Головна
Реферати » Реферати з біології » Найпростіші - мешканці прикордонного шару

Найпростіші - мешканці прикордонного шару

На будь-якому зануреному у воду об'єкті, як правило, формуються спільноти прикріплених одноклітинних організмів, що відносяться до царства найпростіших, або протистов (Protista), - численною, але все ще недостатньо вивченою групи безхребетних тварин. Такі спільноти, мешкають на твердих субстратах в прісних водоймах, називають періфітоном, в морях - біообрастаніямі, на поверхні водоростей і вищих водних рослин - епіфітоном, на водних тварин - комменсальнимі спільнотами, або епібіонтамі, і т.д. За нашими оцінками, приблизно з 100 тис. відомих видів протистов не менше 10% ведуть сидячий спосіб життя. Прикріплені форми є серед різних груп найпростіших: соняшник, форамініфер, радіолярій, гетеротрофних і автотрофних жгутіконосцев, інфузорій. І це не дивно, адже сидячий спосіб життя дає організмам певні переваги - на обтічної водою поверхні вони завжди забезпечені їжею.

Простейшие - обитатели пограничного слоя

Представники різних груп найпростіших, що ведуть сидячий спосіб життя. Серед них переважають седіментатори - організми, заковтують зважені харчові частки (наприклад, бактерій). Соняшник і сукторіі - здебільшого хижаки: перший ловлять і поїдають здобич за допомогою псевдоподий (аксоподій), а другий - за допомогою спеціалізованих щупалець.

Незважаючи на поширеність, спільноти сидячих найпростіших до сих пір погано вивчені. Дуже важко виявити, які саме чинники середовища впливають на їх розвиток в природних середовищ існування, нелегко відтворити умови подібних біотопів і в лабораторії. Тому зазвичай розглядається весь комплекс впливають на сидячих найпростіших факторів (припливно-відливних і річкові течії, конвекційні потоки тощо), хоча чимало вчених вважає, що основне значення серед них мають гідродинамічні навантаження.

Вперше серйозно цією проблемою зайнялися британські дослідники - фахівець з гідродинаміки Н.Р.Сільвестр і протозоолог М.А.Слей [1]. Автори виходили з того, що прикріплені водні організми розміром менше 1 мм знаходяться в межах гідродинамічного прикордонного шару, тобто того шару води, в якому вона загальмовується у обтічної нею поверхні. На основу прикріпленого об'єкта діє напруга зсуву, стикаються його з поверхні субстрату. При цьому величина інтегральної сили (у вітчизняній літературі використовується інший термін - гідродинамічний упор) зростає із збільшенням діаметру об'єкта й у перпендикулярному напрямку від поверхні субстрату, тому гідродинамічні навантаження найбільше значення мають для стебельчатих форм. Цим в основному обмежувалися уявлення про гідродинаміці сидячих найпростіших.

Простейшие - обитатели пограничного слоя

На різних ділянках верхній поверхні тіла водного жука Hyphydrus ovatus сисних інфузорій Discophiya lichtensteinii має різну довжину стеблинки. Виявилося, що це пов'язано з характеристиками гідродинамічного прикордонного шару.

Кілька років тому автору цих рядків вдалося зібрати близько 30 екземплярів водяних жуків Hyphydrus ovatus з різних біотопів. Надкрила жуків були густо вкриті інфузорії-сукторіямі Discophrya lichtensteinii. Навіть візуально було помітно, що розмір інфузорії залежав від місця її розташування: чим ближче до заднього кінця тіла жука, тим довше був її стебельце. Природно було припустити, що така закономірність пов'язана з розподілом гідродинамічних навантажень по поверхні надкрильев. Необхідні розрахунки допоміг виконати співробітник Інституту гідромеханіки В.А.Кочін. Дійсно, довжина стеблинки сукторій виявилася достовірно пов'язана з параметрами прикордонного шару. Проаналізувавши опубліковані в науковій літературі відомості про мінливість розмірів інфузорій в залежності від їх локалізації, ми остаточно утвердилися у своєму припущенні. І тоді нас стали цікавити не стільки самі фактори, що діють на організми в прикордонному шарі, скільки механізми їх адаптації до цих чинників [2]. Виявилося, що прикордонний шар як біотоп має певну структуру незалежно від типу субстрату, що дозволило розглядати його як комплексу потенційних місць існування, тобто своєрідною адаптивної зони сидячих найпростіших [3].

 
Подібні реферати:
Водні жуки
Морфологія водних жуків Росії. Біономія водних жуків Росії. Методи збору і вивчення водних жуків Росії.
Цитологія
вакуолі (франц. vacuole, від лат. Vacuus порожній), порожнини в тваринних і рослинних клітинах або одноклітинних організмах. Розрізняють травні і скоротливі (пульсуючі) вакуолі, що регулюють осмотіче
Роль водної рослинності в руслових процесах малих річок
Досі недостатньо вивчена роль гидрофитов в русловому процесі, а також "зворотна сторона" питання - вплив річкового потоку як специфічної середовища проживання на формування і розвиток водних рослинних угруповань.
Жуки
На землі близько трьохсот тисяч відомих науці видів жуків.
Все про найпростіші водоростях
Найпростіші водорості - найстаріші рослини на Землі. Найпростіші водорості - індикатор якості води в акваріумі. Небезпечні найпростіші водорості.
Різноманіття кишковопорожнинних
КИШЕЧНОПОЛОСТНИХ (Coelenterata або Cnidaria) виділяють в окремий тип тварин, їх близько 9000 видів. Для них характерна радіальна симетрія: вони мають одну головну подовжню вісь, навколо якої в радіальному порядку розташовані різні органи.
Поділ живої природи на царства
Після торжества еволюційного вчення в біології систематика прагне до створення такої система органічного світу, яка з можливою повнотою відображала б еволюційні взаємини між організмами, т . е.
Найпростіші паразити людини
До типу найпростіших (Protozoa) відноситься понад 15000 видів тварин, що мешкають в морях, прісних водах, грунті. Крім вільноживучих форм, відомо багато паразити-чеських, які викликають часом серйозні захворівши
Біохімічні реактори
Розглядаючи різноманітні реакторні пристрої, застосовувані нині в біохімічних виробництвах, можна зробити висновок, що у всіх реакторах відбуваються певні фізичні процеси (гідродинамічні, теплові, масообмінні), за допомогою яких створюються оптимальні умови для проведення власне біохімічного перетворення речовини (біохімічної реакції).
Кишковопорожнинні в житті людини
Опис характерних особливостей типових представників кишковопорожнинних.
Еволюція мікроорганізмів
Геологічна літопис нашої планети - останки вимерлих істот - незаперечно доводить, що життя на планеті змінювалася: одні види тварин і рослин зникали, інші виникали, видозмінювалися, породжуючи нов
Кольорові окуні з Танганьїки
В останні 15-20 років цихліди з африканських озер Танганьїка, Малаві і деяких інших зачарували багатьох акваріумістів. Яскраве забарвлення, незвичайна поведінка, в тому числі і нерестовое, "зробили свою справу". Озера стали своєрідною Меккою для іхтіологів.
Творці суші
Слово «найпростіші» зазвичай асоціюється у нас з найдрібнішими, не видимими оку грудочками протоплазми. Вони живуть, харчуються, розмножуються, але яке нам до них справа - таких крихітних?
Скелет людини і закони механіки
Рух відіграє величезну роль в житті всіх живих істот, У тому числі і людини. Активні переміщення в простір є основною відмінністю тварин від рослин. Рух служить однією з головних приспособ
Тварини, про які мовчить підручник
Не тільки автори підручників, а й усі зоологи досі не знають точно, куди, в яке місце тварини світу помістити губок. Чи то це колонії найпростіших, тобто одноклітинних організмів, чи то примітивні, але все ж багатоклітинні тварини.
Походження хордових тварин
Людина - теж представник типу хордових. Походження типу хордових - це найважливіший етап в історичному розвитку тваринного світу, що означає поява групи тварин з унікальним планом будови.
Синьо-зелені водорості
З рівняння видно, що на кожні 6 грам-молекул вуглекислоти і води синтезується грам-молекула глюкози (C6H2O6), виділяється 6 грам-молекул кисню і накопичується 2815680 Дж енергії. Таким чином, функц
Гідра
Разом з рослинами, необробленим грунтом, водою і найчастіше живими кормами з природного водоймища в акваріум потрапляють різні тварини, багато з яких завдають відчутної шкоди його мешканцям.
Фітопланктон як початкова стадія в раціоні харчування гідробіонтів
Помірне розвиток водоростей сприятливо впливає на рибопродуктивність водойм. Наприклад, для підвищення трофности рибоводних ставків у них вносять добрива сприяють розвитку водоростей, які служать до
Екологія життя
Очевидно, що екологія тісно пов'язана з іншими біологічними дисциплінами, наприклад з зоологією і ботанікою. Це дійсно так. На зорі розвитку цих наук увагу дослідників було зосереджено на сис