Реферати » Реферати по біології » Здоров'я сучасних підлітків

Здоров'я сучасних підлітків

фахівців ІВФ РАО та інших наукових установ.

IV.5.1. Показники раціональної організації навчального процесу
Показниками раціональної організації навчального процесу є:
* обсяг навчального навантаження - кількість уроків і їх тривалість, включаючи витрати часу на виконання домашніх завдань;
* Навантаження від додаткових занять у школі - факультативів, індивідуальних занять, занять за вибором і т.п. (Їх частота, тривалість, види і форми роботи);
* Заняття активно-рухового характеру - динамічні паузи, уроки фізичної культури, спортивні заняття і т.п. (Їх частота, тривалість, види і форми занять).

IV.5.2 Раціональне розклад навчальних занять
Фізіолого-гігієнічні вимоги до складання розкладу уроків у школі визначаються динамікою зміни фізіологічних функцій і працездатністю учнів протягом навчального дня і тижня. Раціонально складений розклад повинно враховувати складність предметів і переважання динамічного або статичного компонентів під час занять. В якості одного з можливих способів оцінки уроків можна використовувати рангову шкалу труднощі предметів (Сівков, 1988).
Шкала труднощі предметів для молодших класів

Предмет
Бал
1.
Математика
8
2.
Русский (національний) мова
7
3.
Природознавство
6
4.
Російська (національна) література
5
5.
Історія (4 клас)
4
6.
Малювання і музика
3
7.
Праця
2
8.
Фізкультура
1
Шкала труднощі предметів для старших класів

Предмет
Бал
1.
Математика, російська мова (національна школа)
11
2 .
Іноземна мова
10
3.
Фізика, хімія
9
4.
Історія
8
5.
Рідна мова, Література
7
6 .
Природознавство, географія, ОБЖ
6
7.
Фізкультура
5
8.
Праця
4
9.
Креслення
3
10.
Малювання
2
11.
Спів
1

Найбільш важкі предмети рекомендується включати в розклад другими або третіми (але не першими і не останніми) уроками. Не можна ставити 2 або 3 важких уроку поспіль (наприклад, фізика, математика, іноземна мова), краще чергувати їх з менш важкими (наприклад, історія, математика, географія). Уроки фізкультури, праці, співу, малювання, що дають можливість перемикання з розумової діяльності на фізичну, більш емоційні, краще всього використовувати у другій частині (четвертими або п'ятими), але не в самому кінці навчального дня. Слід врахувати, що утомливо уроку визначається не якимось одним фактором (складністю матеріалу або емоційністю), а певним поєднанням, сукупністю трьох основних факторів: трудністю, насиченістю навчальними елементами, емоційним станом учнів.
Шкільний розклад оцінюється позитивно, якщо утвориться крива з одним підйомом - у середу і в п'ятницю або у вівторок і в середу (як у дні найвищої продуктивності), і вважається нераціональним при найбільшій сумі балів у понеділок або суботу, а також при нерівномірному розподілі навантажень в тижневому циклі. При організації 5-денний тижня навантаження учнів протягом кожного навчального дня не повинна бути вище, ніж при 6 - денний навчального тижня - не повинно збільшуватися кількість занять, а також сумарний бал навантаження. Це пов'язано зі зміною працездатності під час навчальної діяльності. На початку вона підвищується (період врабативанія), потім встановлюється на високому рівні (період зниження працездатності і розвитку втоми). В період зниження працездатності виділяють 3 зони: неповної компенсації, кінцевого пориву і прогресуючого стомлення. Виходячи з цього, початок уроку, навчального тижня, чверті, року має бути полегшеним, т.к. продуктивність в цей час знижена. По завершенні періоду врабативанія до учнів можна пред'явити більш високі вимоги. У цей час рекомендується проводити виклад нового і складного матеріалу, давати контрольні роботи та ін. В середині навчального тижня (вівторок, середа), чверті і року слід планувати найбільший обсяг навчального навантаження, факультативні заняття, гурткову роботу тощо. По закінченні періоду високої працездатності , тобто при появі початкових ознак втоми, якщо мова йде про навчальний дні, рекомендується проведення уроків праці, фізкультури або інших предметів, що забезпечують зміну діяльності.
В зоні прогресивного падіння працездатності не можна вимагати виконання інтенсивних навантажень: при цьому відбувається виснаження організму, що може негативно позначитися на стані здоров'я школярів.

Максимально допустима кількість годин на тиждень
при різній її тривалості
Класи
Максимально допустима навантаження в годиннику

при 6-денному тижні
при 5-денному тижні
3-річна початкова школа
1-3
25
22
4-річна початкова школа
1
22
20
2-4
25
22
5
25
22
6
32
29
7
34
31
8-9
35
32
10-11
36
33
Годинники факультативних, групових та індивідуальних занять в школах повинні входити в обсяг максимально допустимого навантаження учнів.

IV.5.3. Рухова активність учнів
Рухова активність учнів складається зі щоденної (ранкова гімнастика, піша хода, рухливі зміни і паузи в режимі навчального дня) і періодичної, яка може бути досить різноманітною. У представленій нижче таблиці наведено рекомендовані обсяги різних видів рухової активності для учнів 1 та 10 класів, розроблені з урахуванням інтенсивності та характеру відповідних видів діяльності. В цілому рухова активність школяра повинна займати не менше 1/5 добового бюджету часу (за вирахуванням часу сну і денного відпочинку), а її структура дещо різниться для дітей різних вікових груп. Це пов'язано з тим, що у дітей молодшого віку більше частка неорганізованої рухової активності, але значно менше вклад тих її видів, які можуть бути віднесені до трудової діяльності. Деякі види рухової активності можуть розглядатися як взаємозамінні. Так, наприклад, заняття в спортивних секціях і в деяких гуртках художньої самодіяльності (зокрема, танцювальних) можуть бути цілком порівнянні за інтенсивністю та обсягом фізичному навантаженні.
Недолік рухової активності - одна з найбільш поширених причин адаптаційних ресурсів організму міських школярів. Перебування на уроках, приготування домашніх завдань, заняття у комп'ютера, відпочинок біля телевізора, читання книг, знаходження в транспорті - всі ці форми проведення часу проходять в статичному стані. Організм людини в процесі еволюції не пристосувався до такої низької фізичної активності. Синдром гіподинамії є однією з умов багатьох недуг дорослих людей (серцево-судинна патологія, порушення опорно-рухового апарату, обміну речовин та ін.), А тим більше - підлітків. Зростаючому організму необхідно адекватні фізичні навантаження. І тільки одиничними уроками фізкультури і короткими прогулянками після уроків цей обсяг навантаження не заповнюється. У всіх випадках рухова активність дітей повинна бути організована так, щоб запобігати гіподинамію і в той же час не призводить до їх перевтоми. Приблизний обсяг рухової активності учнів різних класів наведено в таблиці.
Класи
Щоденний
обсяг часу
(годин)
Культурно-оздоровчі заходи


Гімнастика до навчальних занять (хв)
Физкультминутка на уроках
(хв)
Рухливі зміни
(хв)
Спортивний годину в подовженому дні (ч)
I
2
5-6
5
15-20
1
II
2
5-6
5
15-20
1
III
2
5-6
5
15-20
1
IV
2
5-6
5
15-20
1
V
2
5-7
5
35-45
1
VI
2
5-7
5
35-45
1
VII
2
6-8
5
35-45
1
VIII
2
6-8
5
35-45
1
IX
2
6-8
-
35-45
1
X
2
6-8
-
15-20
-
XI
2
6-8
-
15-20
-


Класи
Уроки фізкультури на тиждень
(година)
Позакласні форми занять на тиждень: спортсекцій, кружки фізкультури, групи ЗФП
(година)
Загальношкільні
заходи
Самостійні заняття фізкультурою не менше (хв)Участь у змаганнях в навчальному році (раз)
Дні здоров'я і спорту

I
2
1,1
6-8
Е
10-15
II
2
1,3
6-8
Ж
15-20
III
2
1,3
6-8
Е
15-20
IV
2
1,3
6-8
М
15-20
V
2
1,3
8-9
Е
20-25
VI
2
1,3
8-9
С
20-25
VII
2
2
8-9
Я
20-25
VIII
2
2
8-9
Ч
20-25
IX
2
2
8-9
Н
25-30
X
2
2
10
О
25-30
XI
2
2
10

30-35

IV.5.4. Раціональна організація уроку
Від правильної організації уроку, рівня його гігієнічної раціональності в чому залежить функціональний стан школярів у процесі навчальної діяльності, можливість довгостроково підтримувати розумову працездатність на високому рівні і попереджати передчасне порушення стомлення. Не можна забувати і про те, що гігієнічні умови впливають на стан учителя, його здоров'я. А це, в свою чергу, впливає на стан і здоров'я учнів.
Фізіологічно обгрунтованою є тривалість уроку в 45 хвилин. Виняток становлять

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29