Головна
Реферати » Реферати по біології » Здоров'я сучасних підлітків

Здоров'я сучасних підлітків

розвиток на початку навчального року В1а класі мали 81,6% учнів, в 1Б класі 82%. На кінець року нормальний фізичний розвиток мали 98,8% учнів 1А класу, 97,8% - учні 1Б класу. У 0,4% учнів (1ученік) 1А класу не відзначено змін у фізичному розвитку, тобто була відсутня позитивна річна динаміка (можливо із - за наявності хронічного захворювання жовчно - вивідних шляхів).
Одним з важливих критеріїв фізичного розвитку є зростання тіла в довжину.
Аналіз даних «зростання» , «вага» , «ОГК» показали, що окружність грудної клітки дещо знижена в учнів 1Б класу.
Річний приріст учнів 1А класу в довжині склав 5 - 9см, а 1Б класу - 2 - 5 см. Особливо відзначено збільшення ростових показників у дівчаток 1-х класів.

Зміна антропометричних показників (M ± m) учнів 7 років
за 2001-2002 уч. рік
вік
клас
на 15.09.01г.
На 24.05.02г.


Зростання (см)
вага (кг)
ОКГ (см)
зростання ( см)
вага (кг)
ОКГ (см)
7 років

123,7 ± 0,9
25,2 ± 0,6
58,5 ± 0,8
139,7 ± 1,7
30,4 ± 1,6
63,7 ± 1,4
7 років

122,7 ± 0,8
23,6 ± 0,8
57,1 ± 0,8
124,9 ± 0,8
25,2 ± 0,6
58,5 ± 0,8

Зіставлення сумарних показників соматичного розвитку учнів 1А і 1Б класів не виявило зниження росто-вагових показників на початку і в кінці навчального року.
III.1.2. Рухова підготовленість учнів
Проведення тестів для оцінки рухового розвитку та рухової підготовленості учнів дозволяє оцінити і їх вікову динаміку. Необхідно відзначити, що в 1А класі уроки фізкультури проходили 3 рази на тиждень, а в 1Б класі - 2 рази на тиждень.
Таблиця 3
Середні значення рухової активності учнів 1-х класів
№ п / п
Показники
Дівчатка
Хлопчики


1 А
1 Б
1 А
1 Б


На 15.09.2001г.
На 24.05.2002г.
На 15.09.2001г.
На 24.05.2002г.
На 15.09.2001г.
На
24.05.2002г.
На
15.09.2001г.
На
24.05.2002г.
1.
Біг 30м / с
11,4
7,3
9,8
11,2
9
7
9,4
9,5
2.
Човниковий біг 3х10м
13,9
9
10,9
14,2
10,9
9,3
11
12
3.
Згинання, розгинання рук в упорі лежачи
12
20
12
20
20
22
13
22
4.
Піднімання тулуба з положення лежачи
5
11
6
9
5
8
8
10
5.
Нахил тулуба вперед з сива
10
14
16
27
10
14
28
25
6.
Кидання набивного м'яча з-за голови
158
206
195
146
166
195
206
226

Як видно з таблиці, відбуваються хвилеподібні зміни високих і низьких результатів виконання рівня стандартних програм фізичної культури в школі. Рівень швидкості дівчаток і хлопчиків 1А класу до кінця року збільшився, а дівчаток і хлопчиків 1Б класу - зменшився. До кінця навчального року значно зросли силові можливості і силова витривалість у дітей в обох класах, так само як і швидкісно-силові можливості учнів обох класів. Аналіз індивідуальної фізичної підготовленості учнів показав, що на початку навчального року низький рівень фізичної підготовленості мали 33,3% учнів в 1А класі і 25% учнів в 1Б класі. До середини року - 29% учнів 1А класу, 28% учнів 1Б класу, а до кінця навчального року їх число знизилося до 16% в 1А класі і 18% - в 1Б класі. Ці дані показують стабільне збільшення числа дітей, що мають високі результати на уроках фізичної культури. Більш високі результати на уроках фізичної культури в 1А класі - 84%, проти даних 1Б класу - 82%, обумовлені 3 годинами фізичної культури на тиждень, одного уроку ритміки, використанням учителем класу активного рухового режиму учнів, використанням елементів оздоровчої системи професора В.Ф . Базарного.
Очевидно, що більш сприятливий режим навчально-виховного процесу в 1А класі сприяє підвищенню рівня фізичної підготовленості учнів. Про це ж свідчить і значно більш низьку кількість пропущених занять і «Індекс здоров'я» . Так, в I півріччі відсоток неболевших дітей в 1А класі склав 62%, а в 1Б класі - 54%, у другому півріччі - в 1А класі - 96%, в 1Б класі - 75%.
Класи
Кількість учнів
Пропущено через хворобу уроків за
«Індекс здоров'я»
(% неболевших дітей)


I
півріччя
II
півріччя
I
півріччя
II
півріччя
1А клас
24
120
20
62%
96%
1Б клас
24
200
68
54%
75%

III.1.3.Оценка стану постави дітей
Стан постави у дітей представляє собою не тільки найважливіший показник, що відображає якість фізичного розвитку дітей, а й якості енергетичного і функціонального статусу , в тому числі рівня загального здоров'я в цілому (Савельєва О.Н., 1971; Хрущов С.В., 1980; оладки Е.Я., 1988 і ін.). І це не випадково, тому що постава, в тій чи іншій мірі, але завжди глибоко зачіпає не тільки структуру хребта, але і функціональний стан центрального стовбура спинного мозку, регулюючого енерго-інформаційні процеси внутрішніх органів і систем організму. При цьому встановлено, що постава виявилася надзвичайно чутливою і схильною до впливу широкого спектра гігієнічних факторів, в тому числі комплексу факторів шкільного середовища.
Нами були проведені грудино-плечовий тест і грудино-лопатковий тест. Аналіз показав, що до кінця навчального року спостерігається погіршення стану постави у 12,5% учнів, у значної частини учнів проглядається початкове прояв порушення постави (41,6%). Найбільш помітно ця проблема вимальовується в 1А класі. Причинами цього, по всій видимості, є якість стану освітленості, недостатнє чергування в режимі дня дітей розумової і фізичної активності, невідповідність меблів.

III.2. Функціональний стан кардіо-респіраторної системи
Важливе місце в адаптації, особливо до фізичних навантажень, має стан кардіо-респіраторної (серцево-судинна і дихальна системи) системи. Крім того, від стану даної системи багато в чому залежить становлення інших систем організму дитини, оскільки, беручи участь в процесах розгортання та реалізації генетичної програми, система кровообігу визначає розвиток інших систем організму, що росте.
Для характеристики стану кардіо-респіраторної системи нами були використані величини окружності грудної клітки (ОГК) і екскурсії грудної клітки (ЕГК), а також величина артеріального тиску (СД, ДД, ПД), частоти серцевих скорочень (ЧСС) і показник, що характеризує стан регуляторних механізмів, адаптаційний потенціал (АП).
Аналіз окружності грудної клітки (ОГК) і екскурсії грудної клітки (ЕГК) (таблиця 4), побічно свідчать про розвиток дихальної мускулатури і життєвої ємкості легенів, виявив їх задовільний стан.
Функціональним показником стану дихальної системи, зокрема, і адаптаційних можливостей організму в цілому є показник затримки дихання (ЗД). Аналіз результатів дослідження виявив, що на початку навчального року у 79% (19) учнів 1А класу і у 21% (5) учнів 1Б класу час затримки дихання було суттєво знижено. До кінця навчального року час затримки дихання знижено у 33% (8) учнів 1А класу і 16% (4) учнів 1Б класу.
Зіставлення величин ЧСС у дітей двох класів показало, що у дітей 1Б класу ЧСС нижче. Враховуючи той факт, що в даній віковій групі більш низькі величини ЧСС розглядаються як показники більш високого ступеня зрілості серцево-судинної системи, допустимо припускати більш ранніх становлення регуляторних механізмів даної функціональної системи. На користь цього припущення свідчить і факт більш високих величин систолічного тиску у дітей даного віку 1Б класу. У сукупності дані вимірювання допустимо розцінювати як показник напряму розвитку серцево-судинної системи в область ваготоніческой вегетативної дистонії. В 1А класі відзначається підвищення ЧСС. При цьому пульсовое тиск знижений, що побічно вказує на зменшення сили серцевих скорочень і відповідно ударного об'єму крові і свідчить про менш економічному режимі роботи серця.

III.2.1. Адаптаційний потенціал (АП) системи кровообігу
Комплексним показником, що відображає функціональну зрілість і функціональні резерви системи кровообігу, є величина адаптаційного потенціалу (А.П.Берсенева, 1989, Р.М.Баевскій, 1979, 1984р , П.А.Філеші і співавт., 1990).
За величиною АП проводиться оцінка ступеня адаптації організму до умов повсякденної діяльності, фізичних навантажень; визначається необхідність додаткового обстеження, ймовірність віднесення до однієї з груп здоров'я, характер рекомендацій і заходів, тенденція зміни рівня здоров'я при повторних обстеженнях.
У нашому дослідженні ми визначали величину АП за методикою П.А.Філеші, Н.Н.Сіваковой. Згідно з отриманими даними, величина АП у учнів перших класів (7 років) коливається від 0,95 до 1, 66. В Відповідно до цих даних учні

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29