Головна
Реферати » Реферати з біології » Шпаргалка по цитології

Шпаргалка по цитології

органіки)
+ солі і орг.в-ва (лігнін, кутин)-> жорсткість і непроникність
-для КС характ. лізірованіе в гіпотонічен. р-ре (анти-сократіт.вакуоль або нерпоніц.КС)
А) рослинна КС (РКС)
-РКС-многосл.обр-е, защищ. пов.кл. («зовніш скелет» )
-2 компоненти: аморфний палстічний желеподібний матрикс (основа, вис.содерж води) і опорна фібрилярна сист.; для додання жорсткості і несмач-сти м.б.доп. полімери і солі
-матрикс: геміцелюлози (раств.в конц.щелочах) - полімери з 6оз, 5оз і уронових к-т, що не кристалізуються і не обр.фібрілл і пектинові в-ва
(полімери метил-D-глюкоуроната)
-матрикс: м'які пластична маса, укріплене. фибриллами
-фібрили: із целюлози (лін.неветв полімер?-глюкози), М = (5 * 10Е4-
5 * 10Е6), тобто 300-3000n; содерж-е целюлози 12-90%, сост. з субмікроскопіч. фібрил (25 нм), об'ед.в пучки або волокна
-доп.компоненти: (інкрустація) лігнін (напр., коніферіловий спирт) -
> одеревесненіе, хв в-ва (CaCO3, SiO2), кутин / суберин (на пов РКС-адкрустація)-> опробковеніе, віск-> водонепроникний. шар
Б) КС бактерій (БКС)
-каркас-1 мешковидная мол-ла муреина (полімер N-ацетилмурамовой к-ти і N-ацетилглюкозаміну)
-БКС містить багато доп.компонентов
-забарвлення по Граму: кріст.фіолетовий, йод, спирт; забарвлене?-> грампозитивну
-грамторіц. БКС: наруж.мембр.із ліпопротеїдів і ліпосахпрідов (утримуючі порінов і рецептори для Б-фагів), 1СЛ. муреіновая мережу, плазм. мембрана
- зовніш мембрана-синтез назовні від плазм. мембрани, обесп.структ.целосность кл., бар'єр
- тримери порінов-перенесення м-л до 900 кДа (гідрофільні пори)
- між 2ма плазм мембранами сущ.періплазма (~ лізосомам) (~ 10 нм): муреіновий шар (1-3нм), гідролітіч. ферменти і трансп.белкі (цукру, а-к-ти)
-грамполож.БКС (оч.ЖЕСТКАЯ): товста полімерна мережа муреина, плазматична мембрана; сопутств.в-ва: тейхоевие до-ти, n-цукориди, n-пептиди, білки
-в БКС гетеротрофів локалізуються ферменти; захисна та каркасна ф-ції
-Гл.отлічіе РКС. від живий. - осморегулят. ф-ція
-лізоцим раств.КС і муреин

60. Регуляція клет.цікла
- см.14 (клет. цикл)
- остан-сть ФФ кл.цікла універсальна => зміна функц-я отд.генов обесп.прохожд-е ФФ => підготовка клл.к діленню регулюється на генному ур-не шляхом послід транскрипцій спеціфіч.РНК, а тж.путем регул. трансляції цих РНК і регул. синтезу специф. білків
(изуч-е вл-я інгібіторів синтезу цих РНК і білків)
- в G1-синтез білка - ініціатора S
- якщо в S-блокада (напр., ізб.Т) => зупинка циклу
- синтез в-в для след.Ф? в кажд.Ф: G2> M, G1; G1> S; S> G1, G2
- G0 можна змусити повернутися в G1 (індуцір. вплив з ст-ни цитоплазмі факторів)
- при отриманні гетерокаріонов (см.14) :
S + G1> S; S + G2> (S> G2) + G2; G1 + G2> (G1> G2) + G2;
M + G1> M + (M); хр-ми інтерФ-ного ядра преждевре.
M + S> M + (M); деконд-ся, ЯО руйнується
M + G2> M + (M);
- M запуск-ся MPF (mitosis promоting factor)-в цітопл.

Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Цитологія
Цитологія-наука про клітину. Предмет цитології-клітини багатоклітинних тварин і рослин, а також одноклітинних організмів, до числа яких відносяться бактерії, найпростіші і одноклітинні водорості. Цитологія з
Хімічний склад клітини
I. Неорганічні речовини 1. ВОДА. А. Вода - найважливіший компонент клітини. Їй належить істотна і різноманітна роль життя клітини. . Вода визначає фізичні властивості клітини - обсяг, упру
Розходження між рослинною і тваринною кліткою (11 клас) (Шпаргалка)
Відмінні ознаки | Ознаки | Рослинна клітина | Тваринна клітина | | Пластида | Хлоропласти, хромопласти, | Відсутні | | | лейкопласти | | | Спосіб | Автотрофний (фототрофних, | Гетеротрофний
Будова еукаріотичної і прокаріотів клітин
Всі живі істоти складаються з клітин - маленьких, оточених мембраною порожнин, заповнених концентрованим водним розчином хімічних речовин. Найпростіші форми життя - це поодинокі клітини, що розмножуються
Cинтез білка
Первинна структура білка (порядок розташування амінокислот у білку) закодована в молекулах ДНК. Кожен триплет (група з трьох сусідніх нуклеотидів) кодує на нитки ДНК одну певну амінокислоту з д
Чинники, що викликають мутацію
Причиною генних, або так званих точкових, мутацій є заміна одного азотистого підстави в молекулі Д.Н.К. на інше, втрата, вставка, або перестановка азотистих основ у молекулі Д.Н.К. Звідси сле
Нейрон
Дендрити представляють собою древовидно-розгалужені відростки нейрона, його головне рецептивної полі, що забезпечує збір інформації, яка надходить через сіналси від інших нейронів або прямо з середовища . При молодецький
Вчення про клітині
У 1858 р. німецький вчений Р. Вірхов вніс до клітинну теорію важливе доповнення. Він довів, що число клітин в організмі збільшується в результаті їх поділу, так як клітина відбувається тільки від клітини.
Роль білків в організмі. Ферменти
Білки - незамінний будівельний матеріал. Однією з найважливіших функцій білкових молекул є пластична. Усі клітинні мембрани містять білок, роль якого тут різноманітна. Кількість білка в мембран
Будова клітини і функції її органоїдів
| Головні органели | Будова | Функції | | Цитоплазма | Внутрішня напіврідка середу | 1. Забезпечує взаємодію | | | дрібнозернистої структури. | Ядра і органоїдів. | | | Містить ядро ??та органели. |
Біологічно мембрани
Будова мембран. Хімія мембран. Мембрани еритроцитів. Мієлінові мембрани. Мембрани хлоропластів. Внутрішня (цитоплазматична) мембрана бактерій. Мембрана вірусів. Функції мембран. Транспорт через мембрани: Пасивний транспорт.
Обмін речовин і енергії в живих організмах
У живих організмах будь-який процес супроводжується передачею енергії. Енергію визначають як здатність здійснювати роботу. Спеціальний розділ фізики, який вивчає властивості і перетворення енергії в різних
Генетична інженерія
Що таке генетична інженерія? Генетична інженерія - це розділ молекулярної генетики, пов'язані з цілеспрямованим створенням нових комбінацій генетичного матеріалу. Основа прикладної генетичної інже
Запитання і відповіді з біології на іспит (10-11 клас, Україна))
9. ЛІПІДИ (жири, холестерин, деякі вітаміни і гормони ), їх елементарний склад - атоми вуглецю, водню і кисню. Функції ліпідів: будівельна (складова частина мембран), джерело енергії. Роль жирів у
Все про клітці
З 110 елементів Періодичної системи Менделєєва до складу організмів входить більше половини, причому 24 з них є обов'язковими і виявляються майже у всіх типах клітин . За процентним вмістом в кле
Структура і функції ядра
Говорячи про клітинному ядрі, ми маємо на увазі власне ядра еукаріотів. Їх ядра побудовані складним чином і досить різко відрізняються від "ядерних" утворень, нуклеоидов, прокаріотів.
Роль материнського геному в розвитку нащадка
У мутантних дріжджів певного типу є обширна делеция в мітохондріальної ДНК, що веде до повного припинення білкового синтезу в мітохондріях; в результаті ці органели не здатні виконувати, свою
Біологічні молекули
Біологічні молекули мають модульну будову. До числа важливих класів біологічних молекул відносяться білки, вуглеводи, ліпіди і нуклеїнові кислоти. Безліч інших молекул в клітці грають роль «енергетичної валюти» .
Одноклітинні альтруїсти
Виявилося, що альтруїсти зустрічаються на всіх рівнях організації живої матерії, починаючи з клітинного. Заради блага організму гинуть не тільки окремі клітини, а й цілі органи.
Травний тракт і його основні функції
При безперервно протікають в організмі процесах обміну речовин і енергії потрібне постійне витрачання поживних речовин.