Головна
Реферати » Реферати з біології » Генотоксические ефекти у дітей-підлітків з Чебулінского району Кемеровської області

Генотоксические ефекти у дітей-підлітків з Чебулінского району Кемеровської області

індикації опромінення / / Мед. Радіологія. 1993. № 2. С. 31-35.

Бочков Н.П. Генетичні технології в педіатрії. / / Педіатрія. 1995. № 4. С. 21-24.

Захаров А.Ф. Хромосоми людини. М: «Медицина» , 1977., С.80-81

Дружинін В.Г., Ліфанов А.Ю., Головіна Т.А., Ульянова М.В. Цитогенетичні ефекти у дітей-підлітків з різних районів Кемеровської області / / "Генетика", 1995, N7, С.983-987.

Дружинін В.Г., Ліфанов А.Ю., Ритенко В.Ю. Цитогенетичні порушення у дітей-підлітків з Кемеровської області як індикатор екологічного неблагополуччя регіону / / "Генетика", 1997. Т.33, N5, С.699-703.

Дубінін Н.П. Потенційні зміни в ДНК і мутації. Популярна цитогенетика. М., 1978. С. 244.

Дубініна Л.П. Лейкоцити крові людини - тест система для оцінки мутагенів середовища. - М.: Наука, 1977. - С. 116.

Митрофанов Ю.А., Олімпіенко Г.С. Індукований мутаційний процес еукаріот. М., 1980. С. - 264.

Рапопорт І.А. Супермутагени. - М.: Наука, 1966. - С. 5-8.

Керівництво з вивчення генетичних ефектів в популяціях людини. Всесвітня організація охорони здоров'я. - Женева, - 1989 - с. 45.

Прокоф'єва-Бельговская А.А. Гетерохроматичному райони хромосом. - М.: Наука, 1986. - С. 209.

Фогель Д. Гнатюк людини. М.: Мир. 1990. 384с.

Bender MA, Preston RJ, Leonard RC, Pyatt BE, Gooch PC, Shelby MD Chromosomal aberration and sister-chromatid exchange frequencies in peripheral blood lymphocytes of a large human population sample / / Mutat. Res. 1988.; V.204 (3): P.421-433.

Buckton K.E., Evans H.J. (Eds) Methods for the analysis of human chromosome aberrations / / WHO Report. Geneva. - 1973.

Carrano A.V., Natarajan A.T. Considerations for population monitoring using cytogenetic techniques / / Mutat. Res. 1988. V. 204. P.379-406.

Evans H.I. Cytogenetic and allied studies in population exposed to radiations and chemical agents / / New York. 1985. P.429-451.

Ford CE, Hamerton JZ 1996. The chromosomes of man. / / Acta genet. et. satist. med. v. 6,2,264.

Gundy S, Varga LP. Chromosomal aberrations in healthy persons. / / Mutat Res. 1983. V.120. P.187-191.

Hsy T.C., Powerat C.M. Mammalian chromosomes in vitro II A method for spreading the chromosomes of cells in tissue culture. - J. Heredity v. p. 23.

Hungerford P.A. Leukocytes cultured from small inocula of whole blood and the preparation of metaphase chromosomes by treatment with hypotonic KCl. / / Stain Techn. 1965. V. 40. P. 333-338.

Tjio JH, Levan A. The chromosome number of men. Hereditas. - 1956. - V. 42 - p.16

Сторінки: 1 2 3 4 5
 
Подібні реферати:
Osmosis
Introduction: Osmosis is a net diffusion of water between two solutions that differ in solute concentration and that are separated by a selectively permeable membrane. Hypertonic solution - higher solut
Дослідження апоптотической активності лімфоцитів периферичної крові in v ...
7,38 (0,79 p1 (0,05 p2 (0, 01 | 4,31 (0,40 p1 (0,001 | 0,63 (0,10 p1 (0,001; p2 (0,01 | 0,30 (0,06 p2 (0,01 | 1,92 (0,32 | 0,05 (0,01 p2 (0,01 | 0,51 (0,03 | | | | Від.,% | | 59,98 (2,55 p1 (0,01 | 8,61 (1, 17 p1 (0,001; p2 (0,01
Генний і хромосомний рівні контролю розвитку
Взаємодія генів і генний контроль розвитку. Хромосомний контроль розвитку.
Досягнення генетики
Отримала розвиток клінічна генетика - один з найважливіших напрямків сучасної медицини, які купують реальне профілактичне значення. З'ясувалося, що безліч хронічних хвороб людини є прояв
Синдром гібридного дисгенезу у Drosophila melanogaster
Таким чином, контроль активності мобільних генетичних елементів у системах гібридного дисгенеза тісно взаємопов'язаний з механізмами транспозиций і репарації генетичних ушкоджень. Це обумовлює чувстви
Проникнення північних дендрофільних видів птахів в глиб пустель Казахстану
З 22 видів неморальних і лесоcтепних птахів, проникаючих по долині р.. Урал з півночі далеко в глиб пустель Казахстану, 10 видів в основному лісостепового генезису.
Досягнення генетики
Досягнення генетики Якщо століття 19-й по праву увійшов в історію світової цивілізації як Століття Фізики, то стрімко що завершується століття 20-му, в якому нам щастило жити, цілком ймовірно, приготоване місце Століття Біології, а може бути, і Века Генетики.
Мутації
Великий внесок у комбинативную мінливість вносить саме кроссинговер, що приводить до утворення нових груп зчеплення завдяки рекомбінації алелів. При цьому можливе число генотипів (g) дорівнює:
Комбінована дія солей торію
ШІ - іонізуюче випромінювання ДЛМ - домінантні летальні мутації ПЛМ - пізні летальні мутації РЛМ - ранні летальні мутації АГС - аномалії головок сперміїв ТМ - важкі метали Введення Останнім часом гостро стоїть проблема біологічної небезпеки і, зокрема, генетичної ефективності малих доз мутагенів.
Мутагени
На даний момент відомо близько 2 тисяч генетичних дефектів, які зачіпають тільки частина загального числа локусів в геномі, а так як вважається, що за покоління природно виникає трохи більше однієї генної
The effect of light intensity on the amount of chlorophyll in "Cicer arieti ...
Plants, growing on the shaded area has less concentrated green color and are much longer and thinner than plants growing on the sun areas as they are dark green, short and thick. Research question was: "How do
Механізми стійкості пухлин до цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновжіваніх препаратів у лікуванні солідніх пухлина людини. Однак Ефективне! Застосування цисплатину у клініці часто лімітується токсічністю препарату та Розвитку резістенстнос
Проскурін П.Л.
Проскурін Петро Лукич (1928 - 2001), прозаїк. Народився 22 січня в селищі Косиці Севського району Брянської області, в селянській родині. Дитячі та юнацькі роки пройшли в рідному селі, під час Вітчизняної війни окупованому фашистами.
Вміст аскорбінової, дегідроаскорбінової і дикетогулоновая кислот в Ері ...
Метою даної роботи було визначення вмісту АК, ДАК, ДКГК в загальній еритроцитарної масі у дітей, які страждають на інсулінозалежний цукровий діабет. Дана робота являє собою частину досліджень, провід
Генетика
Таким чином, спадковість - властивість живих організмів забезпечувати структурну і функціональну спадкоємність між поколіннями, а мінливість - зміни спадкових задатків, що виникають в покоління
Комбінована дія солей торію, свинцю і гамма-випромінювання на чоловічі п ...
Нарешті, оскільки ці фактори в природі практично не зустрічаються і не взаємодіють в «чистому» вигляді, то необхідно дати оцінку їх впливу на живі об'єкти в поєднаннях один з одним. До того ж відомості про
Деякі наслідки використання пестицидів для степових птахів Східної Е ...
Застосування пестицидів в протиепідемічної службі, а також в сільському і лісовому господарстві нерідко викликає катастрофічні побічні наслідки для диких тварин.
Трансгенні рослини як біопродуценти білків медичного призначення
Рослини-продуценти антитіл. Рослини-продуценти субодиничних вакцин. Рослини-продуценти фармацевтичних білків.
Система HLA та інфекційні захворювання
Зміст. Введення 1. Будова головного комплексу гістосумісності HLA. 1.1