Головна
Реферати » Реферати по біології » Мухоловка-белошейка

Мухоловка-белошейка

кількість локалізувалося навколо тупого полюса яйця (Пекло, 1987).

Ознаками, котрі характеризують загальну величину яйця, служать його обьем (V) і вага (W). Використання останнього пов'язано з деякими труднощами, зумовленими зменшенням ваги в ході насиджування в силу випаровування рідини (» 15% від початкового ваги) (Ar, Rahn, 1980).

Обсяг яйця залишається в ході насиджування константним, і тому він служить найкращим ознакою для характеристики загальної величини яйця.

Про вплив погодних умов на морфотип яйця в загальному мало відомо. З негативних факторів, що зменшують величину яйця названі низька температура повітря (Hove, 1978, Тарасов, Дьяконов, 1979); холодні вітри (Lloyd, 1979; Болотников, Маркс, 1980); дощі (Болотников, Маркс, 1980, Becker et. al., 1985) і посуха (Wooller, Dunlop, 1981). Зрозуміло, їх конкретний вплив залежить від географічного положення популяції.

На думку ряду дослідників, погода впливає на величину яйця побічно, за допомогою зміни умов харчування (Ojanen et. Al., 1981; Wooller, Punlop, 1981) або запізнювання гніздування (Lloyd, 1979; Євдокимов, 1982).

Результати досліджень М.Оянена (Ojanen, 1983) показали, що самка мухоловки-пеструхи отримує більшість необхідних для утворення яйця білків з їжі, а не із запасів самого організму. А так як біологія мухоловки-пеструхи і мухоловки-белошейкі дуже подібна, то ці результати поширюються і на останню.

Отже, економія енергії у птахів у разі нестачі їжі реалізується насамперед за рахунок кількості відкладаються яєць, а не за рахунок їх величини. Це ще раз підкреслює адаптивне значення величини яйця (Мянд, 1988).

У багатьох видів птахів яйце з віком збільшується (мухоловка-форель (Ojanen et.al., 1979)).

Діаметр і довжина яйця в більшості випадків збільшуються з віком або набувають в кінці життя якусь тенденцію спаду. Довга має більш слабкий зв'язок з віком, ніж діаметр (Brooke, 1978).

За спостереженнями в Вільховому лісі поблизу Братислави в 1985-1986 рр, середні розміри яєць у мухоловки-белошейкі по роках не відрізнялися, але незважаючи на чітку кореляцію довжини і ширини яєць їх форма по роках була різною. Мінливість довжини і ширини яєць у самок вагою ? 17 м була вище, ніж у самок вагою ? 17 м, хоча за формою вони не відрізнялися. У великих гніздах (висотою> 70мм) обсяг яєць більше, ніж в дрібних (по довжині і ширині яйця не відрізнялися). В кладках різної величини характеристики яєць однакові. Вилупилися першими у виводку пташенята спочатку росли швидше молодших, але з 6-7 днів швидкість росту зрівнюється, а в подальшому молодші росли швидше старших. У більш холодну весну 1986р. будівля гнізд почалася пізніше (Palieskova, 1988).

За даними В.С.Талпоша і М.І.Майхрука (окр. М.Тернопіль), мінливість довжини (Д), ширини (Ш), індексу форми (Шх100: Д) і обьема (V = 0,5236 * Д * Ш), яєць в цілому (n = 294) невелика. Довжина яйця коливається в межах 14,0-19,7мм (CV = 2,30-6,38%), ширина 12,0-14,5 (1,93-4,04), індекс форми - 66,8 - 90,7% (2,58-7,04), обьем-1,184-2,091см (4,59-11,81).

Показники яєць мухоловки-белошейкі мінливі в межах однієї кладки. Різниця по довжині в цілому більше, ніж по ширині. Мінливість коефіцієнта варіації в межах кладки також є більшою за довжиною яєць, ніж по ширині.

Показники яєць мухоловки-белошейкі залежать від їх кількості в повній кладці. Зокрема, із збільшенням числа яєць в кладці, ширина і обьем їх поступово зменшуються. Різними були й показники яєць белошейкі, відкладені в різні роки.

Мінливість яєць залежить від багатьох причин: гетерогенності популяції, її вікової структури, умов гніздування, фізіологічного стану птиці, інтенсивності і форми природного відбору.

Розміри яєць мухоловки-белошейкі і їх мінливість залежно від кількості в повній кладці в умовах лісостепової частини Сумщини представлені в таблиці 5

Таблиця 5

Розміри яєць мухоловки-белошейкі залежно від їх кількості в повній кладці

Кількість яєць в кладці

n

Показники

Lim

M ± m

С V

6

12

Довжина

16,5-18,6

17,8 ± 0,15

2,84

12

Ширина

12,7-13,7

13,07 ± 0,09

2 , 62

12

Індекс форми

69,35-78,18

73 ± 0,77

3,63

12

Обьем

1,399-1,722

1,552 ± 0,03

6,34

7

14

Довжина

15,5-18,7

17,89 ± 0,2

4,28

14

Ширина

12,5-13,6

13,19 ± 0,10

3, 04

14

Індекс форми

70,55-86,5

73,74 ± 1,09

5,54

14

Обьем

1,394-1,764

1,589 ± 0,03

8,01

8

8

Довжина

15,8-17,7

17,19 ± 0,23

3,85

8

Ширина

12,3-12,6

12,43 ± 0,03

0,74

8

Індекс форми

69,49-75,0

72,49 ± 1,08

4,22

8

Обьем

1,238-1,402

1,356 ± 0,02

3,84

Загальне

34

Довжина

15,5-18,7

17,7 ± 0,12

3,96

34

Ширина

12,3-13,7

12,9 ± 0,08

3,42

34

Індекс форми

69,35-86,5

73 ± 0,57

4,51

34

Обьем

1,238-1,764

1,521 ± 0,23

9,09

Довжина яйця варіює більше, ніж діаметр (табл.5). Діаметр яйця, більшою мірою обумовлений калібром яйцевода, і тому коливання в обсязі яйця виявляються головним чином у зміні його довжини (Asmundson, 1931; Дементьєв, 1940).

Структура кореляцій між зовнішніми ознаками яєць носить універсальний характер і загалом не залежить від виду птици. Величина і знак внутрікладкових кореляцій приблизно збігаються з межкладковимі корреляциями. Слабкі внутрікладковие кореляції між параметрами форми, по всій ймовірності, обьясняются відносно низькою точністю їх оцінки. Кореляції між формою і величиною яйця немає. Порівняно слабкі кореляції спостерігаються між деякими параметрами форми і лінійними розмірами.

Обьем яйця найсильніше корелює з його діаметром. Мінливість обьема яйця обумовлена ??більшою мірою мінливістю кількості білка.

Обьем і лінійні розміри, як і форма яйця мають значною мірою спадковий характер.

Роль різних факторів елімінації яєць в істотній мірі залежить від екології гніздування виду, місцевих умов середовища, від року і пр.

Таблиця 6 характеризує відносне значення різних факторів в природній елімінації яєць мухоловки-белошейкі на ключовому ділянці лісостеповій діброви за весь час досліджень.

Таблиця 6

Роль різних факторів в природній елімінації яєць мухоловки-белошейкі.

Рік спостереження

Число яєць у вибірці

Розорене,%

Неоплодо-творінні,%

Викинуто,%

Загинуло в момент вилуплення

1

2

3

4

5

6

1995

52

6

4

?

2

1996

87

3

6

?

?

1998

127

5

2

0,8

?

Всього

266

14

12

0,8

2

Наші дослідження показують, що питома вага незапліднених яєць в різні роки приблизно однаковий і коливається в межах 2-6%. Цьому показнику відповідають і дані В.Паевского про деякі горобиних (1985). Невеликий (2%) є також частка невдалих вилуплення (табл.6).

Все елементарні чинники елімінації можна умовно раеделіть на дві групи:

а) автогенні, тобто чинники зумовлені внутрішніми властивостями самих організмів

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10