Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Рослина в житті людини

Рослина в житті людини

роботи;
- блокноти;
- олівці.

VII

Лишайники. Симбіоз.

Формування поняття про симбіоз за допомогою малюнків на дошці і в підручнику використовується словесний метод і наглядний метод.

- малюнки;
- таблиці.
Важливою умовою підвищення якості засвоєння школярами знань і оволодіння уміннями складається в забезпеченні вчителем активної пізнавальної діяльності учнів.
Робота вчителя в цьому напрямку потребує пошуку ефективних способів і заходів навчання. На мою думку одним із таких способів являється застосування на всіх етапах уроку різноманітних методичних прийомів:
- використання натуральних засобів наглядності;
- проведення аналізу ведучих понять в темі;
- вправи в використанні термінів;
- рішення учбових завдань;
- обговорення з учнями послідовності вивчення натуральних об'єктів і організації пізнавальної діяльності школярів за допомогою інструктивних карток.

Підбір тих чи інших прийомів для кожного етапу уроку визначається, виходячи із учбово-виховних завдань, які вирішуються при вивченні певного матеріалу програми.
Екологічні поняття починають формуватися на перших же уроках ботаніки в 5-му класі. Ці поняття повинні розвиватись разом з поняттями про антропогенні фактори. Тому в темі "Загальне ознайомлення з квітковими рослинами" слід почати вивчення екологічних питань саме з елементів поняття "антропогенні фактори".
Вплив на чутливий світ дитини дозволить викликати у дітей бажання захищати рослинний світ, пізнавати його таємниці життя. Життєвий досвід школярів, знання, одержані в початковій школі, дають можливість уявити багатства рослинного світу і їх використання людиною. Багатоцільове використання рослин дається в загальному виді: їжа, одяг, паливо, сировина для промисловості, як місце відпочинку. Із 17520 видів вищих рослин, які ростуть в СНД, виявлено 4000 кормових, більш ніж 380 лікарських, сотні технічних, харчових та інших (Вент, 1982).
При вивченні теми "Листок" учні знайомляться з повітряним живленням рослин, з процесом, який лежить в основі утворення і накопичення органічних речовин на нашій планеті. Учні 5-го класу не можуть усвідомити всього значення фотосинтезу для біосфери, однак вони повинні добре розуміти, що цей процес проходить тільки при наявності вуглекислого газу і води при певній освітленості і температурі навколишнього середовища. Будова листка, його здатність засвоювати вуглекислий газ і воду - дуже важливі умови фотосинтезу.
Учень повинен засвоїти, що пошкодження листка може визвати зниження інтенсивності процесу або загибель рослини.
На фоні цих знань можна ввести уяву про негативний вплив фактору забруднення на процес фотосинтезу.
Окремі приклади і елементарне їх пояснення дозволяють створити первинну уяву про вплив факторів забруднення на живі організми. Наприклад, можна повідомити учнів, що із широкого спектру забруднення, які викидають в повітря заводи, рудники, автомобілі, для дерев найбільш небезпечні сполуки сірки і фтору. Стійкість різних видів дерев залежить від стану дерева і від будови листка.
Рослини сильні, з великими листками краще переносять забруднення повітря оксидом сірки (IV). Доведено при короткочасній дії газу більше всього оксид сірки (IV) поглинає дуб, менше - сосна, ще менше - ялина. А при довгому впливі більше всього оксиду сірки (IV) накопичується в березі, потім в сосні і дубі.
При озелененні міст і других населених пунктів враховують різну стійкість дерев до забруднення повітря хімічними речовинами.
Екскурсія в природу - приваблива форма роботи вчителя з класом. На екскурсії школярі вчаться орієнтуватися на місцевості, спостерігати порівнювати, бачити потрібні об'єкти, находити приклади взаємозв'язку організмів один з одним і з умовами навколишнього середовища. Різноманітні і доскональні за будовою і ступенем пристосування до середовища рослини і тварини, яких можна спостерігати в природі, - найбільш сильний засіб впливу, який формує у учнів конкретні уявлення про природні екологічні системи - біогеоценозах і розвиває здібності учнів до дослідження природних комплексів.
Кожна екскурсія дає хороший матеріал для виховання естетичних почуттів, поняття екологічних зв'язків, єдності і цілісності природних комплексів.
Методика екскурсії залежить від її теми і цілей, віку і знань учнів. З метою формування екологічних понять проводять екскурсію в природу по темі:
Рослинні угруповання. Життя рослин навесні.
Освітні цілі:
Навчальні: розвивати основні поняття "рослинність", "рослинне угруповання", певний флористичний склад, ярусність в просторі (наземна і підземна) і в часі (різні часи розвитку рослини), пристосованість рослин до спільного існування; вивчати взаємовідносини між рослинами, між рослинами і тваринами, між рослинами і середовищем, ланцюги живлення, вплив людини на рослини і угруповання в цілому.
Виховні: свідоме відношення до природи.

Місце і час проведення екскурсії.
Структура проведення екскурсії.

I. Організаційна робота (ознайомлення учнів з маршрутом, розподіл на групи, нагадування правил поведінки в природі.

II. Вступна бесіда про весняні явища в житті рослин місцевості, їх пристосування до спільного життя, умов навколишнього середовища. Пояснення завдань для самостійної роботи.

III. Самостійна робота учнів на 25 хвилин за завданнями на картках.

IV. Підведення підсумків роботи у бесіді.

В ході цієї екскурсії можна провести фенологічні спостереження, спостерігати за рослиною, її ростом, розвитком на сухому і вологому грунті; на світлі і затіненій місцевості.
Щоб підвищити ефективність екскурсії можна використати таку форму - мал. 1.
Письмова інструкція вивішується в класному куточку за декілька днів до проведення екскурсії, а учням потрібно:
- сформуватися по групах;
- вибрати керівника або командира;
- вибрати завдання яким би вони хотіли зайнятись на екскурсії.

Цінність цієї письмової інструкції в тім, що:
- кожен учень знає чим він буде займатися на екскурсії;
- вчителю не потрібно буде нагадувати учневі про виконання свого завдання;
- учні будуть налаштовані на серйозну роботу і більш уважно будуть слухати пояснення вчителя.

Певні явища в житті рослин.

Розпускання листків, цвітіння, плодоношення, листопад - повторюються рік у рік. Сезонні періодичні явища в житті рослин вивчають за допомогою фенологічних спостережень.

Зміст фенологічних спостережень над пшеницею озимою.
Подія
число, місяць
примітки
1. поява сходів
2. кущіння
3. вихід в трубку
4. колосіння
5. цвітіння
6. утворення плодів
7. дозрівання
а). молочна стиглість
б). воскова стиглість
в). повна стиглість
8. збір врожаюПостійні фенологічні спостереження за рослинами рідного краю допомагають встановити особливості розвитку живої природи й визначити строки проведення сільськогосподарських робіт. Ці спостереження доступні кожному; їх треба вести регулярно й записувати в спеціальний зошит.
Висновок.
В кінці слід підкреслити, що сучасний стан викладання екології вже не задовольняє запити суспільства і не відповідає рівню розвитку науки. Потрібно шукати нові шляхи подання учням екологічних знань для кращого їх засвоєння і розуміння. Потрібно передивитись стратегію екологічної підготовки молодих людей. Основою її повинен бути міцний фундамент біологічної освіти в середній школі і вихід на екологічні проблеми суспільства через пізнання важливих законів живої природи, так як ці закони вже мають в собі ключі до поняття того, як потрібно будувати не суперечні відносини з навколишнім середовищем. Така спільна освіта послужить хорошою основою для подальшої деталізації екологічної підготовки молодих людей в різних сферах діяльності.
Список використаної літератури

1. Биологические экскурсии: книга для учителя. /Измайлов И. В., Михлин В. Е., Шашков Э. В., Шубкина Л. С./ М. "Просвещение", 1983 г.

2. Верзилин Н. М., Корсунская В. М. "Общая методика преподавания биологии Издание - 3е М. "Просвещение" 1976

3. Вент Ф. В мире растений. Перевод с английского Спичкина И. М. Издательство "Мир" 1982

4. Денисова Г. А. Удивительный мир растений. Издание - 2е Пособие для учащихся. М. "Просвещение" 1981

5. Захлебный А. Н. и др. Экологическое образование школьников во внеклассной работе. Библиотека для учителя, М. "Просвещение"

6. Захлебный А. Н., Зверев И. Д., Суравегина И. Т. Охрана природы в школьном курсе биологии. Пособие для учителя. М. "Просвещение" 1977

7. Комисаров Б. Д. Методологические проблемы школьного образования. Библиотека для учителя.

Страницы: 1 2 3 4 5
 
Подобные рефераты:
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Вплив малих доз радiацii
Вступ...1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень...3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв...6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв...9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет...13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини...17 2
Мендель Грегор Иоганн
. Австрийский священник и ботаник Грегор Иоганн Мендель заложил основы такой науки, как генетика. Он математически вывел законы генетики, которые называются сейчас его именем. Иоганн Мендель родился в 1822
Человеческие расы, их происхождение и единство
Цели урока: формирование знаний о биологических особенностях человеческих рас, анализ причин их возникновения, формирование понятия о единстве происхождения и биологической равноценности человеческих рас.