Реферати » Реферати по біології » Вплив цитокинина на ріст і розвиток проростків пшениці залежно від умов мінерального живлення

Вплив цитокинина на ріст і розвиток проростків пшениці залежно від умов мінерального живлення

(Макулова Є.В. та ін.,

1983).

Наслідком зростання рослин при достатньому постачанні калієм стало накопичення проростками маси. Дані щодо впливу рівня калійного харчування на масу рослин представлені в таблицях 3 і 4

Таблиця 3 Вплив рівня калійного харчування на масу побеговой системи

10-ти проростків пшениці ( мг).

| Вік, дн. | NP | NPK |% |
| 7 | 0,830 (0,022 | 0,886 (0,051 | 107 |
| 9 | 0,904 (0,057 | 1,056 (0,106 | 117 |
| 11 | 1,094 (0,025 | 1,409 (0,095 | 129 |

Таблиця 4 Вплив рівня калійного харчування на масу кореневої системи

10-ти проростків пшениці (мг).

| Вік, дн. | NP | NPK |% |
| 7 | 760 (3 | 740 (17 | 97 |
| 9 | 770 (18 | 796 (8 | 103 |
| 11 | 830 (46 | 822 (58 | 99 |
| 16 | 983 (11 | 1014 (32 | 103 |

Аналізуючи таблиці 2 і 3 можна відзначити, що присутність калію в живильному середовищі сприяло збільшенню маси побеговой системи на

29%. В теж час на масу кореневої системи присутність калію не вплинуло.

Крім дослідження калію на ріст проростків пшениці нами були проведені дослідження вплив рівня калійного харчування та на інтенсивність дихання і фотосинтезу. Дані про це представлені в таблиці 5 і 6

Таблиця 5 Вплив рівня калійного харчування на інтенсивність дихання

10-ти проростків пшениці (мкл O2 / ГЧ )

| Вік, дн. | NP | NPK |% |
| 4 | 450 (68 | 530 (125 | 118 |
| 6 | 678 (81 | 948 (15 | 141 |
| 8 | 949 (165 | 999 (216 | 105 |
| 10 | 1500 (66 | 1720 (53 | 115 |

Таблиця 6 Вплив рівня калійного харчування на інтенсивність фотосинтезу 10-ти проростків пшениці (мкл O2 / ГЧ)

| Вік, дн. | NP | NPK |% |
| 4 | 620 (83 | 685 (15 | 110 |
| 6 | 698 (76 | 734 (79 | 105 |
| 8 | 948 (166 | 999 (216 | 142 |
| 10 | 1500 (144 | 1720 (120 | 163 |

Як видно з таблиць 5 і 6 в присутності калію в живильному середовищі у проростків збільшується інтенсивність дихання і фотосинтезу.

Інтенсивність дихання збільшується на 20%, а інт. фотосинтезу на 30%.

Відомо, що активно-растущіе органи характеризуються високим енергетичним обміном. Джерелами енергетичних еквівалентів якраз і є процеси дихання і фотосинтезу.

Так само нами були проведені дослідження впливу калію на вміст цукрів і хлорофілу. Дані наведені в таблицях 7 і 8 .

Таблиця 7 Вплив калію на вміст хлорофілу

10-ти проростків пшениці, мг / ч

| Вік, дн. | NP | NPK |% |
| 4 | 0,113 (0,11 | 0,268 (0,01 | 237 |
| 6 | 0,478 (0,05 | 0,547 (0,04 | 114 |
| 8 | 0,325 (0,02 | 0,419 (0,003 | 129 |
| 10 | 0,389 (0,01 | 0,429 (0,01 | 110 |

Таблиця 8 Вплив калію на вміст цукрів

10-ти проростків пшениці, мг / г сирої ваги

| Вік, дн. | NP | NPK |% |
| 4 | 5,614 (1,5 | 3,765 (0,88 | 67 |
| 6 | 0,374 (0,24 | 0,845 (0,03 | 226 |
| 8 | 1,167 (0,2 | 0,959 (0,01 | 82 |
| 10 | 0,770 (0,1 | 0,983 (0,04 | 128 |

Аналізуючи таблицю 8 можна відзначити, що вміст цукрів спочатку падає, тому що збільшується інтенсивність дихання, але потім вміст цукрів починає рости, тому що збільшується інтенсивність фотосинтезу.

З таблиці 7 видно, що вміст хлорофілу під впливом калію теж збільшується.

4.2 Вплив кинетина на фізіологічні процеси

Одним з проявів дії фітогормонів є посилення росту стебла у висоту. Тому перш за все нами проводились дослідження з впливу кинетина на ріст рослин пшениці.

Дані з цього питання представлені в таблицях 1 і 2

Таблиця 1 Вплив кинетина на довжину побеговой системи 10-ти проростків пшениці (см).
| Вік, дн. | NP | NP + КН |% | NPK | NPK + КН |% |
| 7 | 15,4 (0,15 | 14,64 (0,3 | 95 | 16,1 (0,39 | 15,83 (+0,17 | 98 |
| 9 | 15,9 (0,66 | 15 , 7 (0,66 | 99 | 17,4 (0,21 | 16,4 (0,39 | 94 |
| 11 | 18,1 (0,12 | 17,9 (0,09 | 99 | 18,1 (0,75 | 17,7 (0,18 | 98 |
| 16 | 18,5 (0,15 | 18,2 (0 , 42 | 98 | 20,6 (0,36 | 18,3 (0,36 | 89 |

Таблиця 2 Вплив кинетина на довжину кореневої системи 10-ти проростків пшениці (см)

| Вік, дн. | NP | NP + КН |% | NPK | NPK + КН |% |
| 7 | 14,8 (0,24 | 14 , 0 (0,33 | 95 | 14,96 (+0,16 | 14,9 (0,06 | 100 |
| 9 | 15,6 (0,6 | 15,1 (0,12 | 97 | 15, 5 (0,17 | 15,1 (0,07 | 97 |
| 11 | 17,5 (0,1 | 15,51 (0 , 18 | 89 | 16,08 (+0,17 | 15,32 (+0,17 | 95 |
| 16 | 17,85 (+0,24 | 16,1 (0,13 | 90 | 16,65 (+0,13 | 15,9 (0,21 | 95 |

Як видно з таблиць 1 і 2 кинетин практично не вплинув на довжину кореневої і побеговой системи.

Враховуючи те, що калій не вплинув на довжину побеговой системи, але викликав збільшення її маси, ми провели дослідження щодо впливу кинетина на накопичення маси кореневої і побеговой систем в залежності від рівня мінерального живлення. Дані розташовані в таблицях 3 і 4

Таблиця 3 Вплив кинетина на масу побеговой системи 10-ти проростків пшениці залежно від рівня калійного харчування (мг).

| Вік, дн. | NP | NP + КН |% | NPK | NPK + КН |% |
| 7 | 0,830 (0,022 | 0,843 (0,024 | 102 | 0,886 (0,051 | 0,907 (0,098 | 102 |
| 9 | 0,904 (0,057 | 0,922 (0,101 | 102 | 1,056 (0,106 | 1,234 (0,092 | 117 |
| 11 | 1,094 (0,025 | 1,259 (0,083 | 115 | 1,409 (0,095 | 1,540 (0,078 | 109 |

Таблиця 4 Вплив кинетина на масу кореневої системи 10-ти проростків пшениці в Залежно від рівня калійного харчування (мг)

| Вік, дн. | NP | NP + КН |% | NPK | NPK + КН |% |
| 7 | 760 (3 | 681 (18 | 90 | 740 (17 | 742 (8 | 100 |
| 9 | 770 (18 | 741 (76 | 96 | 796 (8 | 770 (17 | 97 |
| 11 | 830 (46 | 996 (10 | 120 | 822 (58 | 825 (68 | 100 |
| 16 | 983 (11 | 1030 (28 | 105 | 1014 (32 | 1051 (36 | 104 |

Аналізуючи таблиці 2 і 3 можна зробити висновок, що кинетин практично не вплинув на масу побеговой і кореневої системи. Хоча можна відзначити незначне зростання маси побеговой системи у 11-ти денних проростків.

Як і в дослідах з калієм, вплив кинетина вивчалося і на інтенсивність дихання і фотосинтезу. Дані, отримані в результаті експерименту наведені в таблицях 5 і 6

Таблиця 5 Вплив кинетина на інтенсивність дихання 10-ти проростків пшениці залежно від рівня калійного харчування (мкл O2 / ГЧ)

| Вік, дн. | NP | NP + КН |% | NPK | NPK + КН |% |
| 4 | 450 (68 | 510 (74 | 113 | 530 (125 | 605 (130 | 114 |
| 6 | 678 (81 | 755 (44 | 111 | 948 (15 | 1040 (10 | 110 |
| 8 | 949 (165 | 903 (233 | 95 | 999 (216 | 1075 (227 | 108 |
| 10 | 1500 (66 | 1648 (44 | 110 | 1720 (53 | 1833 (26 | 107 |

Таблиця 6 Вплив кинетина на інтенсивність фотосинтезу 10-ти проростків пшениці залежно від рівня калійного харчування (мкл O2 / ГЧ).

| Вік , дн. | NP | NP + КН |% | NPK | NPK + КН |% |
| 4 | 620 (83 | 708 (4 | 114 | 685 (15 | 739 (25 | 108 |
| 6 | 698 (76 | 720 (138 | 103 | 734 (79 | 821 (286 | 112 |
| 8 | 948 (166 | 1180 (107 | 125 | 999 (216 | 1775 (133 | 178 |
| 10 | 1500 (144 | 1538 (126 | 102 | 1720 (120 | 2220 (159 | 129 |

З таблиць 5 і 6 видно, що кинетин підсилює процеси дихання і фотосинтезу. Інтенсивність дихання у відсутності калію збільшилася на 11%, а на повній живильної суміші - на10%. Інтенсивність фотосинтезу у відсутності калію збільшується на 11%, а на ППС на 30%. Посилення процесу фотосинтезу пов'язано із збільшенням вмісту хлорофілу під впливом кинетина.

І в таблицях 7 і 8 наведено результати дослідів з впливу кинетина на вміст у проростках цукрів і хлорофілу.

Таблиця 7 Вплив кинетина на вміст хлорофілу 10-ти проростків пшениці залежно від рівня калійного харчування (мг / год).


| Вік, дн. | NP | NP + КН |% | NPK | NPK + КН |% |
| 4 | 0,113 (0,11 | 0,207 (0,11 | 183 | 0,268 (0,01 | 0,481 (0,042 | 179 |
| 6 | 0,478 (0,05 | 0,577 (0,04 | 121 | 0,547 (0,04 | 0,620 (0,04 | 113 |
| 8 | 0,325 (0,02 | 0,434 (0,02 | 134 | 0,419 (0,003 | 0,476 (0,005 | 114 |
| 10 | 0,389 (0,01 | 0,487 (0,013 | 125 | 0,429 (0,01 | 0,494 (0,01 | 115 |

Таблиця 8 Вплив кинетина на вміст цукрів 10-ти проростків пшениці залежно від рівня калійного харчування (мг / г сирої ваги)

| Вік, дн. | NP | NP + КН |% | NPK | NPK + КН |% |
| 4 | 5,614 (1,5 | 4,533 (1,23 | 81 | 3,765 (0,88 | 2,211 (0,4 | 59 |
| 6 | 0,374 (0,24 | 0,430 (0,32 | 115 | 0,845 (0,03 | 0,889 (0,01 | 105 |
| 8 | 1,167 (0,2 | 1,487 (0, 2 | 127 | 0,959 (0,01 | 1,148 (0,03 | 120 |
| 10 | 0,770 (0,1 | 0,886 (0,1 | 115 | 0,983 (0,04 | 1,252 (0,02 | 127 |

Аналогічна картина спостерігається і за рівнем вмісту цукрів і хлорофілу, яке під впливом кинетина теж збільшується.

Зміст цукрів у відсутності калію збільшується на 16%, а на ППС на

17%. Хоча у проростків у віці 4-х днів вміст цукрів зменшується, т.к. при переході від гетеротрофного живлення до автотрофне посилюється дихання проростків. Це добре видно в таблиці 5 У віці 6, 8,10 днів вміст цукрів під впливом кинетина починає збільшуватися, т.к. збільшується інтенсивність фотосинтезу.

Вміст хлорофілу у відсутності калію збільшилася на 41%, а на ППС на 30%.

Діаграма впливу цитокинина і калію на довжину побеговой системи

Діаграма впливу цитокинина і калію на масу побеговой системи

Діаграма впливу цитокинина і калію на довжину кореневої системи

Діаграма впливу цитокинина і калію на масу кореневої системи

Діаграма впливу цитокинина і калію на інтенсивність дихання

Діаграма впливу цитокинина і калію на інтенсивність фотосинтезу

Діаграма впливу цитокинина і

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7