..
Зміст роботи: - складання річного плану використання і відходу ЗС у ремонт - складання місячного плану використання і технічного обслуговування ПС. - Підсумковий висновок про роботу Річний план Річний план складається в 4 кв.
Складання річного та місячного планів використання і відходу ЗС у ремонт
У контрольній роботі значення Wm визначаються за відносним польоту парку ПС той місяць року W'm (таб. 1 ) і планованого річного польоту парку НД Wr (згідно варіанту по табл. 2).
Електропостачання аеропортів
Електрифікація основних виробничих процесів нині настільки високого рівня, що навіть короткочасне припинення подачі електроенергії серйозно впливає на вихід готової продукції, істотно сн
Збірка замку зібраного становища основної опори шасі літака Ту-204
Проведено аналіз при розробці схем членування, складання. Наведено оцінку технологічності. Розроблено новий технологічний процес, обгрунтований вибір варіантів технологічного процесу, спроектовано приспособле
Випробування та забезпечення надійності ДЛА
Оригінальну роботу завантажуйте у форматі zip Завдання Оцінити надійність ДЛА за результатами вогневих випробувань .
Обробка поверхонь деталей літальних апаратів
В основі методу лежать два фізичних закону: закон електромагнітної індукції Фарадея (виникнення індукційних струмів в провіднику, який знаходиться в змінному магнітному полі); і закон Джоуля-Ленца (нагрівання
Електропостачання аеропортів
1.Вступ Електрифікація основних виробничих процесів нині настільки високого рівня, що навіть короткочасне припинення подачі електроенергії серйозно впливає на вихід готової продукції, істотно знижує продуктивність праці і може привести до великих матеріальних втрат.
Іркутський Авіазавод
Мета мого реферату - висвітлити події, що відбуваються на Іркутськом авіаційному заводі, зі дня його заснування по сьогоднішній день. Будучи жителем Ленінського району, де й розташоване ВАТ ІАПО, я не можу не замет
Авіаракетна-космічна промисловість США
Зміст: 1. авиаракетно-космічна промисловість (загальна характеристика) 2
Курсовий проект по несучих конструкціях і механізмам (спрямують)
1. Завдання на проектування ... ... 2 лютого. Опис механізму ... 3 березня. Вибір електродвигуна ... 4 квітня. Кінематичний розрахунок механізму ... ... 5 травня. Силовий розрахунок хутра
Електропостачання аеропортів
1.Вступ Електрифікація основних виробничих процесів нині настільки високого рівня, що навіть короткочасне припинення подачі електроенергії серйозно впливає на вихід готової продукції, істотно знижує продуктивність праці і може привести до великих матеріальних втрат.
Авіаракетна-космічна промисловість США
Авіаракетна-космічна промисловість (АРКП) є наукомісткої високотехнологічної галуззю, що вимагає великих науково-технічних розробок і великих капіталовкладень. АРКП це галузь машинобудування, возн
Організація авиачартерной перевезень
ОРГАНІЗАЦІЯ авиачартерной ПЕРЕВЕЗЕНЬ. На відміну від регулярних перевезень (виконуваних на регулярних рейсах) чартерні перевезення є нерегулярними.
Комплексне дослідження природних ресурсів Республіки Бурятія на основі да ...
З метою розвитку економіки Російської Федерації необхідно здійснити великий комплекс заходів щодо подальшого зміцнення матеріально-технічної бази промисловості та сільського господарства.
Загальні принципи ТЕА і вибору двигуна літака
Кінцевою метою ТЕА проекту літака є вибір кращою альтернативи з безлічі варіантів з різними тактико-технічними характеристиками (ТТХ). Деякий вектор ТТХ за інших рівних умов
Загальні принципи ТЕА і вибору двигуна літака
Кінцевою метою ТЕА проекту літака є вибір кращою альтернативи з безлічі варіантів з різними тактико-технічними характеристиками (ТТХ).
Випробування та забезпечення надійності ДЛА
Проведено вогневі випробування N двигунів за програмою, що забезпечила перевірку всіх експлуатаційних умов застосування двигуна. При цьому були виміряні значення основного параметра - тяги двигуна R. При випро
Перспективи розвитку аерокосмічної галузі України
Серед наукових організацій і конструкторських бюро найбільший промисловий зростання спостерігався у Авіаційного науково-технічного комплексу ім. О.Антонова та Запорізького машинобудівного конструкторського бюро (ЗМ