Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Рослина в житті людини

Рослина в житті людини

засвоєння учнями введеного нового поняття і його застосування.

Знання і застосування на практиці етапів формування і розвитку біологічних понять на конкретному уроці має для учителя суттєве значення. Це дозволяє вибрати найбільш ефективне поєднання методичних прийомів організації розумової діяльності учнів у відповідності із задачами уроку.
Урок формування нових понять має структуру відповідно названим етапам.
Розвиток загальнобіологічних понять від уроку до уроку всередині курсу і від курсу до курсу визначає необхідність включення в той чи інший урок окремих етапів в залежності від логіки роботи вчителя.
Правильно поставлені виховні завдання уроку, які вирішуються на основі розвитку системи біологічних понять, дозволяють вчителю встановити зв'язки нового матеріалу з раніше вивченим в процесі систематичного розкриття все нових границь основоположних загальнобіологічних понять, сформувати світогляд учнів, направити їх на суспільно корисну діяльність на навчально-дослідній ділянці, орієнтувати вибір професії.

"Современный урок биологии: Пособие для учителя" (В. Максимова, Г. Ковалёва,
Г. Чередеева, "Просвещение", 1985 г. - 159 стр.
§ 2 Проаналізувавши підручник В. Корчагіної "Біологія" (6-7 кл.), 1989, ми виділили зміст екологічних понять в темах:

1. Загальне ознайомлення з квітковими рослинами.
2. Корінь.
3. Пагін.
4. Квітка і плід.
5. Насінина.
6. Рослина - цілісний організм.
7. Квіткові рослини.
8. Розвиток рослинного світу.
9. Рослинні угруповання.

Група екологічних понять за змістом. (табл. 1):

"Первинні уявлення про залежність росту, розвитку і тривалості життя рослини від умов місця знаходження".
"Пристосування до розповсюдження плодів і насіння".
"Осінні явища в житті рослин".
"Вплив поживних речовин на ріст і розвиток рослин".
"Видозміни коренів".
"Пристосування рослин до кращого використання світла:
- прикореневі розетки;
- листкова мозаїка".
"Видозміни листків".
"Листопад".
"Видозміни пагонів".
"Пристосування рослин до запилення комахами".
"Пристосування рослин до запилення вітром".
"Самозапилення".
"Штучне запилення".
"Умови проростання насіння".
"Середовище існування рослин. Вплив різних факторів середовища на рослинність".
"Рослини - супутники. Ланцюги живлення".
"Вплив людини на рослинність".
"Рослинні угруповання".
"Ярусне розчленування рослини".
"Симбіоз".

Корчагіна В.О.
Біологія Рослини, бактерії, гриби, лишайники.
Підручник для 6-7 класів середньої школи
Київ "Радянська школа" 1989

п/п
Навчальна тема
Екологічне поняття
(назва)
Зміст екологічного поняття

І

Загальне ознайомлення з квітковими рослинами

Первинні уявлення про залежність росту, розвитку і тривалості життя рослини від умов місця знаходження. Пристосування до розповсюдження плодів і насіння. Осінні явища в житті рослин.

Пристосування до розповсюдження плодів і насіння вітром:
- волоски (тополя)
- парашутики (кульбаба)
- крилоподібні вирости (клен, береза)
- рослини перекотиполе
Пристосування до розповсюдження плодів і насіння водою:
- легкість насіння, не тоне в воді (вільха, кокосова пальма)
Пристосування до розповсюдження плодів і насіння тваринами і людиною:
- шипи
- зубчики
- соковиті плоди
Утворення багато насіння (мак, огірок-пирскач)

ІІ

Корінь.
а). Грунт, його значення для життя рослин. Добрива.

Вплив поживних речовин на ріст і розвиток рослин.

Видозміни коренів.

Грунт визначає тип рослинності. Всі рослини залежно від наявності в грунтах поживних речовин поділяються:
- еутрофи - рослини вимогливі до наявності в грунті поживних речовин;
- оліготрофи - зростають на бідних грунтах, що мають дуже мало поживних речовин і відрізняються високою кислотністю;
- мезотрофи - ростуть не середніх за наявністю поживних речовин у грунтах;
- рослини-індикатори:
* на кислих грунтах - щавель, хвощ, редька дика;
* нейтральні грунти - дуб;
* галофіли - засолені грунти - солонець;
* пристосування до вмісту в грунті цинку - гальмейська фіалка (при наявності цинку в грунті змінює забарвлення з рожевого на синій;
* нітрофіли - рослини пристосовані до наявності в грунті азоту;
* кльцієфіли - наявність кальцію;
* кальцієфоби - уникають грунту багатого вапном;
* псамофіли - рослини ,що ростуть на піщаних грунтах;
* літофіли - ростуть на камені і скелях.
Азот - посилює ріст стебел і листків.
Фосфор - прискорює достигання плодів, підвищує холодостійкість рослин.
Калій - посилює ріст коренів, цибулин, бульб, підвищує також холодостійкість рослин.

- коренеплоди (для запасання поживних речовин);
- кореневі бульби (потовщення бічних або додаткових коренів);
- додаткові корені - зачіпки (прикріплення до опори).

ІІІ

Пагін.
Видозміненні погони.

Пристосування рослин до кращого використання світла:
- прикореневі розетки;
- листкова мозаїка.
Видозміни листків
Листопад
Видозміни погонів

Без світла неможлива фотосинтезуюча діяльність зелених рослин. Інтенсивність освітлення, яка буває неоднаковою в різні місяці вегетаційного періоду також відіграє важливу роль в житті рослин.
Рослини на нашій планеті ростуть в різних світлових умовах. Тому у рослин в процесі природного добору виникли численні пристосування. За відношенням до світла рослини поділяють на 3 основні групи:
І. Світлолюбні (геліофіти)
ІІ. Тіньолюбні (суіофіти)
ІІІ. Тіньовитривалі
Співвідношення дня і ночі також відіграє велике значення:
- рослини короткого дня
- рослини довгого дня
- рослини проміжного типу

- колючки

- опушення
- восковий наліт
- невелика кількість продихів
- вусики
- м'ясисті листки для запасання води

- це пристосування рослин до меншого випаровування восени і взимку.

- прямостояче;
- повзуче;
- чіпке;
- витке;
- кореневище;
- бульба;
- цибулина.

IV

Квітка і плід
а) перехресне запилення комахами, вітром.
Штучне запилення
- великі одиночні квіти;
- зібрані в суцвіття дрібні квітки;
- яскраве забарвлення пелюсток віночка або листочків простої оцвітини;
- нектар і аромат.

- рослини ростуть великими скупченнями;
- достигає багато пилку;
- пилок легкий;
- раннє цвітіння до розпускання листків;
- висока приймочка;

- пилок з пиляків потрапляє на приймочку тієї самої квітки. Самозапилення найчастіше відбувається в ще нерозкритій квітці.

Для виведення нових сортів і підвищення врожайності використовують штучне запилення.

V

Насінина
а) умови проростання насіння


Умови проростання насіння


- вода;
- повітря;
- тепло;
По відношенню до тепла розрізняють дві групи:
- холодостійкі;
- теплолюбні
Через запізнення с висіванням насіння цих рослин знижується врожай. Враховуючи це, теплолюбних рослин треба висівати якомога швидше, як тільки грунт нагріється до 10-12 ?С. Пізніше насіння потрапить в теплий але сухий грунт і проростатиме повільно, що знизить урожай. Для рослини важлива також глибина загортання насіння, яка залежить від властивостей грунту (піщані, глинисті та ін.).

VI

Рослина - цілісний організм.
а) екологічні фактори неживої, живої природи і пов'язані з діяльністю людини
имбіоз.Для життя рослин потрібні певні умови. Умови життя залежать від впливу різних факторів природи. Дуже важливу роль у житті рослин відіграють фактори неживої природи:
- світло (для утворення хлорофілу)
- тепло
- вода (входить до складу рослини, без неї не можуть рухатися по рослині поживні речовини, не відбувається фотосинтез, рослина не перегрівається)

Потреба у воді різних рослин не однакова. Деякі рослини накопичують в:
- стеблах (кактус)
- листках (молодило)
- особливих здутостях на коренях

- кисень (дихання)
- вуглекислий газ (фотосинтез)
- мінеральні речовини (азот, фосфор, калій та інші)
- тварини (живляться рослинами, запилюють, розносять плоди і насіння)
- рослини (великі рослини затінюють малі, використовуються як опора)

У свою чергу рослини впливають на навколишнє середовище:
- вбирають вуглекислий газ;
- виділяють кисень;
- зволожують повітря;
- змінюють склад грунту;
- захищають грунт від руйнування (коренева система);
- лісові насадження захищають від суховіїв;
- осушення заболочених територій.


- осушення боліт;
- зрошування земель;
- виведення стійких сортів рослин;
- розповсюдження рослин.

Всі рослини рослинного угруповання пристосовані до особливих умов спільного життя, які складаються в цьому угрупованні. У кожному рослинному угрупованні є рослини, які найбільше впливають на навколишню територію (наприклад: у ялиновому лісі -

Страницы: 1 2 3 4 5
 
Подобные рефераты:
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Вплив малих доз радiацii
Вступ...1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень...3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв...6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв...9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет...13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини...17 2
Увидеть и понять
Говорят, что аквариум в условиях большого города - идеальная форма общения человека с природой.
Клонирование
Человеку свойствен страх перед новым и неизведанным. Сейчас уже забыли, что в конце семидесятых мир всколыхнула гораздо более жаркая дискуссия о возможности клонирования людей, возникшая после успешного клонир