Головна
Реферати » Реферати по біології » Здоров'я сучасних підлітків

Здоров'я сучасних підлітків

того, при цьому вирішується й інша, не менш важливе завдання - виховна. Вирощування рослин в класі, догляд за ними краще доручати самим школярам. Залучаючись до догляду за рослинами, діти привчаються дбайливо ставитися до них, а значить, і до всього живого, отримуючи, тим самим, основи екологічного виховання.
За допомогою кімнатних рослин вдається заповнити дефіцит спілкування з природою, який неминуче виникає в містах серед одноманітності стандартних будинків, дратівливого шуму машин, що не згасаючого годинами екрана телевізора або комп'ютера. Фахівці з відеоекології також упевнені, що в приміщенні, де люди перебувають підлягає, обов'язково повинні бути кімнатні рослини.
Те підвищена увага, яку ми приділяємо цьому елементу екологічного простору школи, пов'язано не тільки з впливом повітря, яким ми дихаємо, на здоров'я, але і з тим, що при виконанні на уроках фізичних, а, тим більше, дихальних вправ (в рамках физкультминуток), повітря в класі обов'язково повинен бути чистим і легким - інакше шкоди від цих занять буде більше, ніж користі.
Не можна не згадати і ще про один аспект, актуальному для роботи школи по заощадженню здоров'я учнів. Відомо, що ефективність профілактики тютюнокуріння залишається поки на вкрай низькому рівні. Додаткові можливості, що підвищують дієвість цієї профілактичної програми й реалізовані не "в лоб» , які набили оскому повторенням, що «палити шкідливо» , можуть бути створені регулярним згадуванням усіма вчителями школи в різному контексті про своє увазі до якості повітря, яким всі ми дихаємо, приведенні ними аргументів про залежність від цього стану здоров'я, працездатності і т.п.
Те, що описано вище для окремих класів, відноситься і до простору школи в цілому. Особливу увагу слід приділити спортзалами та рекреації, де подих в учнів активізується, приводячи до зусилля газообміну, а також туалетів, повітряному середовищі в яких має бути приділена особлива увага зі зрозумілих причин. Ну, а кількість зелених рослин в школі завжди була критерієм реальної турботи адміністрації про учнів.
Іншим елементом екологічного простору школи є його відеоекологічним складова. Відеоекологія вивчає вплив на психіку, а через неї - на тілесну організацію людини та її здоров'я - зорових образів того середовища, в якій людина знаходиться. Дослідженнями В.А.Філіна в 80-х - 90-х роках і ін. Учених показано, що одноманітні по геометричним формам, переважно прямокутні, з багаторазово повторюваними елементами архітектура інтер'єру приміщень, часто використовувані речі і т.д. чинять негативний вплив на людину. Навпаки, різноманітність форм і ліній, округлі обриси, комбінації різних геометричних фігур сприяє більш високої працездатності, кращому настрою, оптимістичним очікуванням. Подібні закономірності і щодо колірної гами: безбарвне оточення (біло - сіро - коричневе) з ритмічно повторюваними лініями підвищує стомлюваність людини, знижує емоційний настрій.
Ці закономірності поки майже не використовуються в оформленні інтер'єрів класів та школи. Одноманітне оздоблення більшості класів, переважання квадратно - прямокутних фігур, крім неминучих віконних, дверних прорізів і дошки, сумовита колірна гамма без святкових тонів і т.п. є чинником негативного впливу на психіку учнів. Вплив це слабке, але враховуючи тривалість перебування школярів у подібних одноманітних просторах, ефект поступово кумулюється. Рідко можна зустріти в класі малюнки, картини, які могли б нейтралізувати сумовитість інтер'єру. В основному - або навчально-наочні посібники, або портрети діячів науки і мистецтва.
Вже з цих прикладів видно, що можливостей для прояву ініціативи (але науково обгрунтованою!), І використання цього поля діяльності для реалізації творчої активності для реалізації творчої активності учнів, у вчителів достатньо. Важливо забезпечити поєднане рішення виховних завдань із завданнями здоровьесбережения.
Емоційно - поведенческое простір здоровьесбережения школи - також є власним частиною ЗПШ, представлено сукупністю поведінкових патернів, дій вчинків, емоційних процесів, проявів учнів і педагогів, що реалізуються під час їх перебування в школі. Характеристиками цього простору можуть служити:
* рівень комунікативної культури учнів та педагогів;
* Характеристики емоційно - психологічного клімату в школі загалом і в кожному класі окремо, а також - в педагогічному колективі школи;
* Стиль поведінки учнів і вчителя на уроці;
* Форми і характер поведінки учнів на перервах;
* Турбота учнів і педагогів про психологічні результатах своєї дії на інших людей в процесі спілкування (що можна розглядати в якості визначальної ознаки інтелігентності в цілому) і т.д.
Зусиллями педагогів і психологів вивченість цих сторін роботи школи знаходиться на хорошому рівні, чого не можна сказати про досягнуті результати, які влаштовували вчителів. Відзначимо тут лише кілька моментів, що відбивають взаємозв'язок цих сторін шкільної культури зі здоров'ям учнів і педагогів.
В психофізіології вже кілька десятиліть тому доведені тісні зв'язки між характером напруг різних груп м'язів тіла людини і його працездатністю, втомлюваністю, емоційним станом. На цих закономірностях побудована кинезиология. За малюнком рухів тіла і поз можна досить поставити психологічний діагноз стану (див. Книгу Аллана Піза «Мова рухів тіла» та ін. Подібні видання). Скутість рухів, стереотипність поз, наявність м'язових «затискачів» і т.п. є свідченням і однією з причин емоційного дискомфорту, дезадаптированности, нераціональної витрати організмом енергії. Тривале існування таких проявів особливо у зростаючого організму, призводить до їх фіксації і розвитку стійких патологічних синдромів, як з боку опорно-рухового апарату, так і інших систем і органів (нервової, серцево-судинної та ін.). Тому не тільки згорблена або «скособочене» поза учня повинна бути об'єктом уваги вчителя, а й більш тонкі прояви, про які згадувалося вище. Наприклад, коли учень пише, індикатором загальної напруги служить напруга кисті його руки, яке часто невиправдано сильно. А раз рука втомлюється, втомлюється і сама дитина. Ми, звичайно, не закликаємо до переходу на пір'яні ручки з чорнилом, оскільки в розпорядженні вчителя мається арсенал педагогічних засобів для зменшення впливу цього патогенного фактора. Навчити хлопців писати, не напружуючи руку - означає допомогти їм зберегти частинку сил на кожному уроці, що в сумі (за день, місяць, рік!) Дасть помітний приріст здоровьесбережения. Існують і спеціальні вправи для кисті, які можна включати в физминутки. Для впливу на м'язові групи інших частин тіла в програмах физминуток можна передбачити елементи масажу і взаімомассажа (останнє - з розподілом за статтю!). Фактором зниження напруги, подоланням стомлення, активізації позитивних фізіологічних процесів в організмі можуть служити музично-ритмічні заняття, емоційно-голосові вправи антистресової спрямованості (Смирнов Н.К., 1996 г.), хорові вправи (наприклад, за методом Огороднова) та інші.
Під час відповіді учня біля дошки індикаторами його нераціонального напруги служать поза (неприродність рухів тіла, не знає куди подіти руки, опускає голову), характер голосу, руху пальців рук. Зрозуміло, що оцінка знань школяра, який відповідає в неадекватно напруженому стані, не може бути звичайною. Але ще важливіше вплив таких станів на здоров'я учня. Грань між тренирующим і патогенним впливом напруги не очевидна, але досвід і спостережливість педагога повинні підказати йому правильне рішення. Завдання - не допустити, щоб небажані звички закріплювалися, заважаючи підлітку реалізувати свої можливості, як у школі, так і в подальшому житті. Як цього досягти - це тема окремої роботи, призначеної для вчителя.
Але й самому вчителю слід звернути увагу на те, як він тримається в класі, які пози для нього характерні, як емоційний стан відбивається на характеристиках мови, які м'язові "затиски" заважають тілу. А дані самодіагностики відкривають перспективи для самокорекції або звернення до допомоги фахівців. Нагадуємо принциповий педагогічний теза, особливо значимий для проблеми здоровьесбережения: приклад вчителя по всьому спектру зовнішніх проявів - зразок для учнів, причому, багато в чому на підсвідомому рівні.
Уміння «диригувати» станом активності учнів (і управляти своїми власними) - важливий критерій оцінки здоровьесберегательності використовуваних учителем педагогічних технологій. Окремі пози, жести, дії, емоційні посили вчителя, періодично повторюючись на уроці, можуть стати (і стають!) Стимулами, запускающими певні реакції і стану в учнів. Коли це знаходиться під контролем учителя, тобто служить інструментів його впливу на клас, то це, звичайно корисно. В інших випадках, коли

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29