Головна
Реферати » Реферати з биологии » Дослідження апоптотической актівності лімфоцитів періферічної КРОВІ in vitro при інфекційному мононуклеозі и мононуклеозоподібній сіндромі

Дослідження апоптотической актівності лімфоцитів періферічної КРОВІ in vitro при інфекційному мононуклеозі и мононуклеозоподібній сіндромі

Таблиця 3.

Оцінка жіттєздатності лімфоцитів періферічної КРОВІ у дітей з інфекційнім мононуклеозом и мононуклеозоподібніх синдромом (% мертвих клітін), Х (m

| Груп | До інкубації | |
| Дослідження | | После інкубації |
| | | Спонтанний апоптоз | Індукованій апоптоз |
| | 5,17 (0,25 | 13,15 (+0, 98; p (0,001 | 18,89 (1,07; p (0,001 |
| Здорові діти | | | |
| Діти, | 1 група | 5, 92 (0,6 | 14,25 (+1,60; p (0,001 | 17,58 (+1,73; p (0,001 |
| Хворі | | | | |
| ІМ | | | | |
| | 2 група | 5,52 (0,68 | 11,71 (+1,72; p (0,01 | 20, 71 (1,58; p (0,001 |
| | 3 група | 5,11 (0,46 | 14,32 (+2,98; p (0,01 | 21,47 (+3,19; p (0,001 |
| Діти, | 1 група | 6,00 (0,46 | 13,42 (+1,02; p (0,001 | 18 , 54 (1, 32; p (0,001 |
| Хворі | | | | |
| МПС | | | | |
| | | | | |
| | 2 група | 5,46 (0,66 | 13,46 (+1,30; p (0,001 | 16,15 (+1, 97; p (0,001 |
| | | | | |
| | 3 група | 5,73 (0,47 | 14,82 (+2, 14; p (0,001 | 19, 73 (1,88; p (0,001 |

Примітка: Р - достовірність відмінностей порівняно з ПОКАЗНИКИ тієї ж групи в доінкубаціонном періоді.

Таблиця 5.
Морфологічні форми апоптозу лімфоцитів періферічної КРОВІ у дітей з інфекційнім мононуклеозом и мононуклеозоподібніх синдромом (%), Х (m
| Груп дослідження | апоптозние Клітини | апоптозние тіла |
| | Спонтанний | Індукованій | Спонтанний | Індукованій |
| | апоптоз | апоптоз | апоптоз | апоптоз |
| | | | | |
| Здорові діти | 26,38 (+1,73 | 33,17 (+1,52 | 9,55 (0,78 | 11,00 ( +0,94 |
| Діти, | 1 група | 22,70 (+2,85 | 27,75 (+2,54; | 7,80 (1,11 | 9,45 (0,93 |
| Хворі | | | p1 (0,05 | | |
| ІМ | | | | | |
| | 2 група | 21,25 (+2,82 | 26,88 (+3,06; | 8,06 (0,92 | 9,63 (1, 50 |
| | | | p1 (0,01 | | |
| | | 24.31 (3,14 | 30,29 (+3 , 54 | 7,82 (1,49 | 8,79 (1,63 |
| | 3 група | | | | |
| | | 22 , 46 (1,95 | 27,89 (+1,94; | 7,97 (0,96 | 8,79 (1,03 |
| | 1 група | | p1 ( 0,05 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Діти, | | | | | |
| Хворі | | | | | |
| МПС | | | | | |
| | | | | | |
| | 2 група | 23,08 (+3,21 | 31,00 (+3,14 | 9,50 (1,23 | 11,17 ( +1,46 |
| | | | | | |
| | 3 група | 31,62 (+3,71 | 31,16 (2, 45 | 10,98 (2, 55 | 12,05 (+2,39 |

Таблиця 4.

Зміст фрагментованих ДНК у лімфоцітах періферічної КРОВІ із у дітей з інфекційнім мононуклеозом и мононуклеозоподібніх синдромом (%),

Х (m
| Груп | Спонтанний апоптоз | Індукованій апоптоз |
| Дослідження | | |
| | 50,12 (+1,72 | 48,85 (+2,18 |
| Здорові діти | | |
| Діти, | | 47,68 (2,67 | 38,48 (+3,80; p1 (0,05 |
| Хворі | 1 група | | |
| ІМ | | | |
| | | 47,91 (+2,06 | 40,72 (+1,81; p1 (0,01 |
| | 2 група | | |
| | | 49,50 (+1,70 | 52,29 (+2,34; p3 (0,05 |
| | 3 група | | |
| Діти, | | 50,24 (+2,79 | 40,73 (+2,51; p1 (0,05 |
| Хворі | 1 група | | |
| МПС | | | |
| | | | |
| | 2 група | 49,47 (+1,36 | 49 , 21 (+1,91; p2 (0,05; p4 (0,01 |
| | | | |
| | 3 група | 45, 62 (+2,60 | 48, 21 (3,09 |

Таблиця 1.

Розподіл Обстеження дітей залежних від методів и термінів Дослідження, чол.

| Груп | Показники | Оцінка | Зміст | Морфологічні |
| дослідження | періферічної | жіттєздатності | фрагментованих | форми апоптозу |
| | КРОВІ | лімфоцитів | й ДНК | |
| Здорові діти | | | | |
| | 58 | 48 | 31 | 29 |
| | | | | | |
| | 1 група | 35 | 12 | 17 | 20 |
| | | | | | |
| Діти, | | | | | |
| Хворі ІМ | | | | | |
| | | | | | |
| | 2 група | 26 | 21 | 26 | 16 |
| | | | | | |
| | 3 група | 23 | 19 | 9 | 10 |
| | | | | | |
| | 1 група | 42 | 26 | 28 | 29 |
| | | | | | |
| Діти, | | | | | |
| Хворі МПС | | | | | |
| | | | | | |
| | 2 група | 16 | 13 | 10 | 12 |
| | | | | | |
| | 3 група | 12 | 11 | 6 | 10 |

Примітка: тут и в таблицях 2,3,4 й 5 Прийняті СКОРОЧЕННЯ :
ІМ-інфекційній мононуклеоз;

МПС-мононуклеозоподібніх синдромом.

Таблиця 2.
Показники періферічної КРОВІ у у дітей з інфекційнім мононуклеозом и мононуклеозоподібніх синдромом, Х (m

| | | Загальне | | | | Сегментояд | Палічкоядерні | |
| | | кількість | лімфоцити | Атіпові | моноцити | ерніе | нейтрофілі | еозінофіла |
| | | лейкоцітів | | мононуклеари | | нейтрофілі | | мулі |
| | Абс., Г / | | 2,89 (0,17 | 0,13 (0,03 | 0,31 (0,03 | 2,38 (0,15 | 0,05 (0,01 | 0,12 (|
| Здорові діти | л | 5,98 (0,22 | | | | | | 0 , 02 |
| | Від.,% | | 49,05 (+1,87 | 2,07 (0,32 | 5,60 (0,58 | 40,12 (| 0, 79 (0,15 | 1,87 (|
| | | | | | | 1,82 | | 0,26 |

Діти, Хворі ІМ |

1 група | Абс., Г / л |

10,15 (+0,67 p1 (0,001 | 5,13 (0,42 p1 (0,001 | 1,87 (0,31 p1 (0,001 | 0,73 (0,13 p1 (0,001 | 2,01 (0,26 | 0,29 (0,07 p1 (0,001 | 0.09 (0,02 | | | | | | | | | | | | | | | Від.,% | | 52,09 (+3,04

| 16,80 (2,36 p1 (0,001 | 7 , 00 (1,07 | 20,29 (+2,28 p1 (0,001 | 2,43 (0,50 p1 (0,001 | 1,03 (0,28 p1 (0,05 | | |

2 група | Абс., Г / л |

7,38 (0,79 p1 (0,05 p2 (0,01 | 4,31 (0,40 p1 ( 0,001 | 0, 63 (0,10 p1 (0,001; p2 (0,01 | 0,30 (0,06 p2 (0,01 | 1,92 (0,32 | 0,05 (0,01 p2 (0,01 | 0,51 (0,03 | | | | Від.,% | | 59,98 (2,55 p1 (0,01 | 8,61 (1,17 p1 (0,001; p2 (0,01 | 3,69 (0,66 p2 (0,05 | 24,67 (+2,70 p1 (0,001 | 0,58 (0,14 p2 (0,01 | 1,91 (0,32 p2 (0,05 | | |

3 група | Абс., Г / л |

6,75 (0,65 | 4,01 (0,40 p1 (0,01 | 0,38 (0,05 p1 (0,001; p3 (0,05 | 0,20 (0,03 p1 (0,05 | 1,84 (0,34 | 0,11 (0,05 | 0,18 (0,05 | | | | Від.,% | | 60,13 (+2,59 p1 (0,01 | 5,52 (0,70 p1 (0,01; p3 (0,05 | 3,17 (0,54 p1 (0,05 | 26, 52 (2,97 p1 (0,001 | 1,74 (0.74 | 2,39 (0,54 | | Діти, Хворі МПС |

1 група | Абс., Г / л |

9,67 (0,70 p1 (0,001 | 5,14 (0,52 p1 (0,001 | 1,34 (0,21 p1 (0,001 | 0,50 (0,08 p1 (0 , 05 | 2,22 (0,33 | 0,25 (0,06 p1 (0,001 | 0,15 (0,03 | | | | Від.,% | | 53,50 (+3,09 | 13, 27 (1, 80 p1 (0,001 | 4,79 (0.59 | 23,42 (+2,71 p1 (0,001 | 2,76 (0,57 p1 (0,001 | 1,65 (0,33 | | |

2 група | Абс., Г / л |

7,73 (0,70 p1 (0,01 | 4,14 (0,36 p1 (0, 01 | 0.69 (0,19 p1 (0,001 | 0,51 (0,08 p1 (0,01; p4 (0,05 | 2,15 (0,34 | 0,14 (0,04 p1 (0,01; p4 (0, 05 | 0,09 (0,02 | | | | Від.,% | | 55,06 (+2,99 | 8,06 (1,79 p1 (0,001 | 6,06 (0,74 p4 (0, 05 | 27,81 (+3,61 p1 (0,01 | 1,50 (0,34 p1 (0,05; p4 (0,01 | 1,31 (0,34 | | |

3 група | Абс., Г / л |

7,00 (0, 62 | 4,32 (0,52 p1 (0,01 | 0,66 (0,15 p1 (0,001; p4 (0,05 | 0,24 (0,04 p3 (0,05 | 1,56 (0, 31 | 0,06 (0,02 | 0,13 (0.05 | | | | Від.,% | | 61,08 (+3,32 p1 (0,01 | 8,92 (1,33 p1 (0,001; p4 (0,05 | 3,50 (0,57 p3 (0,05 | 23,5 (3,84 p1 (0,001 | 0,92 (0,26 | 1 , 75 (0,51 | | Примітка; тут и в таблицях 4И 5 p1
- достовірність відмінностей порівняно з Показники здорових дітей; р2 - достовірність відмінностей порівняно з Показники 1 групи Хворов;

р3-достовірність відмінностей в порівнянні з ПОКАЗНИКИ 2 групи Хворов;

р2 - достовірність відмінностей порівняно з хворими ІМ відповідної групи.

 
Подібні реферати:
Функціональна актівність лейкоцітів КРОВІ щурів, Які зізналася впліву н ...
При Дії на організм екстремальних факторів, до числа якіх захи переохолодження, відбуваються Зміни гомеостатичності констант (самперед відносяться до системи КРОВІ).
Хромосомні хвороби
Класифікація Х.б. засновалося на типах мутацій Залучення до них хромосом.Мутаціі в статево клітінах прізводять до розвітку пів-них форм Х.б. , При якіх ВСІ Клітини організму мают одну и ту ж хромосомну аномалі
Голос КРОВІ
Не так давно Було виявлено, что люди з різною Груп КРОВІ схільні и до різніх захворювань . Дослідження генетіків підтверділі лікарі-практики.
Вплив іммобілізації на імунологічні показатели на фоні Введення мелан ...
Представлені результати відображають Вивчення впліву МСГ на функціональний стан імунної системи в умів Дії иммобилизационного стрес. Було показано что іммобілізація впліває на Зміст лімфоціт
Cинтез Білка
Первинна структура Білка (порядок розташування амінокіслот у білку) закодована в молекулах ДНК. Коженая триплет (група з трьох сусідніх нуклеотидів) кодує на нитки ДНК одну ПЄВНЄВ амінокіслоту з д
Мутації
Великий внесок у комбинативную мінлівість вносити самє кроссинговер, что приводити до Утворення новіх груп зчеплення Завдяк рекомбінації алелів. При цьом можливе число генотіпів (g) дорівнює:
Одноклітінні альтруїсті
виявило, что альтруїсті зустрічаються на всех рівнях організації живої матерії, починаючі з клітинного. Заради блага організму гинут НЕ Тільки окремі Клітини, а й цілі органи.
Целіакія
Хвороба Гі-Гертера-Гейбнера, нетропічна спру, глютенчувствітельная ентеропатія.
Анкілостомоз собак и кішок
Анкілостомоз - гельмінтоз, что віклікається паразітують у кишечнику нематодами Ancylostoma caninum (паразітує у собак и кішок), A. tubaeforme (у кішок) i A. braziliense (у собак и кішок).
Цихліди "Утака"
багатая аквариумистам відомо Назву Haplochromis. До цього роду донедавна Ставши великим група (прежде 300 Видів) різніх за зовнішнім виглядах и способу життя африканський цихлид.
Війчасті черв'яки
Прямокішково (Rhabdocoela) черв'яки є підрядів війковіх хробаків або турбеллярий. Дрібні форми з пряму, нерозгалуженім кишечником, Який у Деяк випадка НЕ ??має питань комерційної торгівлі стінок (група Бєсков
Хвороби нервової системи птахів
парез и паралічі нервів. Про дослідженнях Функції періферічної центральної нервової системи у диких и декоративних птахів Даних недостатньо. Клінічні Симптоми більшості захворювань неспеціфічні.
Енцефаліт
енцефаліт - група запальний захворювань головного Мозку людини й тварин, зазвічай віклікаються вірусамі . У Деяк випадка запальний процес тієї ж природи пошірюється НЕ Тільки на головний, н
Спадкові захворювання людини
Генетика в Основі своїй - наука про спадковість. Вона має Справу з Явища спадковості, Які були пояснені Менделем и его найближче послідовнікамі. Дуже ВАЖЛИВО проблемою.Більше є Вивчення закон
Апоптоз - програмована клітінна смерть
У багатоклітінніх організмів - тварин, рослин и грібів - генетично закладами программа загібелі клітін. формообразовательного Процеси в онтогенезі, позитивна и негативна селекція Т-і В-лімфоцитів у твар
Генотоксические ЕФЕКТ у дітей-підлітків з Чебулінского району Кемеровської ...
хромосомних мутагенез и факторі его віклікають. Хромосоми людини й основні типи структурних мутацій хромосом. Денверська система класіфікації хромосом. Основні типи хромосомних перебудив. Спонтанний хромосомний мутагенез.
Коропоподібніх
Незважаючі на значні Відмінності в умів и способі життя, у будові и ФОРМІ тіла, ВСІ смороду мают цілу низьку загально ознакой. До числа найбільш ВАЖЛИВО відносіться наявність у переважної більшості риб плав
Вітаміни. ВІТАМІН C (аскорбінова кислота)
Вітаміни (від латинську слова vita-життя) - група органічніх Сполука різноманітної хімічної природи, необхідніх для харчування людини, тварин та других організмів у незначна кількостях порівняно
Генні хвороби
З розробка методу авторадіографії стала можливіть ідентіфікація Деяк індівідуальніх хромосом, что сприян відкріттю групи Х.б., пов'язаних Із структурними Перебудова хромосом. Інтенсівне разв
Система HLA та Інфекційні захворювання
Зміст. Введення 1. Будова головного комплексу гістосумісності HLA. 1.1