Реферати » Реферати з біології » Індивідуально-пристосувальна діяльність тварин: асоціативне навчання, когнітивні процеси

Індивідуально-приспособительная діяльність тварин: асоціативне навчання, когнітивні процеси

розглянуті в наступних розділах. В даний час термін «інсайт-навчання» вживається все рідше, поступаючись місцем конкретних визначень тих чи інших форм навчання або розумової діяльності. Так, в 4-му і 5-му виданнях одного з найвідоміших підручників з поведінки тварин (Manning, Dawkins, An Introduction in Animal Behavior, 1992; 1998) з'явився розділ «Чи можуть тварини думати і осмислювати, планувати свої дії?» В ньому автори наводять низку прикладів розумних дій тварин у природі (які раніше вони класифікували як інсайт-навчання), а також описують деякі експерименти, приділяючи особливу увагу необхідності суворого аналізу та можливості використання «канону К. Л. Моргана» (див. 2.3) при трактуванні подібних даних.

Резюме.

Індивідуально-пристосувальна діяльність тварини і в експерименті, і в природних умовах являє собою сплав здібностей до асоціативному навчання і когнітивних процесів різного рівня складності. Не тільки в природних умовах життя, а й в спланованих експериментах буває важко розділити асоціативне навчання і когнітивні процеси. Проте існують експериментальні підходи, що дозволяють аналізувати ці явища роздільно. Про них буде розказано в наступних розділах книги.

Які категорії поведінки відносяться до основних типів індивідуально-пристосувальної діяльності?

Які основні принципи вчення про вищої нервової діяльності?

У чому подібність і відмінність класичних та інструментальних умовних рефлексів?

Які методи дозволяють оцінювати здатність тварин до

узагальненню?

Як досліджують формування у тварин просторових уявлень і в чому воно виражається?

Чи можна дослідити формування просторових уявлень у тварин у природних умовах?

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Подібні реферати:
Навчання в процесі Онтогенезу
Періодизація онтогенезу. Класифікація форм навчання.
Елементарне мислення тварин
Основні напрямки науки про поведінку тварин. Класифікації основних форм поведінки. Мислення людини: Визначення і класифікація.
Порівняльна характеристика та морфофізіологічні основи мислення твар ...
«Складне навчання» і рівень розвитку тварин. Порівняльна характеристика рівня елементарної розумової діяльності (елементарного мислення) у тварин різних таксономічних груп. Зіставлення здатності до екстраполяції і до навчання.
Еволюційні причини поведінки
Звикання При тривалому повторенні стимулів підкріплюваних заохоченням чи покаранням, реакція на них поступово згасає; наприклад, птахи перестають боятися лякала (тобто навчаються не звертати на нього вниман
Історія досліджень мислення тварин
Донаучний період накопичення знань. Уявлення про «розум» і «інстинкті» тварин у працях природознавців XVIII - першої половини XIX века.Ф. Кюв'є про «умі» і інстинкті тварин. Вплив еволюційного вчення Ч. Дарвіна на дослідження веління.
Генетичні дослідження елементарної розумової діяльності та інших ко ...
Індивідуальні відмінності в прояві когнітивних здібностей тварин. Роль генотипу у формуванні здатності до розумової діяльності. Методи і об'єкти генетики поведінки. Мінливість поведінки та виявлення ролі генотипу.
Вивчення здатності тварин до узагальнення і абстрагування
Методичні основи експериментів з вивчення операцій узагальнення і абстрагування. Оцінка рівня узагальнення і абстрагування в тестах на перенесення. Оцінка рівня абстрагування в дослідах з розрізненням множин. Ознаки, доступні узагальнення тварин.
Вивчення здатності тварин до узагальнення і абстрагування
Методичні основи експериментів з вивчення операцій узагальнення і абстрагування. Оцінка рівня узагальнення і абстрагування в тестах на перенесення. Оцінка рівня абстрагування в дослідах з розрізненням множин. Ознаки, доступні узагальнення тварин.
Елементарне мислення, або розумова діяльність, тварин: основні пон ...
Визначення поняття «мислення тварин» . Основні напрямки вивчення елементів мислення у тварин. Експериментальні моделі. Яким вимогам повинні задовольняти тести на розумова діяльність.
Вивчення елементів свідомості у тварин
Основні характеристики свідомості. Здатність до самоузнаванию у людиноподібних мавп. Самоузнаваніе і використання інформації, отриманої за допомогою дзеркала, у тварин інших відов.Способность тварин до оцінки знань і намірів інших особин.
Пам'ять і увага
Увага можна визначити як психофізіологічний процес, стан, характеризує динамічні особливості пізнавальної діяльності. Вони виражаються в її зосередженості на порівняно вузькій ділянці
Загальна характеристика процесу научіння
научения у тварин - готовність до переносу індивідуального досвіду з одних, уже колишніх ситуацій в нові, за рахунок чого досягається індивідуальне пристосування живих організмів до середовища проживання. У тварин нау
Рухові системи організму
Тема загальної характеристики і вікових особливостей рухових здібностей - одна з найцікавіших і найскладніших проблем теорії та методики фізичного виховання, психології спортивного тренування і спортивно
Специфіка біології людини
ВСТУП 2 СПЕЦИФІКА БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ 2 психофізіологічної організації індивідуумів 6 СОЦІАЛЬНЕ У РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І ЙОГО ПСИХІКИ 8 ЛІТЕРАТУРА: 16 Вступ Проблема співвідношення соціального та біологічного є методологічною в розкритті основних питань індивідуального розвитку людини, необхідних для розуміння загальних закономірностей розвитку його психіки.
Біологічна пам'ять
З генетичною пам'яттю тісно пов'язана імунологічна. В еволюції вона виникає пізніше генетичної і виявляється в здатності імунної системи посилювати захисну реакцію організму на повторне насичення
Закони спадковості
У 1865 році були опубліковані результати робіт з гібридизації сортів гороху, де були відкриті найважливіші закони спадковості. Автор цих робіт - чеський дослідник Грегор Мендель.
Еволюція і психіка
У творах про еволюцію автори переважно зупиняються на головному і найбільш кидається в очі з цих факторів, а саме, на спадковому зміну органів тварин, і йому приділяють майже виняткову увагу.
Основні поняття про пам'ять
Сприйняття, пам'ять, мислення, уяву, як пізнавальні процеси входять як складова частина в будь-яку людську діяльність і забезпечує ту чи іншу її ефективність. Пізнавальні процеси дозволяю
Методи дослідження поведінки тварин
Фізіологи павловськой школи підчас користуються стосовно до піддослідним тваринам чисто психологічним терміном "мимовільне дія". Яке-небудь сіпання, чухання, Отряхивание, повертиваніе, п