Головна
Реферати » Реферати по біології » Скотоферма

Скотоферма

WIDTH = "6%">

1970

18,4

36150

1015

19,3

19600

5 Кормові, всього

3515    

1622    

1209    

684      

З них: 1) Мн-тр пр л

1985    

872    

558    

555      

в т. ч.: - на сіно

1615

16

25650

708

16

11300

382

16

6150

525

16

8400  

-на зел масу

200

160

32000

110

160

1760

90

160

14400        

-на насіння

170

1,8

315

60

1, 8

110

80

2

160

30

1,5

45  

2) одн тр на зел масу

750

180

135 000

430

180

77400

291

180

52400

29

180

5200  

3) кукурудза, всього

750

160

120 000

300

159

47700

300

160

48000

150

160

24000  

4) коренеплоди

30

175

5250

10

200

2000

20

162

3250      

6

Картопля

30

110

3300

30

110

3300            

 

Таблиця № 4

Динамічні потреби в кормах за їх видами та с.-г. культурам на 1998-1999 рр.

№№ п / п

Види кормів

Культури

Календарні строки використання

Кількість, ц

Термін викорис-тання, днів

1

Зелені корми

Система зеленого конвеєра, в т .ч .:

З 3-ої декади травня по жовтень

135 320

160

   

1. мн-л трави

Травень-вересень

66370

125

   

2. одн-л трави по дробовим строками сівби

Червень 3-тя декада - серпень

30000

70

   

3. кукурудза

Серпень-сент-2-я

16000

50

   

4. отава сінокісних трав

Вересень

7950

30

   

5. рапс

Вересень-жовтень

15000

60

2

Сіно

Багаття, багаття-люцерна

Серпень-липень

20250

360

3

зерносенажа

Овес з горохом

Серпень-лютий

45000

210

4

Силос

Кукурудза скоростиглих сортів

листопада-травень

83000

210

5

Коренеплоди

Буряк кормова, морква

Жовтень-листопад

5250

60

6

Солома

Овес, ячмінь

Грудень-січень

360

60

7

Концентр корми (зернофураж)

Ячмінь, овес, горох, пшениця

Серпень-липень

32350

366

 

РАЗОМ кормів

Соковиті, грубі, конц корми

Серпень-июль

82900 ц до. од. на 1800 ум голів, по 46 ц к. од. на 1 ум гол

366

Кількість техніки, яке є у рільничих бригад, визначає більш тривалі терміни збирання, заготівлі кормів.

Таблиця № 5

Інтенсифікація кормовиробництва.

Показники

Од вим

Роки

   

1989

1999

1998

1997

1996

1995

Наявність ріллі

Га

9069

8879

8882

8882

8882

8882

Поголів'я ВРХ, всього

гол

3339

1800

1471

1772

1948

2213

- на 100 га ріллі

гол

37,1

20,2

16,5

19,9

21,9

24, 9

Поголів'я корів

гол

1140

618

600

600

722

766

- на 100 га ріллі

гол

12,6

6,9

6,7

6,7

8,1

8,6

Поголів'я свиней

гол

2173

2000

1853

1699

2027

1711

- на 100 га ріллі

гол

23,9

22,5

20,8

19,1

22,8

19,2

Вироблено на 100 га ріллі:

- молока

Ц

604

222

216

209

262

269

- яловичини

Ц

55,4

16,7

14,5

18,5

22

22,4

- свинини

Ц

41,4

24,2

14,5

12,9

20

16,6

Якісні показники інтенсивності виробництва при порівнянні останніх років з 1989 роком погіршилися в 2-3 рази. Це пов'язано із зменшенням виробництва кормів.

Додатково про технології виробництва основних культур.

У таблиці № описана технологія виробництва основних кормових культур. Це однорічні трави і кукурудза на силос. Нижче наводяться особливості виробництва.

Крім сказаного в таблиці № особливу увагу при вирощуванні приділяється закладенні насіння кукурудзи в грунт на глибину 6-8 см з коткуванням грунту до і після посіву, проведенню боронування посівів до сходів і по сходам, забезпечення при посіві оптимальної густоти (7-8 зерен / кв м, 100-110 тис. сходів / га). Також особлива увага приділяється висоті зрізу рослин кукурудзи при збиранні (8-10 см), подрібненню до 2-3 см при вологості кукурудзи 70-75%, цілодобової безперебійної трамбування з одночасним внесенням консерванту - анолита (власного виробництва) в закладалася силосну масу кукурудзи 15 літрів на тонну.

Закладка зерносенажа проводиться також як, і кукурудзи на силос, починаючи прибирання прямим способом измельчителями Е-282, е-283 при настанні молочної стиглості зерна і вологості маси в межах 50-60%.

Прибирання багаторічних трав (в основному багаття і суміші багаття з люцерною) починається, зазвичай, при припиненні лінійного росту (за 8-10 днів до початку цвітіння багаття) скошуванням у валки самохідними косарками Е-301,-303 і КПС-5. Потім вони ворушать через 6-8 годин після скошування, повторно 2-3 рази. При настанні вологості сіна 17-18% в роботу включаються 6 рулонних пресів (ПРФ-750 і ПФ-400). Через дорожнечу пресування проводиться без шпагату. Потім рулони стягували в купи, укладаються стогомётамі в гарби (або в невеликі стоги у полі), вивозяться до місць зимівлі худоби на сінники з подальшим укладанням у скирти. Після звільнення колісних тракторів від прибирання кукурудзи залишився сіно в полі в скиртах також вивозиться до місць зимівлі худоби й укладається в скирти.

3.2.Развітіе і сучасний стан рослинництва, кормова база.

Таблиця №6

Структура ріллі 1998

КУЛЬТУРИ

ГА

%

Всього ріллі

8882

100

Пар

510

5,742

Ярі зернові

4382

49,336

в т ч пшениця

2236

25,175

Технічні

170

1,914

Кормові всього

3700

41,7

в т ч кукурудза

800

9

одн трави

750

8,5

мн-л трави

2085

23,5

коренеплоди

65

0,7

Картопля місту

120

1,4

В 1986 року в господарстві була введена науково розроблена система землеробства і землеустрою, структурою посівних площ і приведеними нижче сівозмінами.

Таблиця №7

Система сівозмін

Виробничі

ділянки

Всього сівозмін

З них

 

Кількість,

шт.

Площа, га

польові

Кормові зрошувані

Овочеві спеціальні

     

Кількість,

шт.

Площа, га

Кількість,

шт.

Площа, га

Кількість,

шт.

Площа, га

Перший

6

3587

1

984

4

2505

1

98

Другий

7

8439

2

2615

2

528

3

296

Третій

3

1853

1

618

1

688

1

547

ВСЬОГО

14

8879

4

4217

5

3721

5

941

Всього в господарстві 14 сівозмін, з яких: 4 польових, 5 кормових, 5 інших, з яких 1 пріпасечних (1 від.), 1 овочевий (2-е від.) і один спеціальний (3-е від.).

Як видно з наведених даних, обсяг виробництва зерна приблизно зберігся, проте його використання в 1997 р як товарне зерно на продаж збільшилося майже в 13 разів і по суті справи було єдино рентабельним, забезпечуючи придбання ПММ і часткову видачу зарплати працівникам господарства. Виробництво та продаж молока скоротилися в 2,5 і 3 рази відповідно, а м'яса - більш ніж у 7 разів. Зменшилася і племпродаж с.-г. тварин.

Так, до 1991 року господарство досягло рівня виробництва продукції рослинництва, близького до максимально можливого за біологічним потенціалом, до науково розробленим обсягами продуктивності, врожайності.

В рослинництві технологія обробітку с.-г. культур визначалася науково розробленими нормативами та рекомендаціями виходячи зі стану родючості грунтів (на основі проведених хімічних аналізів наявності в грунті азоту, фосфору, калію, інших макро-і мікроелементів), забезпеченості землі вологою (за наявності 1624 га зрошуваних земель), забезпеченістю необхідної технічної збройного при проведенні технологічних процесів в кращі агротехнічні терміни при проведенні всього комплексу науково розроблених заходів, при внесенні в грунт необхідних мінеральних і органічних добрив.

У господарстві було освоєно і застосовувалися такі технології:

інтенсивна технологія обробітку пшениці, ячменю, вівса;

Обробіток кукурудзи на силос по зерновий технології;

Обробіток ярого ріпаку, суріпиці по індустріальної технології - для виробництва в господарстві макухи (з метою виробництва власних комбікормів, збалансованих за білком);

Виробництво еструдірованного корми (з гороху - для поросят);

Обробіток коренеплодів (буряка кормової), Куузік, турнепсу, моркви) по індустріальної технології;

Обробіток цукрового буряка по індустріальної технології (для отримання цукру, патоки, жому з метою забезпечення збалансованості кормів по сахаропротеиновое співвідношенню).

В землеробстві були освоєні науково розроблені польові та кормові сівозміни з наявністю в них належної кількості кращих

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7