Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Збірка замку зібраного становища основної опори шасі літака Ту-204

Збірка замку зібраного становища основної опори шасі літака Ту-204

- програма випуску

Р = 0,02 * Цпр; А = 0,1 * Цпр

Розрахунки


1. З / ПЛ1 = 15,75 * 2,21 * 1,15 * 54 = 2161,55 руб .

Тсть1 = Т = 15,75 н-ч

Тст = 2,21 руб. ; К = 1,15; N = 54 машин на рік

З / ПЛ2 = 14,95 * 2,21 * 1,15 * 54 = 2051,75 руб.

Тсть2 = 14,95 н-год; Тст = 2,21 руб.

2. Розрахунок капіталовкладень

К1 = 0,1 руб., Де

Цпр = 0; Км = 0,1; Кд = 1,1.

К2 = 360 * 0,1 * 0,11 = 39,6 руб., Де

Цпр = 360 руб.

3. С1 = 2161,55 + 0 = 2161,55

Р = 0; А = 0; Е = 0; Ісп = 0

С2 = 2051,75 + 7,2 + 36 + 0,9 = 2095,85 руб.

Р = 0,02 * Цпр = 0,02 * 360 = 7,2 руб.

А = 0,1 * Цпр = 0,1 * 360 = 36 руб.

Е = 0,9 руб.

4. З1 = С1 + Ен * К1 = 2161,55 + 0,15 * 0,11 = 2161,56 руб.

З2 = С2 + Ен * К2 = 2095,85 + 0,15 * 39,6 = 2101,79 руб.

ЕГ = 2161,56 - 2101,79 = 59,77 руб.

Висновок:

Розрахувавши економічну ефективність отримали, що на складання замка вручну (за першим варіантом) витрачається на 59,77 руб. Більше, ніж за другим варіантом, з використанням пристосування для установки пружини, за рахунок зменшення трудомісткості. Таким чином використання 2 варіанта технологічного процесу доцільно.

Техніко-економічні показники

Таблиця 2


Показники Умовні Одиниця Варіанти

позначення виміру базовий новий
1. Зарплата основ. робочих З / пл руб.
2161,55 2051,75
2. Відрахування на ремонт Р руб.
0 7,2
3. амортизаційних ниє відрахування А руб. 0

36
4.Себестоімость С руб. 2161,55

2095,85
5. Капвкладення К руб. 0,11

39,6
6. Річні витрати З руб. 2161,56

2101,79
7. Річний економ.

Ефект Ег руб.

59,77

N 54
74 94

C1 2161,5

2962,1 3762,7

С2 2095,85 2855,76
3615,6
Висновок :

З графіка видно, що із збільшенням річної програми випуску собівартість збільшується і отже збільшується річний ефект (Ег).

2.3 Розробка циклового графіка збірки

В цикловом графіку складання дається короткий перелік виконуваних операцій, вказується трудомісткість і тривалість виконання операцій, а також кількість одночасно працюючих на кожному завданні.
Підсумовуючи тривалість послідовно виконаних операцій, визначають технологічний цикл всього процесу складання, а також цикл складання вузла чи агрегату.

Тривалість виконання операцій визначається за формулою:

Т

Цо = За К,

де Т-трудомісткість

За - кількість одночасно працюючих

К - коефіцієнт переробки норм (1,05 ... 1,15)

При розробки циклового графіка слід особливо звернути увагу на правильну компоновку змінних завдань. Операції бажано компонувати так, щоб цикловое час на виконання було кратно одній зміні. Якщо це не вдається зробити, можна розчленувати окремі операції по переходах.
Визначивши змінне завдання, кількість одночасно працюючих на кожному завданні, цикловое час їх виконання, будують графік робіт по змінах.

Ц 5-20 = 0,2 / 1 * 1,15 = 0,17 год.

Ц 25-35 = 2,95 / 1 * 1 , 15 = 2,56 ч.

Ц 40 = 10,0 / 1 * 1,15 = 8,6 год.

Ц 45-65 = 1 , 37/1 * 1,15 = 1,19 год.

Ц 70-105 = 0,19 / 1 * 1,15 = 0,16 год.

Ц 110-130 = 1,12 / 1 * 1,15 = 0,97 год.

Ц 135-145 = 1,04 / 1 * 1,15 = 0,9 год .

Цикловий графік зборки


Найменування Т По Цикл. 1 зміна 2 зміна

операції час годинник годинник

(ч.) 1 2 3 4 5 6

8 Липень 1 2 3 4 5 6

005 - 020 0,2 1 0,17-

025 - 035 2,95 1 2,56---

040 10,0 1 8,6---
---

045 - 065 1,37 1 1,19

---

070 - 105 0,19 1 0,16

110 - 130 1,12 1 0,97

---

135 - 145 1,04 1 0,9

-

3. Конструкторська частина.

1 Проектування пристосування.

Пристосування для установки пружини в замок.
Пристосування являє собою складальну конструкцію що складається з наступних основних частин:
1. Плита пристосування виготовлена ??зі сталі 45, розміри якої 150 *

278 мм.
2. Кронштейн пристосування зі сталі 45, кріпиться до плити болтовим з'єднанням, центрування штифтами.
3. Плотик виготовлений із сталі 45.
4. Вушко.
5. Штир.

Замок ставитися на плиту пристосування. Пружина надходить на пристосування в зборі з двох вух. Одне вухо жорстко кріпиться (пружина встановлюється коли немає ще циліндрів). Пристосування розраховане так, що пружина вертикально пресу. Ставимо пристосування з замком на прес і тиснемо, пружина стискається, закручується.

Пристосування для установки пружини
КП - 206.9373.1301.10.003 - СБ дозволяє зменшити працю робочого, дозволяє дотримуватися техніки безпеки, так як при стисканні вручну, пружина може стрельнути .

3.2 Вибір конструктивної схеми і розрахунок фіксуючих елементів.

Виходячи з ТУ вибираємо безбалковими схему для пристосування.
Елемент пристосування кріпиться за допомогою болтів.
Матеріал болта - сталь 20.
F = 500 Н.
Qв = 390 - 490 Мпа

F
Q = <= Qср h S

Q ср = 1,25: 1,5 Qв - зусилля зрізу
Qв = 390 Мпа
Qср = 390 * 1,25 = 487,5

F 492,4
S = = = 0,3 h Qср 3 * 487 , 5

F = F * cos a = 500 * cos 10 = 492,4 Н

HS d = = 0,65

П

Приймаємо по ГОСТу d = 10 мм

F 492.4
Q = = = 12,31

4 S 4 * 10


Коефіцієнт запасу:

Qср 487

= - 1 = - 1 = 38.56

Q 12.31

> 0 - значить міцність забезпечується.

3.3 Розрахунок на жорсткість

p = q * L: К = 0,625

L = 280мм = 0,28 м маса замка = 10,35кг.

L На пристосуванні розташовується 1 замок.

Розмір витримується для того щоб замок стояв нерухомо.

M = 10.35 кг.

Розрахункове навантаження Р = 10,35 * 0,28 = 2,898 Н.

За діаграмі знаходимо для L = 0,28 м потребную жорсткість.

+4 +2

Eyn = 0,1 * 10 Нм

3

0,625 * 2,898 * 0,28 7 2

Еy = - 3 = 0,39 * 10 Н м

0,1 * 10

Дійсна жорсткість повинна бути більше від потреби.
Умова виконується.

4. Функціональний аналіз пристосування.

4. Проведення функціонального аналізу конструкції пристосування для збірки.


Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) - це цілеспрямовано складений комплекс техніко-економічних методів, суттю якого є ПОШУК і
ПРОПОЗИЦІЯ кращого, або, навіть принципово нового рішення ФУНКЦІЇ аналізованого об'єкта, з метою підвищення ефективності його використання.

1 Розіб'ємо пристосування на елементи і побудуємо структурно-елементну модель (таблиця 1), з якої видно з яких елементів складається пристосування, як вони взаємопов'язані між собою.
2 Проведемо функціональне моделювання, тобто будуємо функціональну модель пристосування. Функціональна модель приведена в таблиці 2
3 Для знаходження матеріальних носіїв будуємо функціонально-елементну модель. (Таблиця 3) З аналізу функціонально-елементної моделі видно, що всі елементи є носіями функцій.

Рис. 4.1 Підставка для установки пружини в замок.

1 Структурно-елементна модель.

Код елемента за рівнями Найменування елемента

1 2 3

Е1 Е11 вертикальна поверхня

Кронштейн 6 отвір для з'єднання

0 Е12 з плитою

Е Е2 Е21 тіло платіка
Подстав-Платик Е22 вертикальна поверхня ка для Е23 отвір для з'єднання установ-платіка з плитою ки Е3 Е31 установча пов-ть плити пружини Плита Е32 опорна пов-ть плити

Е33 отвір для з'єднання плити з кронштейном

Е34 отвір для з'єднання плити з платіка

Е4 вухо

Е5 штир

Е6 прив'язка

Е7 втулка

3 болти приєднання

Е 8 плити з платіка

6

Е 10 шайба

6

Е 11 шайба

Е12 отвір під штифти

Е13 отвір під штифти

2 Функціональна модель.

Код функції за рівнями Найменування

самореалізується функції

1 2 3

Фш. Ф1 Ф11 Кріпити кронштейн встановити мотіровать

Сторінки: 1 2 3 4