Головна
Реферати » Реферати з біології » Роль материнського геному в розвитку нащадка

Роль материнського геному в розвитку нащадка

просмикнутих один в одного, мономірних ко-лец
(рис.2). Так, в єдиній мітохондрії найпростіших із загону кине-пластид, що включає Ендопаразити людини - трипаносом, містяться ти-сячі кільцевих молекул ДНК. У Trypanosoma brucei є типу молекул:
45 однакових максіколец, кожне з яких складається з 21 тис. пар ну-клеотідов, і 5.5 тис. ідентичних один одному мініколец по 1000 пар нуклео-тідов . Всі вони, з'єднуючись в катенани, утворюють переплетену мережу, яка разом з білками формує структуру, звану кінетопласт.
Рис 2. Схема освіти лінійних (А), кільцевих (Б), ланцюгових (В) олігомерів мтДНК. ori - район початку реплікації ДНК.

Розмір геному мітохондрій різних організмів коливається від менш 6 тис. пар нуклеотидів у малярійного плазмодія (у ньому, крім двох генів рРНК, міститься тільки три гени, що кодують білки) до сотень тисяч пар ну-клеотідов у наземних рослин (наприклад, у Arabidopsis thaliana з сімейства хрестоцвітних 366924 пар нуклеотидів). При цьому 7-8-кратні відмінності в ра-змери мтДНК вищих рослин виявляються навіть в межах одного се-мейства. Довжина мтДНК хребетних тварин відрізняється незначно: у людини - 16 569 пар нуклеотидів, у свині - 16350, у дельфіна - 16330, у шпорцевой жаби Xenopus laevis - 17533, у коропа -
16400. Ці геноми схо-дни також і по локалізації генів, більшість яких розташовуються встик; в ряді випадків вони навіть перекриваються, зазвичай на один нуклеотид, так що по-следний нуклеотид одного гена виявляється першим у наступному. На відміну від хребетних, у рослин, грибів і найпростіших мтДНК містять до 80% не-кодують послідовностей. У різних видів порядок генів у геномах мітохондрій відрізняється.

Висока концентрація активних форм кисню в мітохондріях і сла-бая система репарації збільшують частоту мутацій мтДНК в порівнянні з ядерної на порядок. Радикали кисню служать причиною специфічних за-мен Ц> Т
(дезаминирование цитозину) і Г> Т (окисне пошкодження гуаніну), внаслідок чого, можливо, мтДНК багаті АТ-парами. Крім того, всі мтДНК володіють цікавою властивістю - вони не метіліруется, в отли-чие від ядерних і прокариотических ДНК. Відомо, що метилювання (време-нна хімічна модифікація нуклеотидноїпослідовності без порушен-ня кодує функції ДНК) - один з механізмів програмованої інактивації генів.

Розміри і будова молекул ДНК в органелах
| Вид | Структу | Маса, | Примітки |
| | ра | млн. | |
| | | Дальтон | |
| Міт | Тварини | Кільця | 9-12 | У кожного окремого виду всі молекули одного |
| охон | | ая | | розміру |
| | | | | |
| Дріани | | | | |
| | | | | |
| льн | | | | |
| а | | | | |
| Д | | | | |
| Н | | | | |
| До | | | | |
| | Вищі ра | | | У всіх вивчених видів є різні за |
| | стінах | Кільця | варіюючи | величиною кільцеві ДНК, в яких загальна |
| | | а | т | зміст генетичної інформації |
| | | | | відпо-ствует масі від 300 до 1000 млн. |
| | | | | дальтон залежно від виду |
| | Гриби: | | | |
| | Saccharomyc | кільцями | 50 | |
| | es | а | 22 | |
| | Kluyveromyc | кільцями | | |
| | es | ая | 18 | |
| | Найпростіші | | 27 | |
| | Plasmodium | кільцями | | |
| | Paramecium | ая | | |
| | | Лінійна | | |
| | | я | | |
| Д | Водорості | | | |
| Н | Chlamydomon | кільцями | 120 | |
| До | as | ая | 90 | |
| Хлор | Euglena | кільцями | | |
| | | А | | |
| опла | | | | |
| | | | | |
| стов | | | | |
| | | | | |
| | Вищі | | | |
| | рослини | Кільця | 85-97 | У кожного окремого виду знайдені молекули |
| | | А | | тільки одного |
| | | | | розміру |

Відносна кількість ДНК органел в деяких клітинах і тканинах
| Організм | Тканина або | Кількість мол-л | Кількість | Частка ДНК |
| | тип клітин | ДНК/органел-| орга-| орга-нелл під |
| | | | нелл в | всієї |
| | | лу | клітці | ДНК клітини,% |
| Міт | Щур | Печінка | 5-10 | 1000 | 1 |
| охон | | | | | |
| | | | | | |
| Дріани | | | | | |
| | | | | | |
| льн | | | | | |
| а | | | | | |
| Д | | | | | |
| Н | | | | | |
| До | | | | | |
| | | | | | |
| | Миша | Клітини лінії L | 5-10 | 100 |

Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Походження людини
Одна з найцікавіших і найскладніших тем, що вивчаються в курсі загальної біології, - походження людини. Де, коли і як виник рід людський? Як він розселився по Землі? У минулому столітті в європейській культур
ДНК і РНК
Принцип комплементарності підстав. Інформаційна РНК. Рибосомная РНК. Транспортна РНК.
Генна інженерія
Генна інженерія - це метод біотехнології, який займається дослідженнями з перебудови генотипів. Генотип є не просто механічна сума генів, а складна, що склалася в процесі еволюції організмів
Біосинтез ДНК
Cпособность клітин підтримувати високу упорядкованість своєї організації залежить від генетичної інформації, яка зберігається у формі дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК). ДНК - це речовина, з якого з
Контрольна робота з біології
Гени розташовані в молекулі ДНК лінійно, один за іншим, вони не коли не перекриваються. Іншими словами, не існує ділянок ДНК, що належать одночасно двом генам. Крім генів, що кодують білки (структур
ДНК і РНК
Особливу роль відіграють дослідження питання про перехід від неживого до живого. Дані досліджень показують, що перехідні форми від неживого до живому мають властивості і неживого, і живого (наприклад віруси), що ще
Будова еукаріотичної і прокаріотів клітин
Всі живі істоти складаються з клітин - маленьких, оточених мембраною порожнин , заповнених концентрованим водним розчином хімічних речовин. Найпростіші форми життя - це поодинокі клітини, що розмножуються
Хімічний склад клітини
I. Неорганічні речовини 1. ВОДА. А. Вода - найважливіший компонент клітини. Їй належить істотна і різноманітна роль життя клітини .. Вода визначає фізичні властивості клітини - обсяг, упру
Cинтез білка
Первинна структура білка (порядок розташування амінокислот у білку) закодована в молекулах ДНК. Кожен триплет (група з трьох сусідніх нуклеотидів) кодує на нитки ДНК одну певну амінокислоту з д
Фізичні та хімічні основи явищ спадковості
Основним в цій революції було розкриття молекулярних основ спадковості. Виявилося, що порівняно прості молекули кислот (ДНК) несуть у своїй структурі запис генетичної інформ
Апоптоз - програмована клітинна смерть
У багатоклітинних організмів - тварин, рослин і грибів - генетично закладена програма загибелі клітин. Формообразовательние процеси в онтогенезі, позитивна і негативна селекція Т-і В-лімфоцитів у твар
Структура і функції ядра
Говорячи про клітинному ядрі, ми маємо на увазі власне ядра еукаріотичних клітин. Їх ядра побудовані складним чином і досить різко відрізняються від "ядерних" утворень, нуклеоидов, прокаріотів.
Біотехнологія
- це використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві, тобто виробництво необхідних для людини речовин з використанням досягнень мікробіології, біохімії і технології.
Поділ живої природи на царства
Після торжества еволюційного вчення в біології систематика прагне до створення такої система органічного світу, яка з можливою повнотою відображала б еволюційні взаємини між організмами, тобто
Запитання і відповіді з біології на іспит (10-11 клас, Україна))
9. ЛІПІДИ (жири, холестерин, деякі вітаміни і гормони), їх елементарний склад - атоми вуглецю, водню і кисню. Функції ліпідів: будівельна (складова частина мембран), джерело енергії. Роль жирів у
Будова клітини і функції її органоїдів
| Головні органели | Будова | Функції | | Цитоплазма | Внутрішня напіврідка середу | 1. Забезпечує взаємодію | | | дрібнозернистої структури. | Ядра і органоїдів. | | | Містить ядро ??та органели. |
Біосинтез білка і його регуляція
Генетичний код і його властивості. Основні компоненти белоксинтезирующей системи. Амінокислоти. Транспортні РНК. Матрична РНК. АТФ і ГТФ як джерела енергії. Аминоацил тРНК синтетази. Рибосоми. Білкові фактори.
Клітинне ядро ??
Ядро оточене оболонкою, яка складається з двох мембран, які мають типову будову. Зовнішня ядерна мембрана з поверхні, зверненої в цитоплазму, покрита рибосомами, внутрішня мембрана гладка.
Тести з біології для шкіл (на жаль без відповідей)
1. Органи, об'єднані спільною роботою, складають систему органів. 2. Серце, нирки, легені - це внутрішні органи. 3. Видільна система забезпечує газообмін в організмі. 4. Опорно-двигун