Головна
Реферати » Реферати по біології » Здоров'я сучасних підлітків

Здоров'я сучасних підлітків

цього простору на учнів і педагогів відбувається безпосередньо в школі, проте, як у всіх інших випадках, коли ми має справу з людинознавчих технологіями , первинне вплив служить лише запуском процесів подальших змін як педагогічного простору, так і суб'єктів у ньому діючих.
Наївно було б очікувати, що викладені нижче уявлення про ЗПШ виявляться для досвідчених педагогів та керівників освітніх установ тим одкровенням, яке на подобу чудодійного бальзаму дозволить вирішити всі проблеми системи освіти, пов'язані зі здоров'ям учнів. Це лише спроба на основі певної систематизації поглянути на більш-менш відомі явища і феномени педагогічної діяльності під кутом зору оцінки їх впливу на здоров'я суб'єктів освітнього процесу і можливі коректування цього впливу.
Зміни, які відбуваються в освітньому просторі, не настільки очевидно і швидко проявляються як, наприклад, результат вдало зробленої операції. Але така особливість більшості профілактичних і психолого-педагогічних (виховних, в широкому сенсі) впливів: окремі малопомітні зрушення в стані організму, фізіологічних і психологічних процесах, особистісних структурах, накопичуючись, приводять в результаті до вже помітних змін. Те ж в разі патогенних факторів, характерних для системи освіти: їх майже непомітне щоденне впливу на учнів і педагогів приводять до поступового виснаження ресурсів здоров'я, появі спочатку прикордонних, а за тим клінічно виражених порушень здоров'я та дефектів, вже важко піддаються відновленню.
Головні особливості ЗПШ, що відрізняють його, в тому числі, і від загальновідомих гігієнічних норм і рекомендацій, відповідають принципам здоров'язберігаючих освітніх технологій і коротко можуть бути представлені трьома положеннями.
Якщо гігієнічні фактори, перераховані СанПіН, за визначенням несуть явний або потенційна шкода для здоров'я, то суттю ЗПШ є його позитивна основа, спрямованість на ті процеси і ресурси, організаційні та змістовні можливості педагогічної системи, які сприяють не тільки збереженню, а й формуванню, збільшенню потенціалу здоров'я учнів. Витіснення негативних впливів і вироблених ними ефектів, позитивні, переорієнтація, завдяки цьому, сумарного вектора спрямованості зовнішніх впливів системи освіти, стосовно здоров'я учнів, з негативного на позитивний, і становить важливу відмінну особливість ЗПШ.
Іншою особливістю ЗПШ є інноваційно-творча основа формування та реалізації всіх зусиль, спрямованих на підвищення ефективності здоровьесбережения, з максимально можливим використанням індивідуального підходу до кожного учня.
Нарешті, третя особливість - спрямованість на залучення самих учнів у діяльність з оптимізації цього простору, що представляє виховну програму, що сприяє перетворенню школярів з пасивних і безвідповідальних об'єктів, яких дорослі захищають від шкідливих для їхнього здоров'я впливів, в суб'єктів процесу здоровьесбережения, з абсолютно іншим почуттям відповідальності, наділених власними правилами і обов'язками. В їх числі - необхідність здобуття багажу знань, обов'язкового для грамотної турботи про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких.
У структурі ЗПШ можна виділити кілька феноменологически близьких явищ, які в сукупності його і складають. Образно це можна представити як куля, або сферу, динамічно переливається декількома різними кольорами, кожен з яких визначає яку-небудь сукупність феноменів, як складову частину всієї сфери (образна модель запропонована М.В. Аносова). Ці сукупності однорідних феноменів, ці "підпростору" ми будемо для зручності називати відповідними просторами - екологічним, емоційно-поведінковим, вербально, культурологічним та ін. Коротко опишемо основні з них.
Екологічне простір пов'язане з впливом всієї сукупності середовищних факторів, що впливають в школі на учнів і педагогів. Номінально деякі з них збігаються з гігієнічними факторами, характеристики і ступеня впливу яких регламентовані в СанПіН. Тобто три відмінності, що дозволяють представити цей простір не просто як нове позначення добре відомих факторів. По-перше, в СанПіН представлений набір окремих позицій з кількісними рамками, яких необхідно дотримуватися. Аналіз же педагогічного простору орієнтований переважно на якісну оцінку впливу всієї сукупності однорідних факторів, тим більше, що насправді їх вплив завжди поєднане і взаємопов'язане. По-друге, на відміну від гігієнічного підходу, центрованого на самих патогенних чинниках, центром уваги в педагогічному просторі опиняються суб'єкти педагогічного процесу і самі ці процеси. Нарешті, по-третє, в педагогічному просторі існує не мало елементів, які або поки не регламентовані, або не можуть бути регламентовані і каталогізовані в принципі. Так, що важить на стіні картина може зміщувати фокус уваги людини в цілісному сприйнятті всього приміщення, в залежності від того враження, який саме на нього справляє саме ця картина (як по модальності відносини, так і за силою його виразності). Наприклад, в одному з опитувань учнів після уроку про те, що приваблювало або відволікало їх увагу, більше половини вказали на велику скріпку, яка лежала на підлозі на видному місці. Зрозуміло, що ніякі гігієнічні переліки такого врахувати не можуть.
Одним з елементів екологічного простору є повітряна середу. Її вплив на учнів і педагогів не обмежується тими сторонами, які регламентовані СанПіН - вони відомі і наводяться відповідно до вимог шляхом підтримання комфортної температури і регулярного провітрювання приміщення класу. Але крім цього, вплив на здоров'я і настрій учнів надають, наприклад, запахи, регламентація яких, крім самої загальної фрази, в СанПіН відсутня. В останні роки уявлення про вплив запахів на людину оформилися в нову науку - ароматологію і її прикладну гілка - ароматотерапіі. Кращий джерело корисних і гармонійних запахів - рослини. Вирощування в класах кімнатних рослин, відповідно до рекомендацій науковців та узагальненнями практичного досвіду, безумовно, доцільно, але має бути пов'язане не з завданнями лікування, а тільки збереження і зміцнення здоров'я.
Рослини наші мовчазні друзі і помічники, чудесні цілителі і врачеватели. Вони дарують людям нічим не замінний кисень, поглинають шкідливі гази і речовини, затримують пил, зменшують вплив міського шуму. У приміщенні рослини створюють необхідний психоемоційний комфорт, будучи чуйними хранителями безпеки і спокою. Своє здоров'я дію рослини проявляють шляхом виділення ефірних масел, які діють подібно гормонам, проникаючи в системи організму, впливаючи на емоції і фізичні реакції, регулюючи їх, активізуючи захисні сили організму в боротьбі проти інфекційних захворювань, стимулюючи утворення лейкоцитів крові. Певні ефірні масла мають зв'язок з конкретними органами тіла. Наприклад, гераниевое масло активізує кору надниркових залоз і знімає напруження, викликане стресів, апельсинове використовують для боротьби з тривогою, страхом.
Все квіти виділяють квіти фітонциди, які згубно діють на хвороботворні мікроби. Можливості оздоровлення повітря в приміщенні за допомогою кімнатних рослин просто безмежні. Летючі виділення деяких рослин в силу своєї біологічної активності навіть у мікроскопічних дозах (10-6мг / см3) можуть володіти бактерицидною, бактеріостатичну, фунгіцидну дію. Від летючих фітонцидів амариллиса, агапантуса, зіферантеса, гіпеаструма деякі бактерії гинуть швидше, ніж від фітонцидів часнику. Для оздоровлення повітря в кімнаті корисно тримати такі рослини, як хлорофітум, мирт, розмарин, аглаонему, аспарагуси. Давно відомі фітонцидні властивості хвойних. Це криптомерия, ялівець, сосна. Вони також наповнюють приміщення негативно зарядженими іонами, які поглинають випромінювання телевізорів і комп'ютерів.
При підборі рослин в класі повинні бути дотримані дві обов'язкові умови:
1. Запах рослин не повинен бути дуже сильним, відволікаючим;
2. присутність рослин в класі не повинно викликати алергічних реакцій ні в кого з учнів.
Важливо, щоб цей напрям в гармонізації педагогічного простору замість вирішення завдання підвищення працездатності і зниження стомлюваності учнів не перетворилося на «гру в запахи» на уроках - модне захоплення зразок фітотерапії. Відомо, що створення в середині 90-х років у багатьох школах фітобарів, давало як позитивні результати, так, на жаль, і негативні, що проявилися у випадках алергічних реакцій у школярів. Тому необхідно дотримати всі необхідні обережності, включаючи перевірку закуповуваного сировини і проведення в підозрілих випадках алергічних проб у дітей. Тоді до речі доведеться і досвід педагога-валеолога Ю.Тітова, що допомагає старшокласникам за допомогою спеціально підібраних запахів диференційовано активізувати роботу лівої та правої півкулі на уроках природничо-математичного або гуманітарного профілю, відповідно. Відомі також інші інтенсивні приклади використання запахів в практиці роботи шкіл.
Для ароматизації повітря можна використовувати і штучні препарати, але екологічніше і дешевше вирощувати живі рослини. Крім

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29