Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Складання річного та місячного планів використання і відходу НД в ремонт

Складання річного та місячного планів використання і відходу НД в ремонт

ТЕМА: СКЛАДАННЯ ПЛАНІВ ВИКОРИСТАННЯ НД ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА, їх відходів В РЕМОНТ ТА НА переодичними ТО .

Зміст роботи:

- складання річного плану використання і відходу НД в ремонт

- складання місячного плану використання і технічного обслуговування НД

- Підсумковий висновок про роботу

Річний план

Річний план складається в 4 кв. минулого року. В якості вихідних даних використовуються:

- планові обсяги льотної роботи парку НД по місяцях (m) року - Wm, 4;

- Дані про напрацювання окремих НД (j) парку планованого року-Нj0,4;

У контрольній роботі значення Wm визначаються за відносним польоту парку НД той місяць року W'm (таб. 1) і планованого річного польоту парку НД Wr (згідно варіанту по табл. 2).

Таблиця №1

Вихідні дані до контрольної роботи


| Найменовано | | міся | | | | | | | | | | |
| ие | | ца | | | | | | | | | | |
| | | року | | | | | | | | | | |
| | |, m | | | | | | | | | | |
| величин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W'm | 0,0 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 0 , 09 | 0,09 | 0,08 | 0,083 | 0,08 | 0,07 |
| | 75 | 6 | 9 | 4 | 9 | 91 | 2 | 4 | 8 | | 1 | 8 |
| № НД парку | .2-| .4-5 | .6 | .7 | .8-9 | 10 | .11-| 13 | 14-1 | 16 | 17-1 | 19-2 |
| j | 3 | | | | | | 12 | | 5 | | 8 | 0 |
| Hj4 | 290 | 280 | 250 | 10 | 150 | 330 | 380 | 270 | 280 | 110 | 100 | 500 |


Таблиця №2

Варіант завдання до контрольній роботі


| | | | | | | | прибути | | |
| | | | | | | | ие НД | | |
| | | | | | | | з рем | | |
| номер | тип НД | мат. | Термін | к-во | планир | Нарабі | Місяць | кількос | номер |
| вариан | | ремонт | прибувши | НД на | уемий | тка | m | ство | місяця |
| т | | ресурс | ания в | початок | річний | Первогов | | НД | склад |
| | | R4 | ремонт | року | й | про НД | | | лення |
| | | | е | N1? | Політ | на | | | плану |
| | | |? Р.мос | | парку | початок | | | відмови |
| | | | | | Wr.4 | року | | | на ТО |
| | | | | | | H10.4 | | | m |
| 9 | ТУ-154 | 9000 | .4-5 | 19 | 52000 | 4200 | .1-3 | .1-2 | 7 |

Wr = 52000г

Wm = W'm * W

Wm1 = 0,075 * 52000 = 3900;

Wm2 = 0,066 * 52000 = 3432;

Wm3 = 0,079 * 52000 = 4108;

Wm4 = 0,084 * 52000 = 4368;

Wm5 = 0,089 * 52000 = 4628;

Wm6 = 0,091 * 52000 = 4732;

Wm7 = 0,092 * 52000 = 4784;

Wm8 = 0,094 * 52000 = 4888;

Wm9 = 0,088 * 52000 = 4576;

Wm10 = 0,083 * 52000 = 4316;

Wm11 = 0,081 * 52000 = 4212;

Wm12 = 0,078 * 52000 = 4056;

Значення Н j0 визначаються на підставі величини Н10 (напрацювання першого НД на початок планованого року). Н10 = 1200г, шляхом додавання відповідних значень? Н j (таб. 1) для подальших номерів НД

Н10 = 4200г.

Н20 = Н30 = 4200г +290 = 4490;

Н40 = Н50 = 4200г +280 = 4480;

Н60 = 4200г +250 = 4450;

Н70 = 4200г +10 = 4210;

Н80 = Н90 = 4200г +150 = 4350;

Н10 = 4200г +330 = 4530;

Н11 = Н12 = 4200г +380 = 4580;

Н13 = 4200г +270 = 4470;

Н14 = Н15 = 4200г +280 = 4480;

Н16 = 4200г +110 = 4310;

Н17 = Н18 = 4200г +100 = 4300;

Н19 = Н20 = 4200г +500 = 4800.

На початок планованого року наявний парк НД приймається рівним
N1p = 20 шт . Але в другому місяці - лютому з ремонту прибуло один літак, а значить кількість літаків на 1-е лютого N1p = 21. Першого березня з ремонту прибуло ёщё два літаки - N1p = 23. Значення Nmp зменшується, якщо в попередньому місяці встановлена, необхідність відправки НД в ремонт.
Відправлення в ремонт в тому місяці надолужити j-е нд якщо виконана умова:

N jm-1 + Wmp? R;

Де N jm-1 - напрацювання j-го НД до кінця (m-1)-го місяця;

R - матремонтний ресурс розглянутого НД (ТУ-154) і дорівнює 9000г.

Wmp - оцінка планованого польоту на одне располагаемое НД в m-му місяці року, що проводиться без урахування можливого відходу НД в ремонт.

Wp = Wm / Nmp

Отже, на місяць планований політ на одне НД складатиме:

Wp1 = 3900/20 = 195;

Wp2 = 3432/21 = 163,4;

Wp3 = 4108/23 = 178,6;

Wp4 = 4368/23 = 189,9;

Wp5 = 4628/23 = 201,2;

Wp6 = 4732/23 = 205,7;

Wp7 = 4784/23 = 208;

Wp8 = 4888/23 = 212,5;

Wp9 = 4576/23 = 198,9;

Wp10 = 4316/23 = 187,6;

Wp11 = 4212/23 = 183,1;

Wp12 = 4056/23 = 176,3;

Дата відправки НД j-го в ремонт? J рем визначається з точністю до дня:

? J рем =? (R - Hjm-1)? m / Wmp; ? де? х? - Результат округлення до найближчого цілого числа найменшого х

? m - кількість днів в m-му місяці в 2000 році.

РОЗРАХУНОК ДЛЯ КОЖНОГО ЛІТАКА:

? 1 рем =? (9000-4200) * 31/180? '816;

? 2 рем =? 3 рем =? (9000-4490) * 31/180? '766,7;

? 4 рем =? 5 рем =? (9000-4480) * 31/180? '768,4;

? 6 рем =? (9000-4450) * 31/180? '773,5;

? 7 рем =? (9000-4210) * 31/180? '814,3;

? 8рем =? 9 рем =? (9000-4350) * 31/180? '790,5;

? 10 рем =? (9000-4530) * 31/180? '759,9;

? 11рем =? 12рем =? (9000-4580) * 31/180? '751,4;

? 13 рем =? (9000-4470) * 31/180? '770,1;

? 14рем =? 15рем =? (9000-4480) * 31/180? '768,4;

? 16 рем =? (9000-4310) * 31/180? '797,3;

? 17рем =? 18рем =? (9000-4300) * 31/180? '799;

? 19 рем =? (9000-4800) * 31/180? '714;

Ми отримали результати і бачимо що для всіх літаків виконується умова? J рем>? m, а значить в 2-му місяці жоден ВС не піде на ТО.
Результат дата більше 366 днів, а значить в цьому році на ремонт на відправляють НД

Тоді формула для обчислення напрацювань Н jm для НД, що не йдуть в ремонт:

Н jm = Н jm-1 + Wm-1-Wm рем / Nmp-Nm рем = значно спрощується = H jm-1 + Wm - 0 / Nmp-0 = Н jm-1 + Wmp.

І також формула визначення напрацювань використовується, для кожного літака для кожного місяця. Результати занесені в табл. 3

Розглянемо формулу обчислення середньої кількості розташовуваних НД в m-му місяці:

N me = Nmp-? m рем /? m,

- де? mрем - визначаються як сума значень (? m-? j рем) для НД, які увійшли в число Nmрем. Так як кількість НД які пішли на ремонт рівняються нулю, відповідно? Mрем = 0, а ремонт: N me =

Nmp.

Результати розрахунків заносяться в табл.3. для НД знаходяться в ремонті в межах m-го, місяця, значення Hjm приймаються рівними нулю. Термін перебування НД в ремонті? Р, умовно приймаються в межах величин, так, аби повернення з ремонту припадає на 1-е число місяця.

Складання місячного плану використання і технічного обслуговування НД

Складання місячного плану проводиться для m-го місяця, згідно варіанту. Метою складання плану є визначення об'єктів робіт з періодичного технічного обслуговування і рівному його розподілу по днях місяця для забезпечення ритмічності роботи цеху періодичного ТОАТБ.

Вихідними даними є:

-Значення планованих напрацювань наявного парку НД на початок і кінець m-го місяця (використовується значення Hjm-1 і Hjm);

- Періодичність Ф; форм ТО (приймаються для заданого типу НД відповідно до наказу начальника АТБ або головного інженера управління ГА за місцем роботи студента).

Розрахунковий середньомісячний політ на одне располагаемое НД в межах по формулі? Cm = Wcm / Nmc? M

? Cm = 3900/20 * 31 = 6,29

Простий НД але технічному обслуговуванні обумовлюють необхідність збільшення розрахункового середньодобового польоту? cm для інших НД

Результати складання плану оформляють у вигляді табл.4 де в колонках днів місяця у вигляді дробу для кожного ВСj наявного парку вказується фактичний добовий політ НД (чисельник) і фактична напрацювання НД до кінця дня

Сторінки: 1 2 3