На главную » Рефераты по биологии » Рослина в житті людини

Рослина в житті людини

ялина). Вона створює велику тінь і виснажує грунт кореневою системою.

Угруповання рослин складаються поступово протягом багатьох тисячоліть. У результаті різні види рослин в угрупованні пристосовуються до спільного життя, що називають - ярусним розчленуванням. Завдяки ярусності збільшується кількість рослин на одиницю площі, краще використовуються ресурси місцезростання. Освітленість у лісі зменшується з кожним ярусом, через це в нижніх ярусах живуть найбільш тіневитривалі рослини. Ярусами можуть розміщуватись і корені рослин. Підземна ярусність віддзеркалювання надземної. Вільно уживатися в одному угрупованні різним рослинам допомагає також неодночасний розвиток:
- раннє цвітіння.
Природна заміна рослинних угруповань може зумовлюватись змінами:
- клімату;
- грунтоутворення;
- життєдіяльність самих рослин.
Під впливом цих причин у рослинному угрупованні можуть з'являтись нові види рослин і зникати ті, що жили раніше. Наприклад: при заростанні озер - утворюються болота з характерною для нього рослинністю та ін.

Симбіоз - (від грецького "співжиття") форма тривалого співжиття організмів різних видів, при якій обидва організми мають якусь користь від співжиття.

§ 3 Методика формування екологічних понять

п/п
Екологічне поняття
Методи і прийоми формування
Обладнання

Загальне ознайомлення з квітковими рослинами
1. Розповсюдження плодів і насіння у природі. Осінні явища в житті рослин (комбінований урок).
2. Ознайомлення з квітковими рослинами різних місць зростання, з осінніми явищами в житті рослин, зі способами розповсюдження плодів і насіння, правила поведінки в природі.

Словесний метод:
розповідь з елементами бесіди,
Наглядні методи:
демонстрування кінофільму:
"Осень в жизни растений", муляжів плодів, колекції насіння, гербарію "осіннє забарвлення листків".
Ведення календаря природи і фенологічні спостереження.

- екскурсія в природу:
а) словесний метод: розповідь з елементами бесіди
б) наглядний метод:
фенологічні спостереження за зміною забарвлення листків на дерева і кущах.
Самостійна робота учнів за завданнями.

- муляжі плодів;
- колекція насіння;
- кінофільм "Осень в жизни растений";
- гербарій "Осіннє забарвлення листків";
- таблиці
- папка для гербаризації;
- коробка для плодів і насіння;
- зошит та олівці

ІІ

Корінь.
1. Грунт, його значення для життя рослин. Добрива (комбінований урок)
а) які бувають рослини по відношенню до грунту;
б) вплив добрив на ріст, розвиток та врожайність рослин;
в) підвищення врожайності культурних рослин.

2. Видозміни коренів

Вивчення нового матеріалу у розповіді вчителя з елементами бесіди про органічні та мінеральні добрива, демонстрування колекції добрив. Розповідь вчителя про вплив добрив на ріст, розвиток та врожайність рослини, досягнення науки і передової практики у підвищенні врожайності культурних рослин.

Матеріал про підживлення рослин учні опрацьовують самостійно за підручником.

- словесний метод:
розповідь з елементами бесіди
- наглядний метод:
демонстрування ко-

ренеплодів культурних рослин
- таблиці

- гербарій рослин;
- колекція мінеральних добрив;
- таблиця.
- коренеплоди культурних рослин
- таблиця "Видозміни коренів"

ІІІ

Пагін.
1. Пристосування рослин до кращого використання світла:
- прикореневі розетки
2. Видозміни листків. Листопад.
3. Видозмінені пагони.

- словесні методи:
розповідь з елементами бесіди
- наглядні методи
- словесний метод: розповідь з елементами бесіди
- наглядний метод: розпізнавання та пояснення видозмін листків кімнатних рослин, робота з малюнками 57-59 підручника, використання гербарію, репродукції картин, фрагментів кінофільмів.
Самостійна робота учнів з підручником (значення листопаду в житті рослин).

- словесні методи за допомогою розповіді вчителя та елементами бесіди,
- використання технічних прийомів
- лабораторна робота.

- картки і фотографії і фотографії розміщення листків на пагонах
- таблиця
- кімнатні рослини;
- фотографії рослин із видозміненими листками;
- гербарій "Осіннє забарвлення листків";
- репродукція картин із зображенням осіннього пейзажу;
- кінофільм "Сезонные изменения в жизни растений".

- бульби картоплі, кореневища пирію, хвоща, неприрослі і прирослі цибулини цибулі, сірники, нитки, розчин йоду, лупи, скельця, таблиця.

IV

Квітка і плід.
1. Перехресне запилення комахами, вітром.
- пристосування рослин до запилення комахами;
- пристосування рослин до запилення вітром.


2. Штучне запилення.

Вивчення нового матеріалу у бесіді, спираючись на спостереження учнів у природі, аналіз малюнків, таблиць, демонстрування кінофрагменту з поясненням вчителя.
Демонстрування квітучої ліщини, розповідь про інші вітрозапильні рослини.
Самостійна робота учнів: заповнення таблиць.Вивчення нового матеріалу у розповіді вчителя про техніку штучного запилення, показ її на живій рослині та схематичному малюнку на дошці.
Закріплення методом розповіді учнів про штучне запилення рослин на шкільній навчально-дослідній ділянці та в теплиці.

- кілька пагонів ліщини, поставлених у воду за 3-4 тижні до уроку;
- гербарій рослин з яскравими віночками;
- таблиця;
- кінофрагменти "Опыление растений насекомыми", "Перекрёстное опыление растений с помощью ветра".
- гербарій самозапильних рослин;
- малюнки самозапильних рослин;
- моделі квітки гороху або льону.

V

Насінина.
1. Умови проростання насіння.

- словесний метод: розповідь з елементами бесіди;
- використання технічних прийомів;
- фенологічні спостереження учнів за проростанням дводольних рослин.

Таблиці

VI

Рослина - цілісний організм.
1. Взаємозв'язок рослин із навколишнім середовищем.
. Взаємозв'язок рослин із факторами живої і неживої природи на прикладі рослин лісу.
3. Пристосованість рослин до сумісного життя в лісі.
а) ярусне розчленування
4. Пристосованість рослин до спільного життя в степу.
5. Вплив людини на рослинні угруповання.
Охорона рослин у нашій країні.
6. Життя рослин навесні. Пристосованість рослин до умов навколишнього середовища.

Узагальнення знань про значення навколишнього середовища для життя рослин; експериментальні докази впливу кожної з умов на ріст і розвиток рослин, засоби забезпечення умов нормального росту та розвитку рослин, що використовуються людиною.
Бесіда про умови життя рослин, заповнення відповідної схеми. Демонстрування результатів дослідів щодо з'ясування значення води, мінеральних речовин, світла, тепла для рослин, обговорення питань про роль цих факторів у життєдіяльності рослин.

Вивчення нового матеріалу у розповіді вчителя про взаємозв'язки рослин у лісі, показ типових рослин та рослин-супутників, взаємозв'язків рослин із тваринами і мікроорганізмами.
Заповнення таблиці (самостійно).

Словесний метод: розповідь з елементами бесіди з використанням технічних прийомів;
Самостійна робота учнів по заповненню таблиці.


Словесний метод: розповідь з елементами бесіди з використанням технічних прийомів.


Узагальнення вивченого матеріалу у бесіді про зміни угруповань під впливом грунтово-кліматичних умов, формування висновку про взаємозв'язок живої і неживої природи; наведення прикладів позитивного і негативного впливу господарської діяльності людини на рослинні угруповання. Підведення до висновку про значення закономірностей існування угруповань для раціонального використання природних багатств. Наведення прикладів із місцевого навколишнього середовища.
Бесіда про рідкісні рослини нашої місцевості з використанням власних спостережень та кадрів кінофільму.
Підсумкова бесіда.

Екскурсія в природу
словесний метод:
- вступна бесіда, самостійна робота на картках
наглядний метод:
- фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин навесні;
заповнити календар природи.

- результати дослідів по вирощуванню рослин у різних умовах;
- гербарій ранньоквітучих рослин, що потребують охорони.
- гербарій рослин, типових для місцевого лісу;
- малюнки тварин нашої місцевості;
- схематичне зображення зв'язків рослин і тварин з неживою природою.
- гербарій рослин лісу
- гербарій та малюнки степових рослин
- Червона книга;
- Червона книга України;
- Кінофільм "Охрана природы";
- стенд у біологічному кабінеті "Охорона природи".
- картки для проведення самостійної

Страницы: 1 2 3 4 5
 
Подобные рефераты:
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Вплив малих доз радiацii
Вступ.......................................1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень......................3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв......6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв........9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет....................13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини.........................17 2
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Метод идентификации собак по их ДНК
Идентификация организма (метод микросателлитов) первоначально была разработана для людей, но эта же самая методика может быть с успехом использована и для собак.
Клонирование
Человеку свойствен страх перед новым и неизведанным. Сейчас уже забыли, что в конце семидесятых мир всколыхнула гораздо более жаркая дискуссия о возможности клонирования людей, возникшая после успешного клонир

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар