Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Проектування мотоустановки среднемагистрального пасажирського літака

Проектування мотоустановки среднемагистрального пасажирського літака

/>
М'які ложем-ти, ролик
6. відперфорованих клейову плівку ВК-31, не знімаючи поліетиленову плівку, з рас-чета: один отвір в центрі кожної ячей-ки з відхиленням ± 1-2 мм.7. Зняти другий захисний шар (поліетил-ленів плівку) з клейової плівки ВК-31.8. Провести термоусадку клейової плівки ВК-31 із застосуванням інфрачервоного нагріву по режиму:
- температура 75 ± 5 ° С;
- Витримати 40-50 сек.
Лампи інфра-червоного нагріву


9. Захистити поліетиленовою плівкою тор-ці стільникового заповнювача з термоусаженной клейовий плівкою.10. Провести викладку клейової плівки ВК-31, її перфорацію і термоусадку з другої сторони стільникового заповнювача, повторивши операції п.п. 5-10 справжнього ДТП.Таблиця 21
Остаточне складання і склеювання повітрозабірного каналу
Найменування та ескіз операції
оборудо-вання
Інстру-мент
Оснащення
1
2
3
4Продолженіе табл .. 21
1. Провести збірку на контрольних болтах склепаної перфорованої обшивки з технологічним профілем (1) і упорам (5) згідно рис. 25.
Пристосування для збір-ки і


склеюючи-ня віз-духозаборного ка-налу - плита


2. Укласти секції підготовлюваного сото-вого заповнювача (з клеєм ВК-31) на торцях стільникового заповнювача) на перфоровану обшивку.3. Зістикувати секції стільникового запов-нітеля між собою на клейовий плівці ВКВ-3, категорично забороняється проводити прирізку сот по обшивці.
Клейова плівка ВКВ-3


4. Нанести клейову плівку ВК-31 на перфоровану обшивку по зоні стику.5. Встановити на стільниковий заповнювач неперфоровану обшивку і стягнути збірку гумовим джгутом.6. Демонтувати упор і встановити про-філь (п. II табл.19) на клеях ВК-31А (під обшивку) і ВКВ-3 (під стільниковий заповни-тель).
Клейові плівки ВК-31А, ВКВ-3


7. Встановити дві термопари по одній на перфоровану і неперфоровану обшивки поблизу клейового з'єднання.8. Підготувати збірку до автоклавному склеюванню і провести склеювання відповідно до п.п. 2-4 цього ДТП.
Автоклав типу "Шольц"


9. Провести контроль якості склеювання повітрозабірного каналу
Дефектоскоп АД-40І, АД-42І, ИАД-3, контрольний зразок


10. Демонтувати технологічні профі-ли і встановити профілі (п. II табл. 19).11. Провести клепку каналу згідно креслення.12. Провести клепку поздовжніх стиків неперфорованої обшивки.


Таблиця 22
Контроль
Найменування та ескіз операції
Устатку-вання
Інстру-мент
Оснащення
1
2
3
4
1. Провести прийомку повітрозабірного ка-налу відповідно до креслень і ТУ на агрегатах.2. Провести неруйнівний контроль відповідно до п. 9 табл. 20 цього директивного технологічного процесу.3.4. Використання в конструкції повітрозабірника композиційних матеріалів
Великі можливості для створення ефективних конструкцій мотоустановки надають композиційні матеріали, що володіють різноманіттям і унікальністю властивостей.
КМ - це штучно створений матеріал, що складається з двох або більше різнорідних і нерозчинних одна в одній компонентів (фаз), з'єднаних між собою фізико-хімічними зв'язками, і що володіє характеристиками, переважаючими середні показники складових його компонентів .
Принципове значення заміни металів як традиційних конструкційних матеріалів на КМ полягає в тому, що замість обмеженого числа матеріалів з постійними і практично рівними у всіх напрямках властивостями з'являється можливість застосовувати велику кількість нових матеріалів з властивостями, различающимися в різних напрямках залежно від напрямку орієнтації наповнювача в матеріалі (анізотропія властивостей КМ). Більш того, це розходження властивостей КМ є регульованим і у конструктора з'являється можливість спрямовано створювати КМ під конкретну конструкцію відповідно до діючих навантаженнями і особливостями її експлуатації. Тому правильно спроектована і добре виготовлена ??конструкція з КМ може бути більш досконалою, ніж виконана з металів. Саме створення виробів з КМ є прикладом єдності конструкції і технології, оскільки матеріал, спроектований конструктором, утворюється одночасно з виробом при його виготовленні і властивості КМ в значній мірі залежать від параметрів технологічного процесу.
Разом з тим специфіка КМ, зокрема їх низька міцність і жорсткість при зсуві, вимагає уважного ставлення до конструктивно-технологічній обробці конструкції: розрахунком складних багатошарових систем, збереженню у виробі високих міцності властивостей армуючих волокон, отриманню стабільних характеристик КМ.

3.4.1. Методи отримання ПКМ

Відмітна особливість виготовлення деталей з ПКМ полягає в тому, що матеріал і виріб в більшості випадків створюються одночасно. При цьому виробу відразу придаются задані геометричні розміри і форма, що дозволяє істотно знизити його вартість і зробити конкурен-тоспроможність з виробами з традиційних матеріалів, незважаючи на порівняно високу вартість полімерних сполучних і волокнистих наповнювачів.
Технологія виготовлення деталей з ПКМ включає такі основні операції. 1 - підготовка армуючого наповнювача і приготування сполучного, 2 - суміщення арматури і матриці, 3 - формоутворення деталі, 4 - отверждение сполучного в КМ, 5 - механічна доробка деталі, 6 - контроль якості деталі. Підготовка вихідних компонентів полягає в перевірці їх властивостей на відповідність технічним умовам, а також в обробці поверхні волокон для поліпшення їх смачиваемости збільшення міцності зчеплення між наповнювачем і матрицею в готовому ПКМ (видалення замасливателя, апретування, активування поверхні, хімічна очистка поверхні, видалення вологи і т . п.).
Суміщення армирующих волокон і сполучного може здійснюватися прямими або непрямими способами.
До прямих способів відносяться такі, при яких виріб формуется безпосередньо з вихідних компонентів КМ, минаючи операцію виготовлення з них напівфабрикатів.
Непрямими способами виготовлення називаються такі, в яких елементи конструкції утворюються з напівфабрикатів. В цьому випадку просочування армуючих волокон сполучною представляє самостійну операцію, в результаті якої одержують попередньо просочені матеріали (препреги) - нитки, джгути, стрічки і тканини, які потім підсушуються і частково отверждаются.
Препреги готують в спеціальних установках вертикального або горизонтального типу, одна з яких представлена ??на рис. 31
Формоутворення деталей сучасної техніки з ПКМ здійснюється багатьма технологічними методами, з яких найбільш широке застосування знаходять методи намотування, пресування, вакуумне і автоклавного формування, пултрузії.

Метод намотування. Намотуванням називають процес формоутворення конструкцій з КМ, при якому заготовки отримують автоматизованої укладанням по заданих траєкторіях армирующего наповнювача (ниток, стрічок, тканин), зазвичай просоченого полімерним сполучною, на обертові конструктивні форми або технологічні оправлення.
Відправки або форми мають конфігурацію і розміри, що відповідають внутрішнім розмірам деталі, що виготовляється. Формование деталі намоткой завершується отверждением намотаною заготовки.
В даний час намотування здійснюється на автоматизованих намотувальних верстатах з програмним управлінням, що дозволяють отримати вироби різних форм і розмірів. Найбільш широко метод намотування застосовується для виготовлення конструкцій, що мають форму тіл обертання або близьку до неї. Намотуванням виготовляються труби, баки, ємності тиску різної форми, конічні оболонки, стрижні, короба і т. П.
На рис. 32 представлена ??схема верстата для спіральної намотки труб і ємностей складної форми. При цьому армуючий матеріал укладається на поверхню оправки під деякими розрахунковими кутами, які вибираються в залежності від схеми навантаження конструкції і в кінцевому рахунку визначають механічні характеристики ПКМ. Необхідний кут укладки досягається в результаті підбору швидкостей обертання оправлення і переміщення розкладчика. Матеріал під час намотування укладається з деяким натягом, яке сприяє збільшенню тиску формувань і отриманню монолітної структури ПКМ.

4. Загальний аналіз технологічного процесу при роботі на пресі.

Таблиця 23
Найменування операції
Матеріали
Обладнання
Готовий виріб
Вироб. cреда
Окруж. средаФормообразо-|ваніе
Лист. загот. ПрессПрофіля ОбшівкіВоздух
Повітря
Кількісні показники пожежо і вибухонебезпечних речовин і матеріалів

Таблиця 24

Найменування операції
Найменування
речовини
Показники пожежонебезпечних.
Кол. раб.
Критичний. возн. пож
Формоутворення
Неспалені
- / -
1-2
- / -
Мікроклімат
Таблиця 25

Найменування
операції
Хар. помещ. по
надлишку тепла
Категорія

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8