Головна
Реферати » Реферати з біології » Дослідження клітинного циклу методом проточної цитометрії

Дослідження клітинного циклу методом проточної цитометрії

для автоматизації цитологічної діагностики та оцінки ефективності лікування . - Рига, 1970. - 160 с.
2. Введення в кількісну цитохімія. М., Мир, 1969, 439с.
3. Ісаєв В.Л., Пінчук В.Г., Ісаєва Л.М. Сучасні методи автоматизованих цитологічних досліджень. - Київ: Наук. думка, 1988. - 218 с.
4. Лімфоцити. Методи / під пед. Дж. Клауса-М., Світ, 393с.
5. Молекулярна клінічна діагностика. Методи / під ред.

С.Херрінгтона, Дж.Макгі. - М.: Світ, 1999. - 558с.
6. Полєтаєв А.І. Проточна цитометрия і сортування в цитології, молекулярної біології, біотехнології та медицині. М., ВІНІТІ,

1989, 87с.
7. Baisch H., Gohde W., Linden W.A. (1975). Radiat. Environ.

Biophis., 12, 31.
8. Blair OC Winward R.T., Roti J.L. The effect of hyperthermia on the protein content of Hela cell nuclei: A flow cytometric analysis / / Radiat. Ress - 1979. - 78. - P. 474
9. Cornelisse CJ, Van Driel-Kulker AJ, Meyer F., Ploem JS

Automated recognition of atypical nuclei in breast cancer cytology specimens by iterative image transformation / / J.

Microsc. (Gr. Brit.). - 1985. - 137, N 1. - P. 101 - 110.
10. Crissman HA, Steinkamp JA (1990). ). In: Flow cytometry and sorting (2nd edn.) (Ed. MR Melamed, T. Lindmo and ML

Mendelson), pp. 227 - 247. Wiley - Liss, New York.
11. Darzynkiewicz Z., Traganos F., Melamed MR New cell cycle compartments identified by multiparameter flow cytometry / /

Cytometry. - 1980. - 1, N 1. - P.98.
12. Efrench M., Bryon PA, Fiere D. Et. Al. Quantitative cytology of acute adult leukemia / / Transplant Clin immunol. - XIII,

Excerpta Medica. - 1981. - P. 224 - 228.
13. Enchev VG, Tsanev KG Comparative cytomorphometric and cytospectrophotometric investigations of gastric lesions / /

Ibid. - 1985. - 55, N 1. - P. 37 - 46.
14. Gillett CE, Camplejohn RS, OґReily SM (1990). J.

Pathol., 160, 173A.
15. Hedley DW, Friedlander ML, Taylor IW, Rugg CA,

Musgrove EA (1983). J. Histochem. Cytochem., 31, 1333.
16. HoddemanW., Schumann J., Andreeff M., Barlogie B., Herman

CJ, Lief RC et. Al. (1984). Cytometry, 5, 445.
17. Jacobberger JW, Sramkoski RM, Wormsley SB, Bolton WE

Estimation of kinetic cell-cycle-related gene expression in G1 and G2 phases from immunofluorescence flow cytometry data /

Cytometry, 1999, 35, 284-289.
18. Laff S.A., Langolis R.J. (1990). In: Flow cytometry and sorting (2nd edn.) (Ed. MR Melamed, T. Lindmo and ML

Mendelson), pp.249 - 290. Wiley - Liss, New York.
19. Lalande M., Schreck RR, Hoffman R., Latt SA Identification of inverted duplicated 15 chromosomes using bivariate flow cytometric analysis / / Cytometry. - 1985. - 6, N 1. - P. 1-

6.
20. Muller E., Weidhase R. Impulscytophotometrische Untersuchungen zum DNS-Gehalt in Humanen Zellkernen / / Wiss. Beitr. M.-

Luther-Univ. Halle-Wittenberg. - 1983. - 32, N 2. - S. 3 - 8.
21. Ormerod MG (Ed.) (1990). Flow cytometry; A practical approach. IRL Press, Oxford.
22. Pollack A., Moulis H., Block NL, Irvin GL Quantitation of

Cell Kinetic Responses Using Simultaneous Flow Cytometric

Measurements of DNA and Nuclear Protein / / Cytometry. - 1984.-

5, N 5. - P. 473 - 481.
23. Steinkamp JA Flow cytometry / / Rev. Sci. Instrum. - 1984.-

55, N 9. - P. 1375 - 1400.
24. Tsou KC, Hong DH, Varello M. et. al. Flow cytometric DNA analysis as a diagnostic aid for cervical condyloma and cancer

/ / Cancer. - 1984. - 54, N 9. - P. 1778 - 1787.
25. Van Dilla MA, Trujillo TT, Mullaney PF, CoulterJ.R.

(1969). Science, 163, 1213.
26. Vindelov LL, Christensen IJ (1990). Cytometry, 11, 753.
27. Waggoner A.S. (1990). In: Flow cytometry and sorting (2nd edn.) (Ed. MR Melamed, T. Lindmo and ML Mendelson), pp. 209

- 225. Wiley - Liss, New York.


Сторінки: 1 2 3 4
 
Подібні реферати:
Механізми стійкості пухлин до цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновжіваніх препаратів у лікуванні солідніх пухлина людини. Однак Ефективне! Застосування цисплатину у клініці часто лімітується токсічністю препарату та Розвитку резістенстнос
Osmosis
Introduction: Osmosis is a net diffusion of water between two solutions that differ in solute concentration and that are separated by a selectively permeable membrane. Hypertonic solution - higher solut
Генний і хромосомний рівні контролю розвитку
Взаємодія генів і генний контроль розвитку. Хромосомний контроль розвитку.
Історія в особах: Грейс Мюррей Хоппер
У 1951 році Грейс Хоппер створила перший компілятор. Вона ж, до речі, ввела в ужиток і сам цей термін. Розроблений компілятор здійснював функцію об'єднання і в ході трансляції виробляв організацію підпрограм.
Трансгенні рослини як біопродуценти білків медичного призначення
Рослини-продуценти антитіл. Рослини-продуценти субодиничних вакцин. Рослини-продуценти фармацевтичних білків.
The effect of light intensity on the amount of chlorophyll in "Cicer arieti ...
Plants, growing on the shaded area has less concentrated green color and are much longer and thinner than plants growing on the sun areas as they are dark green, short and thick. Research question was: "How do
Реєстрація сигнальних молекул
| | СТР. | | СПИСОК СКОРОЧЕНЬ | | | ВСТУП | | | 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ | | | 1.1. ВИКОРИСТАННЯ TI-ПЛАЗМІД Агробактерії У генетичної інженерії | | | 1.1.1. Коротку характеристику AGROBACTERIUM
До питання про поширення і міграціях малої бугая
Мала бугай (Ixobrychus minutus) поширена дуже широко. Вона гніздиться всюди в Європі, крім Британських о-вів, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та північних районів Європейської території Росії, що перебувають північніше 60 паралелі.
Динаміка чисельності та ареалу чорного лелеки в Європі
Чорний лелека (Ciconia nigra), очевидно, ніколи не був численним видом, але ареал його досить великий. Він тягнеться широкою смугою від Піренеїв і Скандинавії до Примор'я і Північно-Східного Китаю, на південь доходить до Малої Азії.
Атф індуковане зміна внутрішньоклітинної концентрації кальцію в нейрона ...
Молекула АТФ давно відома як повсюдно поширений джерело енергії для внутрішньоклітинного метаболізму. Але її властивості як нейротрансмитера були виявлені порівняно недавно. Сьогодні вже не залишилося
Атф індуковане зміна внутрішньоклітинної концентрації кальцію в нейрона ...
ВСТУП Молекула АТФ давно відома як повсюдно поширений джерело енергії для внутрішньоклітинного метаболізму.
Проникнення північних дендрофільних видів птахів в глиб пустель Казахстану
З 22 видів неморальних і лесоcтепних птахів, проникаючих по долині р.. Урал з півночі далеко в глиб пустель Казахстану, 10 видів в основному лісостепового генезису.
Гепатопатіі собак
Захворювання печінки (гепатопатии) у собак є актуальною проблемою для практикуючих ветеринарних лікарів. Гепатопатіі важкі в лікуванні, часто рецидивують, можуть мати летальний результат.
Синдром гібридного дисгенезу у Drosophila melanogaster
Таким чином, контроль активності мобільних генетичних елементів у системах гібридного дисгенеза тісно взаємопов'язаний з механізмами транспозиций і репарації генетичних ушкоджень. Це обумовлює чувстви
сигнальний шляху клітин в онтогенезі тварин
Роль сигнальних систем у розвитку організмів та їх властивості. Структурно-функціональні елементи сигнального шляху. Участь Notch в онтогенезі дрозофіли. Взаємодія Notch-пути з іншими генами і сигнальними каскадами (мережа сигнальних шляхів).
Методологічні проблеми опису комунікативних сигналів у птахів: спроба ...
Проблеми пошуку методології опису демонстративного поведінки птахів встають відразу ж, як тільки результати порівняльно-етологичеських досліджень хто- або намагається використовувати для цілей систематики або філогенетики.
Очні ураження при герпесвірусної інфекції кішок
Характеристика герпесвірусу кішок. Вірусний патогенез. Клінічні прояви герпесвірусної інфекції.
Подібні долі двох недарвиновские концепцій еволюції: Л.С.Бергa і Р.Гольдш ...
Два великих зоолога Лев Семенович Берг (1876-1950) в Росії і Ріхард Гольдшмит (1878-1958) в Німеччині, а потім у США висунули недарвиновские концепції еволюції, які спочатку були рішуче відкинуті науковим співтовариством.
Фенологічне картування у вивченні міграцій птахів
Спостереження за сезонним розвитком природи велися з незапам'ятних часів. Наші далекі предки були тісно пов'язані з нею, повністю залежали від її примх, тому добре знали приблизні строки настання тих чи інших природних явищ.
Деякі наслідки використання пестицидів для степових птахів Східної Е ...
Застосування пестицидів в протиепідемічної службі, а також в сільському і лісовому господарстві нерідко викликає катастрофічні побічні наслідки для диких тварин.