Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Мікрофлора повітря

Мікрофлора повітря

;
при тому, що х - кількість мікробів в 1м3 повітря;
а - кількість колоній в чашці Петрі;
в - площа чашки Петрі;
t - час експозиції;
5 - час за розрахунками Омелянського;
100 - площа, на яку відбувалось осадження;
1000 - досліджуваний об'єм повітря.
Об'єктами досліджень стали приміщення буфету та кафедри мікробіології.
В результаті підрахунків з'ясовані наступні значення КУО:
а) для мікробіологічної аудиторії ;
б) для буфету .
При дослідженні отриманих колоній їх розрізняють за такими ознаками, як:
форма, консистенція, розмір, край, колір, профіль, поверхня.
Дослідивши вищевказані ознаки складаємо таблицю № 1.
Наступними завданнями практичних робіт були роботи по виділенню чистих культур мікроорганізмів методом штриха, що виснажується, перевірка їх однорідності світловою мікроскопією з додаванням емерсії і т.д.
Таблиця 1. Морфолого-культуральні властивості мікроорганізмів.

Пож. серед
К-ість
колоній
одного
типу

Ознаки колоній
Морфологія
клітин


Форма
Розмір,мм
Колір
Поверхня
Профіль
Край
Консистенц.

МПА
4
амебоїдна
4-8
жовтий
зморшкувата
кратероподібний
хвилястий
тверда
маленькі коки
МПА
2
амебоїдна
8-14
білий
зморшкувата
випуклий
хвилястий
м'яка
бацили
МПА
6
округла
5-6
білий
блискуча
випуклий
рівний
м'яка
бацили
МПА
2
округла
1-3
рожев.
гладенька
випуклий
рівний
м'яка
коки
КА
6
округла
2-5
жовтий
блискуча
випуклий
рівний
м'яка
тетракоки
КА
5
округла
1-3
рожев
гладенька
випуклий
рівний
м'яка
коки
КА
3
амебоїдна
8-9
біла
зморшкувата
випуклий
хвилястий
м'яка
бацили
КА
4
амебоїдна
6-9
жовта
зморшкувата
кратероподібний
хвилястий
тверда
маленькі коки
Вивчення біохімічних та фізіологічних властивостей мікроорганізмів.
Вищезазначені властивості відіграють провідну роль в ідентифікації та систематиці мікроорганізмів. Біохімічні властивості, в першу чергу, досліджуються шляхом визначення здатності мікроорганізмів утилізувати певні вуглеводи за участю специфічних ферментів, та здатності нейтралізувати інші речовини (наприклад, визначення каталазної активності бактерій).
Грампозитивність та грамнегативність мікроорганізмів визначається в реакції з 3% розчином КОН.
Рухливість визначається характером росту мікроорганізмів засіяних уколом у напіврідке поживне середовище.
Отримані практично дані, використовуємо при заповненні таблиці:
Таблиця 2.
Морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні властивості виділеної культури.


Ознаки колонії
Рожева, округла, 1-3 мм, край рівний, профіль випуклий, поверхня гладенька, м'яка консистенціяМорфологія клітин


коки


Спороутворення


невиявлене


Рухливість


невиявлена


Грампозитивність
Грамнегативність
Грамнегативні

Засвоєння цукрівВиявлена гідролізаційна ативність до глюкозиМікрофлора зубного нальоту та ротоглотки
При дослідженні мікрофлори зубного нальоту відбір зразку проводився стерильною зубочисткою, готувався препарат, який після фарбування розглядався з імерсією.
При вивченні мікрофлори зіву проби брались ватним тампоном, попередньо змоченим у фізрозчині. Після цього проводився висів проби на МПА газоном з одночасним використанням методу стандартних паперових дисків насичених розчином антибіотиків для перевірки чутливості культури до їх дії. Результатом є утворення зон затримки росту, діаметр яких залежить від чутливості мікроорганізму та, відповідно, активності антибіотика.
Таблиця 3.Паралельно з методом стандартних паперових дисків використовували метод блоків, при якому використовують поверхневі культури продуцентів антимікробних речовин. Результати чутливості мікроорганізмів внесли до наступної таблиці:
Таблиця 4.
Чутливість мікрофлори ротоглотки до антибіотиків та метаболітів актиноміцетів.


Назва антибіотиків та актиноміцетів


Діаметр зон затримки ростуТетрациклін


25 мм


Еритроміцин


5-7 мм


Бензілпеніцилін


19мм


Streptomyces sp.1


24 мм

Streptomyces cyanogenes, Streptomyces griseus
Висновок
В результаті проведення курсу практичної мікробіології з ознайомлення екологічних ніш мікроорганізмів, їх складу у різних біотопах, фізико-хімічних та біологічних властивостей, патогенезу та важливих корисних функцій опанували комплекс цінних методик, а саме:
а) Визначення КУО за методом Коха та з використанням методик Омелянського;
б) отримання чистих культур методом штриха, що виснажується;
в) вивчення специфічних морфологічних та фізіолого-біохімічних особливостей виділеної культури;
г) визначення мікрофлори зубного нальоту та ротоглотки;
д) опанування важливого в медицині метода визначення активності певних антибіотиків та екзометаболітів актиноміцетів на бактеріальні колонії.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Страницы: 1 2
 
Подобные рефераты:
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Вплив малих доз радiацii
Вступ...1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень...3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв...6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв...9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет...13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини...17 2
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер
1. Отдел слизевики...3 1.1. Класс протостелиевые...3 1.2. Класс плазмодиофоровые...4 1.3.
Метод идентификации собак по их ДНК
Идентификация организма (метод микросателлитов) первоначально была разработана для людей, но эта же самая методика может быть с успехом использована и для собак.