Головна
Реферати » Реферати з АВІАЦІЇ и космонавтіці » Літаки

Літаки


1. Числова послідовність - це функція, задана на безлічі натуральних чисел и пріймаюча діскретні значення (НЕ безупінні). {Yn}

- обмеже, ЯКЩО існує таке M (M> 0), что для всякого n віконується нер-во:-M0, як завгодно малого, існує такий номер N, что поклади від Е (N = N (E)), что для всіх n> N віконуватіметься нер-во | yn-A | 0, что віконується нер-во: | f (x)-A | b - більш високого порядку малості. Сума двох, трьох и взагалі кінцевого числа б.м. величин є величина б.м. Твір б.м. на ОБМЕЖЕНОЮ функцію є б.м.

Частное від розподілу б.м. на функцію, межа Якої відмінний від 0, є величина б.м.
5. Межа суми двох доданків = сумі між ціх доданків. Межа твори двох множніків = добутку між ціх множніків.

Межа приватного = приватному від розподілу між, ЯКЩО Тільки межа знаменитий не 0.
6. Если функція має межу, то ее можна представіті як суму постійної, Рівний ее Межі и б.м. величини. Если функцію можна представіті як суму постійної и б.м. величини, то Постійний доданок є межа Функції. Нехай є f (x) i g (x) i існують їх Межі при х прагнем до х0, Рівні відповідно А і В, и f (x)> g (x) в околиці х0 => A> = B

=> lim f (x)> = lim g (x).
7. Если Значення f (x) укладені между відповіднімі значеннями F (x) i

Ф (х), что прагнуть до одного и того ж Межі А ( при х прагнем до х0), то f (x) при х прагнем до х0 такоже має межу = А. 1-ий чудовий межа: lim sinx / x = 1 при х прагнем до 0.
8. 2-ий чудовий межа: lim (1 +1 / n) n = e, при х прагнучому до нескінченності. е = 2,718 ...
9. Функція y = f (x) назівається безперервної в точці х0, ЯКЩО ця функція Визначи в якій-небудь околиці точки х0 и ЯКЩО lim дельта y = 0, при дельта х прагнем до нуля. Дельта у = f (x + x0)-f (x0).
10. Нехай f (x) i g (x) неперервні в точці а, тоді їх сума (твір)

(приватне, ЯКЩО g (a) НЕ = 0) теж безперервні в точці а.
11. Складна функція - функція від Функції. Складна функція, что Складається з простих неперервно, ЯКЩО безупінні ВСІ Прості Функції. Функція безперервна в замкнутому інтервалі, хочай б в одній точці інтервалу пріймає найбільше значення І хочай б в одній найменша. Функція, безперервна в замкнутому інтервалі и пріймаюча на кінцях цього інтервалу Значення різніх знаків, хочай б один раз звертається в нуль усередіні інтервалу.
12. Если в якій-небудь точці х0 функція НЕ є безперервною, то точка х0 назівається точкою розріву. Нехай х прагнуті до х0, залішаючісь весь годину ліворуч від х0, тоб будучи менше х0, и ЯКЩО за цієї умови Значення Функції f (x) прагнем до Межі, то ВІН назівається лівім межею (правий аналогічно). Точкою розріву 1-го роду f (x) назівається така точка х0, в якій f (x) має лівий і Право Межі, що не Рівні между собою. (Всі Інші точки розріву-2-го роду).
13. Похідній даної Функції назівається границя відношення приросту Функції до приросту незалежної змінної при довільному Прагнення цього приросту до нуля: f '(x) = lim (f (x + дельта x)-f (x )) / дельта х, при х прагнем до 0. Похідна характерізує ШВИДКІСТЬ Зміни Якої-небудь величини. Значення f '(x) дорівнює Кутового коефіцієнту дотічної до графіка Функції y = f (x) в точці з абсцис х0.

14. Похідна суми кінцевого числа функцій = сумі похідніх доданків. Похідна добутку двох функцій дорівнює сумі творів похідною 1-ої Функції на 2-у и похідної 2-ий на 1-шу. Похідна приватного 2-х функцій = дробу, знаменнік Якого = квадрату дільніка, а чисельників - різніці между похідною діленого на дільнік и твором діленого на похідну дільніка.
15. Похідна складної Функції дорівнює похідної заданої Функції з проміжного аргументу, помножений на похідну цього аргументу за Незалежності змінною. Завдання функціональної залежності между двома зміннімі, Яке у тому, что обідві змінні візначаються Кожна окремо як функція однієї и тієї ж допоміжної змінної, назівається параметрично.
16. Діференціал Функції назівається величина, пропорційна Нескінченно малому приросту аргументу дельта х І що відрізняється від відповідного приросту Функції на Нескінченно малу величину більш високого порядку чем дельта х (dy = f '(x) dx) . Діференціал dy Функції y = f (x) в точці х зображується приростом ординати точки дотічній, проведеної до Лінії y = f (x) у відповідній ее точці (x, f (x)). Діференціал Функції y = f (u) зберігає Одне и теж вирази Незалежності від того, чи є аргумент u незалежної змінної або функцією від незалежної змінної.
17. Дотічній до графіка f (x) в точці назівається граничних положення прямої, что проходити через Дану точку, коли ця точка прагнуті злитися з графіком f (x). Если Значення похідної від Функції y = f (x) при х = х0 одне f (x0), то пряма, проведена через Дану точку з Кутового коефіцієнтом, рівнім f '(x), є дотичність до графіка Функції в даній точці. (Y-y0 = f '(x0) (x-x0)). Нормаллю до Лінії ее даній точці назівається пряма перпендикулярна дотічній. (Y-y0 =-1 / f '(x0) (x-x0)).
18. Функція y = f (x) назівається НЕ діференційованою в точці х, ЯКЩО вона НЕ має в Цій точці діференціал.
19. Нехай f (x) неперервно на замкненому інтервалі [a, b] и діференційовна в усіх йо точках и на кінцях відрізка вона пріймає Значення f (a) = f (b), тоді існує така точка С, что a0 => x0-точка мінімуму. (F'' (x0)> 0 => x0-точка максимуму.
28. Дуга назівається опукло, ЯКЩО вона перетінається з своєї січної НЕ больше чем у двох точках. Точкою перегину назівається така точка Лінії , яка відокремлює опукло дугу від увігнутої. Если х0 - абсцис точки перегину, то або f'' (x0) = 0, б або не існує.
29. Если f'' (x) усюди в інтервалі негативна (позитивна), то дуга Лінії y = f (x), відповідна цьом інтервалу, опукло (увігнута).
30. Пряма лінія назівається асимптотой графіка Функції, ЯКЩО відстань точки графіка від Нашої прямої прямує до нуля при НЕОБМЕЖЕНИЙ відаленні цієї точки від качана координат. вертикальні асимптоти: Якщо lim f (x) = нескінченності при х прагнем до х0, то лінія y = f (x) має асимптоту х = х0. Похілі асимптотами: Якщо f (x ) / x при х прагнем до нескінченності прагнуті до кінцевого Межі а і ЯКЩО f (x)-ax при х прагнем до нескінченності прагнуті до кінцевого Межі b, то лінія y = f (x) має асимптоту y = ax + b.

 
Подібні реферати:
повні Лекції з аеродінамікі и Динаміки польоту. Частина 1
Теорія польоту (аеродінаміка и ДИНАМІКА польоту) (наука фундаментальна и сувора спірається на математичний апарат.
Повні Лекції з аеродінамікі и Динаміки польоту. Частина 1
Теорія польоту (аеродінаміка и ДИНАМІКА польоту) (наука фундаментальна и сувора, яка спірається на математичний апарат. Альо, як и про будь-якої науці, про неї можна Говорити на кухні, Спираючись позбав на інтелект соот
Система автоматичного регулювання температури газів в газотурбінному дви ...
У даній работе розглядається система автоматичного регулювання температури газів в газотурбінному двігуні літака. КЗ, Яке в даним випадка є реальним дифференцирующим Ланка, реагує на п
Системи стабілізації та орієнтації
Зміст Введення 1 Огляд літератури 1.1 Отримання діскретної МОДЕЛІ безперервної системи 1.2 Передавальні Функції безперервніх и дискретних систем 1.3 Частотні характеристики безперервніх и дискретних систем 1.4 Аналіз стійкості безперервніх и дискретних систем 1.5 Синтез цифрових систем управління з Бажаном частотна характеристика розімкнутої системи. 2 Розробка бібліотеки процедур в середовіщі Maple 2.1 Отримання діскретної МОДЕЛІ безперервної системи 2.1.1 ПроцедураdiskretA 2.1.2 ПроцедураdiskretB 2.2 Отримання матріці Передавальний функцій 2.2.1 Процедураpermatr 2.3 Побудова частотних характеристик діскретної и безперервної систем 2.3.1 Процедура afch 2.3.2 Процедура lach 2.3. 3 Процедура lfch. 2.4 Аналіз стійкості діскретної и безперервної систем
Системи стабілізації та орієнтації
У Данії годину в промісловості та сільському господарстві застосовуються десятки тисяч систем автоматичного регулювання (САР), Які Забезпечують скроню Ефективність виробничих процесів. Тому теор
Вільний політ у полях тяжіння
З Останньоі формули, знаючи K для Землі, легко найти кругову ШВИДКІСТЬ для будь-якої відстані r від ее центру або для будь-якої висота h над земною поверхнею (h = rr (, де r (= 6371 км - середній Радіус Землі)
устаткування літальних апаратів
курсового назівається тріступеневої астатічнімі гіроскоп з вертикально розташованої віссю зовнішньої рами. Головна вісь курсового гіроскопа находится в горізонтальній площіні и займає Довільне по відношенню
Система автоматичного регулювання температури газів в газотурбінному дви ...
Система автоматичного регулювання температури газів в газотурбінному двігуні. Структурна схема: де: ОР - об'єкт регулювання; ЧЄ - чутлівій елемент; У - підсилювач; ІМ - виконавчий Механізм; КЗ - коригуючий ланка; Опіс роботи реальної системи: У даній работе розглядається система автоматичного регулювання температури газів в газотурбінному двігуні літака.
Визначення енергетичного потенціалу РЛ ІП
Нехай Потужність [pic] є Порогової потужністю , при якій реалізується задана величина отношения сигнал / шум, Забезпечує необхідні ймовірності правильного Виявлення и помілкової тривоги.
Двигуни внутрішнього згоряння
Глава I. ВСТУП Значне ЗРОСТАННЯ всех Галузії народного господарства вімагає переміщення Великої кількості вантажів и пасажирів.
Проектування командно-вимірювальної радіолінії системи управління летателей ...
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Спроектуваті командно-вімірювальну лінію, взявши в якості основи функціональну схему, збережений на рис. 1 при Наступний вихідних Даних: 1.
Загальні принципи ТЕА и Вибори двигуна літака
Кінцевою метою ТЕА проекту літака є вибір КРАЩИЙ альтернативи з безлічі варіантів з різнімі тактико-технічними характеристиками (ТТХ).
Загальні принципи ТЕА и Вибори двигуна літака
Кінцевою метою ТЕА проекту літака є вибір КРАЩИЙ альтернативи з безлічі варіантів з різнімі тактико-технічними характеристиками (ТТХ). Деяк вектор ТТХ за других рівніх умів
Обробка поверхонь деталей літальних апаратів
В Основі методу лежати два фізічніх закону: закон електромагнітної індукції Фарадея (ВИНИКНЕННЯ індукційніх струмів в провідніку, Який находится в змінному магнітному полі); і закон Джоуля-Ленца (нагрівання
Супутникова система ГЛОНАСС
У 1979 р. булу здана в експлуатацію навігаційна система 1-го покоління "Цикада" у складі 4-х навігаційніх супутніків (НС), Виведення на кругові орбіті висотою 1000 км, нахил 83 ° и рівномірнім троянд
Cоставление планів Використання НД експлуатаційного ПІДПРИЄМСТВА, їх відхід ...
Зміст роботи: - складання Річного плану Використання и відходу ЗС у ремонт - складання місячного плану Використання и технічного обслуговування ПС. - підсумковій Висновок про роботу Річний план Річний план Складається в 4 кв.
Супутникова система ГЛОНАСС
Зміст 1. Історичні Відомості 2
Розробка алгорітмів контролю та діагностікі системи управління орієнтацією ...
1. Текстові а) аналітичний Огляд існуючіх моделей; б) обробка теоретичного матеріалу з питань апроксімації; в) побудування моделей різного порядку; г) аналіз побудованіх моделей; д) Надання рекомендацій Щодо ві
Випробування та забезпечення надійності ДЛА
Орігінальну роботу завантажено у форматі zip Завдання Оцініті Надійність ДЛА за результатами вогневіх випробувань.