Головна
Реферати » Реферати по біології » Деякі наслідки використання пестицидів для степових птахів Східної Європи

Деякі наслідки використання пестицидів для степових птахів Східної Європи

197-203.

Зубаровскій В.М. (1977): Фауна України, т. 5: Птахи, віп. 2: Хіжi птахи. Київ: Наук. думка. 1-331.

Іваницький В.В., Шевченко Є.В. (1992): До біології монгольського земляного горобця в Туве і на Алтаї. - Сучасні. орнітологія. 1991. М .: Наука. 30-47.

Іванівський В.В., Бєлік В.П. (1991): балобана в Ростовській області. - Сучасні. відомості щодо складу, поширення. та екології птахів Сівши. Кавказу: Мат-ли наук.-практ. конф. Ставрополь. 82-83.

Іллічов В.Д., Галушин В.М. (1978): Птахи як індикатор забрудненості середовища отрутохімікатами. - Биол. методи оцінки природн. середовища. М .: Наука. 159-180.

Інструкція по розсіву отруєних зернових принад з літака для винищення малих ховрахів. Алма-Ата, 1960. 1-23.

Інструкція з організації та методиці боротьби з полуденної, Гребенщикової і краснохвостой песчанками. М., 1969. 1-33.

Інструкція по боротьбі з мишоподібними гризунами. Саратов, 1973. 1-33.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Гончаров В.Т., Петренко В.Ф. (1990): Нотатки про деяких рідкісних і маловивчених птахах Веселовського водосховища. - Рідкісні, нечисленний. і маловивчений. птиці Сівши. Кавказу. Ставрополь. 45-48.

Калабухов Н.І., Бочарніков О.Н., Коннова А.М. та ін. (1953): Підсумки виробничого застосування вівса з фосфідом цинку (Zn3P2) в боротьбі з малим сусликом (Citellus pygmaeus Pall.) в умовах Черних земель. - СБ науч. робіт Приволжск. протичумної. станції. Астрахань. 1: 5-51.

Кириков С.В. (1952): Птахи і ссавці в умовах ландшафтів південного краю Уралу. М .: Вид-во АН СРСР. 1-412.

Клімов О.С. (1990): Вплив авіаційного розсівання зернової принади з фосфідом цинку на фауну хребетних (при дератизаційних обробках проти малих піщанок в Волго-Уральських пісках). - Автореф. дис. ... Канд. біол. наук. Саратов. 1-24.

Клімченко І.З., Павлов А.Н., Василенко В.С. та ін. (1962): Підсумки робіт по винищенню ховрашків і їх значення в лик-видации природу осередків чуми в Північно-Західному Прикаспії. - Тез. докл. науч. конф. по природу осередків і профілактиці чуми і туляремії. Ростов н / Д. 43-48.

Клімченко І.З., Петров П.А., Мялковський В.А. та ін. (1986): Коливання чисельності малого ховраха в природному осередку чуми Північно-Західного Прикаспію за 50 років (1932-1982 рр.). - Екологія. 1: 58-64.

Кондрашкин Г.А., Демяшев М.П., ??Камнев П.І. та ін. (1957): Широка апробація пріманочного методу винищення малого ховрашка. Повідом. 2: Досліди з фосфідом цинку і фторацетат барію в Західно-Казахстанської області в 1953-1954 гг. - Гризуни і боротьба з ними. - Саратов: Кн. изд-во. 5: 214-235.

Корелов М.Н. (1970): Сімейство Жаворонкова. - Птахи Казахстану. Алма-Ата: Наука. 3: 194-285.

Королькова Г.Е. (1983): Зміна чисельності хижих птахів Теллермановского лісу за 30 років. - Охорона хижих. птахів. М .: Наука. 50-52.

Корольченко Г.А. (1973): Отрутохімікати і фауна. - Людина і біосфера. Ростов н / Д: Вид-во Ростов. ун-ту. 300-308.

Костін Ю.В. (1983): Птахи Криму. М .: Наука. 1-240.

Кривенко В.Г. (1985): Колпица. Каравайка. - Червона книга РРФСР: Тварини. М .: Россельхозіздат. 165-169.

Кривенко В.Г., Винокуров А.А. (1984): Мармуровий чирок. - Червона книга СРСР. М .: Лесн. пром-сть. 1: 116-117.

Кукиш А.І., Музаєв В.М. (1993): Птахи - кампофіли і склерофіли Черних земель і Даванского зниження. - Фауна і екологія тварин Черних земель. Еліста. 82-89.

Кумарі Е.В. (1975): Доля популяцій сапсана в Європі. - Мат-ли Всес. конфер. по міграціям птахів. М .: МГУ. 2: 274.

Лаврівський А.А., Варшавський С.Н., Попов А.В. та ін. (1973): Основні підсумки та перспективи робіт по зниженню епізоотичної активності природних вогнищ чуми в СРСР. - Профілактика чуми в природних осередках: Мат-ли конф. Саратов: Изд-во Саратов. ун-ту. 14-28.

Ліпсберг Ю. (1983): Великий підорлик. - Птахи Латвії: Територіальне розподіл і чисельність. Рига: Зінатне. 56.

Лісіцин А.А., Кучеров П.М., Копцев В.В. та ін. (1961): Застосування авіації в боротьбі з ховрашками на території Волго-Уральського природного вогнища чуми. - Природн. очаговость хвороб і питання паразитології. Алма-Ата: Вид-во АН Каз. РСР. 3: 126-134.

Лісіцин А.А., Яковлєв М.Г. (1961): Попередні підсумки і перспективи боротьби з гризунами в Волзько-Уральському природному вогнищі чуми. - Природн. очаговость хвороб і питання паразитології. Алма-Ата: Вид-во АН Каз. РСР. 3: 116-125.

Ліхацький Ю.П. (1983): Зміни у фауні хижих птахів Воронезького заповідника за 30 років. - Охорона хижих птахів. М .: Наука. 55-57.

Луговой О.Є. (1963): Птахи дельти Волги. - Фауна і екологія птахів дельти Волги і узбереж Каспію: Тр. Астраханське. заповідника. Астрахань: Волгарь. 8: 9-185.

Луговой О.Є. (1975): Основні напрямки антропогенного впливу на птахів Прісурье. - Мат-ли Всес. конф. по міграціям птахів. М .: МГУ. 2: 292-295.

Любищев А. (1933): Ефективність заходів та облік втрат. - СБ ВІЗР. 5: 123-133.

Любищев А.А. (1955): До методики польового обліку сільськогосподарських шкідників та ефективності заходів щодо боротьби з ними. - Уч. зап. Ульяновського пед. ін-ту. 6: 3-55.

Максимов А.А. (1960): Природні вогнища туляремії в СРСР. М.-Л .: АН СРСР. 1-291.

Медведєв С.І., Петров В.С. (1959): Матеріали по харчуванню птахів Східного Передкавказзя в гніздовий період. - Учений. зап. Харків. ун-ту. 105: 39-63.

Миронов Н.П. (1946): Деякі питання екології степових орлів (Aquila nipalensis orientalis Cab.) Північно-Західного Прикаспію у зв'язку з обробкою земель від ховрахів. - Тр. Ростов. протичумної. ін-ту. 5: 82-91.

Миронов Н.П., Турчинов Г.А., Мединський Г.М., Фомушкін В.М. (1978): Методичні рекомендації по ландшафтно-епізоотологіческой диференціації території відносно деяких трансмісивних пріродноочагових захворювань. Ростов н / Д. 1-18.

Міщенко А.Л. (1988): Додатки до нового видання Червоної книги РРФСР. - Ресурси рідкісних тварин РРФСР, їх охорона і відтворення: Зб. науч. праць ЦНИЛ Главохоти РРФСР. М. 32-37.

Мосейкин В.Н. (1991): Рідкісні гніздяться види хижих птахів Волго-Уральського межиріччя. - Мат-ли 10-й Всес. орнітол. конф. Мінськ: Навука i технiка. 2 (2): 93-94.

Москвітіна Е.А., Левчишина Г.І., Рибакова С.А. та ін. (1989): Динаміка епідемічних проявів туляремії в степовому осередку на півдні Ростовської області. - Акт. пит. епідеміології, профілактики та діагностики особливо небезпечних інфекцій: Тез. докл. Ставрополь. 184-185.

Найден П.Є., Яковлєв М.Г., Шилов М.Н., Сурвілло А.В. (1978): Досвід авіапріманочной боротьби з малим сусликом в цілях придушення епізоотійной активності природного вогнища чуми. - Особливо небезпечні інфекції на Кавказі: Тез. докл. 4 крайової наук.-практ. конф. Ставрополь. 242-244.

Небел Б. (1993): Наука про навколишнє середовище: Як влаштований світ. М .: Мир. 2: 1-336.

Неронов В.М. (1965): Дослідження структури ареалів звичайного хом'яка і водяний пацюки на території СРСР. - Автореф. дисс. ... Канд. геогр. наук. - М. 1-32.

Олсуфьев Н.Г., Дунаєва Т.Н. (1970): Природна вогнищевою, епідеміологія та профілактика туляремії. М.: Медицина. 1-272.

Панченко С.Г. (1979): Вплив антропогенного чинника на Авіфауна Ворошиловградської області. - Нові проблеми зоол. науки та їх відображення у вузівському викладанні: Тез. докл. наук.-практ. конф. зоологів пед. ін-тів. Ставрополь. 2: 315-316.

Перерва В.І. (1989): Про три види орлів, що потребують захисту Червоної книги СРСР. - Проблеми держ. кадастру тваринного світу СРСР. М. 65-72.

Пєсков В. (1970): Випадок в степу. - Комс. правда, № 98, 26.04.1970.

Піколл Д. (1983): Пестициди і розмноження птахів. - Птахи. М .: Мир. 279-286.

Пилюга В.І. (1991): Нові дані про гніздування зникаючих видів хижих птахів в Одеській області та на суміжних територіях. - Рідкісні птахи Причорномор'я. Київ-Одеса: Либідь. 139-164.

Пилюга В.І., Тілле А.А. (1991): Адаптація балобана до антропогенної середовищі в північно-західному Причорномор'ї. - Мат-ли 10-й Всес. орнітол. конф. Мінськ: Навука i технiка. 2 (2): 147-148.

Пішванов Ю.В. (1986): Дрофа в Дагестанської АРСР. - Дрохви і шляхи їх збереження: Зб. науч. праць ЦНИЛ Главохоти РРФСР. М. 62-63.

Попенко В.М. (1979): Жайворонки в степових ландшафтах Лівобережної України. - Дисс. ... Канд. біол. наук. Київ. 1-152.

Потапов Є. (1993): Невже російські орнітологи не помітили катастрофічного зниження чисельності сапсана на території Росії? - Raptor-Link. 1 (3): 1-2.

Потапов Є. (1996): Сапсан в колишньому СРСР: що ми про нього знаємо? - Raptor-Link. 4 (1): 1-4.

Предтеченський С. (1933): Шкідливі саранчовие в СРСР в 1932 р і перспективи на 1933 - СБ ВІЗР. 5: 140-148.

Пукинский Ю.Б. (1965): Вплив родентицидів, застосовуваних проти водяний пацюки, на хижих птахів. - Тр. ВІЗР. 24: 94-101.

Пукинский Ю.Б., Скаліна С.В. (1967): Пріманочний метод боротьби з водяною полівкою і питання охорони птахів. - Отрутохімікати і фауна. М .: Наука. 53-57.

Реймерс Н.Ф. (1990): Природокористування: Словник-довідник. М .: Думка. 1-639.

Румянцев В. (1979): Заборонити застосування фосфіду цинку. - Полювання і полювань. х-во. 8: 4-5.

Рябов В.Ф., Мосалова Н.І. (1966): Харчування куликів в районах освоєння цілинних земель (кречетка, чибис, степова тиркушка, каспійський зуек). - Зоол. ж. 45 (6): 910-918.

Рябов В.Ф., Мосалова Н.І. (1967): Харчування малого жайворонка (Calandrella cinerea) в Північно-казахстанських степах. - Биол. науки. 6: 48-52.

Семенов М.Я. (1961): Вплив антропічний фактора на оздоровлення південного степового природного вогнища туляремії в Ростовській області. - Міжобласна наук.-практ. конфер. по природно-вогнищевих інфекцій: Тез. докл. Тюмень. 181.

Семенов Н.М., Агафонов А.В., гумка Д.С., Рожков А.А. (1959): Розмноження і чисельність степового орла в степах півдня Сталінградської і півночі Астраханської областей. - Географія населення наземних хребетних і методи його вивчення. М .: АН СРСР. 159-163.

Семенов Н.М., гумка Д.С., Макаров і

Сторінки: 1 2 3 4 5 6