Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Проектування мотоустановки среднемагистрального пасажирського літака

Проектування мотоустановки среднемагистрального пасажирського літака

шпангоут повітрозабірника виконує функції поперечної протипожежної перегородки.
Носок повітрозабірника отштамованний з нержавіючої сталі складається з чотирьох частин, зварених між собою встик.
Носок повітрозабірника складається з обшивки, поперечної діафрагми, на якій кріпиться колектор з частиною труби ПОС і шпангоута № 1. Шпангоут № 1 збірної конструкції має кільцеву форму і складається з стінки, посиленою поясами і діафрагмами.
Колектор входить в конструкцію противообледенительной системи повітрозабірника (ПОС). Звукопоглинаюча канальна панель (ЗПК) конструктивно виконана у вигляді двох дюралюмінієвих обшивок, між якими вклеєна стільниковий заповнювач. З боку проточної частини обшивка перфорована. ПО торцях панелі приклеєні профілі для стикування з носком по шпангоуту № 1 і зі шпангоутом № 4 повітрозабірника.

2. СИЛОВОЇ РОЗРАХУНОК повітрозабірники

У конструкціях сучасних літаків можна спостерігати велику різноманітність типів, форм і розташувань повітрязабірників. Це пов'язано з тим, що вони повинні забезпечувати найбільш ефективне використання кінетичної енергії набігаючого потоку і водночас мати мінімальне лобове опір. Форма внутрішнього каналу повинна забезпечувати можливо малі втрати енергії на тертя, але одночасно відповідати умовам кращої компонування літака.
У разі відсутності аеродинамічних продувок по воздухозаборникам навантаження на них можна наближено визначити, виходячи з двох режимів польоту літака. Отримувані навантаження будуть дещо завищені в порівнянні з дійсними і підуть в запас міцності.
Оскільки профілі гондол і капотів подібні профілю крила і обтекаются повітряним потоком на режимах, відповідних великим кутах атаки крила, на них виникають значні аеродинамічні навантаження.
В експлуатації зустрічаються різні випадки нагружения гондол. Найбільший інтерес представляють два випадки, що враховують польоту при максимальних швидкостях і маневрах літака.

2.1. Вихідні дані для силового розрахунку

Аеродинамічні навантаження на мотогондолах наведені в табл. 1,
(xy і xz дано у частках довжини мотогондоли. В шкарпетці мотогондоли х = 0).

Таблиця 1
Характеристика розрахункових випадків А 'і Д' для установок під двигуни

Розрахункові Значення характеристик
випадки
nyе
?, град
?, град
? звнутр, град
q, кг / м3
yемг, кг
xy
zемг, кг
xz
А '
2,5
10
0
0
2000
1600 /
1100
0,16?
0,83
? 190
0,16?
0,55
Д '
-1,0
-4
0
0
2000
-2210 /
-1810
0,16?
90,55
? 160
0,16?
0,55Нагрузкі розподіляються по зовнішній поверхні таким чином:
- надлишковий тиск по поверхні визначається за формулою (1.1)

? ВЕ = pq, (1.1)

де? ВЕ - надлишковий тиск на поверхні;
Q - швидкісний напір;
P - розраховується за формулою:

p = p1 + py + pz. (1.2)

Величина p1 визначається за графіком на рис. 4
Величина py для випадку Д 'дається на прикладеному графіку (рис. 5). Для інших режимів величина py перераховується пропорційно Yмг.
Значення pz визначається за формулою:

pz = pz? + Pz? . (1.3)

Розподіл pz? по контуру і довжині повітрозабірника дається на графіку (рис. 6). При цьому pz? визначається за виразом:

pz? = (Z (?) Мг / q) Kz? . (1.4)

У випадках А 'і Д' z (?) Мг = zмг, в інших розрахункових випадках слід приймати z (?) Мг =? 180 кг. Kz? визначається за графіком на рис. 6.
Розподіл pz? по контуру приймається таким же як і для pz ?. При цьому:

pz? = ((Zмг - 180) / q) Kz? . (1.5)

де zмг - береться з таблиць;
Kz? - Визначається за графіком на рис. 7.

2.2. Розподіл розрахункових аеродинамічних навантажень по довжині повітрозабірника

Навантаження на внутрішню поверхню повітрозабірника представлені в таблицях 2 і 3

Таблиця 2
Розрахункові значення навантажень у разі А '
х
0 °
60 °
120 °
180 °
240 °
300 °
0
-1105
-545
-804
564
305
+1105
545
804
-564
-305
0,05
-940
-464
-679
476
261
+940
464
679
-476
-261
0,1
-774
-383
-553
391
221
+774
383
553
-391
-221
0,153
-597
-296
-431
302
167
+597
296
431
-302
-167
Таблиця 3
Розрахункові значення навантажень у разі Д '
х
0 °
60 °
120 °
180 °
240 °
300 °
0
+442
207
-12
-235
-454
-442
-207
12
235
454
0,05
+ 376
177
-3
-199
-379
-376
-177
3
199
379
0,1
+310
146
2
-164
-308
-310
-146
-2
164
308
0,153
+239
113
-1
-127
-241
-239
-113
1
127
241
2.3. Розподіл навантажень по довжині і по перетинах повітрозабірника

2.3.1. Несиметричне розподіл навантаження

Характер несиметричного розподілу максимальних навантажень по довжині повітрозабірника в разі А 'показаний на рис. 8, а по перетину повітрозабірника на рис. 9

Розподіл навантажень по довжині повітрозабірника

Зміна максимальних навантажень по перетину повітрозабірника

Рис. 9
Розрахункові навантаження в разі А 'і Д' визначаються по формулі:

p = f · q? · (Z / q) · Kz? (1.6)

Навантаження по довжині мотогондоли визначимо, підставляючи значення для випадку А ':

p = 2 · 2000? · (± 190/2000) · Kz? = ± 380Kz? .

У разі Д ':

p = 2 · 2000? · (± 160/2000) · Kz? = ± 320Kz? .

Навантаження по контуру мотогондоли визначимо, підставляючи значення для випадку А ':

p = ((± 190 - 180) / 2000) · 2 · 2000 · Kz? = (20;-740) Kz? .

У разі Д ':

p = ((± 160 - 180) / 2000) · 2 · 2000 · Kz? = (-40;-680) Kz? .

Сумарні навантаження:

У разі А ':

p = ± 380 Kz? Kz? · (+20;-740).

У разі Д ':

p = ± 320 Kz? Kz? · (-40;-680).


2.3.2. Рівномірний розподіл навантаження

Характер розподілу навантаження p1 по перетинах повітрозабірника наведено на рис. 10

Характер розподілу навантаження p1 по перетинах повітрозабірника

Рис. 10

2.3.3. Розподіл py по воздухозаборнику

Характер розподілу навантаження py наведено на рис. 11.
Величина навантаження py по воздухозаборнику:

py = (1600/2210) · 2.2000 = 2895,93 py *.

Розподіл py по воздухозаборнику

Рис. 11

Значення py * приведені в табл. 5.

Розподіл навантаження по довжині і по контуру від сили pz?
х
Kz?
Kz?
0 °
60 °
120 °
180 °
240 °
300 °
0
0,55
0,395
0
-174
-72
-174
-72
0
174
72
174
72
0,05
0,51
0,325
0
-162
-40
-162
-40
0
162
40
162
40
0 , 1
-0,42
0,260
0
-134
-28
-134
-28
0
134
28
134
28
0,153
-0,27
0,205
0
-85
-42
-85
-42
0
85
42
85
42Суммарние аеродинамічні навантаження на повітрозабірник наведені в табл. 6, 7, 8 і 9
Таблиця 6
Сумарні аеродинамічні навантаження на повітрозабірник у разі А 'і
L = 3, 8 м (Рр, кг / м 2)

?, град
х
0 °
60 °
120 °
180 °
240 °
300 °
0
-7900
-7444
-7342
-6184
-6082
-5380
-5836
-5938
-7096
-7198
0,05
-5752
-4778
-4656
-3706
-3584
-3008
-3382
-3504
-4454
-4576
0,1
-4323
-4016
-4457
-3910
-4351
-3132
-2691
-3026
-2585
-2557-2864

-2970-3748

-3854
0,153
-3721
-3806
-3763
-2444
-2401
-2353
-2614
-2657
-3296
-3339
0,1716
-3528
-3581
-3591
-2315
-2375
-2312
-2563
-2553
-3171
-3161
Таблиця 7
Сумарні аеродинамічні навантаження на повітрозабірник у разі Д '(р = ± 3200, і Kz? · (-40;-680) Kz?
Продовження табл. 7

0
-0,55
0,395
-6640 *
0
-166
-80,2
-166
-80,2
0
166
80,2
166
80,2
0,05
- 0,51
0,325
-4080 *
0
-152,5
-50
-152,5
-50
0
153
50
153
50
0,1
-0,42
0,260
-3440 *
0
-1254
-36,7
-1254
-36,7
0
125,4
36,7
125,4
36,7
0,153
-0,27
0,205
-2920 *
0
-82
-46
-82
-46
0
82
46
82
46
0,1716
-0,17
0,185
-2560 *
0
-54
-62
-54
-62

54
62
54
62
*) Вказані значення рівномірного розподілу р1 по перетинах і по

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8