Реферати » Реферати по біології » Здоров'я сучасних підлітків

Здоров'я сучасних підлітків

в СРСР М .; 1986, № 2.
7. Баєвський Р.М., Берсенєва А.П. Донозологическая діагностика в оцінці стану здоров'я. // В кн .: Функціональні особливості серця при фізичних навантаженнях у віковому аспекті. - Ставрополь, 1977. - з 33.
8. Байдалов Н.Р., Копосова Т.С., Гендітная Л.В., Кононюк Н.Н. Методи оцінки фізичного розвитку в комплексній оцінці стану здоров'я школярів. Ленінград, 1987. - 30с.
9. Брехман І.І. Валеологія - наука про здоров'я. 2-е изд., Перераб. - М .: Фізкультура і спорт, 1990. - 208с.
10. Велика радянська енциклопедія. М .: Радянська енциклопедія, 1975. т - 19. с.63 - 64, т - 25. с.415 - 416.
11. Валеологія. Діагностика, засоби та практика забезпечення здоров'я. / За ред. І.І. Брехмана. СПБ .: Наука, 1993, 269с.
12. Гаркаві Л.Х., Свакіна Е.Б. Адаптаційні реакції і резистентність організму. Р-н-Д.: Ун-ту, 1977, 120с.
13. Глушкова Е.К. та ін. Динаміка працездатності і функціонального стану організму учнів середнього віку при навчанні в сучасній школі. М .: Просвещение, 1974.
14. Губарєва Л.І. Контрольні та курсові роботи з фізіології людини і тварин. Ставрополь: СГПУ, 1994, 83с.
15. Виготський Л.С. Педагогічна психологія / За ред. В. В. Давидова. М .: Педагогіка, 1991, с. 324 - 341.
16. Дичев Р.Р., Гасаров К.Є. Проблема адаптації та здоров'я людини. М .: Медицина 1976.
17. Зубкова В.М. Зміна функціонального стану організму учнів протягом навчального дня і навчального тижня. // В кн .: Гігієнічна оцінка навчання учнів в сучасній школі. М .: 1975.
18. Карпенко А.Н. Короткий психологічний словник /В.А. Петровський, М.Г. Ярошевський. М .: Политиздат, 1985, с. 204, 361.
19. Казначеєв В.П., Баєвський Р.М., Берсенєва А.П. Донозологическая діагностика в практиці масових обстежень населення. Л .: Медицина, 1980, с. 226.
20. Криворучко Т.С. Динаміка показників функціонального стану організму учнів з 1 по 8 клас. // В кн .: Актуальні питання гігієни навчання і виховання. М .: Просвітництво. 1977.
21. Леонтьєва М.М., Маринова К.В. Анатомія і фізіологія дитячого організму: (основи вчення про клітці і розвитку організму, нервова система, опорно-руховий апарат). Підручник для студентів педінститутів за фахом № 2110. «Педагогіка і психологія (дошк.)» 2 - е вид., Перераб. М .: Просвещение, 1986, с. 184 - 187.
22. Лісіцин Ю.П., Шуткин А.І., Матюшин І.Ф. Медицина та гуманізм. М .: Медицина, 1984, с. 6 - 9
23. Матеріали VII Всеросійського симпозіуму «Еколого - фізіологічні проблеми адаптації» . (26 - 28 квітня 1994) М .: 1994, с. 390.
24. Панова Н.А., Пачева Т.В., Філеш П.А. Віково-статеві особливості фізичного розвитку і функціонального стану серця у школярів м Ставрополя. // З кн .: Функціональні особливості серця при фізичних навантаженнях у віковому аспекті. Ставрополь. 1977, с. 146.
25. Панін Л.Є. Енергетичні аспекти адаптації. Л .: Медицина, 1978, с. 191.
26. Петленко В.П. Основні методологічні проблеми теорії медицини. Л .: Медицина, 1982, с. 73.
27. Поліс А.Ф. Емоційне і норма поведінки особистості. // Питання філософії., 1984 № 5 //.
28. Пратусевіч Ю.М. Розумова втома школярів. М .: Просвещение, 1964, с. 230.
29. Симонов В.П. Мотивовану мозок. М .: Наука, 1987, с. 237.
30. Статистична обробка результатів дослідження (Методологічні вказівки до практикуму з фізіології людини і тварин. Частина III. Ставрополь: СГПІ, 1990, с. 20 - 25.
31. Тупіцин І.О. Показники АТ у учнів 7-х класів в різні дні навчального навантаження протягом року // Фізіолого-гігієнічне вивчення навчального навантаження учнів 7-х класів в умовах навчання за вдосконаленими програмами. М .: 1984.
32. Фізіологія людини (Г.І. Косицкий. 3 - є вид., перераб. та доп. М .: Медицина, 1985, с. 495 - 497).
33. Хріпкова А.Г., Антропова М.В. Фізіологічні аспекти навчального навантаження учнів в режимі дня. // Радянська педагогіка, 1980 № 10., с. 10 - 18
34. Царегородцев Г.І., Єрохін В.Г. Екологія людини в системі медичного знання. // Питання філософії. 1980р. № 8: с. 73 - 76
35. Цицишвили Р.В . До питання про нормування режиму сну школярів. // Режим дня дітей і підлітків. М .: 1959.
36. Чайченко Г.М. Основи фізіології ВНД. Київ: вид-во при Київ. ун-ті, 1987 - с. 176.
37. Шапошникова В.І. Біоритми - годинник здоров'я. М .: Радянський спорт, 1991, с. 63.
38. Екхольм Е. Навколишнє середовище та здоров'я людини. Переклад М.А. Богусловскій. М .: Прогрес, 1980, с. 234.
39. Новокатікян А.О., Крижанівська В.В. Вікова працездатність осіб розумової праці. Київ, 1979.
40. Філеш П.А., Сивакова Н.Н. Дослідження АП системи кровообігу. (Методичні рекомендації). Ставрополь, 1997.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Додаток №
Оцінка шкільної мотивації учнів молодших класів
Розкажи про школу
(анкета для учнів 1 класу, заповнюється батьками за відповідями дитини)
Запитання
Відповіді в балах

3
1
0
1.Тебе подобається в школі?
- Так
- не дуже
- немає2. Вранці ти завжди з радістю йдеш в школу або тобі часто хоч5ется залишитися вдома?
- Йду з радістю
- буває по-різному
- частіше хочеться залишитися вдома3. Якби вчитель сказав, що завтра в школу не обов'язково приходити всім учням, ти пішов би до школи чи залишився вдома?
- Пішов би до школи
- не знаю
- був би дома4. Тобі подобається, коли у вас скасовують які-небудь уроки?
- Не хотів би
- не знаю
- хотів би5. Ти хотів б, щоб тобі не задавали ніяких домашніх завдань?
- Не хотів би
- не знаю
- хотів би6. Ти хотів б, щоб у школі залишилися одні зміни?
- Немає
- не знаю
- хотів би7. Ти часто розповідаєш про школі своїм батькам?
- Часто
- рідко
- не розповідаю8. Ти хотів би, щоб у тебе був інший, менш суворий учитель?
- Мені подобається наш учитель
- точно не знаю
- хотів би9. У тебе в класі багато друзів?
- Багато
- мало
- немає друзів10. Тобі подобаються твої однокласники?
- Подобаються
- не дуже
- не подобаєтьсяСумарний бал
3 бали - перша відповідь;
1 бал - друга відповідь;
0 балів - третя відповідь.

Додаток 2
Шкільні мотивації учнів 1-х класів Ладбалковской середньої
загальноосвітньої школи


Додаток 3
КАРТА обстежуваних

Прізвище ________________________________ Ім'я _________________________
Дата народження _______________ Родовища ___________________________
Національність ________________ Батько _____________ Мати _________________
Адреса школи ___________________________ клас __________________________
Домашня адреса _______________________________________________________
Дата обстеження _______________ повних років ____________________________
Захворювання ___________________________________________________________
Кількість пропущених днів через хворобу ______ група здоров'я ________

Антропометричні дані:

Довжина тіла ______________ Маса тіла ____________ Довжина тулуба __________
Довжина плеча ____________ Довжина ноги ____________ Ширина плечей _____________
Окружність плеча _______ Плечова дуга _________ Ширина таза ______________
Окружність стегна _______ ОКГ: у спокої _____ на вдиху _____ на видиху ________
Екскурсія грудної клітки _______________________________________________
Тип конституції _______________________________________________________
Весо-ростовий індекс _____________ Росто-ваговій індекс ___________________
Рівень фізичного розвитку ___________________________________________
Грудино-лопаточний тест ______________ Грудино-плечовий тест _____________
Стан постави _______________________________________________________
Стан зорового апарату __________________________________________
Час бігу на дистанції 30м / с _________ Човниковий біг 3 * 10м / с ______________
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, к-ть разів __________________________
Метання набивного м'яча вагою 1кг з вихідного положення сивий ноги нарізно, см__
Підйом в сивий з положення лежачи, к-ть разів ________________________________
Нахил вперед з положення сидячи (гнучкість), см ______ Біг на 1000м, м / с _______
Артеріальний тиск у спокої: САД _________ ДАТ ______ ПД _______________
ЧСС у спокої ____________________________________________________________
Артеріальний тиск після ортопроба: САД _______ ДАТ ______ ПД _________
ЧСС після ортопроба ___________________________________________________
Проба Мартіне __________________ Проба Штанге __________________________
Величина АП ____________________ Величина КЗ ___________________________
Тест МПК: ЧСС до навантаження ________ ЧСС після ____________________________
Величина МПК _____________________ МПК / кг _____________________________
Рівень тривожності _____________ Адекватність самооцінки (АФО) __________
Оцінка шкільної мотивації _____________________________________________
Тривалість індивідуальної хвилини _____________________________________

Стан артеріального тиску і віку (індекс А)
САД вік
Диастолическое артеріальний тиск (ДАТ)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
80
144
148
152
156
160
164
168
172
176
190
184
188
85

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар