Головна
Реферати » Реферати по біології » Вплив цитокинина на ріст і розвиток проростків пшениці залежно від умов мінерального живлення

Вплив цитокинина на ріст і розвиток проростків пшениці залежно від умов мінерального живлення

МИНЕСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ

МОСКОВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Природно - екологічний ф-т

Кафедра біології та екології організмів

Стахович Артем Валентинович

Д І П Л О М Н А Я Р А Б Про Т А

Тема: "ВПЛИВ цитокинина НА ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТОК

ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ В ЗАЛЕЖНО ВІД

УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ".

Науковий керівник:

Кандидат біологічних наук, доцент

ТАРАСЕНКО АЛЛА АНДРІЇВНА

Москва 2000 год

ЗМІСТ

| | | Стор. |
| 1. | ВСТУП | 3 |
| 2. | ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ | 4 |
| 2.1 | Коротка характеристика фітогормонів | 4 |
| 2.2 | Загальна характеристика цитокининов | 6 |
| а) | Хімічна структура | 6 |
| б) | Історія відкриття | 7 |
| 2.3 | Фізіологічна роль цитокінінів | 9 |
| а) | Стимуляція ділення клітин | 9 |
| б) | Вплив цитокінінів на ріст клітин | 11 |
| в) | Дія цитокининов на органогенез | 13 |
| г) | Зняття з допомогою цитокінінів апікальної домінанти | 15 |
| д) | Переривання спокою і стимуляція проростання насіння під дією | 16 |
| | цитокининов | |
| е) | Вплив цитокінінів на ріст цілих рослин | 17 |
| ж) | Продленіес допомогою цитокінінів життя зрізаних листя | 18 |
| з) | Цитокиніни як фактор впливу одних органів рослини на інші | 18 |
| | та їх вплив на пересування речовин у рослині | |
| і) | Захисна дія цитокінінів проти несприятливих факторів | 19 |
| 2.4 | Роль калію в мінеральному живленні рослин | 21 |
| а) | Джерела калію для рослин | 21 |
| б) | Значення калію у житті рослини | 23 |
| в) | Фізіологічна роль калію в рослинах | 23 |
| 3. | ОБ'ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ | 27 |
| 3.1 | Характеристика об'єкта дослідження | 27 |
| а) | Класифікація | 27 |
| б) | Коротка ботанічна характеристика | 27 |
| в) | Характеристика сорту Терція | 28 |
| г) | Агрономічне значення ярої пшениці | 29 |
| 3.2 | Методика дослідження | 29 |
| 4. | РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ | 30 |
| 4.1 | Вплив калію на ріст і фізіологічні процеси | 30 |
| 4.2 | Вплив кинетина на фізіологічні процеси | 34 |
| 4.3 | Висновки | 47 |
| 5. | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | 48 |

1. ВСТУП

Останнім часом при обробітку різних сільськогосподарських культур все більша увага приділяється прийомам, за допомогою яких можна впливати безпосередньо на рослинний організм . До таких прийомів відноситься обробка рослин або їх насіння різними речовинами, зокрема регуляторами росту.

Не дивлячись на те, що рослина має здатність синтезувати гормони, у багатьох випадках додавання їх ззовні робить на рослину позитивну дію. Вплив рослинних гормонів або їх синтетичних замінників проявляється особливо різко тоді, коли рівень вмісту їх у рослині не високий.

В даний час загальновизнано, ріст і розвиток рослин регулюється системою фітогормонів, що включає ауксини, гіббереліни, кініни та інгібітори. Кожна група гормонів має свої специфічні функції. Фітогормони по-різному реагують на різні поживні суміші.

Завданням цієї роботи було дослідження впливу цитокінінів на ріст і деякі фізіологічні процеси рослин пшениці на фоні повної поживної суміші, при недоліку калію, і з внесенням цитокинина.

2. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

2.1 Коротка характеристика фітогормонів

Найважливішими представниками ендогенних регуляторів росту рослин є фітогормони. Це - нормальні продукти життєдіяльності самої рослини, які беруть участь в регуляції обміну речовин і формообразовательних процесів на всіх етапах онтогенезу (Муромцев

Г.С., Агністікова В.М, 1984). Вони володіють трьома загальними основними властивостями:

1. Гормони синтезуються в одному з органів рослини (молоде листя, бруньки, верхівки коренів і пагонів) і транспортуються в інші місця, де активують процеси онтогенезу і зростання.

2.Гормони синтезуються і функціонують в рослинах в мікро кількостях.

3. Гормони можуть викликати характерні морфологічні зміни.

Отже, цим речовинам можна дати інше, більш узагальнене, визначення. Фітогормони - це речовини, що діють в незначних кількостях, які утворюються в одних органах і надають регулярне вплив на будь-які фізіологічні процеси в інших органах рослини.

Роботи багатьох інших вчених (Чайлахян, Саркісова, Польовий,

1982) показали, що система гормональної регуляції багато в чому визначає характер протікання таких найважливіших фізіологічних процесів, як зростання, формування нових органів, перехід рослин до цвітіння і формування статі квіток, старіння листя, перехід в стан спокою і вихід з нього нирок, бульб, цибулин і т.д.

Процеси росту і морфогенезу теж є фізіологічними програмами, тільки повільно протікають. Враховуючи вище сказане, можна дати ще одне визначення фітогормонам. Фітогормони - сполуки, за допомогою яких здійснюється взаємодія клітин, тканин і органів і які необхідні в малих кількостях для запуску і регуляції фізіологічних і морфогенетичних програм.

В даний час відомо чотири групи фітогормонів: ауксини, гіббереліни, цитокініни і інгібітори росту. Всі вони можуть активізувати, але можуть і гальмувати функціональну активність клітин.

Загальною умовою для дії будь-якого фітогормону є наявність в клітинах специфічних рецепторів. Всі фітогормони викликають у компетентних клітин порівняно швидкі фізіологічні реакції, пов'язані, очевидно, з мембранами і більш повільні зміни, що залежать від синтезу білків і нуклеїнових кислот (Польовий В., 1982).

Крім природних фітогормонів, отримано велику кількість синтетичних аналогів цих природних сполук, які часто володіють високою фізіологічною активністю. Строго кажучи, ці речовини не можуть віднесені до фітогормонам, так як не утворюються в рослинах, проте багато з них по активності не поступаються фітогормонам або навіть перевершують їх (Муромцев Г.С., 1973).

2.2 Загальна характетистика цитокининов

а) Хімічна структура

цитокинина називається один з типів фітогормонів, що володіють певною сукупністю біологічної активності, яка вельми різноманітна і проявляється при регуляції росту, органообразованія, процесів старіння і спокою.

Цитокиніни беруть участь поряд з іншими фітогормонами в регуляції найрізноманітніших фізіологічних процесів в рослині. Для них, як і для інших фітогормонів, характерна поліфункціональність.

Крім того, дія цитокінінів з'являється в нерозривному зв'язку з дією інших фітогормонів та природних інгібіторів.

У хімічному відношенні природні цитокініни та їх синтетичні замінники являють собою похідні

6-амінопурин із заступником в аминогруппе при шостому атомі вуглецю пуринового кільця.

Пурин

Цитокиніни пуринового ряду слаборозчинні у воді, але добре розчиняються в етанолі, етиловому ефірі, ряді лугів і кислот. Цитокиніни стійкі до нагрівання, автоклавуванню, дії лугів і кислот.

Проте точна хімічна характеристика цитокінінів, як похідних

6-амінопурин, може тим, що такими ж властивостями володіє також діфенілмочевіна і її численні похідні. Очевидно, питання про хімічну характеристиці цитокінінів отримає остаточне роз'яснення тільки після встановлення молекулярного механізму їх дії.

Б) Історія відкриття

Цитокиніни були відкриті в 1955 р Скугом і Міллером із співробітниками в

університеті Вісконсіна в США. Їх виявлення допоміг так званий

"дефектний об'єкт", яким з'явився каллюс серцевини стебла тютюну. Він утворився на шматочках серцевини стебла в умовах стерильної культури, але швидко припиняв зростання у зв'язку з вичерпанням якогось чинника, початково присутнього в тканинах стебла. З огляду на те, що повернути активне зростання каллюса вдавалося додаванням до поживної суміші, яка містить індолілуксусная кислоту (ІУК), дріжджового екстракту, а так же кокосового молока, Скугом і співробітниками була зроблена спроба виділити відсутні для росту каллюса речовина з дріжджового екстракту. При цьому з'ясувалося, що активна речовина має властивості пурину.

Разом з тим перевірка природних пуринових підстав так само як гідрометода РНК і ДНК показала, що вони не здатні забезпечити зростання стебловий каллюса тютюну. Несподівано активним виявився ефірний екстракт зі старого, давно зберігався препарату ДНК. Згодом з'ясувалося, що активна речовина утворюється в будь-якому препараті ДНК при її деградації шляхом автоклавування в кислому середовищі. Це речовина було виділено у вигляді кристалів і ідентифіковано хімічно. Воно виявилося

6-фурфуріламінопуріном.

6-фурфуріламінопурін

Зазначене з'єднання утворюється при автоклавуванні ДНК в кислому середовищі з дезоксіаденозіна. Оскільки 6-фурфуріламіно-пурин у присутності ІУК забезпечував клітинний розподіл в ізольованій серцевині тканини стебла тютюну, він був названий кинетином (від слова

"кінез").

Принцип хімічного синтезу похідних пурину з заміщенням в аминогруппе у шостого атома вуглецю пуринового кільця був відомий раніше, тому слідом за хімічної ідентифікацією кинетина пішов його синтез. Потім було синтезовано багато інших активних сполук, які відрізнялися від кинетина характером заступника в аміногрупи при шостому атомі вуглецю. Всі ці сполуки, включаючи кинетин, були об'єднані під загальною назвою кініни. Це назва була поширена в літературі до 1965 г. Однак з огляду на те, що в фізіології тварин термін "кініни" ще раніше був застосований для зовсім інших сполук - біологічно активних поліпептидів, Скуг, Стронг і Міллер запропонували замінити назву кініни на цитокініни. В даний час термін цитокініни став

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7