Головна
Реферати » Реферати з біології » Екологічні основи стійкості рослин

Екологічні основи стійкості рослин

найменшою шкодою не тільки для даного індивідуума, а й для всього виду.
Різниця між стійкими і нестійкими проти посухи рослинами обумовлено характером тих змін в обміні речовин, які виникають у рослини під впливом зневоднення. Так, рівень оводненности тканини пшениці вище у нестійких проти посухи сортів у порівнянні з стійкими. Крім того, у нестійких сортів спостерігається вищий рівень гідролітичної дії ферментів вуглеводного і білкового обмінів. Однак ці ознаки непостійні і проявляються лише в умовах повного насичення водою, а при порушенні водопостачання вони швидко втрачаються. Результати досліджень показали, що пристосувальні властивості у посухостійких форм рослин виникають під впливом умов їхнього існування.

КРИТИЧНІ ПЕРІОДИ У водообміні РІЗНИХ РОСЛИН.

У онтогенезі рослини неоднаково чутливі до нестачі води. Дуже чутливі рослини до нестачі води в періоди найбільшого зростання конкретного органу або всього рослини. Для кожного виду рослин існують критичні періоди, тобто періоди найбільшої чутливості до постачання водою. На I-IV етапах органогенезу злаки відносно стійкі до посухи, хоча врожай знижується в даному випадку за рахунок зменшення числа заложившихся колосків у колосі.
На V-VIII етапах стійкість до посухи злаків знижується, урожай падає за рахунок зменшення кількості колосків і квіток в колосі (волоті).
Посухостійкість, як і жаростійкість рослин, різко знижується з утворенням у них генеративних органів і до цвітіння (VII-IX етапи) включно. За Ф. Д. Сказкіна, злаки найбільш чутливі до вологи в період фаз вихід в трубку - колосіння. Отже, в критичний період формуються генеративні органи, відбуваються цвітіння і запліднення.
У період генеративного розвитку рослин на ранніх етапах розвитку посуха призводить до стерильності квіток (до черезерніце і пустоколосость), а на більш пізніх (молочна, воскова стиглість) - до зниження якості та кількості врожаю плодів і насіння , освіті щуплого зерна, недостатньо заповненого поживними запасними речовинами, зі слабким зародком. Важливо підкреслити, що саме в критичні періоди рослини найбільш інтенсивно ростуть і формують господарсько корисні органи (плоди, насіння та ін.)

ВИСНОВОК

Однією з головних причин зниження врожайності високопродуктивних сільськогосподарських рослин є їх недостатня стійкість до несприятливих факторів середовища. Тому надзвичайно важливо знати основні показники, які можуть характеризувати стійкість рослин до тих чи інших несприятливих факторів середовища. Важливість такої постановки питання очевидна, так як ведення сучасного сільського господарства вимагає від фахівців знання не тільки теоретичних основ проблеми, а й уміння застосовувати різні фізіологічні характеристики стану рослин в екстремальних умовах.
Для визначення стійкості рослин до несприятливих факторів середовища використовують різноманітні методи. Це в першу чергу візуальна діагностика стану рослин: висота рослини, кущистість, темпи зростання, формування листового апарату, забарвлення листя і т. д. Як правило, такі показники використовують при прямих польових або вегетаційних методах вирощування. Однак трудомісткість і тривалість прямих методів викликали необхідність розробки лабораторних методів діагностики стійкості рослин. В основі цих методів лежать зміни фізіологічних і біохімічних процесів, що відбуваються в рослинах.
Залежно від виду діючого фактора можна виділити такі показники, як водоутримуюча здатність рослин, вміст вільної та зв'язаної води, еластичність і в'язкість протоплазми. Для визначення посухостійкості рослин застосовують метод крохмальної проби, визначення виходу електролітів з тканин рослин і змісту статолітного крохмалю, стійкість пігментного комплексу, швидкість руху цитоплазми.
При діагностиці холодостойкости та морозостійкості використовують вміст вуглеводів, активність р-фруктонозідази, ступінь склеріфікаціі вузла кущіння, зміна електропровідності тканин, биопотенциалов і збільшення спорідненості до барвників.
Стійкість до засолення можна визначати за швидкістю проростання насіння в сольовому розчині, а також використовувати для цих цілей такі показники, як ступінь і швидкість плазмолізу, «вицвітання» хлорофілу, розкриття продихів, кількість альбумінів, біохемілюмінесценції, та інші показники.
Застосовуючи різні методи визначення стійкості рослин, можна вже на ранніх етапах росту і розвитку рослин виявити можливість вирощування їх у тій чи іншій екологічної середовищі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Володько І.К. '' Мікроелементи і стійкість рослин до несприятливих умов'', Мінськ, Наука итехника, 1983р.

2. Горишіна Т.К. '' Екологія рослин'', уч. Посібник для ВНЗ, Москва, В. школа, 1979р.

3. Прокоф'єв А.А. '' Проблеми посухостійкості рослин'', Москва,

Наука, 1978р.

4. Сергєєва К.А. '' Фізіологічні і біохімічні основи зимостійкості деревних рослин'', Москва, Наука, 1971р.

5. Уорінг Ф., Філліпс І.'' Ріст рослин і диференціювання'', Москва,

Світ, 1984р.
---
III

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Подібні реферати:
Фізіологія рослин
Під впливом окислювально-відновних ферментів особливі речовини, які Палладін назвав дихальними пігментами, пов'язують водень води, а кисень води виробляє окислення цукру . Цей перший етап дих
Новий підхід в розумінні преадаптаціі
Лабораторією функціональної ботаніки КДУ досліджується питання про преадаптаціі рослин [1, 2, 3]. Під терміном "преадаптація" ми розуміємо загальне, фундаментальна властивість живих систем, що визначає їх способнос
Роль вуглеводів і жирів у підвищенні морозостійкості рослин
Однак у більшості термофілів вже при температурі +40 єС спостерігаються ознаки пригнічення, а при 45 + ... +50 єС багато гинуть. Загибель рослин при високих температурах багато в чому пояснюється отруйним впливом
Рушійні сили антропогенезу
Людина відрізняється від тварин наявністю мови, розвиненим мисленням, здатністю до трудової діяльності. Антропогенез (від грец. Antropos - людина і genesis - походження) - процес історико-еволюційного
Бур'яни і боротьба з ними
Один з найважливіших елементів (ланок) систем землеробства - боротьба з бур'янами (засміченими рослинами). Бур'яни - це рослини, що засмічують сільськогосподарські угіддя і завдають шкоди сх культурам. До бур'янистим прина
Вплив 6-БАП на рослини кукурудзи при різному рівні засолення
2.3. Фізіологічна роль цитокінінів. ... 10 а) Стимуляція ділення клітин. ... 10 б) Вплив цитокінінів на ріст клітин. ... 11 в) Дія цитокінінів на органогенез. ...
Біоритми
Біологічні ритми або біоритми - це більш-менш регулярні зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів.
Вплив цитокинина на ріст і розвиток проростків пшениці залежно від у ...
Останнім часом при обробітку різних сільськогосподарських культур все більша увага приділяється прийомам, за допомогою яких можна впливати безпосередньо на рослинний організм. До таких прийому
Біологія
Біологія - наука про живу природу. Її назва походить від грецьких слів «біос» - життя і «логос» - наука.
Взаємозв'язок деяких ознак у кормових бобів
Значення кормових бобів як сільськогосподарської культури і як об'єкта біологічних досліджень загальновідомо. По збору протеїну з одиниці площі боби у вологих регіонах перевершують горох і ріпак.
Поліплодіі
Зміст ведення 3 I. Форми мінливості 4 II
Хіміко-біологічні процеси в акваріумі
В акваріумі безперервно відбувається кругообіг поживних речовин, значення якого надзвичайно важливо. Хімічні та біологічні процеси у воді акваріума тісно пов'язані між собою, впливають один на одного.
Досягнення сучасної селекції
Процес гібридизації, переважно природною, спостерігали дуже давно. Гібриди від схрещування коня з ослом (мул, мул) існували вже за 2000 років до н.е. Штучні гібриди (при схрещуванні гвоздик
Полиплоидия
У 1892 році російський ботанік І.І. Герасимов досліджував вплив температури на клітини зеленої водорості спірогира і виявив дивовижне явище - зміна числа ядер в клітині. Після впливу низькою темпер
Екзаменаційні квитки по курсу Біологія (9 клас сш)
Екзаменаційні білети з біології складено відповідно до програми для загальноосвітніх установ і включають в себе два теоретичних питання і одне практичне завдання. При виконанні учнями пр
Санітари і розпушувачи грунту
Дощові черв'яки, переробляючи рослинні залишки та інші органічні речовини (гній, кору дерев, відходи промисловості і т.д.), сприяють утворенню гумусу грунту. Це її органічна частина, багата поживними елементами.
Селекція
Один з прийомів селекції - виведення чистих ліній шляхом багаторазового примусового самозапилення рослин: потомство такого рослини стає гомозиготних по всіх генам; надалі схрещують особини двох
Роль вищих рослин у грунтоутворенні (шпаргалка)
Від багаторічних деревних порід щорічно надходить в грунт лише незначна маса у вигляді опаду відмираючих частин. Чагарникова рослинність щорічно втрачає значно більшу частину свого біомаси, а Назе
Важливі елементи, необхідні для нормального росту рослини та їх зміст ...
Для нормального росту рослин необхідні три елемента - азот, фосфор і калій. Ці так звані макроелементи разом з вуглецем, воднем і киснем є «будівельним матеріалом» , з якого рослина створює органічні речовини.
Важкі метали та їх вплив на рослини
Хімічні елементи, які, входячи до складу організмів рослин, тварин і людини, беруть участь у процесах обміну речовин і володіють вираженою біологічною роллю, отримали назву біогенних елементів.