Головна
Реферати » Реферати з біології » Питання та відповіді по біології на іспит (10-11 клас, Україна))

Запитання і відповіді з біології на іспит (10-11 клас, Україна))

рослин, тварин, людини і грибів - доказ їх спорідненості.

36 БІОСИНТЕЗ, освіта необхідних організму речовин у живих клітинах за участю біокаталізаторів - ферментів. Зазвичай в результаті біосинтезу із простих вихідних речовин утворюються більш складні з'єднання аж до гігантських молекул білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів. У промисловості використовують мікробіологічний синтез - біосинтез мікроорганізмами антибіотиків, гормонів, вітамінів, амінокислот та ін

37 хемосинтезом (від хемо ... і синтез), процес утворення деякими бактеріями органічних речовин з діоксиду вуглецю за рахунок енергії, отриманої при окисленні неорганічних сполук (аміаку, водню, сполук сірки, закисного заліза та ін.) Хемосинтезирующие бактерії, поряд з фотосинтезирующими рослинами і мікробами, складають групу автотрофніорганізмів. Хемосинтез відкритий в 1887 С. Н. Виноградским.

38 ФОТОСИНТЕЗ - єдиний біологічний процес, який йде з збільшенням вільної енергії і прямо або побічно забезпечує доступною хімічною енергією всі земні організми (крім хемосинтезуючих).
Щорічно в результаті фотосинтезу на Землі утворюється бл. 150 млрд. т органічної речовини, засвоюється 300 млрд. т СО2 і виділяється ок. 200 млрд. т вільного О2. Завдяки фотосинтетичної діяльності перших зелених організмів в первинній атмосфері Землі з'явився кисень, виник озоновий екран, створилися умови для біологічної еволюції.
Фотосинтез, унікальний фізико-хімічний процес, здійснюваний на Землі всіма зеленими рослинами і деякими бактеріями і забезпечує перетворення електромагнітної енергії сонячних променів в енергію хімічних зв'язків різних органічних сполук. Основа фотосинтезу - послідовна ланцюг окисно-відновних реакцій, в ході яких здійснюється перенесення електронів від донора - відновника (вода, водень тощо) до акцептор - окислителю (СО2, ацетат) з утворенням відновлених сполук (вуглеводів) і виділенням O2, якщо окислюється вода.
Фотосинтез відіграє провідну роль в біосферних процесах, приводячи в глобальних масштабах до утворення органічної речовини з неорганічного.
Фотосинтезуючі організми, використовуючи сонячну енергію в реакціях фотосинтезу, здійснюють зв'язок життя на Землі із Всесвітом і визначають у кінцевому підсумку всю її складність і різноманітність. Гетеротрофні організми - тварини, гриби, більшість бактерій, а також бесхлорофілльние рослини і водорості - зобов'язані своїм існуванням автотрофним організмам - рослинам-ФОТОСИНТЕТИКА, що створює на Землі органічна речовина і восполняющим спад кисню в атмосфері. Людство все більше усвідомлює очевидну істину, вперше науково обгрунтовану К. А. Тімірязєва та В. І. Вернадським: екологічне благополуччя біосфери і існування самого людства залежить від стану рослинного покриву нашої планети. ФОТОСИНТЕЗ - вид пластичного обміну, що відбувається в клітинах рослин і деяких автотрофних бактерій. ФОТОСИНТЕЗ - процес утворення органічних речовин з вуглекислого газу й води, що в хлоропластах з використанням сонячної енергії. Сумарне рівняння фотосинтезу:

39 ОСВІТНІ: Клітки освітньої тканини не великих розмірів мають тонку оболонку і велике ядро. З них формуються інші увазі тканин. (Камбий, точка росту)
Піта: Клітки живильної тканини містять хлоропласти і здійснюють процес фотосинтезу (у листі), клітини живильної тканини кореня всмоктують з грунту воду і мінеральні речовини. (Лист, корінь)
запасалися: У клітинах запасающей тканини відкладаються запаси поживних речовин (бульба, насіння)
проводяться: По клітинах провідної тканини пересувається вода і розчинені в ній речовини (деревина, луб)
покривних: Клітки покривної тканини захищають внутрішні тканини від висихання, температурних перепадів і різних пошкоджень. (Шкірка, пробка)
МЕХАНІЧНА: Клітки механічної тканини надають міцність всім органам рослини. (Волокна лубу)
Межклеточное речовина відсутня.

40. ТКАНИНИ, в біології - системи клітин, подібних за походженням, будовою і функціями. До складу тканин входять також тканинна рідина і продукти життєдіяльності клітин. Тканини тварин - епітеліальна, всі види сполучної, м'язова і нервова; тканини рослин - освітня, основна, захисна і провідна.

41 СИСТЕМА ОРГАНІВ. Різні тканини з'єднуються між собою і утворюють органи - частини тіла, що мають певну форму, будову, місцево і виконують одну або кілька функцій. Рука, серце, нирки, печінка, селезінка - все це органи. Одна з тканин, що входять до складу органу, визначає його гланвую функцію, інші - сполучна тканина, яка містить судини і нерви, допомагає у здійсненні цієї функції, утворюючи єдину фізіологічну систему.
Частина органів розташована в порожнинах тіла, тому їх називають внутрішніми.
Органи, які спільно виконують загальні функції, становлять опорно-рухову, кровоносну, дихальну, травну, видільну, нервову системи і систему органів розмноження (статеве). Системи органів працюють не ізольовано, а об'єднуються для досягнення корисного організму результату. Таке тимчасове об'єднання органів і систем органів називають функціональною системою. Наприклад, швидкий біг може бути забезпечений функціональною системою, що включає в роботу велику кількість різних органів і їх систем: нервову систему, органи руху, дихання, кровообігу, потовиділення і ін
Теорію функціональності систем розробив російський фізіолог академік П.К.
Анохін.
Отже, організм людини влаштований дуже складно: він складається з систем органів, кожна система органів - з різних органів, кожен орган - з декількох тканин, тканина - з безлічі подібних клітин і міжклітинної речовини.


Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Відмінність тварин і рослин.
Відмінність тварин і рослин. Найбільш істотна відмінність між тваринами і рослинами полягає насамперед у способі харчування.
Тести з біології для шкіл (на жаль без відповідей)
1. Органи, об'єднані спільною роботою, складають систему органів. 2. Серце, нирки, легені - це внутрішні органи. 3. Видільна система забезпечує газообмін в організмі. 4. Опорно-двигун
Фотосинтез
Рослини перетворюють сонячне світло в запасені хімічну енергію в два етапи: спочатку вони вловлюють енергію сонячного світла, а потім використовують її для зв'язування вуглецю з утворенням органічних молекул.
Квитки з біології за 9 клас (підвищений рівень)
Гуморальна регуляція здійснюється за допомогою хімічних речовин, які надходять з різних органів і тканин тіла в кров, і розносяться нею по всьому організму. Перевага цього способу в тому, що химиче
Хімічний склад органічних речовин
Клітка є складною саморегулюючою системою, в якій одночасно і в певній послідовності відбуваються сотні хімічних реакцій, спрямованих на підтримка її життєдіяльності, зростання і раз
Цитологія
Цитологія-наука про клітину. Предмет цитології-клітини багатоклітинних тварин і рослин, а також одноклітинних організмів, до числа яких відносяться бактерії, найпростіші і одноклітинні водорості. Цитологія з
Походження життя
Під поняттям «життя» більшість вчених зараз мають на увазі процес існування складних систем, складаються з великих органічних молекул і здатних самовідтворюватися і підтримувати своє існування в
Будова клітини і функції її органоїдів
| Головні органели | Будова | Функції | | Цитоплазма | Внутрішня напіврідка Середа | 1. Забезпечує взаємодію | | | дрібнозернистої структури. | Ядра і органоїдів. | | | Містить ядро ??та органели. |
Біогенні елементи
Кальцій Кальцій - біогенний елемент, постійно присутній в тканинах рослин і тварин. Важливий компонент мінерального обміну тварин і людини і мінерального живлення рослин, кальцій виконує в орг
Кругообіг
Одне з чудових відкриттів геохімії полягає у встановленні того, що рух багатьох хімічних елементів здійснюється у вигляді кругових процесів - кругообігів. Саме ці елементи складають земну кору
Синьо-зелені водорості
З рівняння видно, що на кожні 6 грам-молекул вуглекислоти і води синтезується грам-молекула глюкози (C6H2O6) , виділяється 6 грам-молекул кисню і накопичується 2815680 Дж енергії. Таким чином, функц
Метаболізм як основа життєдіяльності клітини
Енергетичний обмін в клітині. Синтез АТФ. Фотосинтез - перетворення енергії світла в енергію хімічних зв'язків. Пластичний обмін. Біосинтез білків. Синтез і РНК. ДНК - і РНК - білок. Синтез білкової ланцюга на рибосоме.
Екзаменаційні квитки
1. Клітина - структурна і функціональна одиниця організмів всіх царств живої природи. 2. Палеонтологічні, порівняльно - анатомічні, ембріологічні докази еволюції органічного світу. 3
Екзаменаційні квитки по курсу Біологія (9 клас сш)
Екзаменаційні білети з біології складено відповідно до програми для загальноосвітніх установ і включають в себе два теоретичних питання і одне практичне завдання. При виконанні учнями пр
Еволюція мікроорганізмів
Геологічна літопис нашої планети - останки вимерлих істот - незаперечно доводить, що життя на планеті змінювалася: одні види тварин і рослин зникали, інші виникали, видозмінювалися, породжуючи нов
Кругообіг азоту в природі
Кругообіг азоту в природі. При гнитті органічних речовин значна частина міститься в них азоту перетворюється на аміак, який під впливом живуть у грунті н і тріфіцірующіх бактерій окислюється потім
Розвиток екосистем
Підставою всім системи сучасної еволюційної біології виступає синтетична теорія еволюції, принципові положення якої були закладені роботами С.С.Четверікова, Р.Фішера, С.Райта, Дж.Холдейна, Н.П.Дубинина та ін
Хімічний склад клітини
I. Неорганічні речовини 1. ВОДА. А. Вода - найважливіший компонент клітини. Їй належить істотна і різноманітна роль життя клітини. . Вода визначає фізичні властивості клітини - обсяг, упру