Реферати » Реферати з биологии » Деякі Наслідки Використання пестицидів для Степове птахів Східної Європи

Деякі Наслідки Використання пестицидів для Степове птахів Східної Європи

ін (1957): Широка апробація прінадлівішій методу вініщення малого ховрашки. Повідомл. 3: Підсумки ДОСЛІДЖЕНЬ в 1953-1954 рр .. на Правобережжі Сталінградської области. - Гризун и боротьба з ними. Саратов: Кн. вид-во. 5: 236-250.

Семенов Н.М., Шейкина М.В. (1946): Досвід Боротьба з піщанкамі Волзька-Уральська пісків прінадлівішій методом. - Гризун и боротьба з ними. Саратов. 2: 7-46.

Скелі Ю. (1928): Перелітна сарана (Locusta migratoria L.) i заходь Боротьба з нею на Кубані за період з 1874 по 1927 р. - Изв. Сев.-Кавказ. Крайової СТАНЦІЇ захисту рослин. 4: 71-116.

Скокова Н.Н., Лобанов В.А. (1974): Птахи и пестициди. - Мат-ли 6 Всес. орнітол. конф. М.: МГУ. 2: 358-359.

Соколов П.Т. (1928): До питання про хімічну боротьбу з сарань. - Изв. Сев.-Кавказ. Крайової СТАНЦІЇ захисту рослин. 4: 122-126.

Сотникова Є.І. (1991): Результати учета беладони в Калмікії в 1990 р. - Мат-ли 10-й Всес. орнітол. конф. Мінськ: Навука i технiка. 2 (2): 226-227.

Спангенберг Е. П. (1946): Деякі екологічні Чинник гніздування дрохви (Otis tarda L.). - Бюлл. МОИП. Від. біол. 51 (1): 69-72.

Спангенберг Є.П. (1954): Сімейство Скворцова. - Птахи Сов. Союзу. М.: Сов. наука. 5: 108-142.

Довідник по пестицидах: Гігієна! Застосування и токсікологія. 2-е вид. Київ: Урожай, 1977. 1-375.

Сурвилло А.В. (1989а): Результати обліків журавля-красавки в Північно-Західному Прікаспії. - Всес. совещ. з проблеми кадастру та учета живий. світу: Тез. докл. Уфа. 3: 223-225.

Сурвилло А.В. (1989б): Вплив антропогенних перетвореності на ЧИСЕЛЬНІСТЬ журавля-красавки в північно-західному Прикаспии.-Сінанропізація тварин Сівші. Кавказу. Ставрополь. 81-83.

Тарасов М.П., ??Пилипенко В.Г., Шейкина Т.А., тіфліт Л.А. (1978): До епізоотології туляремії в осередку степового типу в Центральному Передкавказзя. Повідомл. 1: ЧИСЕЛЬНІСТЬ грізунів и прояв епізоотій. - Особливо Небезпечні інфекції на Кавказі: Тез. докл. 4 Крайової наук.-практ. конф. Ставрополь. 82-84.

Темботов А.К., Казаков Б.А. (1982): Хребетні широтних зон и висотно поясів Північного Кавказу. - Ресурси живої фауни, ч. 2: Хребетні тварини суші. Ростов н / Д: Вид-во Ростов. ун-та. 32-102.

Тихенко Н.І., Попов В.А., Богданов Н.К. та ін (1991): Клініко-епідеміологічна характеристика туляремії в Ставропольському краї. - Акт. пробл. профілактікі туляремії: Тез. докл. М. 176-178.

Федоренко А.П. (1986): Дрофа на Україні. - Дрохви и шляхи їх Збереження: Зб. науч. праць ЦНДЛ Главохоти РРФСР. М. 65.

Флінт В.Е., Габузов О.С., Хрускотів А.В. (1992): Методичні обгрунтування стратегії Збереження рідкісніх и знікаючіх Видів птахів (на прікладі дрохви). - Сучасні. орнітологія. 1991. М.: Наука. 223-235.

Фолітарек С.С. (1971): Підсумки та Чергові Завдання Вивчення водяний пацюка й способів Боротьба з нею в Західному Сібіру. - Екологія водяний пацюка й боротьба з нею в Зап. Сібіру. Новосібірськ: Наука. 5-21.

Фундукчіев С.Є. (1989): Біологія тугайного солов'я в Голодному степу. - Фауна и екологія птахів Узбекистану. Самарканд. 226-237.

Харченко В.І. (1966): До питання про сучасний стан популяцій Степове пустельг (Falco naumanni Fleisch.) У Передкавказзя. - До новіх Успіхів сов. науки: Тез. и повідомл. научн. конф. Донецьк. 282-284.

Хотько Н.І., Рівкус Ю.З. (1994): Деякі Підсумки Боротьба з Гризун як протічумної заходь. - Мат-ли міждержавніх. наук.-практ. конф. "Акт. Питання профілактікі чуми та других інфекційніх захворювання", посвящ. 100-річчю Відкриття збудніка чуми. Ставрополь. 100-101.

Хохлов О.М., Харченко Л.П. (1992): До Поширення та екології рожевого шпака в антропогенних ландшафтах Ставропольського краю. - Кавказ. орнітол. Вісн. 3: 154-160.

Ченцова Н.Ю. (1954): До питання про Отруєння птахів зерновими приманками з фосфідом цинку, застосовуваного для Боротьба з Гризун. - Тез. докл. 3 екол. конф. Київ. 4: 199-202.

Чуркіна Н.М. (1964): Деякі питання впліву отрутохімікатів и мінеральних добрив на птахів. - Пробл. орнітології: Тр. 3 Всес. орнітол. конф. Львів: Вид-во Львів. ун-та. 120-124.

Чуркіна Н.М. (1967): Про Можливі шляхи обмеження шкідлівого впліву отрутохімікатів на корисностей фауну в Деяк районах масової хімізації СІЛЬСЬКОГО господарства. - Отрутохімікати и фауна. М.: Наука. 72-79.

Чуркіна Н.М. (1969): Географія масових токсікозів птахів від сільськогосподарськіх пестицидів. - Орнітологія в СРСР: Мат-ли 5 Всес. орнітол. конф. Ашхабад. 2: 702-706.

Шарлемань М. (1926): Новий гнiздовій птах Полтавщини. - Зб. праць Зоол. музею. 1: 96.

Шевченко В.Л., Гаврилов Е.І., Наглов В.А. та ін (1978): Про орнітофауні Волзька-Уральська межіріччя (хижі птахи та сови) - Биол. птахів у Казахстані: Тр. Ін-ту зоології. Алма-Ата: Наука. 38: 99-114.

Шевченко В.Л., Дубянский М.А. (1986): Про випадка Отруєння птахів зерновими приманками з фосфідом цинку. - Екологія. 1: 85-86.

Шилов М.Н., Рожков А.А., Маришев С.С. та ін (1973): Підсумки и перспективи Боротьба з носіямі в Волго-Уральська піщаному природному осередку чуми. - Профілактика чуми в природніх осередка: Мат-ли конф. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та. 59-64.

Шилова С.А., переладіті С.В. (1974): Деякі Особливості впліву пестицидів на хіжіх птахів. - Мат-ли 6 Всес. орнітол. конф. М.: МГУ. 2: 369-370.

Щербак М.М., Жежерін В.П., Крижановський В.І. (1976): Матеріали до "Червоної книги" Української РСР, ч. 1: Наземні хребетні. - СБ праць Зоомузея АН УРСР. Київ: Наук. думка. 36: 9-17.

Яблоков А.В., Остроумов С.А. (1983): Охорона живої природи: Проблеми і перспективи. М.: Лесн. пром-сть. 1-269.

Яковлєв М.Г., Боженка В.П., Пушніца Ф.А., Успеньева Т.Г. (1955): Досвід! Застосування отруєніх приманок у боротьбі з водяним полівкамі (Arvicola terrestris L.) в умів туляремийного вогнища заплави Річки на півдні СРСР. - Природн. очаговость хвороб людини й крайова епідеміологія. Л.: Медгиз. 144-149.

Belik V., Mihalevich I. (1994): The Pesticides Use in the European Steppes and its Effects on Birds. - Research Notes on Avian Biology 1994: Selected Contributions from the 21st Int. Orn. Congress. J. Ornithol. 135 (Sonderheft): 233.

Hellmich J. (1992): Impacto del uso de pesticidas sobre las Aves: el caso de la Avutarda. - Ardeola. 39 (2): 7-22.

Litzbarski B., Litzbarski H., Petrick S. (1987): Zur Цkologie und zum Schutz der GroЯtrappe (Otis tarda L.) im Bezirk Potsdam. - Acta ornithoecologica. 1: 199-244.

Newton I., Blewitt R.J.C. (1973): Studies of Sparrowhawks. - Brit. Birds. 66 (3): 271-278.

Ratcliffe D.A. (1980): The Peregrine Falcon. Calton. 1-416.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
 
Подібні реферати:
Проникнення північніх дендрофільніх Видів птахів в Гліб пустель Казахстану
З 22 Видів неморально и лесоcтепніх птахів, Проникаюча по долині р .. Урал з півночі далеко в Гліб пустель Казахстану, 10 Видів в основному лісостепового генезису.
Стратегічні аспекти охорони вразливостей Видів тварин
Охорона вразливостей, тоб слабо захіщеніх, знікаючіх тварин Набула останнім годиною вельми ВАЖЛИВО, глобальне значення. У ее цілі засновуються "Червоні книги", регулярно розглядаються и затверджуються реєстри особливо охоронюваних Видів.
Фенологічне картування у вівченні міграцій птахів
Спостереження за сезонним РОЗВИТКУ природи веліся з незапам'ятних часів. Наші Далекі предки були тісно пов'язані з нею, Повністю залежався від ее Примха, тому добро знали пріблізні рядки Настанов тихий чі других природніх Явища.
До питання про Поширення и міграціях малої бугая
Мала бугай (Ixobrychus minutus) Поширена Дуже широко. Вона гніздіться всюди в Европе, крім Британських о-ВІВ, Данії, Норвегії, Швеции, Фінляндії та північніх районів Європейської территории России, что перебувають північніше 60 паралелі.
Хижі птахи Саратовської области
На Основі АНАЛІЗУ літератури та Польових досліджень за період з 1871 р. по 1998 р. на территории Саратовської области відмічено 32 види денних хіжіх птахів, что належати до трьох сімейств (Pandionidae, Accipitridae и Falconidae).
ДИНАМІКА чісельності та ареалу чорного лелеки в Европе
Чорний лелека (Ciconia nigra), очевидно, Ніколи НЕ БУВ чисельно видом, альо ареал его й достатньо великий. ВІН тягнеться широкою Смуга від Піренеїв и Скандінавії до Примор'я и Північно-Східного Китаю, на Південь доходити до Малої Азії.
Рептілії и амфібії
У даній работе розповідається про рептілії и амфібії.
Про перспективу Збереження біорізноманіття прибережно-МОРСЬКИХ біоценозів в рай ...
В результаті безперервного ЗРОСТАННЯ рекреаційно-господарської ДІЯЛЬНОСТІ на узбережжі Крим і слабо контрольованого туризму ландшафти пріморської зони терплять Серйозно збиток. Знікають або перебувають На межі знікнення Багато Видів Тварини і рослин.
Біологія
Біологія - наука про живу природу. Ее назва походити від грецького слів «БІОС» - ЖИТТЯ І «логос» - наука.
Кліщі роду dermacentor koch. 1844 в Криму
Серед Усього розмаїття Видів - консументів іншого порядку, особливе місце займає древня и трофически вісокоспеціалізована група ектопаразітів - іксодовіх кліщів (сем. Ixodidae).
Життя птахів
У работе розповідається про Значення гостроті зору у хіжіх птахів.
Пролітні шляхи и еволюція птахів
заразили більшість вчених схіляється до точки зору, якові можна назваті "сінтетічної": Міграція Йде широким фронтом, альо всередіні нього утворюються ділянки з підвіщеною концентрацією мігрантів - пролітні шляху.
Біологія мухоловки - белошейкі в лісостеповіх дібровах північно-східній Укра ...
Коротка фізико-географічна характеристика району ДОСЛІДЖЕНЬ. Географічний Розподіл, биотопическое размещения и ЧИСЕЛЬНІСТЬ мухоловки - белошейкі. Розмноження мухоловки-белошейкі.
Білий лелека в міфології європейськіх народів и Сучасні уявлення про пр ...
даже побіжній аналіз міфологічніх уявлень показує, что образ білого лелеки (Ciconia ciconia) має велику схожість у різніх індоєвропейськіх народів - германців, слов'ян, балтів, греків, вірмен та ін
Знікаючі тварини
У наш годину хіжацьке полювання птахам завдає велічезної Шкоди, особливо под годину перельот або на зімівніках, коли на невелікій территории утворюються Великі скупчення птахів. Найважлівішою охоронної заходом є по пов
Птахи у великому місті
Статистика та види птахів, в Москве и на территории России.
Екзаменаційні квитки по курсу Біологія (9 клас сш)
Екзаменаційні білети з биологии складах відповідно до програми для загальноосвітніх установ и включаються в собі два теоретичності питання и Одне практичне Завдання . При віконанні учнямі пр
До питання про походження назви "лелека"
Походження російського слова "лелека" - 'Ciconia' - присвячено безліч робіт. Йому пріділялася, мабуть, больше уваги, чем будь-якому з других назв наших птахів. Тім не менше, проблема залішається до кінця НЕ вірішеною.
Вплив людини на природу
Екологія - це наука, что вівчає отношения організмів (особин, популяцій, біоценозів ТОЩО) между собою и з навколішнім їх неорганічної природою; Загальні закони Функціонування екосистем різного ієрархічного
Профілактика зооантропонозних захворювань у людини
Найбільш Небезпечні зооантропонозов, віявлені при діагностичних дослідженнях птиці в Наступний відсотку віпадків: сальмонельоз - 5,67, туберкульоз - 5,59, мікозі - 5,55, колібаціллсз - 3,52.