Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Розробка алгоритмів контролю та діагностики системи управління орієнтацією космічного апарату

Розробка алгоритмів контролю та діагностики системи управління орієнтацією космічного апарату

джерела світла, які впливають |
| | на екран |
| Пожежонебезпека приміщення | Наявність горючих матеріалів і |
| | джерел запалювання |
| Психофізіологічні чинники | Перенапруження зору, монотонність |
| | праці, розумові та емоційні |
| | перевантаження |

8.2 Виробнича санітарія

Розроблене програмне забезпечення буде експлуатуватися користувачем з використанням необхідних апаратних засобів, які в свою чергу можуть бути джерелами будь-яких шкідливих факторів, то зробимо аналіз виникнення шкідливих факторів для користувача та навколишнього середовища, використовуючи для цього перелік шкідливих і небезпечних виробничих факторів наведених у таблиці 8.2.

Науково - дослідницька робота відноситься до легких фізичних робіт, але характеризується напруженою розумовою працею, то керуючись ГОСТ 12.1.005-88, відносять до категорії Ia (легкої), так як робота дослідника виробляється сидячи, чи не вимагає систематичного фізичного напруження чи підняття і перенесення важких речей (витрата енергії при виконанні роботи до 139 Вт).

Допустимі і оптимальні значення параметрів метеорологічних умов відповідно до категорії робіт і залежно від періоду року наведені в таблиці 8.3.

Таблиця 8.3 - Допустимі і оптимальні значення параметрів мікроклімату
| Кате-р | Період | Температура, 0С | Відноси-т | Швидкість |
| іє робіт | року | | Єльня | руху |
| по | | | влаж-ніс | повітря в |
| тяжкості | | | ть ,% | приміщенні, |
| | | | | мс |
| | | Постійні | Непостійні | | |
| | | робочі | робочі місця | | |
| | | місця | | | |
| Допустимі значення параметрів |
| 1а | Холод-ний | 19 - 25 | 17 - 23 | 75 | не більше 0.1 |
| 1а | Теплий | 21 - 27 | 19 - 29 | 55 | 0.1 - 0.2 |
| Оптимальні значення параметрів |
| 1а | Холод-ний | 22 - 24 | 20 - 22 | 40 - 60 | 0.1 |
| 1а | Теплий | 23 - 25 | 21 - 27 | 40 - 60 | 0.1 |

Забезпечення умов, наведених у таблиці 8.3, в теплий період року має виконуватися за допомогою кондиціонера. В холодний період року обмін повітря здійснюється за допомогою кондиціонера і централізованого водяного опалення відповідно до СНиП 2.04.05.-93 [33].

Завданням вентиляції та провітрювання приміщення є забезпечення чистоти повітря і заданих метеорологічних умов у виробничих приміщеннях.

Стан освітлення виробничих, службових та допоміжних приміщень регламентується СНиП ІІ-4-79 [34]. У світлий час використовується бічне одностороннє природне освітлення, а в темний час доби - штучне. Штучне освітлення за функціональним значенням - робоче, за способом розташування джерел світла - загальне рівномірне, так як світильники розташовані у верхній зоні приміщення рівномірно.

Для створення комфортних умов зорової роботи середньої точності необхідні наступні дані по нормам освітлення, наведені в таблиці
8.4
Таблиця 8.4 - Освітленість у виробничому приміщенні
| Найменування | Площа | Розряд | Освітлення |
| приміщення | статі, | зорової | |
| | кв. м. | роботи | |
| | | | Природне | штучне |
| | | | вид | КПО,% | нормується-ванна |
| | | | освітлений-н | | освітленість |
| | | | ия | | Е, лк |
| Обчислювач-ни | 40 | IIIв | бічне | 1,53 | 300-500 |
| й центр | | | | | |

Згідно СНиП II-4-79 [34 ] для вибраного об'єкту розрізнення, фону і контрасту об'єкта розрізнення з фоном мінімальне значення освітленості дорівнюватиме 300 лк.

Природне освітлення робочих місць - бічне, значення коефіцієнта природної освітленості (КПО):.

При перерахунку КПО для умов міста Харкова (IV пояс світлового клімату) скористаємося формулою:

де m - коефіцієнт світлового клімату; c - коефіцієнт сонячного клімату.

Для IV світлового поясу вибираємо m = 0.9. Виходячи з орієнтації вікон по сторонах світу c = 0.85. Тоді.

У відповідність з ДНАОП 0.00-1.31-99 нормативний показник КПО повинен бути не менше 1,5%.

Як джерела світла використовуються люмінесцентні лампи потужністю 40 Вт або енергоекономні потужністю 36 Вт типу ЛБ, ЛХБ, ЛЕЦ як найбільш ефективні і прийнятні з точки зору спектрального складу, колірна температура випромінювання яких знаходиться в діапазоні 3500-4200 К.

Для освітлення приміщення застосовуються світильники серії ЛС004 з металевою екранує гратами і непрозорими боковинами.

Шум є одним з найбільш поширених у виробництві шкідливих факторів. При тривалому впливі шуму людина швидко втомлюється, дратується, відбувається перенапруження слухових аналізаторів. Відповідно до ГОСТ 12.1.003-89 і ДНАОП 0.03-3.14-85 в обчислювальних центрах еквівалентні рівні звуку не повинні перевищувати 50 дБА. Згідно
ГОСТ 12.1.012-90 рівень вібрації для категорії II, тип в, в умовах
«комфорту» не повинна перевищувати 75 дБ. Для зменшення рівня звуку й вібрації застосовуються демпфирующие матеріали (відсік принтера з друкуючої головкою закривається кришкою, використовується гумова прокладка між принтером і столом).

Основним джерелом електромагнітного випромінювання, у тому числі рентгенівського, у приміщенні є електронно-променеві трубки (ЕПТ) моніторів. Згідно ДНАОП 0.00-0.31-99 потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання трубки в будь-якій точці перед екраном на відстані
5 см від його поверхні не повинна перевищувати 100 мкР / год. Захист користувачів
ЕОМ від ЕМВ і рентгенівського випромінювання забезпечується за допомогою екранів із спеціального затемненого скла. Норми ЕМІ для діапазону частот 15-
25 кГц по електричної складової Е не повинні перевищувати 50В / м, по магнітної складової Н - 5А / м.

Проте вимоги ТСО'95 жорсткіші. Наприклад, норми Е і Н в тому ж діапазоні частот рівні значенням 1 В / м і 20 мА / м.

Допустимі рівні напруженості електростатичного поля на робочому місці оператора, згідно ГОСТ 12.1.045-84, не повинні перевищувати 20 кВ на метр. У приміщеннях для запобігання утворення статичної електрики і захисту від нього повинні матися нейтралізатори та зволожувачі повітря, підлога повинна мати антистатичне покриття, а також необхідно робити заземлення екрана дисплея.

Рентгенівське випромінювання і статична електрика викликає іонізацію повітря з утворенням позитивних іонів, що вважаються несприятливими для людини. Норма змісту легких аероіонів обох знаків від 1500 до 5000 в 1 см3 повітря ДНАОП 0.00-1.31-99. Заходами щодо зниження кількості іонів в повітрі є зволоження повітря і провітрювання приміщення.

Для зменшення впливу рентгенівського випромінювання та ЕМІ екран забезпечений спеціальним покриттям, що знижує рівень цього випромінювання. Також зниження інтенсивності електромагнітного і рентгенівського випромінювань досягається скороченням часу опромінення: загальний час роботи не повинно перевищувати 4:00 за зміну, тривалість перерви для відпочинку повинна становити від 5 до 15 хвилин. Загальний перерву через 4 години. Додатковий перерву через 3 години і за 2 години до закінчення роботи.

8.3 Техніка безпеки

Експлуатований персональний комп'ютер IBM PC не є джерелом механічних і теплових небезпек, але є споживачем електроенергії. Тому, при розгляді питань техніки безпеки обмежуємося електробезпекою.

Згідно ДНАОП 0.00 - 1.31-99 при проектуванні систем електропостачання, при монтажі силового електрообладнання та електричного освітлення і в будівлях і приміщеннях для ЕОМ необхідно дотримуватись вимог нормативно-технічної документації.

ПЕОМ є однофазним споживачем електроенергії, що живиться змінним струмом напругою 220В і частотою 50Гц, від мережі з заземленою нейтраллю. За способом захисту людини від ураження електричним струмом ЕОМ повинно відповідати першому класу захисту згідно ГОСТ 12.2.007.0-75.
Захист від випадкового дотику до струмоведучих частин забезпечують конструктивні, схемно-конструктивні та експлуатаційні заходи захисту.
Комплекс необхідних заходів з електробезпеки визначається, виходячи з видів електроустановки, її номінальної напруги, умов середовища, типу приміщення і доступності електрообладнання.

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом приміщення відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки, відповідно до ПУЕ-87
[12]. В ПУЕ-87 [33] передбачені такі заходи електробезпеки:

1) Конструктивні заходи

IBM PC відноситься до електроустановок до 1000В закритого виконання, всі струмопровідні частини знаходяться в кожухах . Відповідно до ГОСТ 14255-69 і
ПУЕ-87 [34] вибираємо ступінь захисту персоналу від зіткнення з струмоведучими частинами усередині захисного корпуса і від попадання води всередину корпусу - IP-44.

2) Схемно-конструктивні заходи

В якості схемно-конструктивною заходи безпеки передбачається занулення відповідно до ГОСТ 14255-69.Кроме того, використовується подвійна ізоляція монітора і малі напруги (менше 42 В).

В приміщенні розміщено 5 комп'ютерів, тому кабель прокладають в металевих трубах і гнучких металевих рукавах з відводами. Якщо ЕОМ розміщені в центрі приміщення електромережу прокладається в каналах або під знімною підлогою в металевих трубах і гнучких металевих рукавах.

Зробимо розрахунок занулення відповідно до вимог [33].

Схема електропостачання зануляют електроустановки представлена ??на малюнку 8.1:

Малюнок 8.1 - Схема електропостачання зануляют електроустановки

де

ТрU1 / U2 - трансформатор масляний понижуючий, схема з'єднання обмоток - зірка-зірка;

СШ - збірна шина;

РЩ - розподільний щит;

А.З. - Апарат захисту;

L1 - довжина ділянки мережі від розподільного щита до електроустановки;

L2 - довжина ділянки мережі від понижуючого трансформатора до розподільного щита

R0 - опір заземлювача нейтральної точки;

Р1 - потужність споживача (комп'ютери, принтер, ксерокс, електроосвітлення);

Електромережа виконана як двухпроводная мережа, що складається з фазного проводу та нульового захисного провідників.

L1 = 45 м; L2 = 450 м; P1 = 2550 Вт

Матеріал жили - мідь, спосіб прокладання:

1-й ділянка - в металевій трубі; 2-й ділянка - в землі.

Зробимо розрахунок автомата відключення.

Постановка завдання занулення електроустановки: визначення такого перерізу нульового захисного провідника при якому струм короткого замикання
Iкз

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар