Головна
Реферати » Реферати по біології » Атф індуковане зміна внутрішньоклітинної концентрації кальцію в нейронах неокортексу щурів

Атф індуковане зміна внутрішньоклітинної концентрації кальцію в нейронах неокортексу щурів

мозку, ми провели серію експериментів з придушенням распостранения потенціалів дії за допомогою тетродотоксина (TTX). При використанні TTX з'ясувалося, що амплітуда і форма [Ca2 +] i транзиента не змінюється або змінюється незначно. Отримані результати дозволяють нам припускати, що одержувані нами дані відображають процеси відбуваються в окремій спостережуваної клітці. На жаль ми не мали можливості проводити всі експерименти c тетродотоксином через дорожнечу препарату. Для вивчення характеристик аналізованих пуринорецепторов, приймають участь у генерації [Ca2 +] i транзиента, застосовувалися такі протоколи експериментів.

1. Додаток АТФ в розчині що не містить Ca2 +. Видалення кальцію з позаклітинного розчину незначно впливало на кальцієвий транзиент, викликаний аплікацією 10 мкМ АТФ, але в теж час пригнічувало на 45% ±

7% кальцієвий транзиент викликаний 100 мкМ АТФ. (Рис. 8).

1. Для дослідження здатності внутрішньоклітинного Ca2 + депо до перезаполненію ми послідовно аппліціровалі АТФ кілька разів з інтервалом в 60 секунд у звичайному розчині і в розчині що не містить

Ca2 +. Як видно з рисунка 9 друга аплікація АТФ викликала Ca2 + транзиент меншою (на 30% (4%) амплітуди в порівнянні з першою

(контрольної) аплікацією. Наступні аплікації АТФ розділені 60 ти секундним інтервалом не викликали помітного зменшення амплітуди

[Ca2 +] i транзинета в порівнянні з другою аплікацією в стандартному розчині

В бескальциевом розчині - навпаки, друга аплікація АТФ викликала значне зменшення Ca2 + транзиента на 40% (5% від контролю.

Наступні аплікації АТФ в бескальциевом розчині приводили до послідовного зменшення амплітуди [Ca2 +] i транзиента і після двох - трьох послідовних аплікацій сигнал зникав взагалі

(рисунок 10). Таке зменшення ймовірно обумовлено виснаженням внутрішньоклітинних депо.

1. Ингибирование захоплення Ca2 + ендоплазматичним Ретикуло тапсигаргина

(певним блокатором Ca2 + насоса ЕПР) зменшувало [Ca2 + ] i транзіенти, викликані додатком АТФ, на 63% (5% для концентрації АТФ 100 мкМ АТФ (рис. 11). Як видно з рисунка 11 додаток тапсигаргина не впливало на базальний рівень Ca2 + в клітині.

1. Додаток кадмію в концентрації 50 мкМ, верапамілу в концентрації

100 мкМ і 50 мкМ нікелю оборотно зменшувало амплітуду [Ca2 +] i транзиента викликаного додатком 100 мкМ АТФ на 35%, 20%, і 15% сответственно. Дані представлені на малюнку 12.

1. Додаток різних агоністів пуринорецепторов викликало різні за амплітудою відповіді. Порядок відносної активності лігандів для даного об'єкта був наступним ATP (S (ATФ (AДФ (((, (-methylene ATP

(AMФ (УТФ ((аденозин (ADO), дані преставлен на малюнку 13.

1. Сурамин, відомий антагоніст Р2 типу пуринорецепторов, зменшував

[Ca2 +] i транзіенти, викликані додатком 100 мкМ АТФ на 76% (7% і також не зраджував концентрацію [Ca2 +] i в спокої. Дані представлені на малюнку 14


ОБГОВОРЕННЯ

При дослідженні середніх верств неокортексу щурів ми виявили їх здатність відповідати на додаток АТФ. Таким чином ми можемо зробити висновок про наявність в даному об'єкті пуринорецепторов. Відповідь на АТФ є доза - залежним з амплітудою половинного відповіді в 220 нМ. Послідовні додатки АТФ, після другого додатка, не викликали зменшення амплітуди
[Ca2 +] in транзиента. З цього можна зробити висновок про відсутність десенситизации даного типу рецепторів.

Досліджуючи джерела підвищення цитозольного кальцію ми виявили, що
АТФ активує як іонотропні так і метаботропние рецептори . Блокатори потенціал - керованих кальцієвих каналів такі як кадмій, нікель та верапаміл зменшували АТФ - індуковані кальцієві транзіенти на 35% -
15%, що говорить про опосередкований АТФ активировании потенціал - керованих каналів.

Для дослідження активацію метаботропних рецепторів. Для цього ми докладали АТФ в бескальциевом розчині, - амплітуда відповіді при цьому зменшувалася на 45% (7%. Цей результат говорить про те, що внутрішньоклітинні депо беруть участь у генерації [Ca2 +] in відповідей, причому їх внесок близький до половини. При повторних аплікаціях АТФ в бескальциевом розчині Ca2 + відповідь зникав повністю після другої аплікації, тобто внутрішньоклітинні депо повністю виснажуються. Досліджуючи шлях вивільнення внутрішньоклітинного кальцію ми аппліціровалі тапсигаргина - спецефічні блокатор АТФ - ази ендоплазматичного ретикулума. [Ca2 +] in транзіенти зменшувалися на 63% (5 % у присутності тапсигаргина. Аплікація коффеіна, агоніста ріанодінового рецепторів, в клітинах моторної кори 14 денних щурів не викликали підвищення рівня [Ca2 +] in. Отже викид [Ca2 +] in з внутрішньоклітинного депо відбувається по IP3 - чутливого механізму.

Надалі ми досліджували більш докладно типи присутніх пуринорецепторов. Побудувавши ряд активності агоністів для Р1 і Р2 пуринорецепторов по амплітудам відповідей, ми зробили висновок базується на відсутності відповіді на аденозин, що в нашому об'єкті присутні тільки
Р2 пурінорецептори. Проводячи подальшу субклассіфікацію Р2 типу рецепторів ми використовували сурамин - блокатор деяких типів Р2х і Р2у рецепторів.
Додаток Сурамин зменшувало амплітуду [Ca2 +] i транзинета викликаного додатком 100 мкМ АТФ на 76% (5%, що говорить про наявність цих типів рецепторів в досліджуваному об'єкті.

ВИСНОВКИ

1. Додаток АТФ в різних концентраціях викликає Ca2 + транзіенти в клітинах моторної кори щурів.
2. Відповідь на АТФ є доза - залежним з амплітудою половинного відповіді в
220 нМ.
3. АТФ активує як іонотропний так і метаботропние шляхи підвищення внутрішньоклітинного кальцію.
4. В генерації АТФ індукованого підвищення [Ca2 +] in беруть участь деякі типи потенціал - керованих кальцієвих каналів.
5. Вивільнення внутрішньоклітинного кальцію відбувається з IP3 чутливих депо.
6. В даному об'єкті присутсвуют тільки Р2 підтипи пуринорецепторов.
7. Сурамин - антагоніст Р2Х2 і Р2Х5 і Р2У рецепторів зменшує амплітуду
[Ca2 +] in транзіенти, що говорить присутності деяких з перерахованих вище рецепторів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. A.Shmigol, A.Verkhratsky & G. Isenberg (1995): Calcium-induced calcium release in rat sensory neurones. Journal of Physiology

(London), 489.3 627-636.
2. A.Shmigol, G. Isenberg, P.Kostyuk & A. Verkhratsky (1994): Calcium-induced Ca2 + release from internal stores in rat dorsal root ganglion neurones. In: European Journal of Neuroscience, Suppl. 7,

Proceedings of the 16th Annual ENA Meeting, p. 146.
3. A.Shmigol, N.Svichar, P.Kostyuk & A.Verkharatsky. (1995):

"Incremental" caffeine-induced calcium release in mouse sensory neurones. European Joutnal of Neuroscience, Supple № 8. p111.

Proceedings of the 16th Annual ENA Meeting.
4. A.Shmigol, Yu.Usachev, N.Pronchuk, S.Kirischuk, P.Kostyuk &

A.Verkhratsky (1994): Properties of the caffeine sensitive intracellular calcium stores in mammalian neurons. Neurophysiology

/ Neirophiziologia, v. 26 No. 2, p. 16 - 25.
5. A.Verkhratsky, A. Shmigol, S. Kirischuk, N. Pronchuk & P. ??Kostyuk

(1994): Age-dependent changes in calcium currents and calcium homeostasis in mammalian neurons. Annals of the New York Academy of Sciences, v. 747, p365 - 381.
6. Abbracchio, MP, Burnstock, G. (1994) Purinoceptors: are there families of P2x and P 2y purinoceptors? Pharmac. Ther. 64: 445-475
7. Anatoly Smigol, Platon Kostyuk, Alexey Verhratsky (1994) Role of caffeine-sensitive Ca2 + stores in Ca2 + signal termination in adult

DRG neurones // NeuroReport v.5, 2073-2076.
8. Anatoly Smigol, Sergey Kirischuk, Platon Kostyuk, Alexey

Verhratsky (1994) Different properties of caffeine-sensitive Ca2 + stores in peripherial and central mammalian neurones // Pflugers

Arch v.426, 174-176.
9. Baker PF, Blaustein MP, Hodgkin AL and Steinhardt RA (1969)

The influence of calcium on sodium efflux in squid axons. J. Physiol.,

Lond. 200, 431-458.

10. Bean B.P. (1992) Pharmacology and electrophysiology of ATP-activated ion channels. Trends Pharmacol. Sci. 13, 87 - 90.

11. Belan P., Kostyuk P., Snitsarev V. and Tepikin A. (1993) Calcium clamp in isolated neurones of the snail Helix pomatia. J. Physiol., Lond.

462, 47 - 58.

12. Bronner, F. (1990). Intracellular Ca2 + regulation .. New York: Wiley-

Liss.

13. Burk SE, Lytton J., MacLennan DH and Shull GE (1989). cDNA cloning, functional expressing, and mRNA tissue distribution of a third organellar Ca2 + pump. J. Biol. Chem. 164, 18561-18568.

1. Burnstock, G. (1972) Purinergic nerves. Pharmacol. Rev. 24: 509-581
1. Burnstock, G. (1978) A basis for distinguishing two types of purinergic receptor. in: book
1. Burnstock, G. (1990) Co-transmission. Arch. Int. Pharmacodyn. 304: 7-33
14. Burnstock, G., Kennedy, C. (1985) Is there a basis for distinguishing two types of P2 purinoceptor? Gen.Pharmacol. 16: 433-440
15. Carafoli E. (1992) Calcium pump of the plasma membrane. Physiol. Rev.

71, 129 - 153.

16. Chen, C.-C., Akopian, AN et al, (1995) A P2x purinoceptors expressed by a sybset of sensory neurones. Nature 377: 428 - 431

17. Кришталь О.А., Марченко С.М. (1983). Рецептори АТФ в сенсорних нейронах ссавців. Докл. Акад. Наук УРСР.

18. Gianini

Сторінки: 1 2 3 4 5