Реферати » Реферати з біології » Метаболізм як основа життєдіяльності клітини

Метаболізм як основа життєдіяльності клітини

з кров'ю по всьому тілу. Ці гормони регулюють процеси синтезу іРНК і трансляцію саме в тих клітинах, для яких вони призначені. На поверхні мембрани клітин є рецептори для "своїх" гормонів. Зв'язуючись з рецепторами, гормони керують активністю різних систем клітини, що регулюють обмін. У результаті може змінюватися як транскрипція конкретних генів, так і синтез білків на рибосомах.

Навіть синтезовані іРНК можуть довгий час не транслюватися, якщо ні "команди" від гормонів. Кожен гормон через певні системи клітин активує свої гени. Так, адреналін дає сигнал на синтез ферментів, що розщеплюють глікоген до глюкози, інтенсивно споживаної м'язами при фізичному навантаженні. Інсулін виконує зворотну функцію, він бере участь у синтезі глікогену з глюкози в клітинах печінки.

Як транскрипція, так і трансляція можуть придушуватися різними хімічними речовинами, що відносяться до класу антибіотиків (грец. anti проти + bios життя). Наприклад, еритроміцин і стрептоміцин пригнічують синтез білка на рибосомах інфекційних бактерій, а бліда поганка містить речовину, переважна функціонування РНК-полімерази людини. Припинення полімеразою синтезу іРНК призводить до важких наслідків.

Підіб'ємо підсумки. У відтворенні білків у живих істот бере участь ДНК, інформаційна РНК, транспортні РНК для 20 амінокислот (всього 61, за кількістю кодонів), рибосоми, що складаються з декількох рибосомних РНК (3 у прокаріотів і 4 у еукаріот) і десятків різних молекул білка, а також цілий комплекс ферментів. Для здійснення синтезу однієї білкової молекули необхідний тонкий, специфічний підвід енергії за допомогою більш ніж 1000 молекул АТФ. Практично вся клітина бере участь у синтезі, порушення будови хоча б одного з компонентів порушує процес відтворення білкових молекул.

Для сучасних вчених дивовижний сам факт функціонування цієї складної системи в організмі. Доведено абсолютна неможливість самоосвіти молекул РНК і навіть її простіший складової - рибози. Можливість же самосборки білків в гіпотетичному первісному океані при виникненні в ньому життя кваліфіковані біохіміки абсолютно виключають. Так пізнання внутрішньоклітинних процесів призводить до думки про богосотворенності світу і наближає нас до очевидності Божого буття.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту portal-slovo /

Сторінки: 1 2 3 4
 
Подібні реферати:
Cинтез білка
Первинна структура білка (порядок розташування амінокислот у білку) закодована в молекулах ДНК. Кожен триплет (група з трьох сусідніх нуклеотидів) кодує на нитки ДНК одну певну амінокислоту з д
Генетичний код
Три пари основ молекули ДНК кодують одну амінокислоту в білці.
Чи можливо самозародження життя?
Розглянемо самий початок передбачуваної еволюції. Вважається, що спочатку в первинному океані або в сирих місцях суші випадково утворилися молекули амінокислот, потім ці молекули згрупувалися в згустки.
Цитологія
Цитологія-наука про клітину. Предмет цитології-клітини багатоклітинних тварин і рослин, а також одноклітинних організмів, до числа яких відносяться бактерії, найпростіші і одноклітинні водорості. Цитологія з
Роль білків в організмі. Ферменти
Білки - незамінний будівельний матеріал. Однією з найважливіших функцій білкових молекул є пластична. Усі клітинні мембрани містять білок, роль якого тут різноманітна. Кількість білка в мембран
Будова клітини і функції її органоїдів
| Головні органели | Будова | Функції | | Цитоплазма | Внутрішня напіврідка середу | 1. Забезпечує взаємодію | | | дрібнозернистої структури. | Ядра і органоїдів. | | | Містить ядро ??та органели. |
Білки
Білки - це високомолекулярні сполуки, молекули яких представлені двадцятьма альфа - амінокислотами, з'єднаними пептидними зв'язками - СО - NН-. Мономерами білків є амінокислоти. Хімічне стр
Властивості й роль у біохімічних процесах амінокислот, що входять до складу бе ...
Амінокислоти - це клас органічних сполук, що містять одночасно карбоксильні і аміногрупи.
Хімічний склад клітини
I. Неорганічні речовини 1. ВОДА. А. Вода - найважливіший компонент клітини. Їй належить істотна і різноманітна роль життя клітини. . Вода визначає фізичні властивості клітини - обсяг, упру
Фізичні та хімічні основи явищ спадковості
Основним в цій революції було розкриття молекулярних основ спадковості. Виявилося, що порівняно прості молекули кислот (ДНК) несуть у своїй структурі запис генетичної інформ
Властивості й роль у біохімічних процесах амінокислот, що входять до складу бе ...
Амінокислоти - це клас органічних сполук, що містять одночасно карбоксильні і аміногрупи. Зазвичай амінокислоти розчинні у воді і нерозчинні в органічних розчинника.
Запитання і відповіді з біології на іспит (10-11 клас, Україна))
9. ЛІПІДИ (жири, холестерин, деякі вітаміни і гормони), їх елементарний склад - атоми вуглецю, водню і кисню. Функції ліпідів: будівельна (складова частина мембран), джерело енергії. Роль жирів у
ДНК і РНК
Особливу роль відіграють дослідження питання про перехід від неживого до живого. Дані досліджень показують, що перехідні форми від неживого до живого мають властивості і неживого, і живого (наприклад віруси), що ще
Виникнення життя на Землі і походження людини
Абіогенез і закони термодинаміки. Абіогенез з позицій біохімії. Неможливість самозародження життя. Походження людини. Спроби доказів походження людини від тварин.
Генетична інженерія
Що таке генетична інженерія? Генетична інженерія - це розділ молекулярної генетики, пов'язані з цілеспрямованим створенням нових комбінацій генетичного матеріалу. Основа прикладної генетичної інже
Хімічний склад органічних речовин
Клітка є складною саморегулюючою системою, в якій одночасно і в певній послідовності відбуваються сотні хімічних реакцій, спрямованих на підтримку її життєдіяльності, ріст і раз
Біологічні молекули
Біологічні молекули мають модульну будову. До числа важливих класів біологічних молекул відносяться білки, вуглеводи, ліпіди і нуклеїнові кислоти. Безліч інших молекул в клітці грають роль «енергетичної валюти» .
Загальні шляхи обміну амінокіслот.Путі знешкодження аміаку в організмі
Проміжний обмін амінокислот у тканинах. Проміжний метаболізм амінокислот білкових молекул, як і інших поживних речовин в організмі, включає катаболические (розпад до кінцевих продуктів) і анаболічні (біосинтез амінокислот) процеси, а також ряд інших специфічних перетворень, що супроводжуються утворенням біологічно активних речовин.
Генна інженерія
Генна інженерія - це метод біотехнології, який займається дослідженнями з перебудови генотипів. Генотип є не просто механічна сума генів, а складна, що склалася в процесі еволюції організмів

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар