Головна
Реферати » Реферати з біології » Закони спадковості

Закони спадковості

У 1865 році були опубліковані результати робіт з гібридизації сортів гороху, де були відкриті найважливіші закони спадковості. Автор цих робіт - чеський дослідник Грегор Мендель показав, що ознаки організмів визначаються дискретними спадковими факторами. Однак ці роботи залишалися практично невідомими майже 35 років - з 1865 по 1900.

Законы наследственности

У 1900 році закони Менделя були перевідкриття незалежно відразу трьома вченими - Г. де Фріз у Голландії, К.Корренсом в Німеччині та Е.Чермаком в Австрії.

Отже, дискретні спадкові задатки були відкриті в 1865 році Менделем. У 1909 датський вчений В. Йогансен назвав їх генами (від грец. Слова "походження"). До теперішнього часу встановлено, що ген - одиниця спадкового матеріалу, відповідальна за формування якого-небудь елементарного ознаки, тобто одиниця спадкової інформації - представляє собою ділянку молекули ДНК (або РНК у деяких вірусів) хромосоми.

Хромосоми - це структурні елементи ядра клітини, які складаються з молекули ДНК і білків, містять набір генів з укладеної в них спадковою інформацією.

Законы наследственности

Хромосомна теорія спадковості, розроблена в 1910-1915 роках в працях А.Вейсмана, Т.Моргана, А. Стертеванта, Г.Дж. Меллера та ін, стверджує, що передача ознак і властивостей організму від покоління до покоління (спадковість) здійснюється в основному через хромосоми, в яких розташовані гени.

Законы наследственности  

У 1944 році американськими биохимиками (О. Евері та ін) було встановлено, що носієм властивості спадковості є ДНК. З цього часу почався швидкий розвиток науки, що досліджує основні прояви життя на молекулярному рівні. Тоді ж вперше з'явився новий термін для позначення цієї науки - молекулярна біологія.

Законы наследственности  

Молекулярна біологія досліджує, яким чином і якою мірою ріст і розвиток організмів, збереження і передача спадкової інформації, перетворення енергії в живих клітинах та інші явища обумовлені структурою і властивостями біологічно важливих молекул (головним чином білків і нуклеїнових кислот).

У 1953 році була розшифрована структура ДНК (Ф. Крик, Д.Уотсон). Розшифровка структури ДНК показала, що молекула ДНК складається з двох комплементарних полінуклеотидних ланцюгів, кожна з яких виступає в якості матриці для синтезу нових аналогічних ланцюгів. Властивість подвоєння ДНК забезпечує явище спадковості.

Розшифровка структури ДНК була революцією в молекулярній біології, яка відкрила період найважливіших відкриттів, загальний напрямок яких - вироблення уявлень про сутність життя, про природу спадковості, мінливості, обміну речовин та ін

Відповідно до молекулярною біологією, білки - це дуже складні макромолекули, структурними елементами яких є амінокислоти. Структура білка задається послідовністю що утворюють його амінокислот. При цьому з 100 відомих у органічної хімії амінокислот в утворенні білків всіх організмів використовується тільки двадцять. До цих пір не ясно, чому саме ці 20 амінокислот синтезують білки органічного світу. Взагалі, в будь-якому істоту, що живе на Землі, присутні 20 амінокислот, 5 основ, 2 вуглеводу й 1 фосфат.

 
Подібні реферати:
ОСНОВНІ МЕТОДИ ГЕНЕТИКИ
Генетика-наука про спадковість і мінливість організмів. Генетика-дисципліна, що вивчає механізми і закономірності спадковості і мінливості організмів, методи управління цими процесами. Вона п
Фізичні та хімічні основи явищ спадковості
Основним в цій революції було розкриття молекулярних основ спадковості. Виявилося, що порівняно прості молекули кислот (ДНК) несуть у своїй структурі запис генетичної інформ
Генетика
Таким чином, спадковість - властивість живих організмів забезпечувати структурну і функціональну спадкоємність між поколіннями, а мінливість - зміни спадкових задатків, що виникають в покоління
Мендель Грегор Іоганн
. Австрійський священик і ботанік Грегор Іоганн Мендель заклав основи такої науки, як генетика. Він математично вивів закони генетики, які називаються зараз його ім'ям. Іоганн Мендель народився в 1822
Генетика і генетична Інформція
Ймовірно ще в глибоку дрвності людина стала помічати, що потомство зазвичай буває схоже на батьків. Вже тоді люди намагалися отримувати, наприклад, телят від самої удойной корови, сіяти насіння рослин, дали
ДНК і РНК
Принцип комплементарності підстав. Інформаційна РНК. Рибосомная РНК. Транспортна РНК.
Квитки по загальній біології за весняний семестр 2001 года
Ліннея, Ж. Б. Ламарка, Т. Мальтуса, Е. Геккеля. 3. Історія створення теорії еволюції Ч. Дарвіна. 4. Теорія еволюції Ч. Дарвіна і А. Уоллеса. 5. Неодарвінізм. 6. Спостереження і висновки, на яких про
Теорія Ч. Дарвіна
Чарльз Дарвін у своїй основній праці "Походження видів шляхом природного відбору" (1859), узагальнивши емпіричний матеріал сучасної йому біології та селекційної практики, використавши результати власних спостережень під час подорожей.
Біологія
У природі постійно відбувається коливання чисельності популяцій: число особин в популяції то скорочується, то збільшується.
ДНК і РНК
Особливу роль відіграють дослідження питання про перехід від неживого до живого. Дані досліджень показують, що перехідні форми від неживого до живого мають властивості і неживого, і живого (наприклад віруси), що ще
Екзаменаційні квитки
1. Клітина - структурна і функціональна одиниця організмів всіх царств живої природи. 2. Палеонтологічні, порівняльно - анатомічні, ембріологічні докази еволюції органічного світу. 3
Порівняльна таблиця мітозу і мейозу
| Мітоз | Мейоз | | Мітоз (від греч. Mнtos - нитка), каріокінез, непряме | Мейоз (від грец. Mйiosis - зменшення), редукционное | | розподіл клітини, найбільш поширений спосіб | поділ, поділу дозрівання
Білки
Білки - це високомолекулярні сполуки, молекули яких представлені двадцятьма альфа - амінокислотами , з'єднаними пептидними зв'язками - СО - NН-. Мономерами білків є амінокислоти. Хімічне стр
Центральна догма молекулярної біології
Один ген молекули ДНК кодує один білок, що відповідає за одну хімічну реакцію в клітці.
Природознавство
Основна речовина клітини - білки, молекули яких зазвичай містять кілька сот амінокісслот і схожі на намиста або браслети з брелоками, що складаються з головної і бічний ланцюгів. У всіх живих видів є свої
Cинтез білка
Первинна структура білка (порядок розташування амінокислот у білку) закодована в молекулах ДНК. Кожен триплет (група з трьох сусідніх нуклеотидів) кодує на нитки ДНК одну певну амінокислоту з д
Великий внесок Г.Менделя у розвиток експериментальної генетики
Як все починалося. Класичні закони Г. Менделя. Умови існування законів. Визнання законів Менделя. Значення робіт Менделя для розвитку генетики.
Білки
Білки - це ланцюжки амінокислот, що виконують безліч функцій, найважливіша з яких - ферментативна, тобто регуляція хімічних реакцій в живих організмах.
Історія розвитку Генетики
Спроби зрозуміти природу передачі ознак у спадок від батьків дітям робилися ще в давнину. Роздуми на цю тему зустрічаються у творах Гіппократа, Аристотеля та інших мислителів. У XVII-
Досягнення сучасної селекції
Процес гібридизації, переважно природною, спостерігали дуже давно. Гібриди від схрещування коня з ослом (мул, мул) існували вже за 2000 років до н.е. Штучні гібриди (при схрещуванні гвоздик