Головна
Реферати » Реферати з біології » Трансформація біосфери в ноосферу. Ідеї ??В.І.Вернадського

Трансформація біосфери в ноосферу. Ідеї ??В.І.Вернадського

Трансформація біосфери в ноосферу. Ідеї ??В.І.Вернадського

Поява наукової думки в біосфері в перспективі неминуче повністю її видозмінює. У поєднанні з трудовою діяльністю ч-ка думка стає невідомої до цього геологічною силою, здатною перетворити разом з біосферою весь поверхневий шар Землі. Носій земного розуму - ч-к - з нарастающщім в часі темпом впливів-т на біосферу, активно захоплюючи все займане їй простір, окультурівая флору і фауну, змінюючи зовнішність земної пов-ти. Трансформується-ю біосферу В.І.В. назвав ноосферою. Під нею він розумів не виділений над біосферою "мислячий пласт", а якісно новий стан самої біосфери, її чергову трансформацію в ході еволюції.

У книзі "Наукова думка як планетне явище" В. І. Вернадський аналізує геологічну історію Землі і стверджує, що спостерігається перехід біосфери в новий стан - у ноосферу під дією нової геологічної сили, наукової думки людства. Однак у працях Вернадського немає закінченої і несуперечливого тлумачення сутності матеріальної ноосфери як перетвореної біосфери. В одних випадках він писав про ноосферу в майбутньому часі (вона ще не настала), в інших в теперішньому (ми входимо в неї), а іноді пов'язував формування ноосфери з появою людини розумної або з виникненням промислового виробництва. Праці В.І.Вернадського дозволяють більш обгрунтовано відповісти на поставлене питання, оскільки в них зазначений ряд конкретних умов, необхідних для становлення та існування ноосфери. Перерахуємо ці умови, розкидані по сторінках книги "Наукова думка як планетне явище" і частково в інших публікаціях В.І.Вернадського:

1. Заселення людиною всієї планети.

2. Різке перетворення засобів зв'язку та обміну між країнами.

3. Посилення зв'язків, у тому числі політичних, між всіма країнами Землі.

4. Початок переважання геологічної ролі людини над іншими геологічними процесами, що протікають у біосфері.

5. Розширення меж біосфери та вихід у космос.

6. Відкриття нових джерел енергії.

7. Рівність людей всіх рас і релігій.

8. Збільшення ролі народних мас у вирішенні питань зовнішньої та внутрішньої політики.

9. Свобода наукової думки і наукового пошуку від тиску релігійних, філософських і політичних побудов і створення в державному ладі умов, сприятливих д / вільної наукової думки.

10.Продуманная система народної освіти і піднесення добробуту трудящих. Створення реальної можливості не допустити недоїдання і голоду, бідності і надзвичайно послабити хвороби.

11.Разумное перетворення первинної природи Землі з метою зробити її здатною задовольнити всі матеріальні, естетичні і духовні потреби чисельно зростаючого населення.

12.Ісключеніе війн з життя суспільства.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту monax

 
Подібні реферати:
Ноосфера і біосфера
Багато вчених вивчили взаємовідношення організмів із середовищем їх проживання і загибелі, що безпосередньо передувало нашому сучасному розумінню біосфери. Ж.Б. Ламарк у своїй книзі "Гідрогеологія" присвятив
Перспективи становлення ноосферної цивілізації
П л а н 1.Вступ 2. Поняття ноосфери
Життя і творчий шлях І.В. Вернадського
Володимир Іванович Вернадський (1863-1945) - російський натураліст, мислитель-енциклопедист, гуманіст, фахівець в галузі наук про Землю, засновник ряду нових наук і наукових напрямків, організатор нау
Квитки по загальній біології за весняний семестр 2001 года
Ліннея, Ж. Б. Ламарка, Т. Мальтуса, Е. Геккеля. 3. Історія створення теорії еволюції Ч. Дарвіна. 4. Теорія еволюції Ч. Дарвіна і А. Уоллеса. 5. Неодарвінізм. 6. Спостереження і висновки, на яких про
Еволюція біосфери землі
Поступово зі спостережень і досвіду використання різних природних об'єктів виникли науки. Наука про природу - природознавство - диференціювати на окремі галузі знання: біологію, геологію, фізику,
Екзаменаційні квитки
1. Клітина - структурна і функціональна одиниця організмів всіх царств живої природи. 2. Палеонтологічні, порівняльно - анатомічні, ембріологічні докази еволюції органічного світу. 3
Гармонія живої природи і проблема походження світу
При вивченні природи ми знаходимо в ній все більше естетичних ознак, які виявляються, як правило, не відразу, але після детального математичного аналізу. Ці ознаки ніяк не пов'язані з проблемою пристосування виду до навколишнього середовища.
Квитки з біології 10 клас
На користь еволюційного походження світу так само вказують і ембріологічні факти. Учені вивчили початкові ембріональні стадії розвитку різних тварин знайшли в них схожості. Деякі подібності особливо отч
Антропологія як наука
Наука про походження і еволюцію людини, утворення людських рас і про нормальні варіації фізичної будови людини називається антропологією.
Вплив людини на природу
Екологія - це наука, що вивчає відносини організмів (особин, популяцій, біоценозів тощо) між собою і з навколишнім їх неорганічної природою ; загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного
Гіпотези виникнення життя
Питання про походження природи і сутності життя здавна стали предметом інтересу людини в його прагненні розібратися в навколишньому світі, зрозуміти самого себе і визначити своє місце в природі.
Проблеми забезпечення продовольством і перенаселення Землі
. Планування сім'ї. Планування сім'ї засноване на просвітницьких програмах з одного боку інформують людей про демографічну ситуацію в їхній країні, з іншого - показує причини цього на прикладі люд
Розвиток екосистем
Підставою всім системи сучасної еволюційної біології виступає синтетична теорія еволюції, принципові положення якої були закладені роботами С.С.Четверікова, Р.Фішера, С.Райта, Дж.Холдейна, Н.П.Дубинина та ін
Сенека
Прагнення стоїків слідувати безпристрасному законом природи, Сенека доводить до формулювання ідеї єдиного Бога, який і є цей закон. "Не може бути природи без бога і бога без природи", - говорить він.
Кругообіг
Одне з чудових відкриттів геохімії полягає у встановленні того, що рух багатьох хімічних елементів здійснюється у вигляді кругових процесів - кругообігів. Саме ці елементи складають земну кору
Ідея еволюції живої природи
Ідея еволюції живої природи виникла в Новий час як протиставлення креаціонізму (від лат. "Творення") - вчення про створення світу богом з нічого і незмінності створеного творцем світу.
Тепла біосфера
Льодовикова і безледніковая земля. Проект "тепла біосфера". Карта землі крейдяного періоду. Кліматична зональність крейдового періоду. Загадки теплою біосфери.
Дарвін
На Землі існують не менш 2 млн. видів тварин, до 0, 5 млн. видів рослин, сотні тисяч видів грибів і мікроорганізмів. Як виникло велике різноманіття видів і пристосованість їх до середовища проживання? Отве
Основні положення вчення Дарвіна
На Землі існують не менш 2 млн.відов тварин, до 0,5 млн.відов рослин, сотні тисяч видів грибів і мікроорганізмів. Як виникло велике різноманіття видів і пристосованість їх до середовища проживання? Відповідь дає
Рушійні сили антропогенезу
Людина відрізняється від тварин наявністю мови, розвиненим мисленням, здатністю до трудової діяльності. Антропогенез (від грец. Antropos - людина і genesis - походження) - процес історико-еволюційного