Головна
Реферати » Реферати по біології » Здоров'я сучасних підлітків

Здоров'я сучасних підлітків

лише учні 1 - х класів, для яких урок повинен тривати 35 хвилин відповідно низької стійкості їх уваги. Для учнів 2-х класів рекомендується комбінувати урок з використанням останніх 10 хвилин для зняття втоми (читання художньої літератури, настільні ігри, розучування комплексу фізичних вправ і ін.). В інших класах рекомендується проведення фізкультхвилинок на 4-му уроці через 20 хв то його початку або з розвитком першої фази розумового втоми у значної частини учнів класу (фази розумового неспокою). Така робота необхідно для підвищення розумової працездатності дітей і зняття у них м'язового статичної напруги. Здвоєні уроки не раціональні, за винятком тих випадків, коли проводяться лабораторні, контрольні роботи, уроки праці і заняття фізкультурою в зимовий час при виконанні програми з лижної підготовки.
Оцінка дотримання гігієнічних вимог проводять по ряду регламентованих позицій, з використанням хронометражу.
Хронометраж уроку проводиться за:
* щільності уроку (% часу, витраченого школярами на навчальну роботу);
* Кількістю видів навчальної діяльності (лист, читання, слухання, розповідь, розглядання наочних посібників, відповідь на питання, рішення прикладів);
* Тривалість кожного виду навчальної діяльності (у хвилину);
* Частоті чергування видів діяльності (середній час в хвилинах зміни діяльності);
* Кількістю видів викладання (словесний, наочний, аудіовізуальний через технічні засоби навчання, самостійна робота);
* Місцю, тривалості і умовам застосування ТСО;
* Частоті чергування видів викладання;
* Наявності, місцем, змістом та тривалістю физкультминуток.
Відстежується момент зниження навчальної активності школярів як показник настання їх стомлення. (Визначається в ході хронометражу по зростанню рухових і пасивних відволікань у дітей в процесі навчальної роботи).
Крім того, визначається і фіксується психологічний клімат на уроці, наявність емоційних разрядок, дотримання учнями правильної пози, її відповідність виду роботи і чергування протягом уроку.
Деякі гігієнічні критерії раціональної організації уроку наведені в таблиці.

Фактори уроку
Рівні гігієнічної раціональності уроку


раціональний
недостатньо раціональний
нераціональний
1.
Щільність уроку
не менше 60% і не більше 75-80%
85-90%
більше 90%
2.
Кількість видів навчальної діяльності
4-7
2-3
1-2
3.
Середня тривалість різних видів навчальної діяльності
не більше 10хв.
11-15 хв.
Більше 15 хв.
4.
Частота чергування різних видів навчальної діяльності
зміна сторін не пізніше ніж через 7-10 хв.
Зміна через 11-15 хв.
Зміна через 15-20 хв.
5.
Кількість видів викладання
не менше 3-х
2
1
6.
Чергування видів викладання
не пізніше як через 10-15 хв.
Через 15-20 хв. Не чергується
7.
Наявність емоційних разрядок (кол-во)
2-3
немає
1
8.
Місце і тривалість застосування ТСО
відповідно до гігієнічними нормами
з частковим дотриманням гігієнічних норм
в довільній формі
9.
Чергування пози
поза чергується відповідно до виду роботи. Учитель спостерігає за посадкою учнів
маються випадки невідповідності пози виду роботи. Учитель іноді контролює посадку учнів
часті невідповідності пози виду роботи. Пізнання не контролюється учителем
10.
Наявність, місце, зміст і тривалість фізкультхвилинок
на 20 і 35 хв. уроку по 1 хв. з 3-х легких вправ з 3-4 повтореннями кожного
1 физкультминутка з неправильним вмістом або тривалістю
відсутні
11.
Психологічний клімат
переважають позитивні емоції
маються випадки негативних емоцій. Урок емоційно індиферентний
переважають негативні емоції
12.
Момент настання стомлення учнів щодо зниження навчальної активності
не раніше 40 хв.
Не менше 35-37 хв.
До 30 хв.
IV.5.5. Використання в освітніх установах технічних і

аудіовізуальних засобів навчання
Використання нових технічних і аудіовізуальних засобів підвищення наочність навчання і створює, здавалося б, умови для збереження працездатності. Але з іншого - ТСО збільшують обсяг інформації, одержуваної учнями порівняно із звичайним урокам. І хоча форма подачі її більш наочна, підвищує увагу і інтерес учнів до досліджуваного матеріалу, зрослий обсяг інформації збільшує напругу, темп роботи, зростає навантаження на зоровий та слуховий аналізатори. При застосуванні ТСО в молодших класах від 3 до 4-6 разів на тиждень на тому чи іншому уроці розкладу занять має будуватися таким чином, щоб на протязі навчального дня відбувалося перемикання діяльності учнів з предметів, що навантажують переважно II сигнальну систему (математика, читання, російська мова), на предмети, що включають в роботу I сигнальну систему, що створюють позитивну атмосферу (праця, фізкультура, ритміка). Це сприяє збереженню працездатності. В даний час в Америці та Англії прийнята тривалість передач навчального телебачення для старших школярів 30 хв, а для молодших школярів 20 хв (від 3 до 6 разів на тиждень).
Використання в старших класах призводить до великої стомлюваності в основі якої лежить кілька причин: 1) за той же час, що і при традиційних формах навчання, дається великий обсяг інформації; 2) хоча форма і спосіб подачі його більш наочні, висока щільність передачі знань (за відсутності зворотного зв'язку) ускладнює процес сприйняття. Тому необхідно регламентувати час передачі, визначати найбільш сприятливий тип передачі і структури ТВ-уроку, а також створювати оптимальні умови перегляду ТБ-передач в школі. Педагоги і психологи вважають оптимальним наступний розподіл часу на уроці типу телевізійної лекції: 5 хв на початку уроку для роботи вчителя з класом; 25-35-передачі та то 5 до 15 хв - робота вчителя з класом по умові матеріалу, його узагальнення і доповненню. При телевставке на уроці час можна розподілити так: 15 хв - для роботи вчителя, 15-20 - телевставка і залишилися 15-10 хв - робота вчителя по переглянутих матеріалами або подальший виклад курсу.
Несприятливий зміна працездатності та функціонального стану організму учнів відзначається головним чином під впливом: а) передач тривалістю понад 25 - 35 хв (в залежності від предмета); б) переважання в передачі слова над зображенням, а також занадто великої кількості схем, друкованого тексту, діаграм, що викликають значну напругу зорового аналізатора; в) одноманітної структури уроку при недостатньому контакті «ведучий - учень - педагог» ; г) несприятливих умов перегляду телевізійних передач (1 телевізор на клас, розташування учнів до екрану телевізора ближче 2 м і далі 6 м; засвітка екрана сонячними променями або перегляд у повній темряві, погана якість зображення) і т.д.
Тривалість безперервного застосування аудіовізуальних засобів у навчальному процесі встановлюється відповідно до наступної таблиці:
Класи
Тривалість перегляду (хвилин)
діафільмів,

діапозитивів
кінофільмів
телепередач
1 - 2
3 - 4
5 - 7
8 - 11
7 - 15
15 - 20
20 - 25
15 - 20
-
15 - 20
20 - 25
25 - 30
15
20
20 - 25
25 - 30
Протягом тижня кількість уроків із застосуванням ТСО не повинно перевищувати для учнів молодших класів 3-4, старших класів - 4-6. При використанні ТСО необхідно також знати, що оптимальним розміром об'єкта сприйняття для підлітків, на відстані 7,3 м безпосередньо проти екрану, є 40 мм. Втрата інформації при зчитуванні її з екрана на стіні буде мінімальною, коли горизонтальний розмір висунутого об'єкта становить 60 мм і видний учнями крайніх столів під кутом зору в горизонтальній площині 20 хвилин. Оптимальна площину перегляду плоского екрана обмежена сторонами трикутника, складовими кут біля вершини в 900, а допустима - в 1100.

IV.5.6. Раціональна організація загального режиму дня школярів

Проблема перевантаження тісно пов'язана з порушеннями в організації загального режиму для учнів.
В режимі дня учнів 1-х класів має бути передбачено:
* повноцінний нічний сон (не менше 10 годин);
* Активний відпочинок (прогулянка) на повітрі (не менше 2,5 годин);
* Денний сон (для ослаблених дітей) (1 - 1,5 години);
* Вільний час (ігри, читання, улюблені заняття, TV, комп'ютер) (не менше 1,5 годин);
* Час на гігієнічні процедури і самообслуговування (не менше 1,5 годин);
* Час на їжу (4-5 разів) (не менше 1,5 годин);
* Навчальні заняття + дорога в школу (4 - 5 годин);
* Домашнє заняття (до 1 години);
* Додаткові заняття (музика, спорт тощо) (до 1 години).
В режимі дня учнів 10 - х класів має бути передбачено:
* повноцінний нічний сон (не менше 8 годин);
* Активний відпочинок
Сторінки: