Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Розрахунок зовнішніх швидкісних характеристик двигуна внутрішнього згоряння

Розрахунок зовнішніх швидкісних характеристик двигуна внутрішнього згоряння

передачі;

Uо-передавальне число головної передачі.

Rc = 0,5 * 380 + 215 * 0,9 * 0,85 = 354,475? 354,5 (мм),

Uтр1-1 = 4,12 * 1,0 * 5,125 = 21,115 Uтр1-2 = 4,12 * 1,94 * 5,125 =
40,9631
Uтр2-1 = 2,64 * 1,0 * 5,125 = 13,53 Uтр2-2 = 2,64 * 1,94 * 5,125 =
26,2482
Uтр3-1 = 1,58 * 1,0 * 5,125 = 8,0975 Uтр3-2 = 1,58 * 1,94 * 5,125 =
15,70915
Uтр4-1 = 1,0 * 1,0 * 5,125 = 5,125 Uтр4-2 = 1,0 * 1,94 * 5,125
= 9,9425

Va1-1 = 0,105 * 800 * 0,383 / 21,115 = 1,41 м / с Va1-
2 = 0,105 * 800 * 0,383 / 40,9631 = 0,72 м / с
........................ ..........................
............... .............................................

Va1-1 = 0,105 * 4000 * 0,383 / 21,115 = 7,05 м / с Va1-
2 = 0,105 * 4000 * 0,383 / 40,9631 = 3,63 м / с

........................................ ..............
........................... ................................

Va4-1 = 0,105 * 800 * 0,383 / 5,125 = 5,8 м / с Va4-
2 = 0,105 * 800 * 0,383 / 9,9425 = 3 м / с

..... .................................................. ..
....................................... ..................

Va4-1 = 0,105 * 4000 * 0,383 / 5,125 = 29 м / с Va4-
2 = 0,105 * 4000 * 0,383 / 9,94 = 15 м / с

7.2. Крутний момент на ведучих колесах при різних передачах коробки передач розрахуємо по формулі:

МКХ = Хутро * Uкп * Uдп * Uо *? Тр, Н * м,

де Мех-різні значення крутного моменту на колінчастому валу двигуна;

Uкп - передавальні числа коробки передач;

Uо-передавальне число головної передачі;

Uдп - передавальне число додаткової передачі;

? Тр - к.к.д. трансмісії (? тр = 0,9) - дане значення візьмемо з §.3 [2]
.

Мк1-1 = 152,9 * 4,12 * 1,0 * 5,125 * 0,9 = 2903,5 Нм Мк1-2
= 152,9 * 4,12 * 1,94 * 5,125 * 0,9 = 5636,5 Нм

. .................................................. ................
......................... ..............................................
Мк1-1 = 131,8 * 4,12 * 1,0 * 5,125 * 0,9 = 2509 Нм Мк1-2 =
131,8 * 4,12 * 1,94 * 5,125 * 0,9 = 4859 Нм

............................. ......................................
... .................................................. ..................
....................... ............................................
............................................... ........................
Мк4-1 = 152,9 * 1,0 * 1,0 * 5,125 * 0,9 = 5636,5 Нм Мк4-
2 = 152,9 * 1,0 * 1,94 * 5,125 * 0,9 = 1368 Нм

................................................. .................
........................ ..............................................
Мк4-1 = 131,8 * 1,0 * 1,0 * 5,125 * 0,9 = 4859 Нм Мк4-2 =
131,8 * 1,0 * 1,94 * 5,125 * 0,9 = 1179,4 Нм

Результати обчислень зведемо в таблицю 4

7.3. Крутний момент на виході з коробки передач розрахуємо по формулі:

Мк вих = Хутро * Uагр. , Н * м,

де Хутро - крутний момент на вході в коробку передач,

Uагр-передавальні числа коробки передач.

Мк вих1-I = 152,9 * 4,12 = 629,9 Н * м ...................... ........... Мк вих1-IV = 152,9 * 1,0 = 152,9 Н * м
........... .............................................

.............................................. .........
Мк вих5-I = 131,8 * 4,12 = 543,02 Н * м ............. ................... Мк вих5-IV = 131,8 * 1,0 = 131,8 Н * м

ТАБЛИЦЯ 4. Результати розрахунків швидкості і крутного моменту при різних передачах коробки передач, на ведучих колесах.

| Параметри | Одиниці | n1 = 800 | n2 = 1600 | n3 = 2400 | n4 = 3200 | nN = 4000 |
| | виміряний. | Об / хв | об / хв | об / хв | об / хв | об / хв |
| V1-1 | м / с | 1,41 | 2,82 | 4,23 | 5, 64 | 7,05 |
| V2-1 | м / с | 2,2 | 4,4 | 6,6 | 8,8 | 11 |
| V3-1 | м / с | 3,68 | 7,35 | 11 | 14,7 | 18,39 |
| V4-1 | м / с | 5,8 | 11,6 | 17,4 | 23,2 | 29 |
| V1-2 | м / с | 0,73 | 1,45 | 2,18 | 2,9 | 3, 63 |
| V2-2 | м / с | 1,13 | 2,27 | 3,4 | 4,54 | 5,67 |
| V3-2 | м / с | 1,9 | 3,79 | 5,69 | 7,58 | 9,48 |
| V4-2 | м / с | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| M1-1 | Н * м | 2903,5 | 3112 | 3112 | 2901 | 2509 |
| M1-2 | Н * м | 1861,9 | 1991 | 1991 | 1860 | 1605 |
| M1-3 | Н * м | 1101 | 1177,2 | 1177,2 | 1099 | 948,9 |
| M1-4 | Н * м | 705,3 | 754 | 754 | 703,2 | 608 |
| M1-2 | Н * м | 5636,5 | 6027 | 6027 | 5634 | 4859 |
| M2-2 | Н * м | 3612 | 3863 | 3863 | 3610 | 3114 |
| M3-2 | Н * м | 2135,7 | 2310 | 2310 | 2133,5 | 1862 |
| M4-2 | Н * м | 1368 | 1463 | 1463 | 1366,1 | 1179 |

За отриманими даними обчислень побудуємо графіки залежності крутного моменту на ведучих колесах від швидкості автомобіля на малюнках 10 і 11.

7.4. Крутний момент на виході з коробки передач для головної передачі обчислимо за формулою:
Мк вих гп = Мк вих (I-IV) * Uо, де Мк вих (I-IV) - крутний момент на виході з коробки передач для кожної включеної передачі;
Uо-передавальне число головної передачі.
Мк вих гп = 152,9 * 5,125 = 783,6 (Н * м), Мк вих гп = 152,9 * 5,125 =
783,6 (Н * м),
Мк вих гп = 152,9 * 5,125 = 783,6 (Н * м), Мк вих гп = 152,9 * 5,125 =
783,6 (Н * м), а при використанні передачі роздавальної коробки:
Мк вих-1 = 152,9 * 5,125 * 1,94 = 1520,2 (Н * м )

7.5. Частоту обертання колінчастого вала двигуна на вихідному валу коробки передач обчислюємо за формулою: nвих = nвх / Uагр, об / хв, де nвх - частота обертання колінчастого вала двигуна на первинному валу коробки передач;
Uагр-передавальні числа коробки передач.

Результати обчислень занесемо в таблицю 5.


Рис.10. Графік залежності крутного моменту на ведучих колесах від швидкості автомобіля (без включення демультиплікатора).

Рис.11. Графік залежності крутного моменту на ведучих колесах від швидкості автомобіля (при включеному демультиплікатор).


ТАБЛИЦЯ 5. Результати обчислень частоти обертання колінчастого вала двигуна на вихідному валу коробки передач.

| Параметри | Одиниці | n1 = 800 | n2 = 1600 | n3 = 2400 | n4 = 3200 | nN = 4000 |
| | вимірювань | об / хв | об / хв | об / хв | об / хв | об / хв |
| nвих I | об / хв | 194,2 | 388,3 | 582,5 | 776,8 | 971 |
| nвих II | об / хв | 303 | 606 | 909,1 | 1212,1 | 1515,2 |
| nвих III | об / хв | 506,3 | 1012,6 | 1518,9 | 2025,3 | 2531,6 |
| nвих IV | об / хв | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 |

За отриманими даними будуємо графік залежності частоти обертання колінчастого вала двигуна від передавального числа коробки передач на вихідному валу коробки передач на малюнку 12.

7.6. Крутний момент на вихідному валу коробки передач для кожної передачі при отриманих значеннях крутного моменту двигуна Хутро (з п.5.2.) За формулою:

МКП = Хутро * Uагр, Н * м,

де Хутро - крутний момент двигуна при різних значеннях числа оборотів колінчастого валу (дані з таб.3);

Uагр - передавальні числа коробки передач.


МКП I-1 = 152,9 * 4,12 = 629,9
Нм ............... ............................... МКП IV-1 = 152,9 * 1,0 =
152,9 Нм

.................................. ..............

........................... ....................

МКП I-5 = 131,8 * 4,12 = 543 Нм ...
............................................ .. МКП IV-5 = 131,8 * 1,0 = 131,8
Нм


Результати обчислень занесемо в таблицю 6.


ТАБЛИЦЯ 6. Результати обчислень крутного моменту на вихідному валу коробки передач.

| Параметри | Одиниці | n1 = 800 | n2 = 1600 | n3 = 2400 | n4 = 3200 | nN = 4000 |
| | вимірювань | об / хв | об / хв | об / хв | об / хв | об / хв |
| МКП I | Н * м | 629,9 | 673,6 | 673,6 | 629,5 | 543 |
| МКП II | Н * м | 403,7 | 431,6 | 431,6 | 403,4 | 347,9 |
| МКП III | Н * м | 241,6 | 258,3 | 258,3 | 241,3 | 208,2 |
| МКП IV | Н * м | 152,9 | 163,5 | 163,5 | 152,8 | 131,8 |


За отриманими результатами будуємо графік зміни крутного моменту на вихідному валу коробки передач на малюнку 13.


Рис. 12. Графік залежності частоти обертання колінчастого вала двигуна від передавального числа коробки передач на вихідному валу коробки передач.

Рис.13. Графік зміни крутного моменту на вихідному валу коробки передач.

8. ВИСНОВКИ

У курсовій роботі ми розглянули і вивчили технічні характеристики і функціональний склад трансмісії автомобіля УАЗ-452В.
Описали призначення і пристрій основних агрегатів трансмісії.

На експлуатаційні властивості автомобіля в значній мірі впливає зміст і склад трансмісії.

За вихідними даними автомобіля УАЗ-452В були розраховані і побудовані графіки швидкісних характеристик агрегатів трансмісії автобуса.

Аналізуючи вироблені розрахунки, можна зробити висновок, що залежність частоти обертання колінчастого вала двигуна і тягово-швидкісних характеристик автомобіля змінюються не прямо пропорційно. Максимальні характеристики крутного моменту знаходяться в межах від 1500 до 2500 оборотів в хвилину і при подальшому збільшенні частоти обертання колінчастого вала знижуються.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

0 Кленніков В.М., Ільїн Н.М., Буралёв Ю.В. Автомобіль категорії "В".

Підручник водія. М .: Транспорт, 1982;
0 Литвинов А.С. , Фаробін Я.Є. Автомобіль. Теорія експлуатаційних властивостей. М .: Машинобудування, 1989;
0 Короткий автомобільний довідник. НИИАТ. М .: Транспорт, 1983;
0 Автомобілі сімейства УАЗ-452. М .: Воениздат, 1985;
0 Артамонов М.Д., Іларіонов В.А., Морін М.А. Теорія автомобіля і автомобільного двигуна. М .: Машинобудування, 1968.

-----------------------
10

9

Сторінки: 1 2 3 4 5

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар