Головна
Реферати » Реферати по біології » Агротехнологическая оцінка середньостиглих сортів сої

Агротехнологическая оцінка середньостиглих сортів сої

| | |
| 2 .Белгородская-1 | 16,3 | 10,7 | 5,9 | 20,5 | 3,3 | 6,3 | 2,6 |
| 43 | | | | | | | |
| 3.Белгородчанка | 15,8 | 13,4 | 7,3 | 25,4 | 4,4 | 2,3 | 2,9 |
| 4. Промениста | 13,0 | 12,1 | 8,4 | 22,3 | 3,7 | 3,4 | 4,7 |
| 5. Окская | 14,8 | 11,9 | 6,6 | 22,2 | 2,8 | 2,1 | 3,8 |
| НСР0,5 | | | | | | | |
| | 0,45 | | | 2,67 | 0,87 | | |

З таблиці 5 видно, що найбільш продуктивним показав себе сорт
Белгородчанка. Кількість і вага насіння серед представлених сортів у нього були найбільшими: 25,4 шт. і 4,4 г, відповідно. Найменш продуктивно проявив себе сорт Окская (22,2 шт. Насіння з однієї рослини).

3.3 Польова схожість і збереженість рослин сої

6. Польова схожість середньостиглих сортів сої північного екотіпа

| Сорт | Клас | Енергія | Схожість | Схожість | Кількість |
| | насіння | проростання | лабораторна | польова,% | збережених до |
| | | (лабораторні | я,% | | прибиранні |
| | | а),% | | | рослин,% |
| 1.Белгородская-4 | 1 | 79,0 | 93,0 | 89,2 | 88,3 |
| 8 | | | | | |
| 2.Белгородская-1 | 1 | 94,0 | 99, 0 | 95,9 | 95,1 |
| 43 | | | | | |
| 3.Белгородчанка | 1 | 80,0 | 97,0 | 95,1 | 94,0 |
| 4. Промениста | 1 | 72,0 | 92,0 | 87,6 | 86,2 |
| 5. Окская | 1 | 88,0 | 98,0 | 93,5 | 91,8 |

Дані таблиці 6 свідчать про те, що всі досліджувані нами сорти мають високі показники енергії проростання та схожості. Найкращі показники польової схожості та кількості збережених на момент збирання рослин відзначено у сорту Білгородська-143-95,9 і 95,1%, відповідно.
Гірше інших сортів проявив себе за цими показниками сорт Лучезарна.
Польова схожість і кількість збережених до жнив рослин становило в нього 87,6 і 86,2%, відповідно.

3.4 Урожайність сої

Важливе значення для скорочення втрат при механізованому прибиранні має висота рослин і висота прикріплення нижнього бобу [4].

7. Урожайність сої, ц / га

| Сорт | Висота | Висота | Маса 1000 | врожайність | вегетаційний |
| | рослини | прикріплення | шт насіння | сть, | ий період, |
| |, см | нижніх бобів, | | ц / га | днів |
| | | см | | | |
| 1.Белгородская-48 | 55,5 | 13,1 | 134,0 | 20,0 | 107 |
| 2.Белгородская-14 | 61,5 | 16,3 | 176,0 | 16,4 | 117 |
| 3 | | | | | |
| 3.Белгородчанка | 45,5 | 15,8 | 187,7 | 21,6 | 112 |
| 4. Промениста | 53,0 | 13,0 | 125,2 | 15,2 | 115 |
| 5. Окская | 66,0 | 14,8 | 113,6 | 13,1 | 114 |
| НСР0,5 | | 0,45 | | | |
| | | | | 2,09 | |

Як видно з таблиці 7, при порівняно однаковому періоді вегетації найбільш урожайним показав себе сорт Белгородчанка. Його врожайність склала 21,6 ц / га. Найменш врожайним виявився сорт Окская (13,1). За показником висоти прикріплення нижніх бобів кращим виявився сорт
Бєлгородська-143-16,3 см. Найнижча висота прикріплення нижніх бобів відмічена у сорту Лучезарна-13,0 см.

4. Економічна ефективність

При розрахунках економічної ефективності вирощування сої ми використовували такі показники: урожайність, прибуток, виручку від реалізації (з 1 га) і рівень рентабельності (табл. 8).

8. Економічна ефективність обробітку середньостиглих сортів сої північного екотіпа

| Сорт | Урожайність | Ціна | Вартість | Виробничого | Прибуток | Рівень |
| | сть, | реалізації | врожаю, | ються |, | Рентаб |
| | ц / га | ії, | руб. / га. | Витрати, | руб. / Га | льности |
| | | руб. / Ц. | | Руб. / Га. |. |,% |
| 1.Белгородская-4 | 20,0 | 550 | 11000 | 5400 | 5600 | 103,7 |
| 8 | | | | | | |
| 2.Белгородская-1 | 16,4 | 550 | 9020 | 4800 | 4220 | 87,9 |
| 43 | | | | | | |
| 3.Белгородчанка | 21,6 | 550 | 11880 | 5600 | 6280 | 112,1 |
| 4. Промениста | 15,2 | 550 | 8360 | 4650 | 3710 | 79,8 |
| 5. Окская | 13,1 | 550 | 7205 | 4400 | 2805 | 63,8 |
| НСР0,5 | | | | | | |
| | 2 , 09 | | | | | |

Найбільш прибутковим і рентабельним з досліджуваних нами сортів сої, як видно з даних таблиці 8, є сорт Белгородчанка. Прибуток склав
6280 руб. / Га, а рівень рентабельності 112,1%. Найменш рентабельним-сорт
Окская (рівень рентабельності 63,8%).

5. Охорона навколишнього середовища

Проблема охорони навколишнього середовища стала актуальною одночасно з появою людини, оскільки життєдіяльність його неможлива без впливу і взаємодії з природою. З розвитком науки і техніки в наш час ця проблема постала більш гостро.

Охорона навколишнього середовища - це планова система державних, міжнародних та громадських заходів, спрямованих на раціональне використання, охорону та відновлення природних ресурсів, на захист навколишнього середовища від забруднень, створення оптимальних умов людського суспільства, задоволення його матеріальних потреб [20].

Правильна система ведення землеробства в господарстві є запорукою збереження наявної у нас природного багатства. Система включає в себе наступні заходи:

1. Правильне застосування мінеральних добрив. Дози мінеральних добрив розраховуються виходячи з забезпеченості грунтів основними елементами живлення, планованої врожайності і так далі. Підвищені дози призводять не тільки до зниження якості вирощуваного продукту, але і до потрапляння надлишку мінеральних речовин у водойми;

2. Правильне ведення обробки грунту. Застосування комплексної обробки землі дозволяє знизити вплив на її структуру;

3. Правильне застосування гербіцидів, пестицидів та інших хімічних речовин. При використанні особливо отруйних речовин необхідно дотримуватися всіх правил техніки безпеки і обережність, щоб максимально знизити негативний вплив від їх застосування;

4. Проведення протівоеррозіонний заходів.

5. У навчальному господарстві "Гай" слід приділяти більше уваги цій проблемі. Через що склалися в країні економічної кризи, наслідком якого стала нестача коштів, господарство не має грошей на закупівлю дорогих мінеральних добрив. Тому для підвищення родючості грунту і поліпшення її структури застосовують органіку з власних запасів.
Раціональне і дбайливе використання наявних у господарстві земель зумовлює і грамотно складений сівозміну, в якому при чергуванні культур грунт заповнює брак у тих чи інших елементах живлення.
Ерродірованних земель в сівозміні немає.

Територією учхоза протікає мала річка Лісовий Воронеж, вода з якої використовується на сільськогосподарські потреби. Слід більш уважно поставитися до огородження цієї річки від попадання в неї забруднюючих речовин.

В останні роки в господарстві через важкого фінансового стану, пестициди застосовують у набагато менших обсягах, ніж у попередні роки. Мийка сільськогосподарської техніки не завжди виробляється у передбачених місцях. У літній період запиленість на дорогах з грунтовим покриттям буває досить високою. Рослинні залишки, загнившую продукцію утилізують в відведених місцях на території учхоза, як правило, в безпосередній близькості від сховищ. Вивіз відходів за межі господарства не провадиться.

Для поліпшення екологічної обстановки в навчальному господарстві необхідно провести ряд заходів щодо поліпшення санітарного стану: ліквідувати звалища з території господарства, влітку спробувати знизити запиленість на дорогах шляхом частих поливів і так далі.

В даний час дуже важливо закладати на зберігання екологічно чисту і безпечну продукцію.

6. Охорона праці

Охорона праці в нашій країні, що охоплює заходи щодо подальшого полегшення і оздоровлення умов праці на основі механізації та автоматизації важких і шкідливих виробничих процесів, широкому впровадженню сучасної техніки, усуненню причин породжують травматизм і професійні захворювання робітників і службовців, створенню на підприємстві необхідних гігієнічних і санітарно-побутових умов, - найважливіше завдання.
Підприємствами та організаціями потреби з охорони праці витрачаються великі кошти.

Інтенсивні технології, механізація і автоматизація виробництва, зростання споживання електроенергії, роблять необхідними знання робітниками, керівниками, фахівцями, безпечних і здорових умов праці.

Охорона праці в навчальному господарстві "Гай" Мічурінського району знаходиться на невисокому рівні. Сприятливо позначається тому випадку невелика площа господарства. Компактність території дозволяє швидко перевіряти і своєчасно припиняти халатне ставлення до техніки безпеки.

На кожну машину і трактор видається медична аптечка, але в рідкісних випадках вона у належній стані. При роботі з отрутами та іншими хімічними речовинами видаються засоби індивідуального захисту.
Виробничі споруди мають необхідні засоби пожежогасіння.

Особливу увагу питанням охорони праці приділяється на переробних підприємствах.

Щоб уникнути нещасних випадків, особи, прийняті на роботу проходять вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці. Робочих знайомлять з виробничою обстановкою, правила внутрішнього розпорядку, з особливостями технологічного процесу і з правилами по техніці безпеки. Пройшли інструктаж розписуються в спеціальному журналі.

У попередженні травматизму велике значення має сигнально-попереджає забарвлення. Рухомі і обертові частини устаткування офарблюються в колір, відрізняється від тону забарвлення устаткування, найчастіше в червоний або оранжево-жовтий колір.

При роботі з електрообладнанням необхідно дотримуватися особливої ??обережності. В цехах все електрообладнання повинно обов'язково бути заземлено.

Корінне поліпшення профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму та професійної захворюваності повинне стати основним напрямком у практичній роботі. Підйом трудової активності людей і ефективність виробництва перебувають у тісному взаємозв'язку з поліпшенням умов праці та застосуванням новітньої техніки [24].

Висновки:

1.Почвенно-кліматичні умови Тамбовської області дозволяють вирощувати сою на зерно.

2.Наіболее ранньостиглим з досліджуваних сортів виявився сорт Белгородская-

48. Період вегетації склав у нього 107 днів.

3.Наіболее врожайними проявили себе сорти Белгородчанка і Белгородская-

48.

4.Все досліджувані сорти сої мають хороші показники польовий схожості і володіють високим відсотком збережених до жнив рослин.

5.Сою можна прибирати безпосередньо, оскільки більшість сортів має високе прикріплення

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7