Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Загальні види робіт, виконуваних на повітряних судах

Загальні види робіт, виконуваних на повітряних судах

ЗАГАЛЬНІ ВИДИ РОБІТ, ВИКОНУВАНИХ НА ПОВІТРЯНИХ СУДАХ.

1. ЗАПРАВКА паливно-мастильні матеріали.

1.1. Роботи по заправці повітряних суден ПММ і контроль їх якості здійснюють відповідно до вимог інструкції з організації та забезпечення задрих-авки літаків (вертольотів) паливно-мастильними матеріалами в експлуатаційних підприємствах цивільної авіації та
Інструкції по застосуванню і контролю якості авіаційних ПММ і спецжидкостей в цивільній авіації, інших керівних документів МГА.
Відповідальність за якість ПММ і стан засобів заправки покладається відповідно на служби паливно-мастильних матеріалів і спецтранспорту авіапідприємств.
Керівники служб та виконавці зобов'язані забезпечити заправку НД тільки кондиційним і підготовленими до використання ПММ, пожежну безпеку при виконанні робіт, не допускати втрат палива і масла при заправці і зберіганні.

1.2. Служба ПММ аеропорту в установленому порядку проводить лабораторні аналізи паливно-мастильних матеріалів і оформляє на них передбачені паспорта. В аеропорти МВЛ і на тимчасові аеродроми, де немає умов для виконання лабораторного аналізу, палива і масла поставляють з паспортами лабораторного аналізу. Щоденний аеродромний контроль якості палива, масла і спецжидкостей, перевірку засобів заправки здійснюють фахівці служб ПММ. В аеропортах 5-го класу і некласифікованих аеропортах, де служба ПММ не передбачена, аеродромний контроль якості паливно-мастильних матеріалів та стану засобів заправки наказом керівника авіапідприємства покладають на підготовлених для цього фахівців.

1.3. Дозвіл на заправку повітряних суден ПММ дають посадові особи, визначені цим Напучуванням та Інструкцією з організації та забезпечення заправки літаків (вертольотів) паливно-мастильними матеріалами в експлуатаційних підприємствах цивільної авіації. Вони й працівники служб ПММ і спецтранспорту, які безпосередньо здійснюють заправку судів ПММ, несуть відповідальність за технічну справність заправних засобів, якість ПММ і пожежну безпеку робіт по заправці.

1.4. Заправку повітряних суден ПММ виробляють за допомогою централізованих заправних систем, спецмашин (ТЗ, МЗ) та інших заправних засобів, які розташовують не ближче 5 м від крайніх точок НД Роздавальні пристрої цих коштів повинні бути справними і чистими, кришки фільтрів і заливні горловини опломбованими в установленому порядку. Перед допуском до заправки НД кошти підлягають контрольному огляду фахівцями служби
ГСМ

1.5. Потрібне кількість палива на політ визначає черговий штурман аеропорту і уточнює командир НД Рішення про кількість палива, що заправляється вони приймають з урахуванням залишку його в баках судна. Замір залишку палива виробляє бортінженер (бортмеханік, пілот), а в разі передачі судна в АТБ - і зустрічаючий НД авіатехнік (черговий по стоянці), відповідно до Інструкції по виміру залишків палива на повітряних судах після посадки і контролю кількості палива, що заправляється.
Повітряні судна, що не заплановані в політ, заправляють паливом по прильоту в кількості, що визначається для даного типу літака (вертольота) керівником авіапідприємства.
1.6. Заправку НД паливом і маслом здійснює заправник служби ПММ і технічний склад АТБ, а при експлуатації судна з тимчасового аеродрому - авіатехнік (авіамеханік).
В обов'язки заправника служби ПММ входить:
- пред'явлення авіатехніку (бортінженерові, бортмеханику) контрольного талона на ПММ;
- Заземлення заправного кошти і установка під його колеса наполегливих колодок, підключення троса вирівнювання електричного потенціалу ТЗ і повітряного судна;
- Стикування наконечника роздавального рукава з заправним штуцером на НД при закритій заправці, забезпечення електричного з'єднання штиря роздаткового крана (пістолета) з бортовим гніздом у горловини бака на НД при відкритій заправці (за відсутності гнізда перед початком заправки необхідно торкнутися роздатковим краном обшивки судна не ближче 1,5 м від горловини бака);
- Відкриття горловин паливних баків (заправних штуцерів);
- Заправка баків паливом;
- Від'єднання наконечника роздавального рукава від бортового штуцера заправки і закриття горловин, штуцерів після заправки.

1.7. Заправку НД паливом і маслом виробляють з дозволу авіатехніка або бортінженера (бортмеханіка), якщо судно перебуває під відповідальністю екіпажу. Перед заправкою авіатехнік зобов'язаний:
- злити відстій палива з баків НД і візуально перевірити відсутність в ньому води і механічних домішок;
- По контрольному талону перевірити дозвіл на заправку, відповідність марки авіа ПММ даному типу НД, вміст у паливі противообледенительной присадки, дату і час перевірки відстою, злитого з ТЗ, наявність підписів посадових осіб служби ПММ, підтверджуючих записи в контрольному талоні;
- Перевірити відстій палива, злитий з ТЗ працівником служби ПММ, на відсутність в ньому води і механічних домішок;
- Заземлити НД, перевірити заземлення заправного кошти (ТЗ) і підключення троса (проводу) вирівнювання електричного потенціалу НД і заправного кошти;
- Перевірити наявність засобів пожежогасіння на МС, наполегливих колодок під колесами опор судна, відсутність під крилом, фюзеляжем, гондолами драбин та інших великогабаритних предметів. Якщо НД знаходиться під відповідальністю екіпажу, відстій палива, злитого з баків судна і ТЗ, а також контрольний талон на паливо пред'являють бортінженерові (бортмеханику) повітряного судна. При позитивних результатах перевірки готовності до заправці авіатехнік (бортінженер, бортмеханік, якщо НД прийнято екіпажем) дає дозвіл на заправку, вказуючи режим заправки і розподіл палива по баках (групам), одночасно забезпечуючи включення автоматики централізованої заправки на НД, перевірку кількості дозаправляються палива і розподіл його по баках (групам) паливної системи.
Виконання робіт і контроль за закриттям горловин паливних баків
(штуцерів) і люків підходу до них здійснюють відповідно до вимог
РЛЕ та регламенту технічного обслуговування.
Після заправки паливом авіатехнік виробляє слив відстою з точок, передбачених для даного типу ПС, і візуально перевіряє відстій на відсутність води та домішок. Відстій палива після його перевірки зливають в призначені для цього ємності, розташовувані поблизу від стоянок повітряних суден.
При виявленні в відстої механічних домішок, води або кристалів льоду авіатехнік (бортінженер, бортмеханік) доповідає начальнику (інженеру) зміни, який спільно з представником служби ПММ вживає заходів по виявленню причин їх появи і з видалення домішок і води, аж до повної заміни палива в баках НД Перед вильотом бортінженер (бортмеханік, пілот) зобов'язаний перевірити кількість заправленого палива.
Вимога на фактично заправлене в НД кількість палива виписує бортінженер (бортмеханік, пілот), інженер зміни (авіатехнік). Копію вимоги на ПММ із зазначенням номера контрольного талона прикладають до завдання на по-років. Вимога на паливо, необхідне для ТО, виписує начальник
(інженер) зміни. Після заправки паливом авіатехнік, відповідальний за випуск НД в політ, записує в бортовому журналі і карті-наряді дані про фактичний залишок палива після польоту, кількості заправленого палива й про його сумарній кількості в баках. Якщо після цього проводилася дозаправка, то записується кількість дозаправлення палива і сумарна кількість після дозаправки.

1.8. У випадках, коли на заправку подані ПММ, невідповідні даному типу НД, при перевірці виявлено їх некондиційність, неправильно оформлений контрольний талон або засоби заправки не задовольняють пропонованим до них вимогам, заправка повітряного судна забороняється.
Про це авіатехнік доповідає інженеру (начальнику) зміни. Бортінженер
(бортмеханік), коли НД знаходиться під відповідальністю екіпажу, доповідає про це диспетчеру ПДСП для прийняття оперативних заходів щодо своєчасного забезпечення заправки.

1.9. Виконання робіт при повному (частковому) зливі палива (масла) з баків НД покладається на працівників АТБ (членів екіпажу) і служби
ПММ. При цьому фахівці АТБ (екіпажу) зобов'язані встановити черговість слива, управляти апаратурою паливної (олійною) системи, встановленої на НД, вживати заходів щодо попередження деформації баків.
Злив здійснюють працівники служби ПММ.

1.10. Відкрита заправка НД паливом при дощі і сильному вітрі з пилом, під час грози (при розрядах атмосферної електрики) і закрита заправка при грозових розрядах забороняється.

1.11. При заправці НД паливом (зливі палива) забороняється.
- Підключати і відключати від НД джерела електроенергії, використовувати електроінструменти, які можуть стати джерелами іскри або електродуги, розташовувати дроти, що з'єднують судно з джерелом електроенергії, на шляхах під'їзду (від'їзду) коштів наземного обслуговування;
- Починати заправку (слив палива) при розлитому паливі на стоянці, коли паливом облито НД або засіб заправки, для виявлення парів палива всередині повітряного судна;
- Підігрівати двигуни, вироби і системи, повітря в кабіні екіпажу і пасажирських салонах;
- Користуватися відкритим вогнем, несправними електричними лампами
(ліхтарями) для контролю робіт при заправці (зливі);
- Розташовувати двигун заправного кошти (ТЗ, агрегату) під крилом заправлюваного повітряного судна;
- Проїжджати чи зупинятися під крилом НД будь-яким видам транспорту;
- Починати заправку, якщо немає вільного шляхи відходу (відводу) заправного кошти від НД і при наявності сильного перегріву гальмівних пристроїв коліс.

1.12. При порушенні герметичності заправних рукавів і штуцерів, обливаючись НД або заправного кошти (ТЗ, автоцистерни, агрегату ЦЗС, фільтрозаправочного агрегату та інших засобів) паливом, розливі палива на землю (штучне покриття), а також для виявлення парів палива всередині судна або при який- або іншої небезпеки заправка повітряного судна паливом або слив палива з його баків повинні бути негайно припинені і вжиті ефективні заходи пожежної безпеки. Посадові особи, відповідальні за НД, технічний стан засобів заправки і безпосередньо здійснюють заправку (слив), зобов'язані:
- припинити подачу (слив) палива;
- Відключити електроживлення НД;
- Від'єднати заправні (зливні) рукава від повітряного судна;
- Викликати на місце пожежно-рятувальний розрахунок аеропорту, а на тимчасовому аеродромі (оперативної точці)-пожежної-сторожову охорону радгоспу, колгоспу або пожежну частину найближчого населеного пункту (підприємства);
- Видалити ТЗ, автоцистерни та інші пересувні засоби від НД на відстань не менше 75 м;
- Видалити пролите паливо з поверхонь і з порожнин всередині повітряного судна;
- Відбуксирувати НД зі стоянки, попередньо покривши разлившееся на ній паливо

Сторінки: 1 2 3 4